Giô-ên: Chương 2

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB29C002)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Lời cảnh báo về tai họa
1. Hãy thổi tù và trong Si-ôn, hãy cất tiếng báo động trong núi thánh của Ta!
Để tất cả cư dân trong xứ phải run sợ!
Bởi vì ngày của Đức Giê-hô-va đang đến, ngày ấy đang ở trong tầm tay.
2. Đó là một ngày của tối tăm và u ám, một ngày của mây đen dày đặc!
Một dân đông đảo và hùng mạnh, như ánh bình minh lan tỏa khắp núi đồi;
Trước đây chưa hề có như vậy, về sau cũng không,
Thậm chí muôn đời sau cũng không có như vậy.
3. Trước chúng, có lửa thiêu nuốt, và sau chúng, có những ngọn lửa cháy bừng.
Trước khi chúng đến, đất đai như vườn Ê-đen; và sau khi chúng rời - một hoang mạc điêu tàn.
Chắc chắn không có gì thoát khỏi chúng.
4. Chúng xuất hiện giống như bầy ngựa xuất hiện, bởi vì chúng chạy như ngựa phi.
5. Chúng nhảy trên các đỉnh núi,
Như tiếng của các chiến xa,
Như tiếng của ngọn lửa thiêu đốt rơm rạ;
Như một đội quân hùng mạnh sẵn sàng lâm trận.
6. Người ta đau đớn quằn quại trước mặt chúng, mọi gương mặt đều tái đi.
7. Chúng chạy như những dũng sĩ, và trèo tường như các chiến binh;
Mỗi người tiến thẳng theo đội hình, và chúng không hề sai hàng ngũ.
8. Chúng không xô đẩy nhau, mỗi người tiến theo lô của lối mình;
Mặc dù chúng xông pha giữa những binh khí, chúng không bị chém.
9. Chúng đổ xô vào thành phố, chúng chạy trên tường, chúng trèo vào nhà,
Chúng đi vào các cửa sổ như một tên trộm.
10. Trước mặt chúng, đất rúng động, các tầng trời rung chuyển,
Mặt trời, mặt trăng trở nên tối tăm, và các ngôi sao giảm ánh sáng.
11. Đức Giê-hô-va ra lệnh trước quân đội của Ngài,
Bởi vì trại của Ngài rất lớn,
Bởi vì Đấng thực thi lời của Ngài rất hùng mạnh,
Bởi vì ngày của Đức Giê-hô-va thật lớn và thật đáng kinh sợ,
Ai có thể chịu nổi?
Lời kêu gọi ăn năn
12. Đức Giê-hô-va phán: “Vì vậy, bây giờ hãy hết lòng trở về cùng Ta;
Hãy kiêng ăn, khóc lóc và thảm sầu.
13. Hãy xé lòng các ngươi và đừng xé áo của các ngươi.
Hãy trở về với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi,
Bởi vì Ngài nhân từ và thương xót, chậm giận và giàu sự nhân từ;
Và Ngài đổi ý không giáng tai họa.
14. Nào ai biết là Ngài sẽ quay đi và đổi ý, rồi để lại phước lành ở phía sau của Ngài,
Hãy dâng lễ chay và lễ quán cho Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của các ngươi?”
15. Hãy thổi tù và trong Si-ôn, hãy thiết lập sự kiêng ăn, hãy triệu tập một hội đồng thiêng liêng!
16. Hãy nhóm họp dân chúng, hãy thanh tẩy hội chúng, hãy nhóm họp các trưởng lão;
Hãy gom những trẻ em và các trẻ thơ còn đang bú!
Chú rể hãy ra khỏi phòng mình, và cô dâu hãy ra khỏi phòng trang sức!
17. Những tư tế - là những người phụng sự Đức Giê-hô-va - hãy khóc giữa vòm cổng và bàn thờ,
Hãy để cho họ nói: “Đức Giê-hô-va ôi! Hãy thương xót dân của Ngài,
Đừng để cơ nghiệp Ngài bị sỉ nhục, khiến các dân tộc cai trị họ,
Tại sao để những người đó nói giữa các dân rằng: ‘Đức Chúa Trời của chúng nó ở đâu?’”
Lời hứa về sự phục hồi
18. Đức Giê-hô-va sẽ nổi ghen vì đất của Ngài, và thương xót dân của Ngài.
19. Đức Giê-hô-va sẽ trả lời và phán với dân của Ngài rằng:
“Nầy, Ta sẽ ban cho các ngươi ngũ cốc, rượu mới và dầu,
Các ngươi sẽ được thỏa thuê những vật đó.
Ta sẽ không để cho các ngươi bị sỉ nhục giữa các dân nữa.
20. Nhưng Ta sẽ khiến phương bắc lìa xa các ngươi,
Đuổi nó vào đất khô hạn và hoang vắng:
Mặt của nó hướng vào biển đông, lưng của nó hướng về biển tây.
Mùi hôi của nó xông lên, mùi tanh của nó dậy lên.”
Bởi vì nó đã làm những việc kinh khủng.
21. Hỡi đất, đừng sợ! Hãy vui mừng hoan hỉ,
Bởi vì Đức Giê-hô-va đã làm những việc diệu kỳ.
22. Các loài thú đồng! Đừng sợ hãi, bởi vì những đồng cỏ sẽ mọc lên,
Và cây sẽ ra trái, cây vả và nho kết quả thật sung mãn.
23. Hỡi con dân Si-ôn! Hãy hân hoan trong Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi!
Bởi vì Ngài ban mưa đầu mùa cho các ngươi đúng kỳ hạn;
Và Ngài sẽ khiến mưa đổ xuống cho các ngươi,
Mưa đầu mùa ngay từ đầu và mưa cuối mùa.
24. Các sân đập lúa sẽ đầy lúa mì, và các thùng sẽ tràn rượu mới và dầu.
25. “Bởi vì Ta sẽ đền bù cho các ngươi những năm bị cắn phá
Bởi cào cào bao phủ, cào cào bò qua, cào cào gặm nhắm, và cào cào thiêu hủy.
Là đạo quân lớn của Ta mà Ta đã sai đến giữa các ngươi.
26. Các ngươi sẽ ăn nhiều và được thỏa thuê,
Và sẽ tôn ngợi danh của Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của các ngươi,
Là Đấng đã đối xử với các ngươi cách diệu kỳ.
Và dân của Ta sẽ không bao giờ bị xấu hổ nữa.
27. Rồi các ngươi sẽ biết rằng Ta ở giữa Y-sơ-ra-ên,
Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, chẳng có một ai khác.
Dân của Ta sẽ không bao giờ bị xấu hổ nữa.”
Lời hứa ban Đức Thánh Linh
28. “Và rồi sau đó, Ta sẽ đổ Thần của Ta trên mọi xác thịt.
Các con trai và các con gái của các ngươi sẽ nói tiên tri;
Những người già của các ngươi sẽ mơ ước những ước mơ,
Những người trẻ của các ngươi sẽ thấy những khải tượng.
29. Trong những ngày đó, Ta cũng đổ Thần của Ta
Cả trên những tôi trai và những tớ gái.
30. Ta sẽ bày tỏ những việc kỳ diệu trên trời và dưới đất,
Máu, lửa, và những cột khói.
31. Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, và mặt trăng như máu
Trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Đức Giê-hô-va sẽ đến.”
32. Bấy giờ, ai khẩn cầu danh của Đức Giê-hô-va đều sẽ được cứu
Bởi vì trên núi Si-ôn và trong Giê-ru-sa-lem sẽ có sự giải cứu,
Như Đức Giê-hô-va đã phán, ở giữa những người còn lại,
Là những người được Đức Giê-hô-va kêu gọi.

Bản Dịch Đại Chúng

Lời cảnh báo về tai họa
Hãy thổi tù và trong Si-ôn, hãy cất tiếng báo động trong núi thánh của Ta!
Để tất cả cư dân trong xứ phải run sợ!
Bởi vì ngày của Đức Giê-hô-va đang đến, ngày ấy đang ở trong tầm tay.
Đó là một ngày của tối tăm và u ám, một ngày của mây đen dày đặc!
Một dân đông đảo và hùng mạnh, như ánh bình minh lan tỏa khắp núi đồi;
Trước đây chưa hề có như vậy, về sau cũng không,
Thậm chí muôn đời sau cũng không có như vậy.
Trước chúng, có lửa thiêu nuốt, và sau chúng, có những ngọn lửa cháy bừng.
Trước khi chúng đến, đất đai như vườn Ê-đen; và sau khi chúng rời - một hoang mạc điêu tàn.
Chắc chắn không có gì thoát khỏi chúng.
Chúng xuất hiện giống như bầy ngựa xuất hiện, bởi vì chúng chạy như ngựa phi.
Chúng nhảy trên các đỉnh núi,
Như tiếng của các chiến xa,
Như tiếng của ngọn lửa thiêu đốt rơm rạ;
Như một đội quân hùng mạnh sẵn sàng lâm trận.
Người ta đau đớn quằn quại trước mặt chúng, mọi gương mặt đều tái đi.
Chúng chạy như những dũng sĩ, và trèo tường như các chiến binh;
Mỗi người tiến thẳng theo đội hình, và chúng không hề sai hàng ngũ.
Chúng không xô đẩy nhau, mỗi người tiến theo lô của lối mình;
Mặc dù chúng xông pha giữa những binh khí, chúng không bị chém.
Chúng đổ xô vào thành phố, chúng chạy trên tường, chúng trèo vào nhà,
Chúng đi vào các cửa sổ như một tên trộm.
Trước mặt chúng, đất rúng động, các tầng trời rung chuyển,
Mặt trời, mặt trăng trở nên tối tăm, và các ngôi sao giảm ánh sáng.
Đức Giê-hô-va ra lệnh trước quân đội của Ngài,
Bởi vì trại của Ngài rất lớn,
Bởi vì Đấng thực thi lời của Ngài rất hùng mạnh,
Bởi vì ngày của Đức Giê-hô-va thật lớn và thật đáng kinh sợ,
Ai có thể chịu nổi?
Lời kêu gọi ăn năn
Đức Giê-hô-va phán: “Vì vậy, bây giờ hãy hết lòng trở về cùng Ta;
Hãy kiêng ăn, khóc lóc và thảm sầu.
Hãy xé lòng các ngươi và đừng xé áo của các ngươi.
Hãy trở về với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi,
Bởi vì Ngài nhân từ và thương xót, chậm giận và giàu sự nhân từ;
Và Ngài đổi ý không giáng tai họa.
Nào ai biết là Ngài sẽ quay đi và đổi ý, rồi để lại phước lành ở phía sau của Ngài,
Hãy dâng lễ chay và lễ quán cho Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của các ngươi?”
Hãy thổi tù và trong Si-ôn, hãy thiết lập sự kiêng ăn, hãy triệu tập một hội đồng thiêng liêng!
Hãy nhóm họp dân chúng, hãy thanh tẩy hội chúng, hãy nhóm họp các trưởng lão;
Hãy gom những trẻ em và các trẻ thơ còn đang bú!
Chú rể hãy ra khỏi phòng mình, và cô dâu hãy ra khỏi phòng trang sức!
Những tư tế - là những người phụng sự Đức Giê-hô-va - hãy khóc giữa vòm cổng và bàn thờ,
Hãy để cho họ nói: “Đức Giê-hô-va ôi! Hãy thương xót dân của Ngài,
Đừng để cơ nghiệp Ngài bị sỉ nhục, khiến các dân tộc cai trị họ,
ại sao để những người đó nói giữa các dân rằng: ‘Đức Chúa Trời của chúng nó ở đâu?’”
Lời hứa về sự phục hồi
Đức Giê-hô-va sẽ nổi ghen vì đất của Ngài, và thương xót dân của Ngài.
Đức Giê-hô-va sẽ trả lời và phán với dân của Ngài rằng:
“Nầy, Ta sẽ ban cho các ngươi ngũ cốc, rượu mới và dầu,
Các ngươi sẽ được thỏa thuê những vật đó.
Ta sẽ không để cho các ngươi bị sỉ nhục giữa các dân nữa.
Nhưng Ta sẽ khiến phương bắc lìa xa các ngươi,
Đuổi nó vào đất khô hạn và hoang vắng:
Mặt của nó hướng vào biển đông, lưng của nó hướng về biển tây.
Mùi hôi của nó xông lên, mùi tanh của nó dậy lên.”
Bởi vì nó đã làm những việc kinh khủng.
Hỡi đất, đừng sợ! Hãy vui mừng hoan hỉ,
Bởi vì Đức Giê-hô-va đã làm những việc diệu kỳ.
Các loài thú đồng! Đừng sợ hãi, bởi vì những đồng cỏ sẽ mọc lên,
Và cây sẽ ra trái, cây vả và nho kết quả thật sung mãn.
Hỡi con dân Si-ôn! Hãy hân hoan trong Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi!
Bởi vì Ngài ban mưa đầu mùa cho các ngươi đúng kỳ hạn;
Và Ngài sẽ khiến mưa đổ xuống cho các ngươi,
Mưa đầu mùa ngay từ đầu và mưa cuối mùa.
Các sân đập lúa sẽ đầy lúa mì, và các thùng sẽ tràn rượu mới và dầu.
“Bởi vì Ta sẽ đền bù cho các ngươi những năm bị cắn phá
Bởi cào cào bao phủ, cào cào bò qua, cào cào gặm nhắm, và cào cào thiêu hủy.
Là đạo quân lớn của Ta mà Ta đã sai đến giữa các ngươi.
Các ngươi sẽ ăn nhiều và được thỏa thuê,
Và sẽ tôn ngợi danh của Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của các ngươi,
Là Đấng đã đối xử với các ngươi cách diệu kỳ.
Và dân của Ta sẽ không bao giờ bị xấu hổ nữa.
Rồi các ngươi sẽ biết rằng Ta ở giữa Y-sơ-ra-ên,
Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, chẳng có một ai khác.
Dân của Ta sẽ không bao giờ bị xấu hổ nữa.”
Lời hứa ban Đức Thánh Linh
“Và rồi sau đó, Ta sẽ đổ Thần của Ta trên mọi xác thịt.
Các con trai và các con gái của các ngươi sẽ nói tiên tri;
Những người già của các ngươi sẽ mơ ước những ước mơ,
Những người trẻ của các ngươi sẽ thấy những khải tượng.
Trong những ngày đó, Ta cũng đổ Thần của Ta
Cả trên những tôi trai và những tớ gái.
Ta sẽ bày tỏ những việc kỳ diệu trên trời và dưới đất,
Máu, lửa, và những cột khói.
Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, và mặt trăng như máu
Trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Đức Giê-hô-va sẽ đến.”
Bấy giờ, ai khẩn cầu danh của Đức Giê-hô-va đều sẽ được cứu
Bởi vì trên núi Si-ôn và trong Giê-ru-sa-lem sẽ có sự giải cứu,
Như Đức Giê-hô-va đã phán, ở giữa những người còn lại,
Là những người được Đức Giê-hô-va kêu gọi.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Hãy thổi tù và trong Si-ôn,
Hãy cất tiếng báo động trong núi thánh của Ta!
Để tất cả cư dân trong xứ phải run sợ!
Bởi vì ngày của Đức Giê-hô-va đang đến,
Ngày ấy đang ở trong tầm tay.
2. Đó là một ngày của tối tăm và u ám,
Một ngày của mây đen dày đặc!
Như ánh bình minh tỏa ra khắp núi đồi;
Một dân đông đảo và hùng mạnh,
Trước đây chưa hề có như vậy, về sau cũng không,
Thậm chí muôn đời sau cũng không có như vậy.
3. Trước chúng, có lửa thiêu nuốt,
Và sau chúng, có những ngọn lửa cháy bừng.
Trước khi chúng đến, đất đai như vườn Ê-đen;
Và sau chúng, một hoang mạc điêu tàn.
Chắc chắn không có gì thoát khỏi chúng.
4. Hình dạng của chúng giống như hình dạng của bầy ngựa;
Bởi vì chúng chạy như ngựa phi.
5. Chúng nhảy trên các đỉnh núi
Như tiếng của các chiến xa,
Như tiếng của ngọn lửa thiêu đốt rơm rạ;
Như một đội quân hùng mạnh sẵn sàng lâm trận.
6. Người ta đau đớn quằn quại trước mặt chúng,
Mọi gương mặt đều tái đi.
7. Chúng chạy như những dũng sĩ,
Và trèo tường như các chiến binh;
Mỗi người tiến thẳng theo đội hình,
Và chúng không hề sai hàng ngũ.
8. Chúng không xô đẩy nhau,
Mỗi người tiến theo lô của lối mình;
Mặc dù chúng xông pha giữa những binh khí
Chúng không bị chém.
9. Chúng đổ xô vào thành phố,
Chúng chạy trên tường,
Chúng trèo vào nhà,
Chúng đi vào các cửa sổ như một tên trộm.
10. Trước mặt chúng, đất rúng động,
Các tầng trời rung chuyển,
Mặt trời, mặt trăng trở nên tối tăm,
Và các ngôi sao giảm ánh sáng.
11. Đức Giê-hô-va ra lệnh trước quân đội của Ngài,
Bởi vì trại của Ngài rất lớn,
Bởi vì Đấng thực thi lời của Ngài rất hùng mạnh,
Bởi vì ngày của Đức Giê-hô-va thật lớn và thật đáng kinh sợ,
Ai có thể chịu nổi?
12. Đức Giê-hô-va phán:
“Vì vậy, bây giờ hãy hết lòng trở về cùng Ta,
Hãy kiêng ăn, khóc lóc và thảm sầu.
13. Hãy xé lòng các ngươi và đừng xé áo của các ngươi.
Hãy trở về với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi,
Bởi vì Ngài nhân từ và thương xót,
Chậm giận và giàu sự nhân từ;
Và Ngài đổi ý không giáng tai họa.
14. Nào ai biết Ngài sẽ quay đi và đổi ý,
Và để lại phước lành ở phía sau của Ngài,
Hãy dâng lễ chay và lễ quán
Cho Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của các ngươi?”
15. Hãy thổi tù và trong Si-ôn,
Hãy thiết lập sự kiêng ăn,
Hãy triệu tập một hội đồng thiêng liêng!
16. Hãy nhóm họp dân chúng,
Hãy thanh tẩy hội chúng;
Hãy nhóm họp các trưởng lão;
Hãy gom những trẻ em và các trẻ thơ còn đang bú!
Chú rể hãy ra khỏi phòng mình,
Và cô dâu hãy ra khỏi phòng trang sức!
17. Những tư tế - là những người phụng sự Đức Giê-hô-va -
Hãy khóc giữa vòm cổng và bàn thờ,
Hãy để cho họ nói: “Đức Giê-hô-va ôi! Hãy thương xót dân của Ngài,
Đừng để cơ nghiệp Ngài bị sỉ nhục, khiến các dân tộc cai trị họ,
Tại sao để những người đó nói giữa các dân rằng: ‘Đức Chúa Trời của chúng nó ở đâu?’”
18. Đức Giê-hô-va sẽ nổi ghen vì đất của Ngài,
Và thương xót dân của Ngài.
19. Đức Giê-hô-va sẽ trả lời và phán với dân của Ngài rằng:
“Nầy, Ta sẽ ban cho các ngươi ngũ cốc, rượu mới và dầu,
Các ngươi sẽ được thỏa thuê những vật đó.
Ta sẽ không để cho các ngươi bị sỉ nhục giữa các dân nữa.
20. Nhưng Ta sẽ khiến phương bắc lìa xa các ngươi,
Đuổi nó vào đất khô hạn và hoang vắng:
Mặt của nó hướng vào biển đông, lưng của nó hướng về biển tây.
Mùi hôi của nó xông lên, mùi tanh của nó dậy lên.”
Bởi vì nó đã làm những việc kinh khủng.
21. Hỡi đất, đừng sợ! Hãy vui mừng hoan hỉ,
Bởi vì Đức Giê-hô-va đã làm những việc diệu kỳ.
22. Các loài thú đồng! Đừng sợ hãi,
Bởi vì những đồng cỏ sẽ mọc lên,
Và cây sẽ ra trái, cây vả và nho kết quả sung mãn.
23. Hỡi con dân Si-ôn! Hãy hân hoan trong Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi!
Bởi vì Ngài ban mưa đầu mùa cho các ngươi đúng kỳ hạn;
Và Ngài sẽ khiến mưa đổ xuống cho các ngươi,
Mưa đầu mùa ngay từ đầu và mưa cuối mùa.
24. Các sân đập lúa sẽ đầy lúa mì,
Và các thùng sẽ tràn rượu mới và dầu.
25. “Bởi vì Ta sẽ đền bù cho các ngươi những năm bị cắn phá
Bởi cào cào bao phủ, cào cào bò qua, cào cào gặm nhắm, và cào cào thiêu hủy.
Là đạo quân lớn của Ta mà Ta đã sai đến giữa các ngươi.
26. Các ngươi sẽ ăn nhiều và được thỏa thuê,
Và sẽ tôn ngợi danh của Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của các ngươi,
Là Đấng đã đối xử với các ngươi cách diệu kỳ.
Và dân của Ta sẽ không bao giờ bị xấu hổ nữa.
27. Rồi các ngươi sẽ biết rằng Ta ở giữa Y-sơ-ra-ên,
Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, chẳng có một ai khác.
Dân của Ta sẽ không bao giờ bị xấu hổ nữa.”
28. “Và rồi sau đó, Ta sẽ đổ Thần của Ta trên mọi xác thịt.
Các con trai và các con gái của các ngươi sẽ nói tiên tri;
Những người già của các ngươi sẽ mơ ước những ước mơ,
Những người trẻ của các ngươi sẽ thấy những khải tượng.
29. Trong những ngày đó, Ta cũng đổ Thần của Ta
Cả trên những tôi trai và những tớ gái.
30. Ta sẽ bày tỏ những việc kỳ diệu trên trời và dưới đất,
Máu, lửa, và những cột khói.
31. Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, và mặt trăng như máu
Trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Đức Giê-hô-va sẽ đến.”
32. Bấy giờ, ai khẩn cầu danh của Đức Giê-hô-va đều sẽ được cứu
Bởi vì trên núi Si-ôn và trong Giê-ru-sa-lem sẽ có sự giải cứu,
Như Đức Giê-hô-va đã phán, ở giữa những người còn lại,
Là những người được Đức Giê-hô-va kêu gọi.

Bản Dịch 1925

1. Hãy thổi kèn trong Si-ôn; hãy thổi vang ra trên núi thánh ta! Hết thảy dân cư trong đất khá đều run rẩy! Vì ngày của Đức Giê-hô-va đến, ngày ấy đã gần: 2. tức là ngày mờ mịt và tối tăm, ngày của mây và sương mù. Có một dân lớn và mạnh đến như ánh sáng sớm mai giãi ra trên núi, đến nỗi từ trước chưa hề có, mà về sau nầy, về muôn đời sau nầy cũng sẽ không có như vậy nữa.

3. Trước mặt nó, có lửa thiêu nuốt, sau lưng nó, có ngọn lửa cháy tiêu. Lúc trước nó, đất nầy như vườn Ê-đen; khi sau nó, ấy là một đồng vắng hoang vu, và không có chi trốn khỏi nó hết.

4. Hình trạng chúng nó như hình trạng ngựa, và chúng nó chạy tới như người cỡi ngựa. 5. Khi chúng nó nhảy lên trên chót núi, thì nghe như tiếng xe cộ, hay là như tiếng ngọn lửa cháy rơm: ấy là như một dân mạnh sắp hành nơi chiến trận.

6. Khi thấy chúng nó, các dân đều rầu rĩ, hết thảy đều sợ tái mặt. 7. Chúng nó chạy như những người bạo mạnh; trèo các vách thành như những lính chiến; mỗi người bước đi trước mặt mình, chẳng hề sai hàng ngũ mình. 8. Chúng nó chẳng hề đụng chạm nhau, ai đi đường nấy; xông qua những khí giới mà chẳng bỏ đường mình. 9. Chúng nó nhảy trên thành phố, chạy trên tường, trèo lên các nhà, vào bởi các cửa sổ như là kẻ trộm.

10. Đất run rẩy, trước mặt chúng nó, các từng trời rung rinh mặt trời mặt trăng đều tối tăm, các ngôi sao thâu sự sáng lại. 11. Đức Giê-hô-va làm cho vang tiếng ra trước mặt cơ binh Ngài; vì trại quân Ngài rất lớn; và những kẻ làm theo mạng lịnh Ngài rất mạnh. Thật, ngày của Đức Giê-hô-va là lớn và đáng khiếp; ai có thể đương lại? 12. Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng ta, kiêng ăn, khóc lóc và buồn rầu. 13. Hãy xé lòng các ngươi, và đừng xé áo các ngươi. Khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ. 14. Ai biết được Ngài sẽ chẳng xây lòng đổi ý, chẳng để lại phước lành sau mình, tức là của lễ chay, lễ quán cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, hay sao?

15. Hãy thổi kèn trong Si-ôn; hãy định sự kiêng ăn, gọi một hội đồng trọng thể! 16. Hãy nhóm dân sự, biệt riêng hội chúng nên thánh; hãy mời các trưởng lão đến đó! Hãy họp lại các con trẻ và những đứa đang bú vú! Người chồng mới khá ra khỏi buồng mình, và người vợ mới khá ra khỏi chốn động phòng!

17. Các thầy tế lễ, là những kẻ hầu việc Đức Giê-hô-va, khá khóc lóc giữa hiên cửa và bàn thờ, và nói rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy tiếc dân Ngài, và chớ để cơ nghiệp Ngài bị sỉ nhục, và bị các nước cai trị! Làm sao để người ta nói giữa các dân tộc rằng: Nào Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu!

18. Đức Giê-hô-va đã vì đất mình động lòng ghen; Ngài đã động lòng thương xót dân mình. 19. Đức Giê-hô-va đã trả lời, và đã phán cùng dân mình rằng: Nầy, ta sẽ ban cho các ngươi lúa mì, rượu mới, và dầu, các ngươi sẽ no nê về các thứ đó. Ta sẽ chẳng làm các ngươi nên cớ sỉ nhục giữa các dân nữa. 20. Ta sẽ khiến đạo binh đến từ phương bắc lánh xa các ngươi, và đuổi nó vào đất khô khan và hoang vu, quân tiên phong nó vào biển đông. Quân hậu tập nó và biển tây. Mùi hôi nó bay lên, mùi tanh nó dậy lên, vì nó đã làm những việc lớn.

21. Hỡi đất, chớ sợ chi; hãy nức lòng vui vẻ và mừng rỡ; vì Đức Giê-hô-va đã làm những việc lớn. 22. Hỡi các loài thú đồng, đừng sợ; vì những đám cỏ nơi đồng vắng nứt đọt, cây ra trái, cây vả và cây nho đều ra sức nó. 23. Hỡi con cái Si-ôn, các ngươi hãy nức lòng vui vẻ và mừng rỡ trong Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi! Vì Ngài ban mưa phải thời cho các ngươi về mùa đầu, và xuống mưa dồi dào về mùa đầu và mùa cuối cho các ngươi nơi tháng đầu tiên. 24. Những sân sẽ đầy lúa mì, những thùng tràn rượu mới và dầu.

25. Ta sẽ đền bù cho các ngươi về mấy năm đã bị cắn phá bởi cào cào, sâu lột vỏ, sâu keo, và châu chấu, là đạo binh lớn mà ta đã sai đến giữa các ngươi.

26. Các ngươi sẽ đủ ăn và được no nê. Các ngươi sẽ ngợi khen danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, là Đấng đã xử với các ngươi cách lạ lùng. Rồi dân ta sẽ không hề bị xấu hổ nữa. 27. Các ngươi sẽ biết rằng ta ở giữa Y-sơ-ra-ên, biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, và chẳng có ai khác; dân ta sẽ không hề bị xấu hổ nữa.

28. Sau đó, ta sẽ đổ Thần ta trên cả loài xác thịt; con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri; những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. 29. Trong những ngày đó, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái, ta cũng đổ Thần ta lên.

30. Ta sẽ tỏ những sự lạ ra trong các từng trời và trên đất: tức là máu lửa, và những trụ khói. 31. Mặt trời sẽ đổi ra tối tăm, mặt trăng ra máu, trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Đức Giê-hô-va chưa đến. 32. Bấy giờ ai cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu; vì theo lời Đức Giê-hô-va, thì ở trên núi Si-ôn và trong Giê-ru-sa-lem, sẽ có những người trốn khỏi, và trong những người còn sống sót, sẽ có kẻ mà Đức Giê-hô-va kêu gọi.

Bản Dịch 2011

Báo Ðộng Về Ngày của CHÚA

1 “Hãy thổi tù và báo động ở Si-ôn.

Hãy thổi kèn inh ỏi báo động trên núi thánh của Ta.

Hãy để cho toàn dân trong xứ run lên,

Vì ngày của CHÚA đang đến;

Nó đến gần rồi.

2 Ðó là một ngày tối tăm và u ám,

Một ngày mây đen và mù mịt.

Giống như ánh bình minh tỏa rạng trên các núi đồi,

Một đoàn quân đông đúc và hùng mạnh tràn vào cũng như vậy.

Từ trước đến giờ chưa hề có như thế,

Những năm của các thế hệ sau cũng sẽ chẳng có như thế bao giờ.

3 Trước mặt chúng lửa hừng bốc cháy ngút ngàn;

Sau lưng chúng ngọn lửa vẫn cất cao thiêu rụi.

Trước khi chúng đến, đất nước đẹp như Vườn Ê-đen;

Sau khi chúng đi qua, xứ sở trở thành tiêu điều hoang vắng.

Chẳng gì có thể thoát khỏi chúng.

4 Chúng có hình thù như một đàn ngựa rất đông.

Chúng tiến tới như các chiến mã xông vào trận mạc.

5 Chúng nhảy trên các đỉnh núi đồi.

Tiếng chúng vang rền như đoàn xe chiến mã chạy nhanh,

Như lửa gặp rơm bốc cháy,

Như đoàn hùng binh xông ra chiến trận.

6 Trông thấy chúng, các dân sầu não,

Tất cả đều thất sắc rụng rời.

7 Chúng xông tới như một đoàn dũng sĩ;

Chúng trèo tường như các chiến sĩ công thành.

Ai nấy đều nhắm phía trước thẳng xông;

Không ai trệch chân qua lối kẻ bên cạnh.

8 Chúng không xô đẩy nhau,

Ai theo đường nấy;

Chúng xông qua mọi thứ khí giới,

Và chúng chẳng hề hấn gì.

9 Chúng tràn vào thành,

Chúng chạy trên tường thành,

Chúng leo lên các tòa nhà,

Chúng trèo vào các cửa sổ như quân trộm cắp.

10 Trước mặt chúng, đất rúng động, trời run rẩy;

Mặt trời và mặt trăng tối sầm lại;

Các tinh tú không tỏa sáng nữa.”

11 CHÚA dõng dạc phán trước đạo quân của Ngài;

Ðạo quân của Ngài thật đông đảo thay!

Những kẻ thi hành mệnh lệnh Ngài quả là hùng mạnh.

Ngày của CHÚA thật lớn lao và khủng khiếp!

Ai có thể chịu nổi?

Lời Kêu Gọi Ăn Năn

12 CHÚA phán, “Mặc dù đã đến lúc nầy, các ngươi vẫn còn cơ hội;

Hãy hết lòng trở lại với Ta,

Hãy kiêng ăn, khóc lóc, và thở than.”

13 Hãy xé lòng anh chị em và đừng xé áo anh chị em.

Hãy trở lại với CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em,

Vì Ngài khoan dung và thương xót, chậm giận và giàu tình thương,

Ngài đổi ý về việc giáng họa.

14 Biết đâu Ngài sẽ xét lại và đổi ý hầu để lại một phước hạnh cho anh chị em,

Rồi anh chị em dâng lên CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, của lễ chay và của lễ quán chăng?

15 Hãy thổi kèn ở Si-ôn để kêu dân nhóm lại;

Hãy biệt riêng ra thánh một cuộc kiêng ăn;

Hãy triệu tập một đại hội trọng thể;

16 Hãy mời dân đến họp;

Hãy biệt riêng hội chúng ra thánh;

Hãy mời các vị trưởng lão;

Hãy tập họp các trẻ em, luôn cả các trẻ thơ chưa dứt sữa.

Chàng rể hãy ra khỏi loan phòng;

Nàng dâu hãy ra khỏi phòng hoa chúc.

17 Nơi khoảng giữa cổng vào sân đền thờ và bàn thờ,

Hãy để các tư tế, những người phục vụ CHÚA, khóc than.

Hãy để họ nói, “Lạy CHÚA, xin miễn thứ cho dân Ngài,

Xin đừng để cơ nghiệp Ngài thành trò cười cho thiên hạ,

Làm đầu đề cho các cuộc đàm tiếu giữa các dân;

Xin đừng để người ta nói giữa các dân rằng,

‘Ðức Chúa Trời của chúng đâu rồi?’”

CHÚA Ðáp Lời

18 Bấy giờ CHÚA sẽ nổi ghen vì đất Ngài,

Ngài dủ lòng thương xót đối với dân Ngài.

19 Ðể trả lời cho dân Ngài, CHÚA phán,

“Nầy, Ta đang gởi đến các ngươi lúa gạo, rượu mới, và dầu;

Các ngươi sẽ được no thỏa;

Ta sẽ không để các ngươi làm cớ cười chê cho các dân ngoại nữa.

20 Ta sẽ khiến đoàn quân phương bắc đi xa khỏi các ngươi;

Ta sẽ đuổi chúng vào một xứ khô cằn và hoang vắng;

Tiền quân của chúng sẽ bị đẩy vào biển đông,

Còn hậu quân của chúng sẽ bị tống vào biển tây.

Mùi hôi thối của xác chúng sẽ xông lên nồng nặc.

Ðúng là đã có một thời nó làm mưa làm gió!”

21 Hỡi đất, đừng sợ hãi, hãy vui vẻ và hân hoan,

Vì CHÚA đã làm những việc lớn lao.

22 Hỡi các thú vật ngoài đồng, đừng sợ hãi,

Vì các đồng cỏ trong đồng hoang đều xanh ngát;

Cây cối sinh hoa kết quả,

Cây vả và cây nho sinh trái quằn cành.

23 Hỡi các con cái của Si-ôn,

Hãy vui mừng và hân hoan trong CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em;

Vì Ngài sẽ ban mưa đầu mùa xuống để bày tỏ đức thành tín của Ngài;

Ngài sẽ tiếp tục đổ mưa xuống trên đất đai anh chị em,

Mưa đầu mùa và mưa cuối mùa như thuở trước.

24 Các sân sẽ đầy lúa gạo,

Các vại sẽ tràn rượu và dầu.

25 “Ta sẽ bù lại các ngươi những thiệt hại vì những năm bị cào cào phá hoại,

Do vô số cào cào ập đến cắn phá và hủy hoại xứ sở các ngươi,

Tức đạo binh lớn Ta đã sai đến chống lại các ngươi.

26 Các ngươi sẽ có rất nhiều thực phẩm để ăn uống no nê thỏa thích,

Rồi các ngươi sẽ ca ngợi danh CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi,

Ðấng đã làm cho các ngươi bao việc lạ lùng,

Rồi dân Ta sẽ không bao giờ bị hổ thẹn nữa.

27 Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta ở giữa I-sơ-ra-ên,

Và rằng Ta, CHÚA, là Ðức Chúa Trời của các ngươi,

Chứ không có thần nào khác;

Và dân Ta sẽ không bao giờ bị hổ thẹn nữa.”

CHÚA Tuôn Ðổ Thần Ngài

28 “Rồi sau đó Ta sẽ đổ Thần Ta trên mọi loài xác thịt;

Các con trai và các con gái các ngươi sẽ nói tiên tri;

Những người già cả của các ngươi sẽ mơ ước những ước mơ,

Những người trẻ tuổi của các ngươi sẽ thấy các khải tượng.

29 Ngay cả các tôi tớ Ta, các tôi trai và tớ gái của Ta,

Trong những ngày đó Ta sẽ đổ Thần Ta trên chúng.

30 Ta sẽ ban những điềm lạ trên trời và dưới đất,

Máu, lửa, và những luồng khói.

31 Mặt trời sẽ trở nên tối tăm,

Mặt trăng sẽ đỏ như máu,

Trước ngày lớn và kinh khủng của CHÚA đến.

32 Bấy giờ, ai kêu cầu danh CHÚA sẽ được cứu,

Vì trên Núi Si-ôn và ở Giê-ru-sa-lem sẽ có những người được thoát khỏi, như CHÚA đã phán,

Và trong số những người sống sót sẽ có những người CHÚA kêu gọi.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành