Ê-sai: Chương 54

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB23C054)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi kẻ son sẻ, không sanh đẻ kia, hãy ca hát. Hỡi ngươi là kẻ chưa biết sự đau đớn sanh nở, hãy hát xướng reo mừng, vì con cái của vợ bị bỏ sẽ đông hơn con cái của đàn bà có chồng, Đức Giê-hô-va phán vậy. 2. Hãy mở rộng nơi trại ngươi, giương màn chỗ ngươi ở. Chớ để chật hẹp; hãy giăng dây cho dài, đóng nọc cho chắc! 3. Vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và bên tả; dòng dõi ngươi sẽ được các nước làm cơ nghiệp, và sẽ làm cho các thành hoang vu đông dân cư.

4. Đừng sợ chi; vì ngươi sẽ chẳng bị hổ thẹn. Chớ mắc cỡ; vì ngươi chẳng còn xấu hổ nữa. Ngươi sẽ quên điều sỉ nhục lúc còn thơ ấu, và đừng nhớ lại sự nhơ nhuốc trong khi mình đang góa bụa. 5. Vì chồng ngươi tức là Đấng đã tạo thành ngươi; danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Đấng chuộc ngươi tức là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, sẽ được xưng là Đức Chúa Trời của cả đất. 6. Đức Giê-hô-va đã gọi ngươi, như gọi vợ đã bị bỏ và phiền rầu trong lòng, như vợ cưới lúc còn trẻ và đã bị để, Đức Chúa Trời ngươi phán vậy.

7. Ta đã bỏ ngươi trong một lát; nhưng ta sẽ lấy lòng thương xót cả thể mà thâu ngươi lại. 8. Trong cơn nóng giận, ta ẩn mặt với ngươi một lúc, nhưng vì lòng nhân từ vô cùng, ta sẽ thương đến ngươi, Đấng Cứu chuộc ngươi là Đức Giê-hô-va phán vậy. 9. Điều đó cũng như nước lụt về đời Nô-ê, như khi ta thề rằng nước lụt của Nô-ê sẽ không tràn ra trên đất nữa; thì ta cũng thề rằng ta sẽ không giận ngươi nữa, và cũng không trách phạt ngươi. 10. Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi, lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển, Đức Giê-hô-va, là Đấng thương xót ngươi, phán vậy.

11. Hỡi ngươi đang cùng khốn, bị bão lung lay, mất sự yên ủi, nầy, ta sẽ lấy đơn sa lát đá ngươi, sẽ lập nền ngươi bằng thanh ngọc. 12. Ta sẽ lấy hồng ngọc làm tường xép ngươi, lấy san hô làm các cửa ngươi, và cả bờ cõi ngươi đều làm bằng đá quí. 13. Hết thảy con cái ngươi sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ, và sự bình an của con cái ngươi sẽ lớn. 14. Ngươi sẽ được đứng vững trong sự công bình, tránh khỏi sự hiếp đáp, vì chẳng sợ chi hết. Ngươi sẽ xa sự kinh hãi, vì nó chẳng hề đến gần ngươi. 15. Nầy, nếu người ta lập mưu hại ngươi, ấy chẳng phải bởi ta. Kẻ nào lập mưu hại ngươi sẽ vì cớ ngươi mà sa ngã. 16. Nầy, chính ta đã tạo thành người thợ rèn thổi lửa than, chế ra khí dụng để dùng; và cũng chính ta đã tạo thành kẻ phá diệt đặng làm sự phá diệt. 17. Phàm binh khí chế ra nghịch cùng ngươi sẽ chẳng thạnh lợi, và ngươi sẽ định tội mọi lưỡi dấy lên để xét đoán ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Ấy là phần cơ nghiệp của các tôi tớ Đức Giê-hô-va, và sự công bình bởi ta ban cho họ.

Bản Dịch 2011

Giao Ước Hòa Bình Vĩnh Viễn

1 “Hãy hát lên,

Hỡi người phụ nữ hiếm muộn,

Hỡi người phụ nữ không sinh con!

Hãy cất lên tiếng hát và trỗi tiếng reo mừng,

Hỡi người phụ nữ chưa hề kinh nghiệm cơn đau lúc lâm bồn;

Vì con cái của người vợ bị hất hủi sẽ đông hơn con cái của người phụ nữ đang sống với chồng,”

CHÚA phán.

2 “Hãy mở rộng trại của ngươi cho thêm chỗ,

Hãy căng các tấm bạt nơi ở của ngươi ra,

Ðừng giữ lại, hãy nới dài dây căng trại ra,

Hãy đóng các cọc trại của ngươi cho thật chắc;

3 Vì ngươi sẽ tràn ra bên phải và bên trái;

Dòng dõi ngươi sẽ thừa hưởng các nước,

Biến các thành bỏ hoang thành những nơi cư trú đông người.

4 Ðừng sợ vì ngươi sẽ không bị hổ thẹn;

Chớ bối rối vì ngươi sẽ không bị sỉ nhục,

Vì ngươi sẽ quên hết nỗi xấu hổ của tuổi thanh xuân;

Ngươi sẽ không còn nhớ đến nỗi tủi nhục của thời góa bụa nữa,

5 Vì Ðấng Dựng Nên ngươi là chồng ngươi;

Danh Ngài là CHÚA các đạo quân;

Ðấng Cứu Chuộc ngươi là Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên;

Ngài được gọi là Ðức Chúa Trời của khắp đất.

6 Vì CHÚA đã gọi ngươi về,

Ngươi vốn như người vợ bị bỏ và tâm linh sầu não,

Như người vợ được cưới lúc thanh xuân bị hất hủi;

Ðức Chúa Trời của ngươi phán.

7 Vì Ta đã bỏ ngươi trong một thời gian ngắn,

Nhưng vì lòng thương xót lớn lao, Ta sẽ đón ngươi về.

8 Trong cơn thịnh nộ Ta đã ngoảnh mặt khỏi ngươi một thời gian ngắn,

Nhưng bởi tình yêu đời đời Ta sẽ thương xót ngươi;

CHÚA, Ðấng Cứu Chuộc ngươi, phán.

9 Ðiều này đối với Ta cũng giống như trong thời Nô-ê,

Như Ta đã thề rằng nước lụt trong thời Nô-ê sẽ không bao giờ phủ trên mặt đất nữa,

Thì Ta cũng thề rằng Ta sẽ không giận ngươi và không trách ngươi nữa.

10 Dù núi có thể dời và đồi có thể chuyển,

Nhưng tình yêu của Ta đối với ngươi sẽ không lìa khỏi ngươi,

Và giao ước hòa bình thịnh vượng của Ta dành cho ngươi sẽ không bao giờ bị xóa bỏ,

CHÚA, Ðấng thương xót ngươi, phán.

11 Hỡi ngươi là thành khốn khổ, bị bão tố dập vùi, và không được an ủi,

Này, Ta sẽ lấy đá quý màu sắc đẹp đẽ làm đá lót đường của ngươi,

Lấy bích ngọc làm nền của ngươi.

12 Ta sẽ lấy hồng ngọc xây các tháp canh,

Lấy bạch ngọc xây các cổng,

Và lấy đá quý xây tất cả tường thành.

13 Tất cả con cái ngươi sẽ được CHÚA dạy dỗ;

Con cái ngươi sẽ hưởng hòa bình thịnh vượng lâu dài.

14 Ngươi sẽ được lập vững trong sự công chính;

Sự áp bức sẽ tránh xa ngươi.

Ngươi sẽ chẳng còn lo sợ;

Ngươi không còn phải sợ hãi nữa,

Vì nó sẽ không đến gần ngươi.

15 Này, chắc chắn có kẻ sẽ tụ tập nhau, nhưng không do Ta sai bảo;

Kẻ nào tụ tập nhau để chống lại ngươi sẽ vì cớ ngươi mà ngã gục.

16 Này, chính Ta đã dựng nên người thợ rèn,

Nó bơm gió thổi vào than để tạo nên lò lửa,

Rồi từ đó chế ra một dụng cụ để dùng.

Và cũng chính Ta đã dựng nên kẻ làm hư để phá hỏng.

17 Mọi vũ khí chế tạo để đối phó với ngươi sẽ bất thành;

Mọi lưỡi nổi lên chống lại ngươi trong khi xét xử,

Ngươi sẽ kết tội chúng.

Ðó là cơ nghiệp của các tôi tớ CHÚA;

Lẽ công chính của họ do Ta quyết định,”

CHÚA phán.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu