Mi-chê: Chương 7

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB33C007)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Sự Bại Hoại Của Dân Y-sơ-ra-ên
1. Khốn cho tôi! Bởi vì tôi như những người hái trái vào mùa hạ, và như những người mót nho, kiếm ăn một trái chín đầu tiên mà linh hồn tôi vẫn ao ước.
2. Người tin kính đã bị diệt khỏi đất; không còn một người chính trực nào ở giữa loài người. Tất cả bọn họ nằm rình rập để làm đổ máu; mỗi người đều lấy lưới giăng bẫy anh em của mình.
3. Chúng thành thạo làm điều ác bằng cả hai tay. Lãnh đạo đòi quà cáp, thẩm phán nhận hối lộ, còn quan lớn thì đầy tham muốn xấu xa, vì vậy chúng cấu kết với nhau.
4. Người tốt nhất của chúng giống như chà chuôm; kẻ ngay thẳng nhất của chúng như hàng rào gai nhọn. Ngày của người canh của ngươi và ngày trừng phạt của ngươi đã đến; bây giờ là lúc chúng bối rối.
5. Đừng tin cậy bạn; đừng đặt sự tín nhiệm nơi người đồng hành; hãy canh giữ cửa miệng của ngươi khỏi người phụ nữ đang nằm trong lòng của ngươi.
6. Bởi vì con trai sỉ nhục cha, con gái nổi lên nghịch với mẹ của nàng, con dâu nghịch cùng bà gia, và những kẻ thù của một người chính là người nhà của mình.
7. Vì vậy, tôi sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va; tôi sẽ trông đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi; Đức Chúa Trời của tôi sẽ nghe tôi.
Sự Ăn Năn Và Tin Cậy Đức Chúa Trời
8. Kẻ thù của tôi ơi! Đừng vui mừng vì tôi; dù tôi ngã, tôi sẽ trỗi dậy; dù tôi ngồi trong bóng tối, Đức Giê-hô-va sẽ là ánh sáng của tôi.
9. Tôi gánh chịu cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va bởi vì tôi đã phạm tội cùng Ngài; cho đến khi nào Ngài bênh vực trường hợp của tôi, và thực thi công lý cho tôi, Ngài sẽ đem tôi đến ánh sáng, và tôi sẽ thấy sự công chính của Ngài.
10. Kẻ thù của tôi sẽ thấy điều ấy, và sẽ bị xấu hổ - bởi vì nó là kẻ đã từng bảo tôi rằng: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi ở đâu?” - Mắt tôi sẽ thấy nó, bây giờ nó sẽ bị chà đạp như bùn ngoài đường.
Lời Tiên Tri Về Sự Phục Hồi
11. Ngày mà tường thành của ngươi được xây dựng, là ngày sắc lệnh sẽ loan đi thật xa và thật rộng.
12. Trong ngày đó, họ sẽ đến với ngươi, từ A-si-ri và các thành của Ai Cập, từ Ai Cập cho đến sông Cái, từ biển nầy cho đến biển kia, và từ núi nầy cho đến núi nọ.
13. Nhưng đất sẽ bị hoang tàn bởi vì những người đang sống trong đó, và vì hậu quả về những hành vi của họ.
14. Hãy dùng gậy của ngươi, chăn dân của ngươi - tức là bầy thuộc về sản nghiệp của ngươi, là bầy cô độc trong rừng, ở giữa Cạt-mên; hãy cho chúng ăn tại Ba-san và Ga-la-át như trong những ngày xa xưa.
15. Như trong những ngày ngươi ra khỏi đất Ai Cập, Ta sẽ bày tỏ cho họ những dấu lạ.
16. Các quốc gia sẽ thấy và bị xấu hổ về sức mạnh của họ; họ sẽ đặt tay trên miệng, và tai của họ sẽ bị điếc.
17. Họ sẽ liếm bụi như rắn; họ sẽ bò ra khỏi hang của mình như rắn trên đất. Họ sẽ sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta, và khiếp sợ trước mặt Ngài.
Sự Thương Xót Và Tình Yêu Vững Bền Của Đức Chúa Trời
18. Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài? Là Đấng tha thứ sự gian ác và bỏ qua sự vi phạm của những người còn sót lại của sản nghiệp Ngài. Ngài không giữ lòng giận đến đời đời bởi vì Ngài vui thích sự nhân từ.
19. Ngài sẽ thương xót chúng tôi trở lại, thu nhỏ sự gian ác chúng tôi, và ném tất cả tội lỗi của chúng tôi vào những nơi sâu thẳm của biển.
20. Ngài sẽ ban chân lý cho Gia-cốp và sự nhân từ cho Áp-ra-ham, là những điều Ngài đã thề hứa với tổ phụ chúng tôi từ những ngày xa xưa.

Bản Dịch Đại Chúng

Sự Bại Hoại Của Dân Y-sơ-ra-ên
Khốn cho tôi! Bởi vì tôi như những người hái trái vào mùa hạ, và như những người mót nho, kiếm ăn một trái chín đầu tiên mà linh hồn tôi vẫn ao ước.
Người tin kính đã bị diệt khỏi đất; không còn một người chính trực nào ở giữa loài người. Tất cả bọn họ nằm rình rập để làm đổ máu; mỗi người đều lấy lưới giăng bẫy anh em của mình.
Chúng thành thạo làm điều ác bằng cả hai tay. Lãnh đạo đòi quà cáp, thẩm phán nhận hối lộ, còn quan lớn thì đầy tham muốn xấu xa, vì vậy chúng cấu kết với nhau.
Người tốt nhất của chúng giống như chà chuôm; kẻ ngay thẳng nhất của chúng như hàng rào gai nhọn. Ngày của người canh của ngươi và ngày trừng phạt của ngươi đã đến; bây giờ là lúc chúng bối rối.
Đừng tin cậy bạn; đừng đặt sự tín nhiệm nơi người đồng hành; hãy canh giữ cửa miệng của ngươi khỏi người phụ nữ đang nằm trong lòng của ngươi.
Bởi vì con trai sỉ nhục cha, con gái nổi lên nghịch với mẹ của nàng, con dâu nghịch cùng bà gia, và những kẻ thù của một người chính là người nhà của mình.
Vì vậy, tôi sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va; tôi sẽ trông đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi; Đức Chúa Trời của tôi sẽ nghe tôi.
Sự Ăn Năn Và Tin Cậy Đức Chúa Trời
Kẻ thù của tôi ơi! Đừng vui mừng vì tôi; dù tôi ngã, tôi sẽ trỗi dậy; dù tôi ngồi trong bóng tối, Đức Giê-hô-va sẽ là ánh sáng của tôi.
Tôi gánh chịu cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va bởi vì tôi đã phạm tội cùng Ngài; cho đến khi nào Ngài bênh vực trường hợp của tôi, và thực thi công lý cho tôi, Ngài sẽ đem tôi đến ánh sáng, và tôi sẽ thấy sự công chính của Ngài.
Kẻ thù của tôi sẽ thấy điều ấy, và sẽ bị xấu hổ - bởi vì nó là kẻ đã từng bảo tôi rằng: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi ở đâu?” - Mắt tôi sẽ thấy nó, bây giờ nó sẽ bị chà đạp như bùn ngoài đường.
Lời Tiên Tri Về Sự Phục Hồi
Ngày mà tường thành của ngươi được xây dựng, là ngày sắc lệnh sẽ loan đi thật xa và thật rộng.
Trong ngày đó, họ sẽ đến với ngươi, từ A-si-ri và các thành của Ai Cập, từ Ai Cập cho đến sông Cái, từ biển nầy cho đến biển kia, và từ núi nầy cho đến núi nọ.
Nhưng đất sẽ bị hoang tàn bởi vì những người đang sống trong đó, và vì hậu quả về những hành vi của họ.
Hãy dùng gậy của ngươi, chăn dân của ngươi - tức là bầy thuộc về sản nghiệp của ngươi, là bầy cô độc trong rừng, ở giữa Cạt-mên; hãy cho chúng ăn tại Ba-san và Ga-la-át như trong những ngày xa xưa.
Như trong những ngày ngươi ra khỏi đất Ai Cập, Ta sẽ bày tỏ cho họ những dấu lạ.
Các quốc gia sẽ thấy và bị xấu hổ về sức mạnh của họ; họ sẽ đặt tay trên miệng, và tai của họ sẽ bị điếc.
Họ sẽ liếm bụi như rắn; họ sẽ bò ra khỏi hang của mình như rắn trên đất. Họ sẽ sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta, và khiếp sợ trước mặt Ngài.
Sự Thương Xót Và Tình Yêu Vững Bền Của Đức Chúa Trời
Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài? Là Đấng tha thứ sự gian ác và bỏ qua sự vi phạm của những người còn sót lại của sản nghiệp Ngài. Ngài không giữ lòng giận đến đời đời bởi vì Ngài vui thích sự nhân từ.
Ngài sẽ thương xót chúng tôi trở lại, thu nhỏ sự gian ác chúng tôi, và ném tất cả tội lỗi của chúng tôi vào những nơi sâu thẳm của biển.
Ngài sẽ ban chân lý cho Gia-cốp và sự nhân từ cho Áp-ra-ham, là những điều Ngài đã thề hứa với tổ phụ chúng tôi từ những ngày xa xưa.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Khốn cho tôi! Bởi vì tôi như những người hái trái vào mùa hạ, và như những người mót nho, kiếm ăn một trái chín đầu tiên mà linh hồn tôi vẫn ao ước.
2. Người tin kính đã bị diệt khỏi đất; không còn một người chính trực nào ở giữa loài người. Tất cả bọn họ nằm rình rập để làm đổ máu; mỗi người đều lấy lưới săn bắt anh em của mình.
3. Chúng thành thạo làm điều ác bằng cả hai tay. Lãnh đạo đòi quà cáp, thẩm phán nhận hối lộ, còn quan lớn thì đầy tham muốn xấu xa, vì vậy chúng cấu kết với nhau.
4. Người tốt nhất của chúng giống như gai chà chuôm; kẻ ngay thẳng nhất của chúng như hàng rào gai nhọn. Ngày của người canh của ngươi và ngày trừng phạt của ngươi đã đến; bây giờ là lúc chúng bối rối.
5. Đừng tin cậy bạn; đừng đặt sự tín nhiệm nơi người đồng hành; hãy canh giữ cửa miệng của ngươi khỏi người phụ nữ đang nằm trong lòng của ngươi.
6. Bởi vì con trai sỉ nhục cha, con gái nổi lên nghịch với mẹ của nàng, con dâu nghịch cùng bà gia, và những kẻ thù của một người chính là người nhà của mình.
7. Vì vậy, tôi sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va; tôi sẽ trông đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi; Đức Chúa Trời của tôi sẽ nghe tôi.
8. Kẻ thù của tôi ơi! Đừng vui mừng vì tôi; dù tôi ngã, tôi sẽ trỗi dậy; dù tôi ngồi trong bóng tối, Đức Giê-hô-va sẽ là ánh sáng của tôi.
9. Tôi gánh chịu cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va bởi vì tôi đã phạm tội cùng Ngài; cho đến khi nào Ngài bênh vực trường hợp của tôi, và thực thi công lý cho tôi, Ngài sẽ đem tôi đến ánh sáng, và tôi sẽ thấy sự công chính của Ngài.
10. Kẻ thù của tôi sẽ thấy điều ấy, và sẽ bị xấu hổ - bởi vì nó là kẻ đã bảo tôi rằng: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi ở đâu?” - Mắt tôi sẽ thấy nó, bây giờ nó sẽ bị chà đạp như bùn ngoài đường.
11. Ngày mà tường thành của ngươi được xây dựng, là ngày sắc lệnh sẽ loan đi thật xa và thật rộng.
12. Trong ngày đó, họ sẽ đến với ngươi, từ A-si-ri và các thành của Ai Cập, từ Ai Cập cho đến sông Cái, từ biển nầy cho đến biển kia, và từ núi nầy cho đến núi nọ.
13. Nhưng đất sẽ bị hoang tàn bởi vì những người đang sống trong đó, và vì hậu quả về những hành vi của họ.
14. Hãy dùng gậy của ngươi, chăn dân của ngươi - tức là bầy thuộc về sản nghiệp của ngươi, là bầy cô độc trong rừng, ở giữa Cạt-mên; hãy cho chúng ăn tại Ba-san và Ga-la-át như trong những ngày xa xưa.
15. Như trong những ngày ngươi ra khỏi đất Ai Cập, Ta sẽ bày tỏ cho họ những dấu lạ.
16. Các quốc gia sẽ thấy và bị xấu hổ về sức mạnh của họ; họ sẽ đặt tay trên miệng, và tai của họ sẽ bị điếc.
17. Họ sẽ liếm bụi như một con rắn; họ sẽ bò ra khỏi hang của mình như rắn trên đất. Họ sẽ sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta, và khiếp sợ trước mặt Ngài.
18. Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài? Tha thứ sự gian ác và bỏ qua sự vi phạm của những người còn sót lại của sản nghiệp Ngài. Ngài không giữ lòng giận đến đời đời, bởi vì Ngài vui thích sự nhân từ.
19. Ngài sẽ thương xót chúng tôi trở lại, thu nhỏ sự gian ác chúng tôi, và ném tất cả tội lỗi của chúng tôi vào những nơi sâu thẳm của biển.
20. Ngài sẽ ban chân lý cho Gia-cốp, và sự nhân từ cho Áp-ra-ham, là điều Ngài đã thề hứa với tổ phụ chúng tôi từ những ngày xa xưa.

Bản Dịch 1925

1. Khốn nạn cho ta! vì ta như khi đã hái trái mùa hạ rồi, và như nho đã mót lại, không có một buồng nho để ăn, trái vả đầu mùa mà linh hồn ta vẫn ước ao cũng không có. 2. Người tin kính đã mất đi khỏi đất; không còn có kẻ ngay thẳng trong loài người. Chúng nó thảy đều rình rập để làm đổ máu; ai nấy đều lấy lưới săn anh em mình. 3. Tay chúng nó chăm làm sự dữ. Quan trưởng thì đòi của, quan xét thì tham hối lộ, còn người lớn thì nói sự ưa muốn dữ của lòng mình; vậy thì cùng nhau đan dệt. 4. Người lành hơn hết trong chúng nó giống như chà chuôm, còn kẻ rất ngay thẳng lại xấu hơn hàng rào gai gốc. Ngày của kẻ canh giữ ngươi, tức là ngày thăm phạt ngươi, đã đến rồi, nay chúng nó sẽ bối rối. 5. Chớ tin người lân cận của các ngươi, và chớ để lòng tin cậy nơi bạn hữu mình; hãy giữ đừng mở miệng ra cùng người đàn bà ngủ trong lòng ngươi. 6. Vì con trai sỉ nhục cha, con gái dấy lên nghịch cùng mẹ, dâu nghịch cùng bà gia, và kẻ thù nghịch của người tức là người nhà mình. 7. Nhưng ta, ta sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, chờ đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ta; Đức Chúa Trời ta sẽ nghe ta.

8. Hỡi kẻ thù ta, chớ vui mừng vì cớ ta. Ta dầu bị ngã, sẽ lại dậy; dầu ngồi trong nơi tối tăm, Đức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng cho ta. 9. Ta chịu lấy sự thạnh nộ của Đức Giê-hô-va vì ta đã phạm tội nghịch cùng Ngài, cho đến chừng Ngài đã binh vực lẽ ta và phán xét cho ta, thì Ngài sẽ dắt ta đến sự sáng và ta sẽ thấy sự công bình của Ngài. 10. Kẻ thù ta sẽ thấy sự ấy và sẽ bị xấu hổ. Nó là kẻ đã bảo ta rằng: Chớ nào Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở đâu? Mắt ta sẽ thấy sự ta ước ao xuống trên nó; nay nó sẽ bị giày đạp như bùn ngoài đường.

11. Ngày đến, là khi các tường thành của ngươi sẽ được xây đắp, trong ngày đó luật lịnh sẽ bị dời xa. 12. Trong ngày đó người ta sẽ đến cùng ngươi, từ A-si-ri và từ các thành Ê-díp-tô, từ Ê-díp-tô cho đến Sông cái, từ biển nầy cho đến biển kia, từ núi nầy cho đến núi khác. 13. Nhưng đất nầy sẽ trở nên hoang vu vì cớ sự báo trả về việc làm của dân cư nó. 14. Hãy dùng gậy chăn dân ngươi, tức là bầy của sản nghiệp ngươi, ở một mình trong rừng giữa Cạt-mên; hãy cho nó ăn cỏ trong Ba-san và Ga-la-át, như trong những ngày xưa. 15. Ta sẽ tỏ ra cho chúng nó những sự lạ, như trong những ngày mà ngươi ra khỏi đất Ê-díp-tô. 16. Các nước thấy sự đó, sẽ bị xấu hổ về cả sức mạnh mình; chúng nó sẽ đặt tay trên miệng, và tai chúng nó sẽ điếc. 17. Chúng nó sẽ liếm bụi như con rắn, và run rẩy mà ra khỏi hang mình như loài bò trên đất; sẽ kinh hãi mà đến cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, và vì Ngài mà khiếp sợ.

18. Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài, tha thứ sự gian ác, và bỏ qua sự phạm pháp của dân sót của sản nghiệp Ngài? Ngài không cưu giận đời đời, vì Ngài lấy sự nhân từ làm vui thích. 19. Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, giập sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài; và ném hết thảy tội lỗi chúng nó xuống đáy biển. 20. Ngài sẽ làm ra sự chân thật cho Gia-cốp, và sự nhân từ cho Áp-ra-ham, là điều Ngài đã thề hứa cùng tổ phụ chúng tôi từ những ngày xưa.

Bản Dịch 2011

Xã Hội Băng Hoại Hoàn Toàn

1 Khốn thay cho tôi!

Vì tôi như người đi mót trái cây sau khi người ta đã hái trái mùa hè;

Tôi như người đi mót nho, nhưng chẳng còn chùm nho nào để ăn đỡ dạ,

Cũng không có một trái vả chín đầu mùa nào để đỡ bụng đói cồn cào.

2 “Những người tin kính đạo đức đã bị diệt khỏi đất nước rồi;

Trong nước chẳng còn người ngay lành nào cả.

Cả bọn còn lại nằm rình để tìm dịp gây đổ máu người khác;

Ai nấy đều gài bẫy để bắt đồng bào mình.

3 Tay chúng thành thạo việc làm ác:

Các quan chức đòi quà cáp;

Các quan tòa đòi của hối lộ;

Những kẻ có quyền đòi trắng trợn những gì chúng thích;

Chúng toa rập với nhau.

4 Người tốt nhất của chúng tựa như gai thạch nam;

Người lương thiện nhất chẳng khác gì hàng rào gai nhọn.

Ngày những người canh gác đã báo cho ngươi sắp xảy đến,

Ngày ngươi phải bị hình phạt sắp đến rồi.

Bây giờ quả là thời hỗn loạn.

5 Chớ tin cậy bạn bè ngươi,

Ðừng tin cậy những người thân của ngươi,

Không nên tin cả người chung chăn chung gối với ngươi,

Khá giữ mồm giữ miệng của ngươi,

6 Vì con trai sẽ khinh bỉ cha,

Con gái sẽ đứng lên chống lại mẹ,

Nàng dâu sẽ nghịch lại mẹ chồng,

Người trong nhà có thể sẽ là kẻ thù của ngươi.”

Bền Lòng Tin Cậy CHÚA

7 Về phần tôi, tôi sẽ ngưỡng trông nơi CHÚA,

Tôi sẽ trông đợi Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của tôi;

Ðức Chúa Trời của tôi sẽ nghe tôi.

8 Hỡi kẻ thù của tôi, đừng đắc chí vui mừng vì cớ tôi;

Dù tôi ngã xuống, tôi sẽ đứng dậy;

Dù tôi ngồi trong chỗ tối tăm, CHÚA sẽ là ánh sáng cho tôi.

9 Tôi phải chuốc lấy sự phẫn nộ của CHÚA,

Vì tôi đã phạm tội đối với Ngài,

Cho đến khi Ngài cứu xét trường hợp của tôi và thi hành công lý cho tôi.

Ngài sẽ đem tôi ra nơi ánh sáng;

Tôi sẽ thấy đức công chính của Ngài.

10 Bấy giờ kẻ thù của tôi sẽ thấy rõ;

Sự nhục nhã sẽ bao phủ kẻ đã nói với tôi rằng,

“CHÚA, Ðức Chúa Trời của ông, đâu rồi?”

Bấy giờ mắt tôi sẽ thấy nó,

Tôi thấy nó bị giày đạp như bùn ở ngoài đường.

Lời Tiên Tri về Sự Tái Lập

11 Thật là một ngày đích đáng để xây lại các tường thành của ngươi!

Trong ngày ấy biên cương của ngươi sẽ nới rộng.

12 Trong ngày ấy thiên hạ sẽ đến với ngươi,

Từ A-sy-ri đến các thành ở Ai-cập,

Từ Ai-cập đến Sông Cả,

Từ đại dương này đến đại dương kia,

Từ rặng núi nọ đến rặng núi kia.

13 Ðất sẽ bị bỏ hoang vì tội của dân cư ở đó,

Ðó là hậu quả của những việc chúng làm.

14 Xin chăn dắt dân Ngài bằng cây gậy của Ngài;

Ðây là đàn chiên thuộc quyền sở hữu của Ngài,

Nó đã sống một mình trong rừng,

Ở giữa một vùng đất cây trái tốt tươi;

Xin cho chúng con được nuôi trong đồng cỏ ở Ba-san và ở Ghi-lê-át như những ngày xưa.

15 “Như trong ngày ngươi ra khỏi đất Ai-cập,

Ta sẽ cho chúng chứng kiến những việc diệu kỳ.”

16 Các dân sẽ thấy và hổ thẹn, dù chúng mạnh mẽ biết bao.

Chúng sẽ lấy tay bụm miệng, lỗ tai chúng sẽ lùng bùng.

17 Chúng sẽ liếm bụi đất như rắn, như loài bò sát trên mặt đất;

Chúng sẽ run rẩy bước ra khỏi các hào chiến đấu,

Chúng sẽ sợ hãi CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng con,

Chúng sẽ sợ hãi Ngài quá đỗi.

Lòng Nhân Từ của Ðức Chúa Trời

18 Có Ðức Chúa Trời nào giống như Ngài,

Ðấng tha thứ tội lỗi,

Ðấng bỏ qua mọi vi phạm của những kẻ còn sót lại của cơ nghiệp Ngài?

Ngài không giữ lòng giận đến đời đời,

Vì Ngài lấy làm vui khi bày tỏ đức nhân từ.

19 Rồi đây Ngài sẽ biểu lộ lòng thương xót của Ngài đối với chúng ta;

Ngài sẽ đạp bỏ tội lỗi của chúng ta dưới chân Ngài.

Ngài sẽ quăng mọi tội lỗi của chúng con vào đáy biển sâu.

20 Ngài sẽ bày tỏ đức thành tín đối với Gia-cốp và tình thương đối với Áp-ra-ham,

Như Ngài đã thề với tổ tiên của chúng con trong thời xa xưa.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành