Ê-sai: Chương 46

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB23C046)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Bên cúi xuống; Nê-bô-khom mình; tượng nó chở trên loài thú, trên súc vật. Những vật mà các ngươi vốn thường khiêng, đè nặng quá, làm cho súc vật mệt nhọc. 2. Chúng nó cúi xuống, cùng nhau khom mình; đã chẳng cứu được gánh nặng của mình, và chính mình lại bị bắt làm phu tù.

3. Hỡi nhà Gia-cốp, và hết thảy các ngươi là dân sót của nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe ta, ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng-ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ. 4. Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng-ẵm các ngươi. Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi.

5. Các ngươi so sánh ta cùng ai, và coi ta bằng ai? Các ngươi lấy ai đọ với ta, đặng chúng ta được giống nhau? 6. Kìa, họ móc vàng trong túi ra, và lấy cân mà cân bạc, thuê thợ vàng dùng mà đúc một thần, rồi cúi mình thờ lạy. 7. Họ vác tượng ấy trên vai, đem đi, đặt vào chỗ nó: thần cứ đứng đó mà không dời khỏi chỗ nó nữa. Nếu có ai kêu cầu, thì thần chẳng trả lời, và không cứu khỏi nạn được.

8. Hãy nhớ mọi sự đó, hãy rõ ra là đấng trượng phu! Hỡi kẻ phạm tội, hãy nghĩ lại! 9. Hãy nhớ lại những sự ngày xưa; vì ta là Đức Chúa Trời, và chẳng có Chúa nào khác; ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. 10. Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng: Mưu của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý. 11. Ta gọi chim ó đến từ phương đông, và gọi người làm mưu ta đến từ xứ xa. Điều ta đã rao ra, ta sẽ làm hoàn thành, điều ta đã định, ta cũng sẽ làm. 12. Hỡi những người cứng lòng, xa cách sự công bình, hãy nghe ta phán. 13. Ta làm cho sự công bình ta đến gần, nó chẳng xa chi, và sự cứu rỗi của ta sẽ chẳng chậm trễ. Ta sẽ đặt sự cứu rỗi trong Si-ôn cho Y-sơ-ra-ên, là sự vinh hiển ta.

Bản Dịch 2011

Ba-by-lôn Bị Hủy Diệt

1 Thần Bên cúi xuống, Thần Nê-bô rạp mình;

Các thần tượng của chúng được chở đi bằng các xe do thú vật và trâu bò kéo;

Các thần tượng các ngươi mang theo đã trở thành gánh nặng,

Một trọng tải nặng nề khiến các thú vật kéo xe mệt nhọc.

2 Các thần tượng ấy cúi rạp xuống;

Chúng thảy đều gục xuống;

Chúng chẳng cứu nổi các súc vật đang kéo nặng,

Vì chính bản thân chúng cũng bị bắt đem đi lưu đày.

3 Hỡi nhà Gia-cốp,

Hỡi những kẻ còn sót lại của nhà I-sơ-ra-ên,

Hãy lắng nghe Ta:

Ta đã bồng ẵm các ngươi từ lúc các ngươi mới chào đời;

Ta đã cưu mang các ngươi từ khi các ngươi còn trong lòng mẹ,

4 Cho đến khi các ngươi già nua cao tuổi, Ta vẫn là Ðấng ấy;

Dầu cho các ngươi đã ra da mồi tóc bạc, Ta sẽ còn bồng ẵm các ngươi.

Ta đã tạo ra, nên Ta sẽ bồng ẵm;

Ta sẽ cưu mang và sẽ giải cứu các ngươi.

5 Các ngươi sẽ ví sánh ai với Ta và cho ai được ngang hàng với Ta?

Các ngươi so sánh ai với Ta như thể kẻ đó và Ta có điều gì tương xứng?

6 Chúng lấy vàng trong túi ra;

Chúng lấy bạc đem cân trên cân;

Chúng mướn một người thợ bạc;

Chúng nhờ hắn lấy vàng bạc đó làm nên một tượng thần,

Rồi chúng sụp xuống thờ lạy tượng thần đó.

7 Chúng nhấc nó lên vai và cùng nhau khiêng nó đi,

Chúng đặt nó vào một chỗ, và nó cứ đứng yên tại đó;

Nó không thể di chuyển khỏi chỗ đứng của nó.

Nếu ai kêu cầu nó, nó chẳng thể trả lời;

Nó không thể cứu ai khỏi cơn hoạn nạn.

8 Hãy ghi nhớ điều ấy mà sống xứng đáng làm người,

Hỡi các ngươi, những kẻ hay phạm tội, hãy ghi nhớ trong lòng.

9 Hãy nhớ lại những chuyện xưa kia,

Vì Ta là Ðức Chúa Trời, không có thần nào khác;

Ta là Ðức Chúa Trời, không có thần nào khác như Ta.

10 Từ ban đầu Ta đã cho biết cuối cùng sẽ ra thể nào;

Từ ngàn xưa Ta đã báo trước việc sẽ xảy đến trong tương lai;

Ta phán: Những gì Ta dự định Ta sẽ làm cho thành tựu;

Mọi điều lòng Ta vui thích Ta sẽ thực hiện cho xong.

11 Ta sẽ gọi một chim săn mồi từ phương đông bay đến,

Một người thi hành ý chỉ Ta sẽ đến từ một xứ xa xăm;

Thật vậy, điều Ta nói, Ta sẽ làm;

Ðiều Ta định, Ta sẽ thực hiện.

12 Hãy lắng nghe Ta, hỡi những kẻ có lòng bướng bỉnh,

Những kẻ đang ở xa lẽ công chính:

13 Ngày Ta thực hiện lẽ công chính của Ta đã gần;

Chẳng còn bao lâu nữa đâu;

Ơn cứu rỗi của Ta sẽ không đình trệ;

Ta sẽ ban ơn cứu rỗi cho Si-ôn,

Vì cớ I-sơ-ra-ên, vinh hiển Ta.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu