Ê-sai: Chương 35

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB23C035)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ; nơi sa mạc sẽ mừng rỡ, và trổ hoa như bông hường. 2. Nó trổ hoa nhiều và vui mừng, cất tiếng hát hớn hở. Sự vinh hiển của Li-ban cùng sự tốt đẹp của Cạt-mên và Sa-rôn sẽ được ban cho nó. Chúng sẽ thấy sự vinh hiển Đức Giê-hô-va, và sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta.

3. Hãy làm cho mạnh những tay yếu đuối, làm cho vững những gối run en! 4. Hãy bảo những kẻ có lòng sợ hãi rằng: Khá vững lòng, đừng sợ nữa! Đây nầy, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ lấy sự báo thù mà đến, tức là sự báo trả của Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ đến và cứu các ngươi!

5. Bấy giờ, những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. 6. Bấy giờ, kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát. Vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng, và những suối chảy ra trong nơi sa mạc. 7. Cát nóng sẽ biến ra hồ, ruộng khô sẽ biến thành suối nước. Hang chó đồng đã ở sẽ trở nên vùng sậy và lau.

8. Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua; song nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm lạc. 9. Trên đường đó không có sư tử, không có một thú dữ nào lên; chẳng ai gặp nó ở đó. Song những kẻ được chuộc sẽ bước đi đường ấy, 10. những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về, ca hát mà đến Si-ôn; sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ được sự vui vẻ mừng rỡ, mà sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi.

Bản Dịch 2011

Phước Hạnh của Người Ðược Cứu

1 Miền hoang dã và vùng đất khô cằn sẽ vui mừng;

Sa mạc sẽ mừng rỡ và trổ hoa như hoa hồng nở rộ.

2 Nó sẽ trổ hoa đầy dẫy khắp nơi;

Nó sẽ hân hoan vui mừng ca hát.

Vinh hiển của Li-băng,

Hùng vĩ của Cạt-mên,

Và rực rỡ của Sa-rôn đều được ban cho nó.

Người ta sẽ thấy vinh hiển của CHÚA,

Tức sự huy hoàng của Ðức Chúa Trời chúng ta.

3 Hãy làm cho những cánh tay yếu đuối được mạnh mẽ,

Những đầu gối run rẩy được vững vàng.

4 Hãy nói với những người có lòng sợ hãi,

“Hãy mạnh mẽ lên, đừng sợ!

Này, Ðức Chúa Trời của anh chị em sẽ đến để báo thù bằng sự báo trả của Ðức Chúa Trời;

Ngài sẽ đến và cứu anh chị em.”

5 Bấy giờ mắt người mù sẽ mở ra,

Tai người điếc sẽ nghe rõ,

6 Bấy giờ người què sẽ nhảy như nai rừng,

Lưỡi người câm sẽ ca hát.

Vì nước đã phun lên trong đồng hoang khô hạn;

Sa mạc bây giờ đầy những suối nước trào tuôn.

7 Miền đất khô cằn biến thành ao hồ ngập nước;

Vùng đất khô khan đầy các suối nước tuôn dòng;

Nơi ngày trước những chó rừng nằm ngủ,

Giờ cỏ xanh, lau, sậy mọc um tùm.

8 Rồi ở đó người ta sẽ xây một đại lộ làm con đường di chuyển,

Và đặt tên là Ðường Thánh;

Những kẻ ô uế sẽ không được đi trên đường ấy,

Ðường ấy chỉ dành cho những người thuộc về Chúa mà thôi.

Những lữ khách điên rồ sẽ không được lang thang trên đường ấy.

9 Sư tử sẽ không đón đường ai trên đường ấy;

Các thú dữ sẽ không đi trên đường ấy;

Chẳng ai thấy chúng lảng vảng ở đó;

Nhưng chỉ những người được cứu chuộc đi trên đường ấy.

10 Những người được CHÚA cứu chuộc sẽ trở về;

Họ sẽ tiến về Si-ôn với tiếng hát vui mừng;

Niềm vui đời đời sẽ rạng ngời trên gương mặt họ,

Họ sẽ vui mừng và hớn hở,

Sầu thảm và than thở sẽ trốn mất.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu