Ê-sai: Chương 62

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB23C062)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Ta vì cớ Si-ôn sẽ chẳng làm thinh, vì cớ Giê-ru-sa-lem sẽ chẳng an nghỉ, cho đến chừng nào sự công bình nó rực rỡ như sự sáng, và sự cứu rỗi nó chói lòa như ngọn đèn. 2. Bấy giờ các nước sẽ thấy sự công bình ngươi, các vua sẽ thấy sự vinh hiển ngươi, ngươi sẽ được xưng bằng tên mới mà miệng Đức Giê-hô-va đặt cho. 3. Ngươi sẽ làm mão triều thiên đẹp đẽ trong tay Đức Giê-hô-va, làm mão miện vua trong tay Đức Chúa Trời ngươi. 4. Người ta sẽ chẳng gọi ngươi là Kẻ bị bỏ nữa, chẳng gọi đất ngươi là Đất hoang vu nữa; nhưng sẽ gọi ngươi là Kẻ mà ta ưa thích; và đất ngươi sẽ được xưng là Kẻ có chồng; vì Đức Giê-hô-va sẽ ưa thích ngươi, và đất ngươi sẽ có chồng. 5. Như người trai tráng cưới người nữ đồng trinh, thì các con trai ngươi cũng sẽ cưới ngươi; chàng rể mới vui mừng vì vợ mới mình, Đức Chúa Trời ngươi cũng vui mừng vì ngươi.

6. Hỡi Giê-ru-sa-lem, ta đã đặt các vọng canh trên thành ngươi; cả ngày và đêm chúng nó chẳng hề im lặng. Hỡi các ngươi là kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va, chớ có nghỉ ngơi chút nào. 7. Đừng để Ngài an nghỉ cho đến chừng nào đã lập lại Giê-ru-sa-lem và dùng nó làm sự ngợi khen trong cả đất!

8. Đức Giê-hô-va đã chỉ tay hữu mình và cánh tay quyền năng mình mà thề rằng: Ta chắc sẽ chẳng ban lúa mì ngươi cho kẻ thù ngươi ăn nữa, những người dân ngoại sẽ chẳng còn uống rượu nho mới ngươi mà ngươi đã khó nhọc làm ra. 9. Song những kẻ có gặt sẽ ăn hoa lợi mình, và khen ngợi Đức Giê-hô-va; những kẻ có hái nho sẽ uống rượu mình trong hành lang của nơi thánh ta.

10. Hãy đi qua, bởi cửa thành đi qua; hãy ban bằng đường của dân; hãy đắp đường, hãy đắp đường cái; bỏ hết đá; dựng một cờ xí cho các dân tộc. 11. Nầy, Đức Giê-hô-va đã rao truyền ra đến đầu cùng đất rằng: Hãy bảo con gái Si-ôn rằng: Nầy, sự cứu rỗi ngươi đến! Phần thưởng đi theo Ngài, và sự thưởng đi trước Ngài. 12. Người ta sẽ gọi chúng nó là Dân thánh, tức những Kẻ được chuộc của Đức Giê-hô-va; còn ngươi, sẽ được xưng là Thành hay tìm đến, tức Thành không bị bỏ.

Bản Dịch 2011

Ơn Cứu Rỗi Sẽ Ðến Với Si-ôn

1 “Vì cớ Si-ôn Ta sẽ không nín lặng;

Vì cớ Giê-ru-sa-lem Ta sẽ chẳng lặng yên,

Cho đến khi đức công chính của nàng rực rỡ tựa bình minh,

Và ơn cứu rỗi dành cho nàng như ngọn đèn ngời sáng.

      

2 Bấy giờ muôn dân sẽ nhìn thấy đức công chính của ngươi;

Các vua sẽ chiêm ngưỡng vinh hiển của ngươi.

Ngươi sẽ được gọi bằng một danh xưng mới,

Do chính miệng CHÚA đặt cho ngươi.

3 Ngươi sẽ là một mão miện huy hoàng trong bàn tay CHÚA,

Một vương miện trong tay Ðức Chúa Trời mình.

4 Ngươi sẽ không bị ai gọi là ‘Ðồ bỏ,’

Xứ của ngươi sẽ không bị gọi là ‘Xứ bỏ hoang’;

Thay vào đó họ sẽ gọi ngươi là ‘Người nữ được Ta yêu,’

Xứ của ngươi sẽ được gọi là ‘Xứ được kết hôn.’

Vì CHÚA yêu mến ngươi,

Và xứ của ngươi sẽ được kết hôn.

5 Vì như một thanh niên kết hôn với một trinh nữ thể nào,

Ðấng dựng nên ngươi sẽ cưới ngươi thể ấy;

Như cô dâu là niềm vui cho chú rể thể nào,

Chính ngươi sẽ là niềm vui cho Ðức Chúa Trời của ngươi thể ấy.

      

6 Hỡi Giê-ru-sa-lem, Ta đã đặt những người canh gác trên tường thành ngươi;

Những người ấy sẽ ngày đêm không nín lặng.”

      

Hỡi anh chị em là những người có phận sự kêu cầu với CHÚA,

Xin anh chị em đừng bao giờ nín lặng;

7 Xin đừng để Ngài nghỉ ngơi chút nào,

Cho đến khi Ngài thiết lập xong,

Cho đến khi Ngài làm cho Giê-ru-sa-lem thành cớ ca tụng khắp nơi trên đất.

      

8 CHÚA đã đưa tay phải Ngài lên,

Tức cánh tay quyền năng của Ngài lên mà thề rằng,

“Chắc chắn Ta sẽ không để cho lúa gạo của ngươi trở thành thực phẩm cho quân thù của ngươi;

Con cái của các dân ngoại sẽ không được uống rượu mới của ngươi,

Tức rượu mà ngươi đã vất vả làm ra.

9 Nhưng kẻ gặt lúa sẽ được ăn lúa gạo của mình, và ca ngợi CHÚA;

Còn những kẻ hái nho sẽ được uống rượu nho trong sân đền thánh của Ta.”

      

10 Hãy đi qua,

Hãy đi qua các cổng thành.

Hãy chuẩn bị con đường cho dân.

Hãy xây dựng,

Hãy xây dựng một đại lộ;

Hãy nhặt hết những sỏi đá.

Hãy giương lên một ngọn cờ để muôn dân đều biết.

      

11 Này, CHÚA đã công bố đến tận cùng trái đất:

Hãy nói với Ái Nữ của Si-ôn:

Kìa, ngày giải cứu của ngươi đến.

Kìa, Ngài đem phần thưởng theo với Ngài,

Và vật ban thưởng của Ngài đi trước Ngài.

12 Người ta sẽ gọi họ là “Dân Thánh,” “Những Người Ðược CHÚA Cứu Chuộc;”

Ngươi sẽ được gọi là “Ðối Tượng Ðược Nhiều Người Ðeo Ðuổi,” “Thành Không Bị Bỏ Rơi.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu