Ê-sai: Chương 60

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB23C060)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi. 2. Nầy, sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân; song Đức Giê-hô-va dấy lên trên ngươi, vinh quang Ngài tỏ rạng trên ngươi. 3. Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi.

4. Hãy ngước mắt lên xung quanh ngươi, và nhìn xem: họ nhóm lại hết thảy, và đến cùng ngươi. Con trai ngươi đến từ xa, con gái ngươi sẽ được bồng ẵm trong cánh tay. 5. Bấy giờ ngươi sẽ thấy và được chói sáng, lòng ngươi vừa rung động vừa nở nang; vì sự dư dật dưới biển sẽ trở đến cùng ngươi, sự giàu có các nước sẽ đến với ngươi. 6. Muôn vàn lạc đà sẽ che khắp xứ ngươi, cả đến lạc đà một gu ở Ma-đi-an và Ê-pha cũng vậy. Nầy, hết thảy những người Sê-ba đem vàng và nhũ hương đến, và rao truyền lời ngợi khen Đức Giê-hô-va. 7. Hết thảy bầy súc vật của Kê-đa sẽ nhóm lại nơi ngươi, những chiên đực xứ Nê-ba-giốt sẽ làm của ngươi dùng, dâng lên bàn thờ ta làm một của lễ đẹp ý, nên ta sẽ làm sáng nhà của sự vinh hiển ta. 8. Những kẻ bay như mây, giống chim bò câu về cửa sổ mình, đó là ai? 9. Các cù lao chắc sẽ trông đợi ta, các tàu bè của Ta-rê-si trước nhất đem con trai ngươi từ xa về, cùng với bạc vàng của họ, vì danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và vì Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, bởi Ngài đã làm vinh hiển ngươi.

10. Các người dân ngoại sẽ sửa xây thành ngươi, các vua họ sẽ hầu việc ngươi; vì khi ta giận, có đánh ngươi, nhưng nay ta ra ơn thương xót ngươi. 11. Các cửa ngươi sẽ mở luôn, ngày đêm đều không đóng, hầu cho người ta đem của báu các nước đến cho ngươi, và dẫn các vua đến làm phu tù. 12. Vì dân và nước nào chẳng thần phục ngươi thì sẽ bị diệt vong. Những nước đó sẽ bị hoang vu cả. 13. Những cây tùng, cây sam, cây hoàng dương vốn là sự vinh hiển của Li-ban, sẽ cùng nhau bị đem đến cho ngươi để trang hoàng nơi thánh ta. Ta sẽ làm cho chỗ ta đặt chân được vinh hiển. 14. Các con trai của những kẻ ức hiếp ngươi sẽ cúi đầu đến cùng ngươi; mọi kẻ vốn khinh dể ngươi sẽ quì lạy nơi bàn chân ngươi. Ngươi sẽ được xưng là Thành của Đức Giê-hô-va, là Si-ôn của Đấng Thánh Y-sơ-ra-ên.

15. Xưa kia ngươi đã bị bỏ, bị ghét, đến nỗi không ai đi qua giữa ngươi, ta sẽ làm cho ngươi nên cao trọng đời đời, nên sự vui mừng của nhiều đời.

16. Ngươi sẽ hút sữa của các nước; bú vú của các vua; ngươi sẽ biết ta, Đức Giê-hô-va, là Đấng Cứu ngươi, Đấng Chuộc ngươi, và là Đấng Toàn năng của Gia-cốp. 17. Ta sẽ ban vàng thay cho đồng, ban bạc thay cho sắt, ban đồng tay cho gỗ, ban sắt thay cho đá. Ta sẽ khiến sự bình an làm quan cai trị ngươi, và sự công bình làm quan xử đoán ngươi.

18. Trong xứ ngươi sẽ chẳng nghe nói về sự hung dữ nữa, trong bờ cõi ngươi cũng không có sự hoang vu và phá hủy nữa; nhưng ngươi sẽ gọi tường mình là "Cứu-rỗi," cửa mình là "Ngợi khen." 19. Ngươi sẽ chẳng nhờ mặt trời soi sáng ban ngày nữa, và cũng chẳng còn nhờ mặt trăng chiếu sáng ban đêm; nhưng Đức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng đời đời cho ngươi, Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm vinh quang cho ngươi. 20. Mặt trời của ngươi không lặn nữa; mặt trăng chẳng còn khuyết, vì Đức Giê-hô-va sẽ là sự sáng đời đời cho ngươi, những ngày sầu thảm của ngươi đã hết rồi. 21. Còn dân ngươi, hết thảy sẽ là công bình. Họ sẽ hưởng được xứ nầy đời đời; ấy là nhánh ta đã trồng, việc tay ta làm để ta được vinh hiển. 22. Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên một ngàn, còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh. Ta, Đức Giê-hô-va, sẽ nôn nả làm điều ấy trong kỳ nó!

Bản Dịch 2011

Tương Lai Rực Rỡ của Giê-ru-sa-lem

1 “Hãy vùng dậy!

Hãy bừng sáng lên!

Vì ánh sáng của ngươi đã đến!

Vinh quang của CHÚA đang tỏa rạng trên ngươi.

2 Vì kìa, bóng tối sẽ bao trùm mặt đất;

Một màn đen bao phủ muôn dân,

Nhưng CHÚA sẽ tỏa sáng trên ngươi,

Và vinh quang Ngài sẽ xuất hiện trên ngươi.

3 Muôn dân sẽ đến với ánh sáng của ngươi;

Các vua sẽ hướng về ánh sáng từ ngươi tỏa rạng.

      

4 Hãy ngước mắt lên và nhìn quanh ngươi:

Chúng thảy đều tụ họp lại;

Chúng kéo đến với ngươi.

Các con trai ngươi sẽ từ phương xa trở về;

Các con gái ngươi sẽ được bồng ẵm bên hông.

5 Bấy giờ ngươi sẽ thấy và mặt ngươi rạng rỡ;

Lòng dạ ngươi sẽ rộn rã vui mừng,

Vì tài nguyên vô ngần của biển cả sẽ đổ dồn về cho ngươi;

Sự giàu có của muôn dân sẽ đến với ngươi.

6 Vô số lạc đà sẽ tràn khắp đất nước ngươi;

Nào các lạc đà tơ của xứ Mi-đi-an và xứ Ê-pha;

Tất cả những người từ xứ Sê-ba sẽ đem vàng và trầm hương đến;

Họ sẽ công bố tin mừng qua lời ca ngợi CHÚA.

7 Tất cả các bầy súc vật của xứ Kê-đa sẽ được nhóm lại để dẫn đến ngươi;

Những chiên đực của xứ Nê-ba-giốt sẽ được ngươi dùng làm con vật hiến tế;

Chúng sẽ được chấp nhận để dâng trên bàn thờ Ta;

Ta sẽ làm tăng vinh hiển của nhà vinh hiển Ta.

     

8 Những người ấy là ai mà như một đám mây cùng bay về một hướng,

Giống như các bồ câu cùng bay về chuồng của mình?

9 Chắc chắn những kẻ sống ở hải ngoại sẽ trông chờ Ta;

Ðoàn tàu từ Tạt-si đến trước,

Chở các con cái ngươi từ phương xa trở về,

Mang theo bạc và vàng với chúng,

Ðể tôn vinh danh CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi,

Cùng tôn vinh Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên,

Bởi vì Ngài đã làm cho ngươi được vinh hiển.

10 Con cái của các dân ngoại sẽ xây dựng lại các tường thành ngươi;

Các vua chúng sẽ phục vụ ngươi;

Vì trong cơn thịnh nộ Ta đã đánh phạt ngươi,

Nhưng bởi đặc ân Ta đã tỏ lòng thương xót với ngươi.

11 Vì vậy các cổng của ngươi sẽ luôn luôn mở rộng,

Ngày lẫn đêm không đóng lại bao giờ,

Ðể người ta có thể mang những của cải của các dân đến cho ngươi,

Và các vua chúng sẽ dẫn đầu từng phái đoàn một.

12 Vì dân nào hoặc nước nào không thần phục ngươi sẽ bị tiêu diệt;

Các dân ấy sẽ bị hủy diệt hoàn toàn.

      

13 Vinh hiển của Li-băng sẽ đến với ngươi;

Cây tùng, cây thông, và cây hoàng dương đều sẽ được dùng để xây cất thánh điện Ta cho đẹp đẽ;

Ta sẽ làm cho nơi Ta đặt chân được vinh hiển rạng ngời.

14 Rồi con cái của những kẻ đã gây cho ngươi đau khổ sẽ khúm núm đến cúi đầu trước mặt ngươi;

Tất cả những kẻ khinh bỉ ngươi sẽ đến phủ phục nơi chân ngươi;

Chúng sẽ gọi ngươi là ‘Thành của CHÚA,’

Là ‘Si-ôn, thành của Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên.’

15 Nơi đây ngươi đã từng bị bỏ rơi và chán ghét, đến độ không ai còn muốn ghé qua ngươi;

Ta sẽ làm cho ngươi nên huy hoàng mãi mãi,

Thành nguồn vui cho những thế hệ về sau.

16 Những gì ngon bổ nhất của muôn dân ngươi sẽ hưởng;

Những gì cao lương mỹ vị của các vua ngươi sẽ dùng;

Bấy giờ ngươi sẽ biết rằng Ta, CHÚA, chính là Ðấng Giải Cứu ngươi,

Và Ðấng Cứu Chuộc ngươi, cũng là Ðấng Quyền Năng của Gia-cốp.

      

17 Thay vì đồng, Ta sẽ đem vàng đến;

Thay vì sắt, Ta sẽ đem bạc về;

Thay vì gỗ, sẽ là đồng;

Thay vì đá, sẽ là sắt.

Ta sẽ ban cho ngành hành pháp của ngươi sự hòa bình,

Ban cho ngành tư pháp của ngươi sự công chính.

18 Trong xứ của ngươi sẽ không còn nghe nói đến bạo lực;

Trong bờ cõi của ngươi sẽ không còn hoang phế và điêu tàn;

Nhưng ngươi sẽ gọi các tường thành của ngươi là Cứu Rỗi,

Các cổng thành ngươi sẽ được gọi là Ngợi Ca.

CHÚA Là Vinh Quang của Si-ôn

19 Mặt trời sẽ không còn là nguồn sáng cho ngươi ban ngày;

Ánh trăng sẽ không còn là ánh sáng cho ngươi ban đêm;

Nhưng chính CHÚA sẽ là ánh sáng đời đời của ngươi;

Ðức Chúa Trời của ngươi sẽ là vinh quang của ngươi.

20 Mặt trời của ngươi sẽ không bao giờ lặn nữa;

Mặt trăng của ngươi cũng sẽ chẳng hề tàn,

Vì chính CHÚA sẽ là ánh sáng đời đời của ngươi;

Những ngày than khóc của ngươi sẽ chấm dứt.

21 Tất cả dân ngươi sẽ trở thành những người công chính;

Chúng sẽ làm chủ đất nước này đến muôn đời.

Chúng là những chồi non do Ta trồng lấy;

Chúng chính là công việc của tay Ta,

Ðể qua chúng chính Ta được vinh hiển.

22 Kẻ nhỏ nhất của chúng sẽ có hàng ngàn con cháu,

Người bị xem là hèn yếu nhất sẽ phát triển thành một dân tộc hùng cường;

Ta là CHÚA,

Ðến thời điểm của nó,

Ta sẽ nhanh chóng thực hiện điều ấy.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu