Ca Thương: Chương 1

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB25C001)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Đại Chúng

Ôi! Thành phố vốn đầy người, giờ đây ngồi cô quạnh!

Vốn nổi bậc giữa các quốc gia, giờ đây như một góa phụ!

Vốn là công nương giữa các tỉnh, giờ đây trở thành kẻ nô tỳ!

Nàng khóc cay đắng suốt đêm, lệ nàng tuôn tràn trên đôi má.

Trong tất cả rất nhiều tình nhân của nàng, nàng chẳng còn lại một ai để an ủi.

Tất cả những bạn bè của nàng đã phản bội nàng, họ trở thành những kẻ thù của nàng.

Giu-đa đã bị lưu đày, phải gánh chịu đau đớn và nô dịch nặng nề.

Nàng sống giữa các quốc gia, nhưng nàng không tìm được an nghỉ.

Tất cả những kẻ bách hại nàng đã đặt nàng trong hoàn cảnh cay nghiệt.

Đường phố Si-ôn tang tóc, bởi vì không còn ai đến dự những ngày lễ hội.

Tất cả các cổng của thành đều hoang vu,

Các thầy tế lễ của thành thở than;

Các trinh nữ của thành chịu đau khổ;

Còn thành thì ở trong sự đắng cay.

Những đối thủ của nàng đã trở thành người chủ, những kẻ thù của nàng được thịnh vượng,

Vì Đức Giê-hô-va đã làm cho nàng khốn khổ, bởi vì những tội lỗi của nàng quá nhiều,

các con cái của nàng bị bắt đi lưu đày trước mặt kẻ thù.

Tất cả những huy hoàng đã ra đi khỏi con gái của Si-ôn

Các lãnh đạo của thành như nai, không tìm ra đồng cỏ;

Không còn sức chạy trốn, trước những kẻ săn đuổi.

Trong những ngày khốn khổ và lang thang,

Giê-ru-sa-lem nhớ lại những điều thỏa vui, mà nàng đã có trong thời xa xưa.

Lúc dân của nàng rơi vào tay kẻ thù, chẳng một ai tiếp cứu nàng,

Những kẻ thù đã nhìn nàng và chế nhạo sự sa bại của nàng!

Giê-ru-sa-lem đã phạm tội nặng nề, cho nên nàng đã trở nên thấp hèn

Tất cả những người từng tôn kính nàng, giờ đây khinh miệt nàng,

Bởi vì họ thấy nàng trần truồng.

Vâng! Nàng thở dài và rồi ngoảnh mặt đi.

Sự nhơ bẩn của nàng còn trên váy nàng;

Nàng chẳng nghĩ đến tương lai, cho nên nàng đã sa bại cách kinh hoàng

Nàng chẳng có ai an ủi!

“Ôi Đức Giê-hô-va! Xin đoái xem sự đau khổ của con, bởi vì kẻ thù đã được tôn cao!”

Kẻ thù đã đưa tay cướp sạch mọi thứ thỏa vui của nàng;

Bởi vì chính nàng nhìn thấy các dân tiến vào đền thánh,

Mà họ là những người Ngài đã truyền không được vào hội của Ngài.

Toàn dân của nàng thở dài, họ tìm kiếm bánh

Họ đã trao đi những thứ quí giá của mình, để có thức ăn, phục hồi sự sống.

“Đức Giê-hô-va ôi ! Xin nhìn thấy và đoái xem, bởi vì con bị khinh miệt.”

Hỡi tất cả những người đi qua! Không có gì xúc động bạn sao? Hãy nhìn và xem!

Nếu có nỗi sầu đau nào như nỗi sầu đau của tôi, là điều đã xảy đến cho tôi,

Là điều Đức Giê-hô-va đã thực hiện, trong ngày Ngài bừng bừng nổi giận.

Từ trên cao Ngài đã giáng lửa xuống các xương của tôi, và lửa đã thiêu đốt chúng;

Ngài đã giăng lưới dưới chân của tôi, làm cho tôi quay trở lại.

Ngài đã khiến tôi cô quạnh, và kiệt quệ trọn cả ngày.

Cái ách của những tội lỗi của tôi đã bị ràng buộc;

Chúng đã được cột vào nhau bởi tay của Ngài.

Cái ách đã đè nặng trên cổ tôi, Ngài đã làm cho sức lực tôi sa bại.

Chúa đã phó tôi vào trong tay của những kẻ mà tôi không thể chống cự.

Chúa đã giày đạp dưới chân, tất cả những dũng sĩ của tôi;

Ngài triệu tập một hội nghị chống lại tôi, dể nghiền nát những thanh niên của tôi;

Chúa đã giày đạp - như đạp trong lò ép rượu - trinh nữ của Giu-đa

Chính vì những điều này mà tôi khóc; mắt tôi, phải mắt tôi tuôn trào giọt lệ;

Bởi vì Đấng an ủi tôi - là người phục hồi sự sống của tôi - xa lánh khỏi tôi.

Bởi vì các con của tôi bị đơn côi,

Bởi vì kẻ thù đã thắng thế.”

Si-ôn đưa tay của nàng ra, nhưng chẳng ai an ủi nàng;

Đức Giê-hô-va đã truyền về Gia-cốp:

Những lân bang của người trở thành những kẻ thù của người;

Giê-ru-sa-lem đã trở thành một vật ô uế ở giữa họ.

Đức Giê-hô-va là công chính, vì tôi đã chống lại mạng lệnh của Ngài.

Hỡi tất cả các dân tộc! Hãy lắng nghe! Hãy nhìn nỗi khổ đau của tôi!

Những thanh niên và những trinh nữ của tôi đã bị đưa đi lưu đày.

Tôi đã gọi những tình nhân của tôi, nhưng họ lừa dối tôi;

Những thầy tế lễ và những trưởng lão của tôi, đã trút hơi thở cuối cùng của họ tại trong thành,

Trong khi họ tìm kiếm thức ăn, để phục hồi sinh mạng của họ.

Chúa ôi! Xin đoái xem vì con đang ở trong khốn cùng;

Linh hồn con bị bối rối; Lòng con bị xáo trộn ở trong con,

Bởi vì con đã phản loạn rất nhiều.

Bên ngoài, gươm đao cướp đoạt; ở trong nhà thì như tử thần.

Họ nghe con than thở, nhưng không ai đến an ủi con.

Tất cả những kẻ thù của con đã nghe về hoạn nạn của con, họ mừng rỡ vì Ngài đã làm điều đó.

Xin hãy đem đến vào ngày mà Ngài đã công bố, để họ cũng trở nên giống như con.

Xin tất cả gian ác của họ lộ ra trước mặt Ngài! Và xin hãy làm cho họ, như Ngài đã làm cho con. Bởi vì tất cả những tội lỗi của con, cho nên sự than thở của con quá nhiều, và tấm lòng của con kiệt quệ.”

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Ôi! Thành phố vốn đầy người,

Giờ đây ngồi cô quạnh!

Vốn nổi bậc giữa các quốc gia,

Giờ đây như một góa phụ!

Vốn là công nương giữa các tỉnh,

Giờ đây trở thành kẻ nô tỳ!

2. Nàng khóc cay đắng suốt đêm,

Lệ nàng tràn trên đôi má.

Trong tất cả những tình nhân của nàng,

Nàng không còn một ai để an ủi.

Tất cả những bạn bè của nàng đã phản bội nàng,

Họ trở thành những kẻ thù của nàng.

3. Giu-đa đã bị lưu đày,

Chịu đau đớn và nô dịch nặng nề.

Nàng sống giữa các quốc gia,

Nàng không tìm được an nghỉ.

Tất cả những kẻ bách hại nàng đã bắt nàng trong hoàn cảnh cay nghiệt,

4. Đường phố Si-ôn tang tóc,

Bởi vì không còn ai đến dự những ngày lễ hội.

Tất cả các cổng của thành đều hoang vu,

Các thầy tế lễ của thành thở than;

Các trinh nữ của thành chịu đau khổ,

Còn thành thì ở trong sự đắng cay.

5. Những đối thủ của nàng đã trở thành người chủ,

Những kẻ thù của nàng được thịnh vượng,

Vì Đức Giê-hô-va đã làm cho nàng khốn khổ

Bởi vì những tội lỗi của nàng quá nhiều,

Các con cái của nàng bị bắt đi lưu đày trước mặt kẻ thù.

6. Tất cả những huy hoàng đã ra đi

Khỏi con gái của Si-ôn

Các lãnh đạo của thành như nai

Không tìm ra đồng cỏ;

Không còn sức chạy trốn,

Trước những kẻ săn đuổi.

7. Trong những ngày khốn khổ và lang thang,

Giê-ru-sa-lem nhớ lại những điều thỏa vui

Mà nàng đã có trong những ngày xưa.

Khi dân nàng rơi vào tay kẻ thù,

Chẳng một ai tiếp cứu nàng,

Những kẻ thù đã nhìn nàng

Và chế nhạo sự sa bại của nàng!

8. Giê-ru-sa-lem đã phạm tội nặng nề,

Cho nên nàng đã trở nên thấp hèn

Tất cả những người từng tôn kính nàng, giờ đây khinh miệt nàng,

Vì họ thấy nàng trần truồng.

Vâng! Nàng thở dài

Và ngoảnh mặt đi.

9. Sự nhơ bẩn của nàng còn trên váy nàng;

Nàng chẳng nghĩ đến tương lai;

Cho nên nàng đã sa bại cách kinh hoàng

Nàng chẳng có ai an ủi!

“Ôi Đức Giê-hô-va! Xin đoái xem sự đau khổ của con,

Bởi vì kẻ thù đã được tôn cao!”

10. Kẻ thù đã giang tay

Cướp sạch mọi thứ thỏa vui của nàng;

Bởi vì chính nàng nhìn thấy các dân tiến vào đền thánh,

Mà họ là những người Ngài đã truyền

Không được vào hội của Ngài.

11. Toàn dân của nàng thở dài, họ tìm kiếm bánh

Họ trao đi những thứ quí giá của mình

Để có thức ăn, phục hồi sự sống.

“Đức Giê-hô-va ôi ! Xin nhìn thấy và đoái xem,

Bởi vì con bị khinh miệt”

12“Hỡi tất cả những người đi qua! Không có gì xúc động bạn sao?

Hãy nhìn và xem!

Nếu có nỗi sầu đau nào như nỗi sầu đau của tôi,

Là điều đã được mang đến cho tôi

Là điều Đức Giê-hô-va đã thực hiện,

Trong ngày Ngài bừng bừng nổi giận.

13. Từ trên cao Ngài đã giáng lửa xuống các xương của tôi,

Và lửa đã thiêu đốt chúng;

Ngài đã giăng lưới dưới chân của tôi,

Làm cho tôi quay trở lại.

Ngài đã khiến tôi cô quạnh,

Và kiệt quệ trọn cả ngày.

14. Cái ách của những tội lỗi của tôi đã bị ràng buộc;

Chúng đã được cột vào nhau bởi tay của Ngài.

Đã đè nặng trên cổ tôi,

Ngài đã làm cho sức lực tôi sa bại.

Chúa đã phó tôi vào trong tay của những kẻ mà tôi không thể chống cự.

15. Chúa đã giày đạp dưới chân

Tất cả những dũng sĩ của tôi;

Ngài triệu tập một hội nghị chống lại tôi

Để nghiền nát những thanh niên của tôi;

Chúa đã giày đạp - như đạp trong lò ép rượu -

Trinh nữ của Giu-đa

16. Vì những điều này mà tôi khóc;

Mắt tôi, mắt tôi tuôn trào giọt lệ;

Bởi vì Đấng an ủi tôi, là người phục hồi sự sống của tôi,

Xa khỏi tôi.

Các con của tôi bị đơn côi,

Bởi vì kẻ thù đã thắng thế.”

17. Si-ôn đưa tay của nàng ra,

Nhưng chẳng ai an ủi nàng;

Đức Giê-hô-va đã truyền về Gia-cốp

Những lân bang của người trở thành những kẻ thù của người;

Giê-ru-sa-lem đã trở thành một vật ô uế ở giữa họ.

18. “Đức Giê-hô-va là công chính,

Bởi vì tôi đã chống lại mạng lệnh của Ngài.

Hỡi tất cả các dân tộc! Hãy lắng nghe!

Hãy nhìn nỗi khổ đau của tôi!

Những thanh niên và những trinh nữ của tôi

Đã bị đưa đi lưu đày.

19. Tôi đã gọi những tình nhân của tôi

Nhưng họ lừa dối tôi;

Những thầy tế lễ và những trưởng lão của tôi

Đã trút hơi thở cuối cùng của họ tại trong thành,

Trong khi họ tìm kiếm thức ăn

Để phục hồi sinh mạng của họ.

20. Chúa ôi! Xin đoái xem vì con đang ở trong khốn cùng;

Linh hồn con bị bối rối;

Lòng con bị xáo trộn ở trong con,

Bởi vì con đã phản loạn rất nhiều.

Bên ngoài, gươm đao cướp đoạt

Ở trong nhà thì như tử thần.

21. Họ nghe con than thở,

Không ai đến an ủi con.

Tất cả những kẻ thù của con đã nghe về hoạn nạn của con

Họ mừng rỡ vì Ngài đã làm điều đó,

Xin đem đến vào ngày mà Ngài đã công bố,

Để họ cũng trở nên giống như con.

22. Xin tất cả gian ác của họ lộ ra trước mặt Ngài!

Và hãy làm cho họ, như Ngài đã làm cho con

Vì tất cả những tội lỗi của con;

Cho nên sự than thở của con quá nhiều

Và tấm lòng của con kiệt quệ.”

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Ôi! Thành phố vốn đầy người,

Giờ đây ngồi cô quạnh!

Vốn nổi bậc giữa các quốc gia,

Giờ đây như một góa phụ!

Vốn là công nương giữa các tỉnh,

Giờ đây trở thành kẻ nô tỳ!

2. Nàng khóc cay đắng suốt đêm,

Nước mắt của nàng tràn trên những gò má.

Trong tất cả những tình nhân của nàng,

Nàng không còn một ai để an ủi.

Tất cả những bạn bè của nàng đã phản bội nàng,

Họ trở thành những kẻ thù của nàng.

3. Giu-đa đã bị lưu đày,

Chịu đau đớn và nô dịch nặng nề.

Nàng sống giữa các quốc gia,

Nàng không tìm được an nghỉ.

Tất cả những kẻ bách hại nàng đã bắt nàng trong hoàn cảnh cay nghiệt,

4. Đường phố Si-ôn tang tóc,

Bởi vì không còn ai đến dự những ngày lễ hội.

Tất cả các cổng của nàng đều hoang vu,

Các thầy tế lễ của nàng thở than;

Các trinh nữ của nàng chịu đau khổ,

Còn nàng thì ở trong đắng cay.

5. Những đối thủ của nàng đã trở thành người chủ,

Những kẻ thù của nàng được thịnh vượng,

Vì Đức Giê-hô-va đã làm cho nàng khốn khổ

Bởi vì những tội lỗi của nàng quá nhiều,

Các con cái của nàng bị bắt đi lưu đày trước mặt kẻ thù.

6. Tất cả những huy hoàng đã ra đi

Khỏi con gái của Si-ôn

Các lãnh đạo của nàng như nai

Không tìm ra đồng cỏ;

Không còn sức chạy trốn,

Trước những kẻ săn đuổi.

7. Trong những ngày khốn khổ và lang thang,

Giê-ru-sa-lem nhớ lại những điều thỏa vui

Mà nàng đã có trong những ngày xưa.

Khi dân nàng rơi vào tay kẻ thù,

Chẳng một ai tiếp cứu nàng,

Những kẻ thù đã nhìn nàng

Và chế nhạo sự sa bại của nàng!

8. Giê-ru-sa-lem đã phạm tội nặng nề,

Cho nên nàng đã trở nên thấp hèn

Tất cả những người từng tôn kính nàng, giờ đây khinh miệt nàng,

Vì họ thấy nàng trần truồng.

Vâng! Nàng thở dài

Và ngoảnh mặt đi.

9. Sự nhơ bẩn của nàng còn trên váy nàng;

Nàng chẳng nghĩ đến tương lai;

Cho nên nàng đã sa bại cách kinh hoàng

Nàng chẳng có ai an ủi!

“Ôi Đức Giê-hô-va! Xin đoái xem sự đau khổ của con,

Bởi vì kẻ thù đã được tôn cao!”

10. Kẻ thù đã giang tay

Cướp sạch mọi thứ thỏa vui của nàng;

Bởi vì chính nàng nhìn thấy các dân tiến vào đền thánh,

Mà họ là những người Ngài đã truyền

Không được vào hội của Ngài.

11. Toàn dân của nàng thở dài,

Họ tìm bánh

Họ trao đi những thứ quí giá của mình

Để có thức ăn, phục hồi sự sống.

“Đức Giê-hô-va ôi ! Xin nhìn thấy và đoái xem,

Bởi vì con bị khinh miệt”

12“Hỡi tất cả những người đi qua! Không có gì với bạn sao?

Hãy nhìn và xem!

Nếu có nỗi sầu đau nào như nỗi sầu đau của tôi,

Là điều đã được đem đến cho tôi

Là điều Đức Giê-hô-va đã làm,

Trong ngày Ngài bừng bừng nổi giận.

13. Từ trên cao Ngài đã giáng lửa xuống các xương của tôi,

Và nó đã thiêu đốt chúng;

Ngài đã giăng lưới dưới chân của tôi,

Làm cho tôi quay trở lại.

Ngài đã khiến tôi cô quạnh,

Và kiệt quệ trọn cả ngày.

14. Cái ách của những tội lỗi của tôi đã bị buộc lại;

Chúng đã được cột vào nhau bởi tay của Ngài.

Đã đè nặng trên cổ tôi,

Ngài đã làm cho sức lực tôi sa bại.

Chúa đã phó tôi vào trong tay của những kẻ mà tôi không thể chống cự.

15. Chúa đã giày đạp dưới chân

Tất cả những dũng sĩ ở giữa tôi;

Ngài triệu tập một hội nghị chống lại tôi

Để nghiền nát những thanh niên của tôi;

Chúa đã giày đạp như trong lò ép rượu

Trinh nữ của Giu-đa

16. Vì những điều này mà tôi khóc;

Mắt tôi, mắt tôi tuôn trào đẫm nước;

Vì Đấng an ủi tôi, là người phục hồi sự sống của tôi,

Thì xa khỏi tôi.

Các con của tôi bị đơn côi,

Bởi vì kẻ thù đã thắng thế.”

17. Si-ôn đưa tay của nàng ra,

Nhưng chẳng ai an ủi nàng;

Đức Giê-hô-va đã truyền về Gia-cốp

Những lân bang của người trở thành những kẻ thù của người;

Giê-ru-sa-lem đã trở thành một vật ô uế ở giữa họ.

18. “Đức Giê-hô-va là công chính,

Bởi vì tôi đã chống lại mạng lệnh của Ngài.

Hỡi tất cả các dân tộc! Hãy lắng nghe

Hãy nhìn nỗi khổ đau của tôi!

Những thanh niên và những trinh nữ của tôi

Đã bị đưa đi lưu đày.

19. Tôi đã gọi những tình nhân của tôi

Nhưng họ lừa dối tôi;

Những thầy tế lễ và những trưởng lão của tôi

Đã trút hơi thở cuối cùng của họ tại trong thành,

Trong khi họ tìm kiếm thức ăn

Để phục hồi sinh mạng của họ.

20. Chúa ôi! Xin đoái xem vì con đang ở trong khốn cùng;

Linh hồn con bị bối rối;

Lòng con bị xáo trộn ở trong con,

Bởi vì con đã phản loạn rất nhiều.

Bên ngoài, gươm đao cướp đoạt

Ở trong nhà thì như tử thần.

21. Họ nghe con than thở,

Không ai đến an ủi con.

Tất cả những kẻ thù của con đã nghe về hoạn nạn của con

Họ mừng rỡ vì Ngài đã làm điều đó,

Xin đem đến vào ngày mà Ngài đã công bố,

Để họ cũng trở nên giống như con.

22. Xin tất cả gian ác của họ lộ ra trước mặt Ngài!

Và hãy làm cho họ, như Ngài đã làm cho con

Vì tất cả những tội lỗi của con;

Cho nên sự than thở của con nhiều

Và tấm lòng của con kiệt quệ.”

Bản Dịch 1925

1. Thành nầy xưa vốn đông dân lắm, kìa nay ngồi một mình! Xưa vốn làm lớn giữa các dân, nay như đàn bà góa! Xưa vốn làm nữ chủ các quận, nay phải nộp thuế khóa!
2. Nó khóc nức nở ban đêm, nước mắt tràn đôi má. Mọi kẻ yêu mến nó, chẳng ai yên ủi nó. Bạn bè nó phản nó, đều trở nên nghịch thù.
3. Giu-đa đi làm phu tù, vì chịu nạn cùng chịu sai dịch nặng nề. Ở đậu giữa các dân, chẳng được chút nghỉ ngơi. Những kẻ bắt bớ đuổi theo nó, theo kịp nó nơi eo hẹp.
4. Các đường lối Si-ôn đang thảm sầu, vì chẳng ai đến dự kỳ lễ trọng thể nữa. Mọi cửa thành hoang vu; các thầy tế lễ thở than; Các gái đồng trinh nó bị khốn nạn, chính nó phải chịu cay đắng.
5. Kẻ đối địch nó trở nên đầu, kẻ thù nghịch nó được thạnh vượng; Vì Đức Giê-hô-va làm khốn khổ nó, bởi cớ tội lỗi nó nhiều lắm. Con nhỏ nó bị kẻ nghịch bắt điệu đi làm phu tù.
6. Con gái Si-ôn đã mất hết mọi sự làm cho mình vinh hoa. Các quan trưởng nó như nai chẳng tìm được đồng cỏ, Chạy trốn kiệt cả sức trước mặt kẻ đuổi theo.
7. Giê-ru-sa-lem, đang ngày khốn khổ lưu ly, nhớ xưa trải mọi mùi vui thích; Khi dân nó sa vào tay kẻ nghịch, chẳng ai đến cứu cùng. Quân thù xem thấy nó, chê cười nó hoang vu!
8. Giê-ru-sa-lem phạm tội trọng, bởi đó trở nên sự ô uế. Mọi kẻ tôn kính đều khinh dể, vì thấy nó trần truồng. Nó tự mình thở than, trở lui.
9. Váy nó dơ bẩn; nó chẳng nghĩ sự cuối cùng mình! Sự sa sút nó khác thường, chẳng ai yên ủi nó! Hỡi Đức Giê-hô-va, xin xem sự khốn nạn tôi, vì kẻ thù đã tự tôn mình làm lớn.
10. Kẻ thù đã giơ tay trên mọi vật tốt nó; Vì nó đã thấy các dân ngoại xông vào nơi thánh nó. Về dân ngoại ấy Ngài có truyền: chẳng được vào hội Ngài.
11. Cả dân nó vừa đi xin bánh, vừa thở than; Đổi hết sự vui lấy thức ăn, để tươi tỉnh linh hồn mình. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin đoái xem, vì tôi đã nên khinh hèn!
12. Hỡi mọi người đi qua, há chẳng lấy làm quan hệ sao? Xét xem có sự buồn bực nào đọ được sự buồn bực đã làm cho ta, Mà Đức Giê-hô-va đã làm khốn cho ta nơi ngày Ngài nổi giận phừng phừng.
13. Ngài đã giáng lửa từ trên cao, vào xương cốt ta và thắng được. Ngài đã giăng lưới dưới chân ta, làm cho ta thối lui. Ngài đã làm cho ta nên đơn chiếc, hằng ngày bị hao mòn.
14. Ách của tội lỗi ta Ngài buộc tay vào, Cả bó chất nặng cổ ta, Ngài đã bẻ gãy sức mạnh ta. Chúa đã phó ta trong tay chúng nó, mà ta không chống cự được!
15. Chúa đã làm nên hư không lính chiến ở giữa ta. Ngài đã nhóm hội lớn nghịch cùng ta, đặng nghiền kẻ trai trẻ ta. Chúa đã giày đạp như trong bàn ép con gái đồng trinh của Giu-đa.
16. Vậy nên ta khóc lóc; mắt ta tuôn nước mắt; Vì kẻ yên ủi làm tỉnh hồn ta thì đã xa ta. Con cái ta bị đơn chiếc, vì kẻ thù đã thắng trận.
17. Si-ôn giơ tay, chẳng ai yên ủi nó; Đức Giê-hô-va đã truyền về Gia-cốp: những kẻ chung quanh nó nghịch cùng nó. Giê-ru-sa-lem ở giữa chúng nó như một sự ô uế.
18. Đức Giê-hô-va là công bình, vì ta đã bạn nghịch cùng mạng Ngài. Hỡi các dân, xin hãy nghe hết thảy, hãy xem sự buồn bực ta! Gái đồng trinh và trai trẻ ta đã đi làm phu tù.
19. Ta đã kêu gọi những kẻ yêu mến ta, nhưng họ lừa dối ta. Các thầy tế lễ và trưởng lão đã tắt hơi trong thành, Khi họ tim đồ ăn để tươi tỉnh linh hồn mình.
20. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin đoái xem, vì tôi gặp hoạn nạn; lòng tôi bối rối; Trái tim tôi chuyển động, vì tôi bạn nghịch lắm lắm! Ở ngoài có gươm dao làm cho mất, trong nhà có sự tử vong.
21. Người ta nghe tiếng tôi than thở, chẳng ai hề yên ủi. Mọi kẻ thù nghe tin tôi bị nạn, biết Ngài đã làm thì mừng rỡ. Ngày Ngài đã rao, Ngài sẽ khiến đến! chúng nó sẽ giống như tôi!
22. Nguyền cho mọi tội chúng nó bày ra trước mặt Ngài! Xin đãi chúng nó như đãi tôi bởi cớ mọi tội lỗi tôi; Vì tôi than thở nhiều, và lòng tôi mòn mỏi.

Bản Dịch 2011

Thành Hoang Phế

(Theo mẫu tự Hê-bơ-rơ)

1 Kìa thành phố một thời đông người nhộn nhịp,

Nay thưa người đơn chiếc đìu hiu!

Kìa nàng vốn đại đô các nước,

Giờ trở thành góa phụ cô đơn!

Kìa nàng vốn nữ hoàng các tiểu quốc,

Nay biến thành nữ nô lệ phục tùng!

2 Giữa đêm khuya nàng khóc than cay đắng,

Lệ tuôn tràn trên đôi má gầy gò;

Trong số tất cả tình nhân của nàng, không ai an ủi nàng;

Tất cả các bạn nàng đã phụ rẫy nàng,

Thậm chí chúng còn trở thành kẻ thù của nàng.

3 Giu-đa đã bị lưu đày,

Nàng phải chịu biết bao đau đớn và phải làm lao động khổ sai;

Bây giờ nàng phải sống rải rác giữa các nước,

Nàng chẳng tìm được nơi nào để nghỉ ngơi;

Mọi kẻ truy đuổi nàng đều bắt kịp nàng trong lúc nàng cùng đường.

4 Những con đường dẫn đến Si-ôn âu sầu ảm đạm,

Vì không ai đến dự các đại lễ như xưa;

Tất cả các cổng thành đều đìu hiu quạnh quẽ,

Các tư tế đều rầu rĩ thở than,

Các thiếu nữ của nàng buồn da diết,

Số phận nàng thật đau khổ đắng cay.

5 Những kẻ thù ghét nàng đã trở thành các chủ nhân nàng,

Những kẻ thù của nàng đã phát đạt.

Vì vô số tội lỗi của nàng,

CHÚA bắt nàng phải chịu đau khổ;

Con cái nàng phải sống tha phương,

Vì bị quân thù đem lưu đày biệt xứ.

6 Ái Nữ của Si-ôn đã hết thời,

Vẻ cao sang quý phái của nàng không còn nữa;

Những kẻ cầm quyền của nàng như nai đói không tìm ra đồng cỏ;

Họ bạc nhược bỏ chạy trước mặt kẻ truy kích họ.

7 Giữa những ngày nàng đau khổ và lang thang,

Giê-ru-sa-lem nhớ lại mọi phước hạnh nàng đã hưởng ngày xưa.

Khi dân nàng sa vào tay quân thù, chẳng ai đến tiếp cứu nàng;

Thấy tình cảnh của nàng cô đơn như thế, kẻ thù của nàng cười hả hê trước sự sụp đổ của nàng.

8 Giê-ru-sa-lem đã phạm quá nhiều tội lỗi,

Nên nàng thành cớ thiên hạ cười chê;

Tất cả những ai từng kính nể nàng đều khinh bỉ nàng,

Vì chúng đã thấy nàng bị trần trụi lõa lồ.

Phải, chính nàng cũng rên rỉ thở than,

Và quay mặt đi để khỏi bị ai nhìn thấy.

9 Vết ô uế vẫn còn dính trên váy nàng,

Khi phạm tội nàng không nghĩ đến hậu quả về sau;

Vì thế nàng bị sụp đổ kinh hoàng;

Không ai an ủi nàng nửa lời.

“Lạy CHÚA, xin đoái xem nỗi đau khổ của con,

Vì quân thù của con thắng hơn con.”

10 Quân thù đã đưa tay hốt sạch của cải quý báu của nàng;

Nàng đã thấy các dân ngoại nghênh ngang vào đền thánh,

Ðó là những kẻ Ngài cấm vào nơi nhóm họp của dân Ngài.

11 Toàn dân nàng than thở khi tìm thực phẩm đỡ lòng;

Họ đánh đổi của báu cho thức ăn đạm bạc,

Ðể mong được phục sức.

“Lạy CHÚA, xin đoái xem,

Con bị khinh bỉ biết bao!”

12 Hỡi tất cả những ai qua lại,

Quý vị thấy sự kiện này chẳng có ý nghĩa gì sao?

Hãy nhìn và xem,

Có nỗi sầu khổ nào sánh bằng nỗi sầu khổ của tôi chăng?

Ðó là điều đã xảy đến với tôi,

Mà CHÚA đã giáng trên tôi trong ngày Ngài bừng bừng nổi giận.

13 Từ trời cao Ngài phóng lửa hừng vụt xuống,

Khiến lửa hừng thiêu đốt xương tôi;

Ngài giăng lưới để chân tôi vướng mắc,

Ngài bắt tôi phải quay trở lại;

Ngài để tôi quạnh hiu và ngất xỉu suốt ngày.

14 Ngài buộc những vi phạm của tôi vào một cái ách,

Ngài dùng tay Ngài cột chặt chúng lại với nhau,

Và đặt chúng đè nặng trên cổ tôi,

Khiến sức lực tôi tiêu hao cạn kiệt;

Chúa đã trao tôi vào tay những kẻ tôi không có khả năng chống cự.

15 Chúa loại bỏ tất cả các dũng sĩ ở giữa tôi;

Ngài triệu tập một đội quân đông đảo chống lại tôi,

Ðể tiêu diệt các chiến sĩ trẻ của tôi;

Chúa chà đạp tôi như người ta đạp nho trong bồn ép nho làm rượu;

Ngài chà đạp người trinh nữ là Ái Nữ của Giu-đa.

16 Vì những điều ấy nên tôi khóc,

Mắt tôi đổ lệ dầm dề;

Vì Ðấng an ủi, Ðấng làm cho tinh thần tôi phục hồi, đã lìa xa tôi;

Các con cái tôi bơ vơ đói khổ,

Vì quân thù đã thắng hơn tôi.

17 Si-ôn đưa tay ra van xin giúp đỡ,

Nhưng không ai an ủi nàng;

CHÚA đã ra lịnh cho các láng giềng của Gia-cốp rằng,

Chúng phải trở nên kẻ thù của ông;

Giê-ru-sa-lem đã trở thành một vật ô uế giữa các láng giềng của nàng.

18 CHÚA thật đúng, vì tôi đã nổi loạn chống lại mạng lịnh Ngài;

Hỡi muôn dân, hãy lắng nghe,

Và hãy nhìn xem những sầu thảm tôi đang phải chịu;

Các thiếu nữ và các thanh niên của tôi đã bị bắt đem lưu đày.

19 Tôi gọi những người yêu của tôi, nhưng họ đã gạt tôi;

Các tư tế và các trưởng lão của tôi chết thảm trong thành,

Khi họ cố tìm chút gì để ăn đỡ đói, hầu phục hồi sinh lực của họ.

20 Lạy CHÚA, xin Ngài xem, con tuyệt vọng biết bao!

Bụng con phập phồng lo sợ,

Tim con hồi hộp âu lo.

Vì con đã quyết tâm chống lại Ngài,

Nên ngoài đường gươm đao đua nhau lấy mạng,

Còn trong nhà thần chết hoành hành.

21 Người ta nghe tiếng con rên rỉ, nhưng chẳng ai an ủi con.

Tất cả kẻ thù của con nghe tin con gặp nạn,

Chúng vui mừng vì Ngài làm việc ấy cho con.

Xin Ngài sớm thực hiện ngày đoán phạt mà Ngài đã phán,

Ðể chúng biết mùi đau khổ như con.

22 Nguyện các việc ác của chúng bị phơi bày trước thánh nhan Ngài;

Xin đối xử với chúng như Ngài đã đối xử với con,

Vì mọi vi phạm của con,

Vì con than thở quá nhiều,

Và lòng con giờ đã nao sờn.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành