Ô-sê: Chương 2

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB28C002)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Hãy gọi anh em của các ngươi là dân của Ta, và chị em của các ngươi là những người đáng thương. 2. Hãy buộc tội mẹ của các ngươi, hãy buộc tội nàng bởi vì nàng không còn là vợ của Ta nữa - Ta không phải là chồng của nàng - hãy vứt bỏ vẻ điếm đĩ trên mặt nàng, và những chuyện ngoại tình giữa các ngực của nàng. 3. Nếu không, Ta sẽ lột trần nàng, phơi bày lộ liễu như ngày nàng mới chào đời, làm cho nàng như đồng hoang, như đất khô, để mặc cho nàng khát. 4. Ta sẽ không thương xót con cái của nàng bởi vì chúng là những đứa con của phường điếm đĩ. 5. Thật vậy, mẹ của chúng đã chơi trò điếm đĩ, nàng đã mang thai chúng từ hành động ô nhục. Bởi vì nàng đã nói: Tôi đi theo những tình nhân của tôi - là những người cho tôi bánh, nước, len, vải, dầu, và thức uống.

6. Do đó, Ta sẽ dựng rào gai ngăn đường của nàng, dựng tường cản nàng để nàng không thể tìm được lối đi.

7. Nàng sẽ đuổi theo những tình nhân của mình nhưng không theo kịp chúng, nàng sẽ kiếm nhưng không kiếm được. Rồi nàng sẽ nói: Ta sẽ đi và về với người chồng ban đầu, bởi vì hồi đó ta sung sướng hơn bây giờ.

8. Bởi vì nàng đã không biết rằng chính Ta đã ban lúa, rượu mới, và dầu cho nàng, gia tăng bạc và vàng cho nàng, nhưng chúng đã được dùng cho Ba-anh. 9. Vì vậy, Ta sẽ trở lại lấy đi lúa của Ta trong thời của nó, rượu của Ta trong mùa của nó; lấy lại len và vải của Ta đã che sự trần truồng của nàng. 10. Bây giờ Ta sẽ phơi bày sự xấu hổ của nàng trước mặt các tình nhân của nàng, và không ai cứu được nàng khỏi tay Ta. 11. Ta sẽ chấm dứt mọi cuộc vui của nàng, những yến tiệc, những ngày trăng mới, những ngày sa-bát và tất cả những lễ hội được ấn định. 12. Ta sẽ hủy phá những cây nho và các cây vả của nàng, là những thứ mà nàng đã nói rằng: Đó là tiền công mà các tình nhân đã trả cho tôi. Ta sẽ biến chúng thành rừng hoang, và để các thú vật ngoài đồng ăn nuốt chúng. 13. Ta sẽ trừng phạt nàng về những ngày nàng đã dâng hương cho Ba-anh, đã chưng diện bông tai với châu ngọc trang sức, rồi chạy theo những tình nhân của nàng, còn Ta thì nàng lãng quên!” Đức Giê-hô-va phán vậy.

14. Vì vậy, nầy, Ta sẽ quyến rũ nàng, đưa nàng vào nơi hoang vắng, nói lời an ủi nàng. 15. Từ nơi đó, Ta sẽ ban cho nàng vườn nho, và thung lũng hoạn nạn sẽ trở thành cánh cửa hi vọng. Tại đó, nàng sẽ đáp lại như trong thời thanh xuân, như trong ngày nàng ra khỏi Ai Cập.

16. Đức Giê-hô-va phán: Trong ngày đó, ngươi sẽ gọi Ta là chồng của tôi, và sẽ không gọi Ta là chủ của tôi nữa. 17. Bởi vì Ta sẽ cất bỏ tên của các thần Ba-anh khỏi miệng của nàng, và sẽ không còn ai nhắc đến tên của chúng nữa. 18. Trong ngày đó, Ta sẽ lập giao ước với họ, với những thú vật ngoài đồng, với những loài chim trên trời, với những loài bò sát trên đất. Ta sẽ bẻ gãy cung, gươm, và chiến tranh khỏi xứ, làm cho họ được nằm nghỉ bình yên.

19. Ta sẽ cưới ngươi cho Ta đời đời; đúng vậy, Ta sẽ cưới ngươi cho Ta trong sự công bình và chính trực, trong sự nhân từ và thương xót. 20. Ta sẽ cưới ngươi cho Ta trong sự thành tín; và ngươi sẽ biết Đức Giê-hô-va.

21. Và rồi đến ngày Ta sẽ đáp lời, Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ phúc đáp cho các tầng trời, chúng sẽ phúc đáp cho đất; 22. đất sẽ phúc đáp bằng lúa mì, rượu mới, và dầu; và chúng sẽ phúc đáp cho Gít-rê-ên. 23. Ta sẽ gieo nàng cho chính Ta trong đất, sẽ tỏ lòng thương xót cho kẻ không được thương xót, và phán với dân không phải là dân Ta rằng ngươi là dân của Ta, và người sẽ trả lời: Ngài là Đức Chúa Trời của con.

Bản Dịch Đại Chúng

Hãy gọi anh em của các ngươi là dân của Ta, và chị em của các ngươi là những người đáng thương.

Hãy buộc tội mẹ của các ngươi, hãy buộc tội nàng bởi vì nàng không còn là vợ của Ta nữa - Ta không phải là chồng của nàng - hãy vứt bỏ vẻ điếm đĩ trên mặt của nàng, và những chuyện ngoại tình giữa các ngực của nàng. Nếu không, Ta sẽ lột trần nàng, phơi bày lộ liễu như ngày nàng mới chào đời, làm cho nàng như đồng hoang, như đất khô, để mặc cho nàng khát.

Ta sẽ không thương xót con cái của nàng bởi vì chúng là những đứa con của phường điếm đĩ. Thật vậy, mẹ của chúng đã chơi trò điếm đĩ, nàng đã mang thai chúng từ hành động ô nhục. Bởi vì nàng đã nói: Tôi đi theo những tình nhân của tôi - là những người cho tôi bánh, nước, len, vải, dầu, và thức uống.

Do đó, Ta sẽ dựng rào gai ngăn đường của nàng, dựng tường cản nàng để nàng không thể tìm được lối đi.

Nàng sẽ đuổi theo những tình nhân của mình nhưng không theo kịp chúng, nàng sẽ kiếm nhưng không kiếm được. Rồi nàng sẽ nói: Ta sẽ đi và về với người chồng ban đầu, bởi vì hồi đó ta sung sướng hơn bây giờ.

Bởi vì nàng đã không biết rằng chính Ta đã ban lúa, rượu mới, và dầu cho nàng, gia tăng bạc và vàng cho nàng, nhưng chúng đã được dùng cho Ba-anh. Vì vậy, Ta sẽ trở lại lấy đi lúa của Ta trong thời của nó, rượu của Ta trong mùa của nó; lấy lại len và vải của Ta đã che sự trần truồng của nàng. Bây giờ Ta sẽ phơi bày sự xấu hổ của nàng trước mặt các tình nhân của nàng, và không ai cứu được nàng khỏi tay Ta. Ta sẽ chấm dứt mọi cuộc vui của nàng, những yến tiệc, những ngày trăng mới, những ngày sa-bát và tất cả những lễ hội được ấn định. Ta sẽ hủy phá những cây nho và các cây vả của nàng, là những thứ mà nàng đã nói rằng: Đó là tiền công mà các tình nhân đã trả cho tôi. Ta sẽ biến chúng thành rừng hoang, và để các thú vật ngoài đồng ăn nuốt chúng. Ta sẽ trừng phạt nàng về những ngày nàng đã dâng hương cho Ba-anh, đã chưng diện bông tai với châu ngọc trang sức, rồi chạy theo những tình nhân của nàng, còn Ta thì nàng lãng quên!” Đức Giê-hô-va phán vậy.

Vì vậy, nầy, Ta sẽ quyến rũ nàng, đưa nàng vào nơi hoang vắng, nói lời an ủi nàng. Từ nơi đó, Ta sẽ ban cho nàng vườn nho, và thung lũng hoạn nạn sẽ trở thành cánh cửa hi vọng. Tại đó, nàng sẽ đáp lại như trong thời thanh xuân, như trong ngày nàng ra khỏi Ai Cập.

Đức Giê-hô-va phán: Trong ngày đó, ngươi sẽ gọi Ta là chồng của tôi, và sẽ không gọi Ta là chủ của tôi nữa. Bởi vì Ta sẽ cất bỏ tên của các thần Ba-anh khỏi miệng của nàng, và sẽ không còn ai nhắc đến tên của chúng nữa. Trong ngày đó, Ta sẽ lập giao ước với họ, với những thú vật ngoài đồng, với những loài chim trên trời, với những loài bò sát trên đất. Ta sẽ bẻ gãy cung, gươm, và chiến tranh khỏi xứ, làm cho họ được nằm nghỉ bình yên.

Ta sẽ cưới ngươi cho Ta đời đời; đúng vậy, Ta sẽ cưới ngươi cho Ta trong sự công bình và chính trực, trong sự nhân từ và thương xót. Ta sẽ cưới ngươi cho Ta trong sự thành tín; và ngươi sẽ biết Đức Giê-hô-va.

Và rồi đến ngày Ta sẽ đáp lời, Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ phúc đáp cho các tầng trời, chúng sẽ phúc đáp cho đất; đất sẽ phúc đáp bằng lúa mì, rượu mới, và dầu; và chúng sẽ phúc đáp cho Gít-rê-ên. Ta sẽ gieo nàng cho chính Ta trong đất, sẽ tỏ lòng thương xót cho kẻ không được thương xót, và phán với dân không phải là dân Ta rằng ngươi là dân của Ta, và người sẽ trả lời: Ngài là Đức Chúa Trời của con.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Hãy gọi anh em của các ngươi là Am-mi, và chị em của các ngươi là Ru-ha-ma. 2. Hãy buộc tội mẹ của các ngươi, hãy buộc tội nàng bởi vì nàng không còn là vợ của Ta nữa - Ta không phải là chồng của nàng - hãy vứt bỏ vẻ điếm đĩ trên mặt nàng, và những chuyện ngoại tình giữa các ngực của nàng. 3. Nếu không, Ta sẽ lột trần nàng, phơi bày lộ liễu như ngày nàng mới chào đời, làm cho nàng như đồng hoang, như đất khô, để mặc cho nàng khát. 4. Ta sẽ không thương xót con cái của nàng bởi vì chúng là những đứa con của phường điếm đĩ. 5. Thật vậy, mẹ của chúng đã chơi trò điếm đĩ, nàng đã mang thai chúng từ hành động ô nhục. Bởi vì nàng đã nói: Tôi đi theo những tình nhân của tôi - là những người cho tôi bánh, nước, len, vải, dầu, và thức uống.

6. Do đó, Ta sẽ dựng rào gai ngăn đường của nàng, dựng tường cản nàng để nàng không thể tìm được lối đi.

7. Nàng sẽ đuổi theo những tình nhân của mình nhưng không theo kịp chúng, nàng sẽ kiếm nhưng không kiếm được. Rồi nàng sẽ nói: Ta sẽ đi và về với người chồng ban đầu, bởi vì hồi đó ta sung sướng hơn bây giờ.

8. Bởi vì nàng đã không biết rằng chính Ta đã ban lúa, rượu mới, và dầu cho nàng, gia tăng bạc và vàng cho nàng, nhưng chúng đã được dùng cho Ba-anh. 9. Vì vậy, Ta sẽ trở lại lấy đi lúa của Ta trong thời của nó, rượu của Ta trong mùa của nó; lấy lại len và vải của Ta đã che sự trần truồng của nàng. 10. Bây giờ Ta sẽ phơi bày sự xấu hổ của nàng trước mặt các tình nhân của nàng, và không ai cứu được nàng khỏi tay Ta. 11. Ta sẽ chấm dứt mọi cuộc vui của nàng, những yến tiệc, những ngày trăng mới, những ngày sa-bát và tất cả những lễ hội được ấn định. 12. Ta sẽ hủy phá những cây nho và các cây vả của nàng, là những thứ mà nàng đã nói rằng: Đó là tiền công mà các tình nhân đã trả cho tôi. Ta sẽ biến chúng thành rừng hoang, và để các thú vật ngoài đồng ăn nuốt chúng. 13. Ta sẽ trừng phạt nàng về những ngày nàng đã dâng hương cho Ba-anh, đã chưng diện bông tai với châu ngọc trang sức, rồi chạy theo những tình nhân của nàng, còn Ta thì nàng lãng quên!” Đức Giê-hô-va phán vậy.

14. Vì vậy, nầy, Ta sẽ quyến rũ nàng, đưa nàng vào nơi hoang vắng, nói lời an ủi nàng. 15. Từ nơi đó, Ta sẽ ban cho nàng vườn nho, và thung lũng A-cô trở thành cánh cửa hi vọng. Tại đó, nàng sẽ đáp lại như trong thời thanh xuân, như trong ngày nàng ra khỏi Ai Cập.

16. Đức Giê-hô-va phán: Trong ngày đó, ngươi sẽ gọi Ta là chồng của tôi, và sẽ không gọi Ta là chủ của tôi nữa. 17. Bởi vì Ta sẽ cất bỏ tên của các thần Ba-anh khỏi miệng của nàng, và sẽ không còn ai nhắc đến tên của chúng nữa. 18. Trong ngày đó, Ta sẽ lập giao ước với họ, với những thú vật ngoài đồng, với những loài chim trên trời, với những loài bò sát trên đất. Ta sẽ bẻ gãy cung, gươm, và chiến tranh khỏi xứ, làm cho họ được nằm nghỉ bình yên.

19. Ta sẽ cưới ngươi cho Ta đời đời; đúng vậy, Ta sẽ cưới ngươi cho Ta trong sự công bình và chính trực, trong sự nhân từ và thương xót. 20. Ta sẽ cưới ngươi cho Ta trong sự thành tín; và ngươi sẽ biết Đức Giê-hô-va.

21. Và rồi đến ngày Ta sẽ đáp lời, Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ phúc đáp cho các tầng trời, chúng sẽ phúc đáp cho đất; 22. đất sẽ phúc đáp bằng lúa mì, rượu mới, và dầu; và chúng sẽ phúc đáp cho Gít-rê-ên. 23. Ta sẽ gieo nàng cho chính Ta trong đất, sẽ tỏ lòng thương xót cho kẻ không được thương xót, và phán với dân không phải là dân Ta rằng ngươi là dân của Ta, và người sẽ trả lời: Ngài là Đức Chúa Trời của con.

Bản Dịch 1925

1. Hãy xưng anh em các ngươi là Am-mi; và chị em các ngươi là Ru-ha-ma.

2. Hãy kiện mẹ các ngươi, hãy kiện đi; vì nó chẳng phải là vợ ta, còn ta chẳng phải là chồng nó! Nó hãy cất bỏ sự dâm loạn khỏi trước mặt nó, và sự ngoại tình khỏi giữa vú nó đi; 3. kẻo ta sẽ lột trần nó, để nó như ngày mới sanh ra, và làm cho nó ra như đồng vắng, như đất khô, khiến nó chết khát. 4. Ta sẽ không thương xót con cái nó, vì ấy là con cái của sự gian dâm. 5. Thật vậy, mẹ chúng nó làm sự gian dâm, kẻ mang thai chúng nó đã làm sự ô nhục. Vì nó nói rằng: Ta sẽ đi theo các tình nhân ta, là kẻ ban bánh, nước, lông chiên, vải, dầu và đồ uống cho ta. 6. Vậy nên, nầy, ta sẽ lấy gai gốc rấp đường ngươi; sẽ xây một bức tường nghịch cùng nó, và nó không thể tìm lối mình được nữa. 7. Nó sẽ đuổi theo tình nhân mình mà không kịp, tìm mà không gặp đâu. Đoạn nó sẽ nói rằng: Ta sẽ trở về cùng chồng thứ nhất của ta; vì lúc đó ta sung sướng hơn bây giờ. 8. Thật nó chưa từng nhìn biết rằng chính ta là Đấng đã ban lúa mì, rượu mới và dầu cho nó, đã thêm nhiều bạc và vàng mà chúng nó dùng cho Ba-anh.

9. Vậy nên ta sẽ lấy lại lúa mì ta trong kỳ nó và rượu mới ta trong mùa nó, ta sẽ cướp lại nhung và vải ta là đồ che sự trần truồng nó. 10. Ấy vậy, ta sẽ tỏ sự xấu xa nó ra trước mặt tình nhân nó, và chẳng ai sẽ cứu nó được khỏi tay ta. 11. Ta sẽ dứt cả sự vui của nó, những ngày lễ, ngày trăng mới, ngày Sa-bát và hết thảy những ngày lễ trọng thể của nó 12. Ta sẽ phá những cây nho và cây vả nó, về các cây ấy nó nói rằng: Nầy là tiền công của các tình nhân ta cho ta. Ta sẽ làm cho những cây ấy nên rừng, và các thú đồng sẽ ăn đi. 13. Ta sẽ thăm phạt nó vì những ngày mà nó dâng hương cho các tượng Ba-anh, trang sức những hoa tai và đồ châu báu, nó đi theo tình nhân mình, còn ta thì nó quên đi! Đức Giê-hô-va phán vậy. 14. Cho nên, nầy, ta sẽ dẫn dụ nó, dẫn nó vào đồng vắng, và lấy lời ngọt ngào nói cùng nó. 15. Ta lại sẽ ban vườn nho cho nó từ nơi đó, và trũng A-cô sẽ trở nên cửa trông cậy. Nó sẽ trả lời tại đó như trong ngày trẻ tuổi nó, và như trong ngày nó ra khỏi đất Ê-díp-tô.

16. Đức Giê-hô-va phán rằng: Trong ngày đó ngươi sẽ gọi ta là: Chồng tôi, và sẽ không gọi ta là: Chủ tôi nữa. 17. Vì ta sẽ cất tên của các tượng Ba-anh khỏi miệng nó; và không ai nói đến tên chúng nó nữa. 18. Trong ngày đó, ta sẽ vì chúng nó lập ước cùng những thú đồng, những chim trời, và côn trùng trên đất. Ta sẽ bẻ gãy và làm cho biến mất khỏi đất nầy những cung, những gươm, và giặc giã; và sẽ khiến dân sự được nằm yên ổn. 19. Ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời; ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự công bình và chánh trực, nhân từ và thương xót. 20. Phải, ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự thành tín, và ngươi sẽ biết Đức Giê-hô-va.

21. Đức Giê-hô-va phán: Trong ngày đó, ta sẽ trả lời, ta sẽ trả lời cho các từng trời, các từng trời sẽ trả lời cho đất. 22. Đất sẽ trả lời cho lúa mì, cho rượu mới, cho dầu, và ba thứ nầy sẽ trả lời cho Gít-rê-ên. 23. Đoạn ta sẽ gieo nó cho ta trong đất, và sẽ làm sự thương xót cho kẻ chưa được thương xót. Ta sẽ nói cùng những kẻ chưa làm dân ta rằng: Ngươi là dân ta, và nó sẽ trả lời rằng: Ngài là Đức Chúa Trời tôi.

Bản Dịch 2011

Người Vợ Không Chung Thủy Làm Hình Bóng về I-sơ-ra-ên

1 “Hãy nói với em trai của ngươi, ‘Am-mi,’

Và hãy nói với em gái của ngươi, ‘Ru-ha-ma.’

2 Hãy đưa ra lời buộc tội mẹ các ngươi, hãy buộc tội bà ấy,

Bởi vì bà ấy không còn là vợ của Ta, và Ta cũng không còn là chồng của bà ấy.

Hãy để cho bà ấy bỏ đi tính lẳng lơ lộ ra trên mặt,

Và tính ngoại tình tỏ ra giữa bộ ngực của bà;

3 Nếu không, Ta sẽ lột trần bà ấy, khiến bà ấy lộ liễu như lúc mới chào đời,

Hoặc làm bà ấy trở nên như một đồng hoang trơ trụi,

Hoặc khiến bà ấy thành như một vùng đất khô cằn,

Và để bà ấy phải chết vì khát nước.

4 Ta sẽ không thương xót các con của bà ấy,

Vì chúng là các con do bà ấy ngoại tình sinh ra.

5 Thật vậy mẹ chúng đã ngoại tình;

Người mang thai chúng đã làm những điều ô nhục.

Vì bà ấy đã nói, ‘Tôi sẽ đi theo các tình nhân của tôi, những người cho tôi thức ăn và thức uống, áo len và quần lãnh, dầu và rượu.’

6 Vì vậy, này, Ta sẽ lấy gai góc chận đường bà ấy lại;

Ta sẽ dựng một bức tường để bà ấy không thể tìm các lối bỏ đi.

7 Bà ấy sẽ chạy theo các tình nhân của bà, nhưng chạy theo không kịp,

Bà ấy sẽ tìm kiếm chúng, nhưng tìm kiếm chẳng ra.

Bấy giờ bà ấy sẽ nói, ‘Tôi sẽ trở về và trở lại với người chồng đầu tiên của tôi, vì lúc ở với ông ấy tôi đã sung sướng hơn bây giờ.’

8 Bà ấy không biết rằng chính Ta là người đã cung cấp cho bà ấy lúa gạo, rượu mới, và dầu.

Ta đã ban cho bà ấy rất nhiều bạc và vàng,

Nhưng chúng lại đem cúng cho Ba-anh.

9 Vì thế đến mùa gặt Ta sẽ lấy lại lúa gạo, và đến mùa hái nho ép rượu Ta sẽ lấy lại rượu nho;

Ta sẽ lấy đi nguyên liệu làm áo len và quần lãnh, những áo quần che đậy sự lõa lồ của bà ấy.

10 Ta sẽ phơi bày tính dâm dật của bà ấy ra trước mắt các tình nhân của bà ấy;

Không ai sẽ cứu được bà ấy khỏi tay Ta.

11 Ta sẽ làm chấm dứt những cuộc vui của bà ấy:

Những ngày lễ hội, những ngày trăng mới, những ngày Sa-bát, và mọi ngày đại lễ đã ấn định hằng năm.

12 Ta sẽ phá hủy các vườn nho và các rẫy vả, những rẫy vườn mà bà ấy bảo,

‘Ðây là tiền công của tôi, nhờ ăn nằm với các tình nhân của tôi; họ đã trả chúng cho tôi.’

Ta sẽ biến chúng thành rừng hoang, và các thú rừng sẽ cắn phá chúng.

13 Ta sẽ đoán phạt bà ấy trong ngày lễ hội của các thần Ba-anh, khi bà ấy dâng hương cho chúng.

Bà ấy ăn diện, đeo nhẫn, và mang nữ trang, rồi chạy theo các tình nhân của bà ấy,

Còn Ta thì bà ấy quên đi,” CHÚA phán.

Ân Sủng của CHÚA

14 “Vì thế, này, Ta sẽ làm cho bà ấy xiêu lòng;

Ta sẽ đưa bà ấy vào trong đồng hoang và nói những lời ngọt ngào với bà ấy.

15 Tại đó, Ta sẽ trả lại cho bà ấy các vườn nho của bà ấy.

Ta sẽ làm cho ‘thung lũng rắc rối’ trở thành ‘cửa ngõ hy vọng’.

Tại đó bà ấy sẽ ca hát như thuở bà ấy còn là thiếu nữ, như thuở bà ấy đi lên khỏi đất Ai-cập.”

16 CHÚA phán, “Trong ngày ấy ngươi sẽ gọi Ta là ‘Mình ơi,’ chứ không còn gọi Ta là ‘Ông Chủ ơi’ nữa.

17 Ta sẽ cất khỏi miệng của bà ấy danh của các thần Ba-anh;

Rồi không ai sẽ nhớ đến tên các thần ấy nữa.

18 Trong ngày ấy Ta sẽ lập một giao ước cho chúng với các thú đồng, các chim trời, và các sinh vật bò sát rằng,

Ta sẽ cất bỏ khỏi đất cung nỏ và gươm giáo dùng cho chiến tranh,

Và Ta sẽ làm cho chúng được nằm xuống nghỉ ngơi an toàn.

19 Ta sẽ cưới ngươi làm vợ của Ta vĩnh viễn,

Ta sẽ cưới ngươi làm vợ trong công chính và công lý, trong tình yêu và thương xót.

20 Ta sẽ lấy ngươi làm vợ của Ta trong sự thành tín,

Và ngươi sẽ biết CHÚA.

21 Trong ngày ấy,” CHÚA phán, “Ta sẽ đáp lời khi các từng trời xin mây;

Và mây sẽ đáp lời khi đất xin mưa;

22 Ðất sẽ đáp lại bằng lúa gạo, rượu mới, và dầu;

Rồi các thứ ấy sẽ đáp lại rằng ‘Ấy là nhờ ơn CHÚA đã trồng.’

23 Ta sẽ gieo trồng nó cho Ta trong đất.

Ta sẽ thương xót kẻ không đáng được thương xót;

Ta sẽ gọi kẻ không đáng gọi là dân Ta, ‘Các ngươi là dân Ta;’

Và nó sẽ nói, ‘Ngài là Ðức Chúa Trời của con.’”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành