Ê-sai: Chương 23

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB23C023)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Gánh nặng về Ty-rơ. Hỡi tàu bè Ta-rê-si, hãy than khóc, vì nó đã bị hủy phá, đến nỗi chẳng còn nhà cửa nữa! chẳng còn lối vào nữa! Ấy là điều đã tỏ cho họ từ xứ Kít-tim. 2. Hỡi dân cư bờ biển, là nơi những lái buôn Si-đôn, là những kẻ vượt biển chở đồ hàng đến, hãy nín lặng! 3. Hột giống của Si-ho, mùa màng của sông Ni-lơ, theo đường biển trở đến, ấy là phần lợi nó; nó vốn là chợ buôn của các nước.

4. Hỡi Si-đôn, hãy hổ thẹn! Vì biển, nơi đồn lũy biển, có nói như vầy: Ta chưa ở cữ, chưa đẻ con, chưa nuôi trai trẻ, chưa nuôi gái bé. 5. Khi tin nầy đồn đến Ê-díp-tô, người ta nghe tin về Ty-rơ, chắc sẽ đau thương lắm.

6. Hãy dời qua Ta-rê-si; hỡi dân ở gần biển, hãy than khóc! 7. Đây há chẳng phải là thành vui vẻ của các ngươi sao? Là thành có từ đời thượng cổ, mà chân nó đã trải đến nơi xa đặng trú ngụ tại đó.

8. Vậy, ai đã định sự ấy nghịch cùng Ty-rơ, là thành đã phân phát mão triều thiên, lái buôn nó vốn là hàng vương hầu, người mua bán nó vốn là tay quí hiển trong thiên hạ? 9. Ấy là Đức Giê-hô-va vạn quân đã định sự nầy, để làm dơ dáy sự kiêu ngạo mọi vinh hiển, và làm nhục mọi kẻ sang trọng trong thế gian.

10. Hỡi con gái Ta-rê-si, ngươi không còn bị trói buộc nữa, hãy đi qua khắp địa phận ngươi như sông Ni-lơ! 11. Đức Giê-hô-va đã giang tay Ngài trên biển, làm cho các nước rung động. Ngài đã ban mạng lịnh về Ca-na-an, mà phá đồn lũy nó. 12. Ngài có phán rằng: Hỡi con gái Si-đôn, là nữ đồng trinh bị ức hiếp kia, ngươi sẽ chẳng còn cứ vui mừng nữa! Vậy hãy chờ dậy, sang xứ Kít-tim, tại đó ngươi cũng sẽ không được an nghỉ đâu!

13. Hãy xem xứ của người Canh-đê, không có dân đó nữa; người A-si-ri lấy làm chỗ cho thú rừng; chúng nó dựng tháp, phá cung đền nó làm ra gò đống. 14. Hỡi tàu bè Ta-rê-si, hãy than khóc! Vì đồn lũy các ngươi hủy diệt rồi.

15. Trong lúc đó, thành Ty-rơ sẽ bị người ta quên đi trong bảy mươi năm, bằng một đời vua. Mãn bảy mươi năm rồi, Ty-rơ sẽ giống như bài ca của kỵ nữ hát. 16. Hỡi kỵ nữ đã bị quên kia, hãy lấy đàn cầm, dạo chơi thành phố! Khảy cho hay, ca đi ca lại, hầu cho người ta nhớ đến mầy!

17. Mãn bảy mươi năm rồi, Đức Giê-hô-va sẽ thăm viếng thành Ty-rơ, nó sẽ lại được lợi, sẽ hành dâm cùng mọi nước trong thế gian trên mặt đất. 18. Nhưng hàng hóa lời lãi của nó sẽ nên thánh cho Đức Giê-hô-va, mà không chứa, cũng không để dành lại. Vì lời lãi ấy sẽ phân phát cho những người ở trước mặt Đức Giê-hô-va, để họ được ăn sung mặc sướng.

Bản Dịch 2011

Sứ Ðiệp Nghịch Lại Ty-rơ

1 Sứ điệp về Ty-rơ:

Hỡi các thương thuyền của Tạt-si, hãy than khóc,

Vì nơi giao thương buôn bán chính của các ngươi đã bị tàn phá rồi, chẳng còn nhà cửa, chẳng còn bến tàu gì nữa.

Khi các thương thuyền ấy rời Ðảo Chíp-rơ đến nơi, chúng mới khám phá ra điều ấy.

2 Hãy yên lặng, hỡi dân cư sống ở miền duyên hải,

Hỡi các thương gia của Si-đôn,

Các ngươi đã phái nhiều người vượt trùng dương,

3 Vượt biển cả mênh mông.

Nguồn lợi của các ngươi là hạt giống gieo ở Si-kho và mùa gặt ở hai bên bờ Sông Nin;

Ngươi là một trung tâm thương mại quốc tế.

4 Hỡi Si-đôn, ngươi hãy hổ thẹn đi, vì biển đã lên tiếng;

Thành trì trên bờ biển đã tuyên bố rằng,

“Ta đã không đau đớn vì chuyển bụng sinh ngươi;

Ta đã không sinh ngươi ra;

Ta đã không nuôi nấng các thanh niên ngươi;

Và Ta cũng không dưỡng dục các thiếu nữ ngươi.”

5 Khi tin tức đến xứ Ai-cập,

Ai nấy nghe tin về Ty-rơ đều đau đớn quặn thắt.

6 Hãy vượt qua đại dương tiến đến Tạt-si,

Hỡi dân cư sống ở miền duyên hải,

Hãy cất tiếng khóc than.

7 Phải chăng thành các ngươi vốn đầy tiếng vui cười náo nhiệt,

Thành được lập nên từ thuở xa xưa,

Thành có những bàn chân từng chiếm ngụ khắp miền viễn xứ?

8 Ai đã trù hoạch việc này nghịch lại Ty-rơ,

Thành có thẩm quyền ban phát các vương miện,

Thành có các thương gia đầy quyền thế như những ông hoàng,

Các con buôn của nó được tôn trọng khắp nơi trên thế giới?

9 Chính CHÚA các đạo quân đã hoạch định điều ấy,

Ðể làm ô nhục niềm kiêu hãnh của mọi vinh hiển trần gian,

Ðể làm sỉ nhục mọi kẻ được thế gian tôn trọng.

10 Hỡi ái nữ của Tạt-si,

Hãy tràn qua xứ ngươi như một dòng sông,

Vì ở đây không còn bến tàu nữa.

11 Ngài đã đưa tay Ngài ra trên biển;

Ngài đã làm các vương quốc rúng động;

CHÚA đã ban lịnh nghịch lại Ca-na-an,

Ðể tiêu diệt các thành trì của nó.

12 Ngài phán, “Ngươi sẽ chẳng vui cười nữa, hỡi ái nữ của Si-đôn, người trinh nữ bị hãm hiếp;

Hãy trỗi dậy và đi qua Ðảo Chíp-rơ trú ngụ,

Dù ở đó ngươi cũng không được yên ổn bao nhiêu.”

13 Hãy nhìn vào xứ của người Canh-đê;

Chính dân ấy, chứ không phải người A-sy-ri, đã biến Ty-rơ thành nơi ở của thú rừng;

Chúng đã dựng tháp để vây thành;

Chúng đã phá tan các cung điện;

Chúng đã biến nó thành chốn đổ nát hoang tàn.

14 Hỡi các thương thuyền của Tạt-si, hãy than khóc,

Vì thành trì che chở của ngươi đã bị phá tan rồi.

15 Từ ngày ấy Ty-rơ sẽ bị lãng quên trong bảy mươi năm, như số năm của một đời vua.

Sau bảy mươi năm ấy, số phận của Ty-rơ sẽ giống như lời ca của người kỹ nữ:

16 Hỡi người kỹ nữ đã bị lãng quên,

Hãy ôm đàn dạo quanh thành phố,

Hãy khảy cho thật hay, hãy hát nhiều bài hát,

May đâu người ta sẽ nhớ đến ngươi.

17 Mãn bảy mươi năm CHÚA sẽ thăm viếng Ty-rơ. Nó sẽ trở lại nghề cũ, tức làm điếm với mọi vương quốc trên mặt đất. 18 Nhưng tiền lời và tiền làm công của nó sẽ được đem dâng lên CHÚA, thay vì để dành hoặc cất giữ. Những lợi nhuận của nó sẽ được dùng để cung cấp thực phẩm dồi dào và áo quần tốt đẹp cho những người phục vụ trước mặt CHÚA.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu