Ê-xê-chi-ên: Chương 27

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB26C027)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 2. Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về thành Ty-rơ. 3. Hãy nói cùng thành Ty-rơ rằng: Hỡi mầy là thành ở nơi cửa biển, buôn bán với các dân của nhiều cù lao, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi Ty-rơ, mầy có nói: Ta là sự tốt đẹp trọn vẹn. 4. Bờ cõi mầy ở trong lòng biển; những kẻ xây dựng mầy đã làm cho mầy nên một thành tốt đẹp trọn vẹn. 5. Họ đã ghép ván của mầy bằng cây tùng của Sê-nia; lấy cây bách của Li-ban đặng làm cột buồm cho mầy; 6. làm chèo của mầy bằng cây dẽ của Ba-san; lấy cây hoàng dương của đảo Kít-tim làm ván lợp, và cẩn bằng ngà voi. 7. Vải gai mịn có thêu của Ê-díp-tô dùng làm buồm, để làm cờ xí cho mầy; vải sắc tía sắc xanh của các cù lao Ê-li-sa dùng làm màn cháng. 8. Dân cư Si-đôn và A-vát là bạn chèo của mầy; hỡi Ty-rơ, những người khôn ngoan trong mầy làm kẻ cầm lái của mầy. 9. Các trưởng lão ở Ghê-banh và người thông thái xứ ấy, thì mầy dùng để tu bổ chỗ hư hỏng của tàu mầy. Hết thảy những tàu biển cùng thủy thủ nó đều ở trong mầy, đặng đổi lấy hàng hóa của mầy. 10. Người Phe-rơ-sơ, người Lút, người Phút, làm lính chiến trong đạo binh mầy. Chúng nó treo thuẫn và mão trụ trong mầy, và làm nên sự đẹp đẽ của mầy. 11. Những người A-vát cùng quân lính riêng của mầy đầy vách thành mầy, những người mạnh mẽ thì ở trên các tháp; chúng nó treo thuẫn chung quanh vách thành mầy, và làm sự đẹp đẽ trọn vẹn của mầy.

12. Những dân ở thành Ta-rê-si buôn bán với mầy đủ mọi thứ của cải, lấy bạc, sắt, thiếc, chì mà đổi đồ hàng hóa của mầy. 13. Các dân ở Gia-van, ở Tu-banh và ở Mê-siếc buôn bán với mầy, đổi lấy hàng hóa mầy thì cho mầy những tôi mọi và đồ bằng đồng. 14. Những người của nhà Tô-ga-ma đem ngựa, ngựa chiến, la, mà đổi lấy đồ hàng của mầy. 15. Những người Đê-đan là bạn hàng mầy; sự buôn bán của nhiều cù lao ở trong tay mầy, đem cho mầy những ngà voi, gỗ mun, mà đổi lấy hàng hóa. 16. Vì tay mầy chế tạo rất nhiều, nên Sy-ri buôn bán với mầy, và lấy bích ngọc, vải điều, đồ thêu, vải gai mịn, san hô, hồng ngọc mà đổi hàng của mầy. 17. Giu-đa và đất Y-sơ-ra-ên cũng buôn bán với mầy, thì đem cho mầy những lúa mì ở Min-nít, bánh ngọt, mật ong, dầu, và nhũ hương. 18. Bởi tay mầy chế ra nhiều đồ, của cải đầy dẫy, nên Đa-mách lấy rượu nho ở Hên bôn và lông chiên trắng của nó mà đổi chác cùng mầy.

19. Vê-đan và Gia-van đem chỉ đổi lấy hàng hóa mầy; trong hàng hóa đó có sắt sáng, nhục quế, và xương bồ. 20. Những người ở Đê-đan buôn với mầy bằng thứ vải hoa để phủ trên ngựa. 21. Người A-rạp và mọi quan trưởng ở Kê-đa buôn bán với mầy, và đem đến cho mầy những chiên con, chiên đực, và dê đực. 22. Những con buôn ở Sê-ba và Ra-a-ma buôn bán với mầy, lấy mọi thứ hương tốt nhất, mọi thứ đá quí và vàng mà đổi lấy hàng hóa mầy. 23. Ha-ran, Can nê, và Ê-đen, những con buôn ở Sê-ba, A-si-ri và Kin-mát đều là bạn hàng của mầy; 24. chúng nó buôn bán với mầy những hàng trọng thể: áo màu tía và thêu, vải quí báu xếp trong hòm, dây bện, ván bằng gỗ hương bách. 25. Các thuyền Ta-rê-si vì sự buôn mầy mà chở chạy, và mầy được đầy dẫy cùng được vinh hiển cả thể trong lòng biển.

26. Nhưng mà những tay chèo của mầy đã dẫn mầy trên nước lớn, và gió đông đã đập nát mầy trong lòng biển. 27. Đến ngày hủy phá của mầy, thì của cải, hàng hóa, việc buôn bán của mầy, thủy thủ và kẻ coi hoa tiêu của mầy, những kẻ tu bổ chỗ hư hỏng của tàu bè mầy, những kẻ buôn bán hàng hóa với mầy, hết thảy lính chiến của mầy ở trong mầy, cả đoàn dân đông đầy giữa mầy, đều sẽ ngã xuống trong lòng biển.

28. Bởi tiếng kêu của những kẻ coi hoa tiêu, các xóm chung quanh mầy đều run rẩy; 29. hết thảy những kẻ cầm chèo, hết thảy những thủy thủ, hết thảy những kẻ coi hoa tiêu ngoài biển đều xuống khỏi tàu mình và đứng vững trên đất. 30. Chúng nó sẽ làm vang tiếng than khóc mầy, và trổi tiếng kêu la cay đắng vì mầy; chúng nó ném bụi trên đầu mình, và lăn lóc trong tro. 31. Chúng nó sẽ cạo đầu vì cớ mầy, và thắt lưng bằng bao gai, trong lòng đau đớn, vì mầy khóc lóc cay đắng. 32. Nhân lòng chúng nó đau thương, thì làm một bài ca thương về mầy, và than rằng: Ai sánh với thành Ty-rơ, là thành bây giờ đã vắng lặng giữa biển? 33. Thuở hàng hóa mầy ra khỏi các biển, mầy làm cho no đủ nhiều dân. Bởi sự giàu có và sự buôn bán của mầy thạnh vượng lên, thì làm giàu cho các vua trên đất. 34. Bây giờ, kìa mầy đã tan nát vì các biển, chìm dưới nước sâu; sự buôn bán và dân chúng của mầy đều cùng mầy chìm đắm. 35. Hết thảy những dân ở các cù lao đều vì cớ mầy mà sững sờ, các vua chúng nó đều khiếp sợ, sắc mặt lo buồn. 36. Những con buôn lập nghiệp trong các dân xỉ báng mầy. Mầy đã trở nên cớ kinh khiếp, đời đời mầy sẽ không còn nữa!

Bản Dịch 2011

Khúc Ai Ca Thương Tiếc Ty-rơ

1. Lời của CHÚA lại đến với tôi, 2. “Bây giờ, phần ngươi, hỡi con người, hãy cất tiếng hát khúc ai ca thương tiếc Ty-rơ. 3. Hãy nói với Ty-rơ, thành tọa lạc nơi lối vào biển cả, nơi các thương gia buôn bán với các dân ở những miền duyên hải gần xa, ‘CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,

“Hỡi Ty-rơ, ngươi đã nói, ‘Ta thật cực kỳ mỹ lệ!’

4. Các biên thùy của ngươi trải rộng giữa các đại dương;

Các thợ đóng tàu đã làm cho vẻ đẹp của ngươi trở nên toàn bích.

5. Chúng dùng gỗ trắc ở Sê-nia đóng toàn bộ lườn tàu;

Chúng lấy gỗ bá hương ở Li-băng làm cột buồm cho ngươi.

6. Chúng dùng gỗ sồi ở Ba-san làm các mái chèo;

Còn sàn tàu chúng làm bằng gỗ bách lấy từ Ðảo Chíp-rơ và khảm nó bằng ngà voi.

7. Buồm của ngươi làm bằng vải gai mịn thêu đẹp nhập cảng từ Ai-cập,

Thấy cánh buồm của ngươi người ta coi nó như lá cờ của chiếc tàu ngươi;

Tấm bạt của ngươi làm bằng vải điều và vải tía sản xuất ở miền duyên hải Ê-li-sa.

8. Dân ở Si-đôn và A-vát là những tay chèo cho ngươi;

Còn những kẻ đầy kinh nghiệm hải hành ở giữa ngươi tại Ty-rơ làm các hoa tiêu cho ngươi.

9. Những người già dặn kinh nghiệm ở Ghê-banh và các toán thợ của chúng ở giữa ngươi lo việc sơn và trám tàu cho ngươi;

Tất cả các tàu buôn và thủy thủ của chúng đều chọn ngươi làm hải cảng chính để giao thương buôn bán.

10. Người Ba-tư, người Ly-đi-a, và người Li-by-a phục vụ trong quân đội của ngươi;

Chúng là những chiến sĩ dũng mãnh;

Chúng treo khiên và mũ sắt của chúng trong thành của ngươi;

Chúng làm cho ngươi được vinh hiển.

11. Người A-vát phục vụ trong quân đội ngươi;

Chúng đóng quân canh gác tất cả các tường thành của ngươi;

Các đội quân của dân Gam-mát bảo vệ trong các tháp của ngươi;

Chúng treo vũ khí của chúng trên tường thành của ngươi;

Chúng làm cho ngươi càng đẹp lộng lẫy.

12. Tạt-si buôn bán với ngươi, vì ngươi có nhiều thứ hàng hóa;

Chúng đem bạc, sắt, thiếc, và chì để đổi lấy hàng hóa của ngươi.

13. Gia-van, Tu-banh, và Mê-sếch giao thương với ngươi;

Chúng tuyển nhân công và đem các sản phẩm bằng đồng đổi lấy hàng hóa của ngươi.

14. Bết Tô-gạc-ma đem ngựa, ngựa chiến, và lừa để đổi lấy các hàng hóa của ngươi.

15. Dân Ðê-đan buôn bán với ngươi;

Nhiều miền duyên hải là thị trường của ngươi;

Chúng cung cấp cho ngươi các ngà voi và gỗ mun.

16. A-ram có mậu dịch với ngươi, vì ngươi có nhiều loại hàng hóa;

Chúng đem cho ngươi lam ngọc, vải tía, vải thêu, vải mịn, san-hô, và hồng ngọc để đổi lấy các hàng hóa.

17. Giu-đa và xứ I-sơ-ra-ên buôn bán với ngươi;

Chúng trao đổi với ngươi lúa mì vùng Min-nít, trái cây, mật ong, dầu ăn, và dầu thuốc để lấy các hàng hóa.

18. Ða-mách buôn bán với ngươi, vì ngươi có nhiều sản phẩm, vì ngươi quá giàu có về mọi phương diện;

Chúng bán cho ngươi dầu sản xuất ở Hên-bôn và len trắng ở Xa-ha.

19. Ðan và Gia-van ở U-xanh tới lui buôn bán với ngươi;

Chúng đem thanh sắt, quế bì, và gỗ nhỏ để đổi lấy hàng hóa của ngươi.

20. Ðê-đan cung cấp cho ngươi các thứ vải vóc đắt tiền, để trang bị các xe ngựa.

21. Ả-rập và các thủ lãnh ở Kê-đa đem chiên, cừu đực, và dê để buôn bán các thứ đó với ngươi.

22. Các thương gia ở Sê-ba và Ra-a-ma giao dịch với ngươi;

Chúng đổi lấy các hàng hóa của ngươi bằng mọi thứ hương liệu hảo hạng, mọi thứ ngọc quý, và vàng.

23. Ha-ran, Can-nê, Ê-đen, các thương gia ở Sê-ba, A-sy-ri, và Kin-mát buôn bán với ngươi.

24. Chúng bán cho ngươi những y phục đắt tiền, áo quần làm bằng vải tía và vải thêu, các tấm thảm nhiều màu độc đáo kết chặt và chắc bằng những sợi tua;

Chúng buôn bán với ngươi các món hàng đó trên thị trường.

25. Các tàu buôn ở Tạt-si ra vô nườm nượp chở hàng cho ngươi;

Các chuyến tàu của ngươi chở đầy và khẳm nặng xuôi ngược giữa trùng dương.

26. Những tay chèo của ngươi đã đem ngươi ra biển cả;

Ngọn gió đông đã đánh đắm ngươi ở giữa lòng đại dương.

27. Sự giàu sang của ngươi, sản phẩm của ngươi, hàng hóa của ngươi, các thủy thủ và các hoa tiêu của ngươi, các thợ sơn và thợ trám tàu của ngươi, các thương gia của ngươi, tất cả các chiến sĩ hải quân ở trong ngươi, và mọi hành khách ở với ngươi, tất cả đều chìm xuống lòng biển trong ngày ngươi bị sụp đổ.

28. Nghe tiếng khóc la của các hoa tiêu của ngươi, dân các miền ngoại thành đều rởn ốc rùng mình;

29. Bấy giờ các tay chèo đều xuống khỏi tàu của chúng;

Các thủy thủ và tất cả các hoa tiêu đều lên đứng trên bờ.

30. Chúng khóc than lớn tiếng vì ngươi, chúng kêu gào cay đắng;

Chúng rắc bụi lên đầu và lăn mình trong tro;

31. Chúng vì ngươi mà cạo đầu, mặc lấy vải thô, khóc lóc đắng cay, và rên rỉ đau thương.

32. Chúng cất lên khúc ai ca khóc thương ngươi,

Chúng bày tỏ nỗi bi thương sầu thảm vì ngươi:

‘Có thành nào được như Ty-rơ, mà bây giờ lại chìm sâu giữa lòng biển?’

33. Khi ngươi mang các hàng hóa từ biển cả trở về,

Ngươi đã làm cho nhiều người được thỏa mãn;

Với sự giàu có của ngươi và với các hàng hóa của ngươi, ngươi đã làm cho các vua trên đất trở nên giàu có.

34. Bây giờ ngươi bị vỡ tan giữa biển cả, chìm sâu dưới đại dương;

Các hàng hóa của ngươi và đoàn thủy thủ của ngươi đều đã chìm theo ngươi.

35. Tất cả dân cư sống ở các miền ven biển đều bàng hoàng sửng sốt vì ngươi;

Các vua của chúng đều kinh hoàng hoảng hốt,

Mặt mày của chúng không dấu được vẻ ưu tư.

36. Các thương gia của các dân lên tiếng xầm xì chê cười ngươi;

Ngươi phải chuốc lấy một kết cuộc kinh hoàng,

Và sẽ vĩnh viễn không còn nữa.”’”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu