Giô-ên: Chương 1

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB29C001)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Lời của Đức Giê-hô-va đến với Giô-ên, con trai của Phê-thu-ên:

2. Các trưởng lão! Hãy nghe điều nầy. Tất cả cư dân trên đất! Hãy lắng tai. Điều nầy có xảy ra trong thời các ngươi, hoặc thậm chí trong thời những tổ phụ của các ngươi không? 3. Hãy thuật điều nầy cho các con của các ngươi, để các con của các ngươi thuật lại cho các con của chúng, và các con của chúng sẽ kể lại cho thế hệ kế tiếp. 4. Những gì bọ rầy để lại, cào cào ăn; những gì cào cào để lại, hoàng trùng ăn; những gì hoàng trùng để lại, sâu bướm ăn.

5. Những kẻ say! Hãy tỉnh dậy và khóc. Tất cả những người uống rượu! Hãy khóc than, vì rượu mới đã bị cắt dứt khỏi miệng các ngươi! 6. Bởi vì một dân hùng mạnh và đông vô số, đang tiến vào đất của Ta; răng của nó là răng sư tử, nanh của nó là nanh của sư tử cái. 7. Nó phá cây nho của Ta, và lột vỏ cây vả của Ta; nó đã lột sạch trần trụi, rồi quăng đi, nên các cành trắng bóc.

8. Hãy than khóc như một trinh nữ quấn vải tang cho vị hôn phu lúc nàng còn trẻ! 9. Những vật hiến tế bằng ngũ cốc và rượu đã bị cắt khỏi nhà của Đức Giê-hô-va; các tư tế, những người phụng sự Đức Giê-hô-va, than khóc. 10. Đồng ruộng bị bỏ hoang, đất đai sầu thảm; vì ngũ cốc bị hủy hoại, rượu mới bị cạn khô, dầu thì khan hiếm.

11. Các nông dân! Hãy hổ thẹn. Những người làm nông! Hãy than khóc về lúa mì và lúa mạch; bởi vì mùa thu hoạch ngoài đồng đã mất. 12. Dây nho khô héo, cây vả úa tàn; cây lựu, cây chà là, cây táo cũng vậy, thậm chí tất cả những cây ngoài đồng đều héo úa; bởi vì niềm vui từ con người đang héo tàn!

13. Các tư tế! Hãy trùm mình và than khóc! Những người phục vụ nơi bàn thờ! Hãy khóc than. Những người phục vụ Đức Chúa Trời của tôi! Hãy phủ phục suốt đêm trong vải thô, bởi vì những vật hiến tế bằng ngũ cốc và rượu đã bị ngăn khỏi nhà của Đức Chúa Trời. 14. Hãy thanh tẩy kiêng ăn! Hãy công bố hội họp trọng thể! Hãy tập hợp các trưởng lão và tất cả cư dân trong xứ tại nhà của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, và hãy kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va!

15. Ồ! Vì ngày ấy, vì ngày của Đức Giê-hô-va rất gần, và sẽ đến như một cơn hủy diệt từ Đấng Toàn Năng. 16. Không phải ngay trước mắt chúng ta, lương thực, cùng với niềm vui và hân hoan, đã bị cắt khỏi nhà của Đức Chúa Trời của chúng ta sao?

17. Hạt giống bị khô cằn dưới những lớp đất; các nhà kho tan hoang, những vựa lẫm đổ nát, vì ngũ cốc đã cạn kiệt. 18. Súc vật rên rỉ thảm thương! Những bầy bò thẩn thờ vì chúng không còn đồng cỏ nữa; vâng, những bầy chiên bị làm tan lạc.

19. Lạy Đức Giê-hô-va! Con kêu cầu Ngài vì lửa đã thiêu nuốt những đồng cỏ trong đồng hoang, và ngọn lửa đã đốt cháy mọi cây ngoài đồng. 20. Những thú đồng cũng nài xin Ngài, vì các dòng nước đã cạn khô, và lửa đã thiêu nuốt những đồng cỏ trong đồng hoang.

Bản Dịch 1925

1. Nầy là lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-ên, con trai của Phê-thu-ên: 2. Hỡi kẻ già cả, hãy nghe điều nầy! Các ngươi hết thảy là dân cư trong đất hãy lắng tai! Há có sự gì như vậy đã xảy đến trong ngày các ngươi, hay là trong ngày tổ phụ các ngươi sao? 3. Hãy kể chuyện nầy lại cho con cái các ngươi; con cái các ngươi kể cho con cái chúng nó, con cái chúng nó kể cho dòng dõi nối theo.

4. Cái gì sâu keo còn để lại cào cào ăn; cái gì cào cào còn để lại, sâu lột vỏ ăn; cái gì sâu lột vỏ còn để lại, châu chấu ăn.

5. Hỡi kẻ say sưa, hãy thức dậy và khóc lóc! Hỡi các ngươi hết thảy là kẻ hay uống rượu, hãy than vãn vì cớ rượu ngọt đã bị chất khỏi miệng các ngươi! 6. Vì một dân mạnh và vô số, đã lên nghịch cùng đất ta; răng nó là răng của sư tử, nó có răng hàm của sư tử cái. 7. Nó đã hủy phá cây nho ta và lột vỏ cây vả ta. Nó đã lột tiệt cây ấy và bỏ đi; nhánh nó đã trở nên trắng. 8. Ngươi khá than khóc như một người nữ đồng trinh mặc bao gai đặng khóc chồng mình thuở còn trẻ tuổi! 9. Của lễ chay và lễ quán đã cất khỏi nhà Đức Giê-hô-va; các thầy tế lễ hầu việc Đức Giê-hô-va đang ở trong sự tang chế. 10. Đồng ruộng bị phá hoang, và đất đang sầu thảm; vì lúa mì bị hủy hại, dầu mới đã cạn, dầu đã hao tổn.

11. Hỡi kẻ cày ruộng, hãy hổ thẹn; hỡi kẻ làm vườn nho hãy than khóc, vì cớ lúa mì và mạch nha, vì mùa ngoài đồng đã mất. 12. Cây nho khô héo, cây vả hao mòn; cây lựu cũng như cây chà là, cây tần, mọi cây cối ngoài đồng đều khô héo; sự vui vẻ đã khô héo đi khỏi con trai loài người!

13. Hỡi các thầy tế lễ, hãy nịt lưng và than khóc. Hỡi các ngươi là kẻ làm việc ở bàn thờ, hãy thở than. Hỡi kẻ chức dịch của Đức Chúa Trời ta, hãy đến mặc áo bao gai mà nằm cả đêm! Vì của lễ chay và lễ quán không được vào trong nhà Đức Chúa Trời các ngươi! 14. Khá định sự kiêng ăn, gọi một hội đồng trọng thể, nhóm các trưởng lão và hết thảy dân cư trong đất lại nơi nhà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; và hãy kêu cùng Đức Giê-hô-va!

15. Ôi ngày ấy! vì ngày Đức Giê-hô-va đã gần! Nó đến như một tai vạ thả ra bởi Đấng Toàn năng. 16. Lương thực há chẳng phải đã dứt khỏi trước mặt chúng ta, và sự vui mừng hớn hở há chẳng phải đã dứt khỏi nhà Đức Chúa Trời chúng ta hay sao? 17. Hột giống đã teo đi dưới những cục đất nó; kho đụn đã hủy phá, huân lẫm đổ nát, vì lúa mì khô héo. 18. Kìa, súc vật rên siếc! Kìa, bầy bò bối rối! Ấy là tại chúng nó không có đồng cỏ nữa! Những bầy chiên cũng khốn khổ.

19. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu Ngài; vì lửa đã nuốt những đám cỏ nơi đồng vắng, ngọn lửa đã thiêu hết thảy cây cối ngoài đồng! 20. Thật, những thú đồng cũng thở giốc cho Ngài, vì các dòng nước đã khô, lửa đã nuốt những đám cỏ nơi đồng vắng.

Bản Dịch 2011

Lời Tựa

1 Lời của CHÚA phán với Giô-ên con trai Pê-thu-ên:

Tai Họa Ðến trên Ðất Nước

2 Hỡi các trưởng lão, hãy lắng nghe những điều nầy,

Hỡi tất cả dân cư trong xứ, hãy lắng tai nghe.

Có bao giờ việc như thế nầy đã xảy ra trong thời của các ngươi,

Hoặc trong thời của tổ tiên các ngươi chăng?

3 Hãy kể lại cho con cái các ngươi để chúng biết,

Hầu con cái các ngươi sẽ kể lại cho con cái của chúng,

Con cái của chúng sẽ kể lại cho thế hệ tiếp theo:

4 Vật gì cào cào đầu nhỏ bỏ lại, cào cào đầu lớn ăn.

Vật gì cào cào đầu lớn bỏ lại, cào cào cánh ngắn ăn.

Vật gì cào cào cánh ngắn bỏ lại, cào cào cánh dài ăn.

5 Hỡi những kẻ say sưa, hãy tỉnh dậy và khóc lóc;

Hỡi mọi kẻ ghiền rượu, hãy mếu máo than van,

Vì rượu mới chưa kịp uống đã bị cướp mất;

6 Vì một dân hùng mạnh và đông vô số đã xâm lăng xứ sở chúng ta;

Răng của nó như răng sư tử;

Nanh của nó như nanh sư tử cái.

7 Nó đã phá tan hoang cây nho của chúng ta;

Nó đã biến cây vả của chúng ta thành đống củi lộn.

Nó tước sạch vỏ rồi quăng xuống;

Nó lột sạch các cành, khiến chúng trắng hếu trụi trơ.

8 Hãy than khóc như người trinh nữ trẻ mặc tang phục khóc thương cho hôn phu nàng vừa mới mất.

9 Trong nhà CHÚA, của lễ chay và của lễ quán không còn dâng nữa.

Các tư tế, tức các tôi tớ CHÚA, buồn thảm như thể đang thọ tang.

10 Ruộng đồng bị bỏ hoang, đất đai tiêu điều,

Lúa gạo hư hại, rượu mới chẳng còn, dầu ô-liu khan hiếm.

11 Hỡi các nông phu, hãy thẹn thùng xấu hổ,

Hỡi những kẻ trồng nho, hãy khóc lóc than van,

Vì lúa mì và lúa mạch không còn nữa,

Bởi ruộng nương bị phá hủy cả rồi.

12 Cây nho cằn cỗi, cây vả héo khô;

Cây lựu, cây chà là, và cây táo cùng chung số phận;

Tất cả cây cối ngoài đồng khô héo,

Và như thế niềm vui của con cái loài người cũng khô héo theo.”

Kêu Gọi Ăn Năn và Cầu Nguyện

13 Hỡi các tư tế, hãy mặc tang phục và than khóc;

Hỡi những người phục vụ nơi bàn thờ, hãy khóc lóc thở than;

Hỡi các tôi tớ của Ðức Chúa Trời, hãy đến,

Hãy mặc vải thô và nằm than thở suốt đêm,

Vì nơi nhà Ðức Chúa Trời của lễ chay và của lễ quán đã bị cắt.

14 Hãy biệt riêng ra một cuộc kiêng ăn;

Hãy triệu tập một đại hội trọng thể;

Hãy mời các trưởng lão và toàn dân trong xứ đến nhà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em,

Rồi hãy cùng nhau kêu cầu CHÚA.

15 Than ôi, ngày ấy đang đến!

Ngày của CHÚA đang đến gần;

Nó đến như một cơn hủy diệt từ Ðấng Toàn Năng.

16 Há chẳng phải thực phẩm bị cắt trước mắt chúng ta sao?

Sự hân hoan và vui vẻ cũng chẳng còn thấy nơi nhà Ðức Chúa Trời chúng ta sao?

17 Hạt giống chết khô dưới lớp đất,

Các vựa lúa trở thành nhà hoang,

Các kho gạo trống không đổ nát,

Bởi vì chẳng còn lúa gạo.

18 Súc vật rên rỉ thảm thương,

Trâu bò lang thang đói khát,

Vì chẳng có đồng cỏ cho chúng;

Ngay cả các đàn chiên cũng cùng chung số phận.

19 Lạy CHÚA, con cầu xin Ngài,

Vì lửa đã thiêu rụi những đồng cỏ trong đồng hoang,

Và ngọn lửa đã đốt cháy mọi cây cối ngoài đồng.

20 Ngay cả các thú hoang cũng van xin Ngài,

Vì các dòng nước đều khô cạn,

Và lửa đã thiêu rụi những đồng cỏ trong đồng hoang.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành