Ê-sai: Chương 22

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB23C022)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Gánh nặng về trũng của sự hiện thấy.

Ngươi có sự gì mà cả dân trèo lên nóc nhà như vậy? 2. Hỡi thành xôn xao, đầy sự om sòm, là ấp vui vẻ kia; các kẻ chết của ngươi chẳng phải chết vì gươm, cũng không phải là tử trận. 3. Các quan cai trị của ngươi thảy đều cùng nhau chạy trốn, bị trói bởi những kẻ cầm cung; còn trong dân ngươi, kẻ nào trốn xa mà người ta tìm thấy, thì đã bị trói làm một. 4. Vậy nên ta phán rằng: Các ngươi chớ ngó ta, ta sẽ khóc lóc thảm thiết. Đừng tìm cách yên ủi ta về sự hủy diệt của con gái dân ta! 5. Vì ấy là ngày bị rối loạn, giày đạp, và kinh hãi trong trũng của sự hiện thấy, đến bởi Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân; tường thành vỡ lở, tiếng kêu đến núi.

6. Ê-lam đeo giỏ tên, có xe binh lính kỵ đi theo, và Ki-rơ để trần cái thuẫn, 7. các nơi trũng đẹp nhất đầy những xe cộ, và lính kỵ dàn trận tại trước cửa thành. 8. Màn che Giu-đa đã cất rồi; và trong ngày đó ngươi trông về khí giới của nhà rừng. 9. Các ngươi thấy thành Đa-vít bị nhiều nơi sứt mẻ, bèn thâu chứa nước ao dưới lại. 10. Các ngươi đếm nhà cửa Giê-ru-sa-lem, phá những nhà cửa để tu bổ tường thành; 11. lại đào hồ giữa khoảng hai tường thành đặng chứa nước ao cũ. Nhưng các ngươi chẳng trông lên Đấng làm nên sự đó; chẳng nhìn xem Đấng đã định sự đó từ xưa. 12. Trong ngày đó, Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân, gọi các ngươi khóc lóc, thở than, cạo đầu, và thắt bao gai; 13. thế mà trong các ngươi có sự vui mừng hớn hở. Người ta mổ bò, giết chiên, ăn thịt, uống rượu: Hãy ăn uống đi, vì ngày mai chúng ta sẽ chết!

14. Vả, Đức Giê-hô-va vạn quân tỏ mình trong tai tôi rằng: Tội ấy chắc sẽ chẳng hề được tha cho các ngươi cho đến giờ các ngươi chết, Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán vậy.

15. Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán như vầy: Ngươi hãy đi, đến nhà kẻ giữ kho, tức Sép-na, làm chức giám cung, và bảo nó rằng: 16. Ngươi ở đây làm gì? có bà con chi đây, mà ngươi đã đục tại đây một huyệt mả? Thật người đục cho mình một huyệt mả trên nơi cao, khiến đào cho mình một chỗ ở trong vầng đá! 17. Nầy, Đức Giê-hô-va, khác nào kẻ sức khỏe, sẽ quăng mạnh người ra nơi xa, và bọc chặt ngươi. 18. Ngài ắt sẽ quấn ngươi, và ném ngươi như quả bóng vào xứ rộng và khoảng khoát. Tại đó ngươi sẽ chết, xe cộ sang trọng của ngươi cũng theo đến đó, ôi, ngươi là kẻ làm nhục cho nhà chủ mình! 19. Ta sẽ cách chức ngươi, ngươi sẽ bị truất khỏi ngôi mình.

20. Trong ngày đó, ta sẽ gọi đầy tớ ta là Ê-li-a-kim, con trai Hinh-kia, 21. lấy áo ngươi mặc cho nó, lấy đai ngươi giúp sức nó, lấy chánh trị ngươi trao trong tay nó, nó sẽ làm cha cho dân cư Giê-ru-sa-lem và cho nhà Giu-đa. 22. Ta sẽ đem chìa khóa nhà Đa-vít để trên vai nó; hễ nó mở, không ai đóng được; nó đóng, không ai mở được. 23. Ta sẽ đóng nó xuống như đinh đóng nơi vững chãi; và nó sẽ trở nên một ngôi vinh hiển cho nhà cha mình. 24. Người ta sẽ treo trên nó mọi sự vinh hiển của nhà cha mình, con cái dòng dõi, và hết thảy những đồ đựng bé nhỏ nữa, từ cái chén đến cái ve.

25. Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: Trong ngày đó, cái đinh đóng nơi vững chãi sẽ lỏng xệch; nó sẽ bị đập và rớt xuống, và gánh nặng treo trên nó sẽ bị cắt đứt. Vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy.

Bản Dịch 2011

Sứ Ðiệp Nghịch Lại Giê-ru-sa-lem

1 Sứ điệp về thung lũng khải tượng:

Có gì đã xảy ra mà hết thảy các ngươi đều lên trên sân thượng của mái nhà vậy,

2 Hỡi các ngươi là thành phố đầy tiếng cười la, náo nhiệt,

Một đô thị ầm ĩ tiếng reo vui?

Những kẻ chết giữa các ngươi không phải chết vì gươm,

Cũng không bị tử thương nơi trận mạc.

3 Tất cả các lãnh tụ của các ngươi đều bỏ trốn;

Họ bị bắt làm tù binh mà chẳng cần dùng đến cung tên,

Những người của các ngươi dù trốn đi xa đến đâu,

Ðều cũng bị tìm ra và bị bắt.

4 Vì thế tôi nói: Hãy nhìn nơi khác, và đừng nhìn tôi nữa,

Hãy để cho tôi than khóc đắng cay,

Ðừng tìm cách an ủi tôi,

Trước cảnh điêu tàn của con gái dân tôi.

5 Vì Chúa, CHÚA các đạo quân, đã định một ngày khiến cho thung lũng khải tượng phải bị hỗn loạn, giày xéo lên nhau, và kinh hãi;

Tường thành sẽ sụp đổ;

Tiếng kêu cứu sẽ vang tận trong núi.

6 Ê-lam mang lấy bao tên,

Cùng với đoàn xe chiến mã và các kỵ binh ra trận;

Ki-rơ tháo bao bọc khiên để sẵn sàng chiến đấu.

7 Bấy giờ trong các thung lũng đẹp đẽ nhất của ngươi,

Các xe chiến mã sẽ chen chúc nhau đầy dẫy,

Còn các kỵ binh sẽ dàn trận gườm sẵn nơi các cổng thành.

8 Ngài đã cất đi sự phòng thủ của Giu-đa.

Trong ngày ấy các ngươi sẽ hướng mắt vào các binh khí cất chứa trong Kho Rừng Binh Khí.

9 Các ngươi sẽ khám phá ra rằng có nhiều lỗ hổng nơi tường thành Ða-vít.

Các ngươi dự trữ nước ở Hạ Hồ.

10 Các ngươi sẽ đếm từng nóc nhà ở Giê-ru-sa-lem,

Rồi phá đi một số nhà để củng cố các điểm phòng thủ trên tường thành.

11 Các ngươi xây hồ chứa nước giữa hai lớp tường thành,

Ðể chứa nước lấy từ Cổ Hồ,

Nhưng các ngươi không trông cậy vào Ðấng đã lập nên thành ấy,

Không nhờ vào Ðấng từ xưa đã hoạch định cho thành ấy được thành hình.

12 Trong ngày ấy Chúa, CHÚA các đạo quân, kêu gọi các ngươi hãy khóc lóc và thảm sầu,

Hãy cạo trọc đầu và mặc lấy vải thô.

13 Nhưng này, các ngươi chỉ lo vui thú và tiệc tùng;

Các ngươi mổ bò và giết chiên làm thịt;

Các ngươi ăn uống rượu thịt say sưa và nói với nhau rằng,

“Chúng ta hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết.”

14 Chính CHÚA các đạo quân đã nói rõ vào tai tôi lời mặc khải này rằng,

“Chắc chắn, các ngươi sẽ không được tha tội này cho đến chết,” Chúa, CHÚA các đạo quân, phán vậy.

Sứ Ðiệp Nghịch Lại Những Kẻ Lãnh Ðạo Thối Nát

15 Chúa, CHÚA các đạo quân, phán,

Hãy đến, hãy đi gặp quan Quản Lý Sép-na, tức quan Tể Tướng triều đình và nói:

16 Ngươi có tư cách gì ở đây?

Dòng họ ngươi có ai ở đây mà ngươi đã xây cho mình lăng tẩm,

Ðã cho đục cho mình một ngôi mộ trên cao,

Và đã khoét vào vách đá để lập cho mình một ngôi mộ?

17 Này, hỡi kẻ quyền thế kia,

CHÚA sắp quăng mạnh ngươi ra;

Ngài sẽ nắm cổ ngươi;

18 Ngài sẽ quay ngươi vòng vòng, rồi ném ngươi như ném một quả bóng vào một vùng hoang dã.

Rồi ngươi sẽ chết ở đó;

Ðó là nơi các xe chiến mã của ngươi sẽ nằm;

Ngươi sẽ trở thành điều ô nhục cho nhà của chủ ngươi.

19 Ta sẽ tống ngươi ra khỏi chức vụ của ngươi;

Ngươi sẽ bị lôi xuống khỏi địa vị của ngươi.

20 Trong ngày ấy Ta sẽ gọi đầy tớ Ta,

Ê-li-a-kim con của Hinh-kia;

21 Ta sẽ lấy áo mão của ngươi mặc cho nó,

Lấy cân đai của ngươi thắt cho nó,

Và lấy quyền hành của ngươi trao cho nó.

Nó sẽ trở thành cha của dân cư ở Giê-ru-sa-lem và của nhà Giu-đa.

22 Ta sẽ đặt trên vai nó chìa khóa của nhà Ða-vít;

Khi nó mở, không ai đóng được,

Khi nó đóng, không ai mở được.

23 Ta sẽ lập nó vững chắc như đinh đóng cột;

Nó sẽ đem lại vị thế vẻ vang cho tổ tiên nó.

24 Gia tộc nó sẽ đặt vào nó tất cả vinh hiển của tổ tiên dòng họ,

Và của con cháu chắt chít chúng.

Việc lớn việc nhỏ gì chúng đều cậy nhờ vào nó;

Tất cả các chum vò, ly chén, và bình hũ lớn nhỏ đều treo trên một mình nó.

25 CHÚA các đạo quân phán,

Trong ngày ấy cây đinh đã được đóng chắc vào cột sẽ chịu không nổi;

Nó sẽ gãy cụp và rơi xuống;

Bấy giờ toàn thể khối nặng đã treo trên nó sẽ rơi xuống vỡ nát tan tành,

Vì CHÚA đã phán vậy.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu