Giê-rê-mi: Chương 20

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB24C020)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Pha-su-rơ, con trai của thầy tế lễ Y-mê, làm quản đốc nhà Đức Giê-hô-va, có nghe Giê-rê-mi nói tiên tri những việc nầy. 2. Pha-su-rơ bèn đánh đòn đấng tiên tri Giê-rê-mi, cùm lại ở cửa trên Bên-gia-min, thuộc về nhà Đức Giê-hô-va. 3. Bữa sau, Pha-su-rơ thả Giê-rê-mi ra khỏi cùm. Giê-rê-mi nói với người rằng: Đức Giê-hô-va không xưng ngươi là Pha-su-rơ đâu, mà xưng là Ma-go-Mít-sa-bíp. 4. Vì Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ phó ngươi làm sự kinh hãi cho chính mình và hết thảy bạn hữu mình nữa; chúng nó sẽ chết bởi gươm của kẻ thù mình, chính mắt ngươi sẽ ngó thấy. Ta cũng sẽ phó cả dân sự Giu-đa trong tay vua Ba-by-lôn, người sẽ đem chúng nó sang Ba-by-lôn làm phu tù, và lấy gươm giết đi. 5. Ta lại sẽ phó mọi của cải thành nầy, cùng lợi đã làm ra, vật quí hiện có; thật, ta sẽ phó đồ châu báu của các vua Giu-đa trong tay kẻ thù nghịch, chúng nó sẽ lấy làm của cướp mà đem về Ba-by-lôn. 6. Hỡi Pha-su-rơ, chính mình ngươi cùng những kẻ ở trong nhà ngươi, thảy đều đi làm phu tù. Ngươi sẽ đến Ba-by-lôn, chết và chôn tại đó, luôn cả bạn hữu ngươi nữa, tức những kẻ mà ngươi đã nói tiên tri giả dối cho.

7. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã khuyên dỗ tôi, và tôi đã chịu khuyên dỗ; Ngài mạnh hơn tôi và đã được thắng. Trọn ngày tôi cứ làm trò cười, và ai cũng nhạo báng tôi. 8. Mỗi lần tôi nói thì cất tiếng kêu la; tôi kêu rằng: Bạo ngược và hủy diệt! Vì lời của Đức Giê-hô-va làm cho tôi cả ngày bị sỉ nhục chê cười. 9. Nếu tôi nói: Tôi sẽ chẳng nói đến Ngài nữa; tôi sẽ chẳng nhân danh Ngài mà nói nữa, thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt mỏi vì nín lặng, không chịu được nữa.

10. Tôi có nghe những lời chế nhạo của nhiều người, kinh hãi mọi bề. Những bạn hữu thiết nghĩa của tôi trông cho tôi vấp ngã, đều nói rằng: Hãy cáo nó, và chúng ta cũng sẽ cáo nó; có lẽ nó sẽ chịu khuyên dỗ, thì chúng ta sẽ thắng nó, và trả thù nó.

11. Nhưng Đức Giê-hô-va ở với tôi như một tay anh hùng đáng khiếp; nên những kẻ bắt bớ tôi sẽ vấp ngã, sẽ chẳng thắng hơn. Vì họ ăn ở chẳng khôn, thì sẽ chịu sỉ nhục rất lớn, tức là sự hổ nhuốc đời đời chẳng hề quên được. 12. Nhưng, hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân! Ngài là Đấng thử người công bình, xem thấu trong lòng trong trí, xin cho tôi thấy Ngài báo thù họ, vì tôi đã đem việc mình tỏ cùng Ngài. 13. Hãy hát cho Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Vì Ngài đã giải cứu linh hồn kẻ nghèo nàn ra khỏi tay những kẻ ác.

14. Đáng rủa cho cái ngày mà tôi đã sinh! Nguyền cho cái ngày mà mẹ tôi đẻ tôi ra đừng được phước! 15. Đáng rủa thay là người đem tin cho cha tôi rằng: Ngươi đã sanh con trai! làm cho cha tôi đầy sự vui mừng. 16. Nguyền cho người đó cũng như các thành mà Đức Giê-hô-va đã phá đổ chẳng phàn nàn! Nguyền cho nó vừa lúc ban mai nghe kêu la, đến trưa nghe kêu lớn tiếng; 17. vì đã chẳng giết tôi từ trong lòng mẹ; thì mẹ tôi đã làm mồ mả tôi, và thai lớn luôn luôn. 18. Sao tôi đã ra khỏi thai để chịu cực khổ lo buồn, cả đời mang sỉ nhục?

Bản Dịch 2011

Giê-rê-mi Bị Pát-khua Ðàn Áp

1 Bấy giờ Tư Tế Pát-khua con của Im-me, người làm tổng quản lý nhà CHÚA, đã nghe Giê-rê-mi nói tiên tri những điều ấy. 2 Pát-khua cho người đánh đòn Tiên Tri Giê-rê-mi, rồi cùm ông lại bên Cổng Bên-gia-min Thượng của nhà CHÚA.

3 Sáng hôm sau khi Pát-khua thả Giê-rê-mi ra khỏi cùm, Giê-rê-mi nói với ông ấy, “CHÚA đã đổi tên ông; ông không còn được gọi là ‘Pát-khua’ nữa nhưng là ‘Ma-go Mít-sa-bíp’,” 4 vì CHÚA phán thế này, “Ta đang biến ngươi thành cớ kinh khiếp cho chính ngươi và cho bạn bè ngươi. Ngươi sẽ chứng kiến chúng gục ngã dưới lưỡi gươm của quân thù. Ta sẽ ban toàn dân Giu-đa vào tay vua Ba-by-lôn. Hắn sẽ đem chúng lưu đày qua Ba-by-lôn, và hắn sẽ dùng gươm giết chúng. 5 Ta sẽ ban tất cả của cải thành này, tất cả những gì nó đã gầy dựng được, tất cả những gì quý báu nó có, và tất cả kho tàng của các vua Giu-đa vào tay quân thù của chúng. Quân ấy sẽ cướp bóc chúng, vây bắt chúng, và mang chúng qua Ba-by-lôn. 6 Còn ông, hỡi ông Pát-khua, ông và mọi người trong gia đình ông sẽ bị bắt đi lưu đày. Ông sẽ bị đày qua Ba-by-lôn; ông sẽ chết ở đó; ông sẽ bị chôn ở đó. Ông và tất cả bạn bè ông, những người đã nghe ông nói tiên tri dối, đều sẽ bị như vậy.”

Giê-rê-mi Tự Thán

'

7 Lạy CHÚA, Ngài đã thuyết phục, và con đã bị bắt phục;

Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng hơn con.

Con đã trở thành trò cười cho thiên hạ suốt ngày;

Ai nấy đều chế nhạo con.

8 Vì mỗi khi con muốn nói, con phải kêu lên,

Con phải gào to, “Bạo Ngược và Hủy Diệt!”

Vì sứ điệp của CHÚA đã làm cho con bị sỉ nhục và bị cười chê suốt ngày.

9 Tuy nhiên nếu con nói, “Con sẽ không nhắc đến Ngài nữa,

Con sẽ không nhân danh Ngài mà nói nữa,”

Nhưng lời Ngài như ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy trong con và thiêu đốt các xương con;

Con mệt mỏi vì phải đè nén nó, và con không chịu đựng nổi.

10 Thật vậy con đã nghe những lời vu khống của nhiều người:

“Quả là kinh khiếp mọi bề!

Hãy tố cáo ông ấy!

Chúng ta hãy tố cáo ông ấy!”

Tất cả người quen biết con đều chờ xem con bị ngã.

“Biết đâu ông ấy sẽ bị mắc lừa,

Rồi chúng ta có thể thắng ông ấy, và chúng ta sẽ trả thù ông ấy.”

11 Nhưng CHÚA luôn ở bên con như một dũng sĩ đáng kinh hãi,

Vì thế những kẻ bách hại con sẽ bị ngã nhào,

Và chúng sẽ không thắng hơn con.

Chúng sẽ hoàn toàn bị sỉ nhục,

Vì chúng sẽ không thành công.

Nỗi ô nhục của chúng sẽ trở thành vĩnh viễn,

Không bao giờ quên.

12 Lạy CHÚA các đạo quân,

Ngài thử thách người công chính,

Ngài thấy rõ lòng và trí của mỗi người,

Cầu xin Ngài cho con thấy được sự báo trả của Ngài trên chúng,

Vì con đã phó dâng duyên cớ của con cho Ngài.

13 Hãy ca tụng CHÚA!

Hãy tôn ngợi CHÚA!

Vì Ngài cứu mạng kẻ khốn cùng khỏi tay quân gian ác.

14 Ðáng nguyền rủa thay ngày tôi đã chào đời!

Ngày mẹ tôi sinh ra tôi nhất định không là ngày phước hạnh!

15 Ðáng nguyền rủa thay cho người mang tin đến báo cho cha tôi,

“Chúc mừng ông vừa có được một đứa con, một con trai,”

Khiến cha tôi rất đỗi vui mừng.

16 Nguyện người ấy giống như những thành mà CHÚA đã lật đổ không chút xót thương;

Nguyện mới sáng sớm nó đã phải nghe tiếng la thất thanh kêu cứu,

Còn buổi trưa phải nghe tiếng kèn của quân giặc tấn công,

17 Vì người ấy đã không giết tôi khi tôi còn trong lòng mẹ,

Ðể tôi được chết trong dạ của mẹ tôi,

Ðể dạ của mẹ tôi sẽ mãi là nấm mộ lớn chôn tôi.

18 Tại sao tôi phải lọt lòng mẹ làm chi,

Ðể rồi phải thấy những cảnh đau khổ và buồn bã,

Và sống những ngày của đời mình trong tủi nhục thế này?

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu