Ê-sai: Chương 9

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB23C009)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. 2. Chúa đã làm cho dân nầy thêm nhiều; và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa, như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia của cướp. 3. Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp, như trong ngày của Ma-đi-an. 4. Cả giày dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến, cùng cả áo xống vấy máu, đều dùng để đốt và làm đồ chụm lửa.

5. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. 6. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy!

7. Chúa đã giáng một lời trong Gia-cốp, và lời ấy đổ xuống trên Y-sơ-ra-ên. 8. Cả dân sẽ biết điều đó, tức là Ép-ra-im cùng dân cư Sa-ma-ri, họ đem lòng kiêu căng ỷ thị mà nói rằng: 9. Gạch đã đổ, nhưng chúng ta sẽ xây bằng đá đẽo; cây sung đã bị đốn, nhưng chúng ta sẽ thay bằng cây hương bách. 10. Vậy nên, Đức Giê-hô-va sẽ khiến kẻ đối địch ở Rê-xin dấy lên nghịch cùng dân sự, và khích chọc kẻ cừu thù, 11. dân Sy-ri đằng trước, dân Phi-li-tin đằng sau, hả miệng nuốt Y-sơ-ra-ên. Dầu vậy, cơn giận Ngài chẳng lánh khỏi, nhưng tay Ngài còn giơ ra!

12. Nhưng mà dân sự chẳng xây về Đấng đánh mình, chẳng tin Đức Giê-hô-va vạn quân. 13. Cho nên chỉ trong một ngày, Đức Giê-hô-va sẽ dứt đầu và đuôi, cây kè và cây lác của Y-sơ-ra-ên. 14. Đầu, tức là trưởng lão và kẻ tôn trọng; đuôi, tức là người tiên tri dạy sự nói dối. 15. Những kẻ dắt dân nầy làm cho họ sai lạc, còn những kẻ chịu dắt bị diệt mất. 16. Vậy nên, Chúa chẳng đẹp lòng về bọn trai trẻ của họ, và chẳng thương xót đến kẻ mồ côi góa bụa chút nào; vì họ đều là khinh lờn, gian ác, miệng nào cũng nói điều càn dỡ. Dầu vậy, cơn giận Ngài chẳng lánh khỏi, nhưng tay Ngài còn giơ ra!

17. Vì sự hung ác hừng lên như lửa thiêu cháy gai gốc và chà chuôm, đốt các nơi rậm trong rừng, trụ khói cuộn lên. 18. Đất bị thiêu đốt bởi cơn giận của Đức Giê-hô-va vạn quân, dân sự trở nên mồi của lửa; chẳng ai thương tiếc anh em mình. 19. Có kẻ cướp bên hữu, mà vẫn cứ đói; có kẻ ăn bên tả, mà chẳng được no; ai nấy ăn thịt chính cánh tay mình. 20. Ma-na-se nghịch cùng Ép-ra-im, Ép-ra-im nghịch cùng Ma-na-se, và cả hai đều nghịch cùng Giu-đa!

Dầu vậy, cơn giận của Đức Giê-hô-va chẳng lánh khỏi, nhưng tay Ngài còn giơ ra.

Bản Dịch 2011

Sự Trị Vì Công Chính của Vua Sẽ Ðến

1 Tuy nhiên sẽ không còn sầu thảm cho những kẻ bị hoạn nạn nữa.

Trong quá khứ Ngài đã hạ xứ Xê-bu-lun và xứ Náp-ta-li xuống,

Nhưng trong tương lai Ngài sẽ làm rạng rỡ con đường nằm ven biển,

Tức miền bên kia Sông Giô-đanh,

Thuộc vùng Ga-li-lê của các dân ngoại.

2 Dân đi trong bóng tối sẽ thấy ánh sáng lớn;

Ðối với những kẻ sống trong xứ của bóng tử thần,

Một vầng chân quang đã bừng lên chiếu sáng trên họ.

  

3 Ngài đã làm cho đất nước này được tăng trưởng bội phần;

Ngài đã cho niềm vui của họ gia tăng;

Họ vui mừng trước mặt Ngài, như vui trong mùa gặt, như vui khi chia nhau chiến lợi phẩm,

4 Vì cái ách trên cổ họ,

Ðòn gánh trên vai họ,

Và cây roi của kẻ áp bức họ

Ðã bị Ngài bẻ gãy như trong ngày Mi-đi-an bị đánh bại.

5 Vì mọi giày trận mang ra chiến trường,

Và mọi quân phục đẫm máu quân thù,

Ðều sẽ bị đem ra thiêu hủy như nhiên liệu được dùng để đốt.

6 Vì sẽ có một Con Trẻ sinh cho chúng ta,

Một Con Trai ban cho chúng ta;

Quyền trị vì sẽ đặt trên vai Ngài.

Ngài sẽ được xưng là

Ðấng Mưu Luận Lạ Lùng,

Ðức Chúa Trời Quyền Năng,

Cha Ðời Ðời,

Chúa Bình An.

7 Quyền trị vì của Ngài sẽ thêm mãi không ngừng,

Và hòa bình sẽ kéo dài vô tận

trên ngai của Ða-vít và trong vương quốc của Ngài.

Ngài sẽ thiết lập và duy trì quyền trị vì của Ngài bằng công lý và công chính,

Từ nay cho đến đời đời.

Nguyện lòng nhiệt thành của CHÚA các đạo quân sẽ thực hiện điều ấy.

Cơn Giận của CHÚA đối với Những Kẻ Lãnh Ðạo Gian Ác

8 Chúa đã truyền một sứ điệp nghịch lại Gia-cốp;

Sứ điệp ấy bao gồm toàn thể I-sơ-ra-ên.

9 Toàn dân sẽ biết đến,

Tức mọi người ở Ép-ra-im và dân chúng ở Sa-ma-ri.

Với lòng đầy kiêu căng và ngạo mạn, họ nói rằng,

10 “Gạch đã đổ xuống, ta sẽ xây lại bằng đá khối;

Những cây sung đã bị đốn hạ, ta sẽ thay thế bằng những cây tùng.”

11 Nhưng CHÚA sẽ khiến những kẻ thù của Rê-xin chống lại họ;

Ngài khích động quân thù của họ nổi lên.

12 Phía đông có A-ram, phía tây có Phi-li-tin;

Chúng hả mồm nuốt lấy I-sơ-ra-ên.

Dù như vậy Ngài vẫn chưa nguôi giận;

Tay Ngài còn tiếp tục đưa lên.

13 Thế mà con dân Ngài vẫn không quay về với Ðấng đánh phạt mình;

Họ không tìm kiếm CHÚA của các đạo quân.

14 Vì vậy CHÚA sẽ chặt đầu chặt đuôi của I-sơ-ra-ên;

Trong một ngày, cả cành cây chà là và cây sậy đều bị chặt.

15 Các trưởng lão và các người quyền quý của họ là đầu;

Các tiên tri dạy dỗ những điều dối trá là đuôi.

16 Những kẻ lãnh đạo dân này đã dẫn họ đi lạc hướng;

Những kẻ dẫn dắt dân này đã đưa họ đến chỗ diệt vong.

17 Vì thế Chúa chẳng thương tiếc các trai tráng của họ;

Ngài cũng chẳng đoái hoài các cô nhi quả phụ của họ,

Bởi ai nấy đều gian manh và tà ác;

Mọi miệng đều nói những lời rồ dại ngông cuồng.

Dù như vậy Ngài vẫn chưa nguôi giận;

Tay Ngài còn tiếp tục đưa lên.

18 Sự gian ác bùng lên như lửa cháy;

Nó đốt thiêu gai góc và bụi gai;

Nó thiêu sạch các bụi rậm trong rừng,

Rồi bốc lên thành một luồng khói đen mù mịt.

19 Vì CHÚA các đạo quân nổi cơn thịnh nộ,

Nên đất nước này bị lửa cháy ngập trời,

Còn dân chúng trở thành mồi cho lửa hừng thiêu đốt,

Ðến nỗi anh chị em cũng chẳng thương tiếc nhau.

20 Chúng chộp giật bên phải, nhưng bụng vẫn đói;

Chúng ngoạm lấy bên trái, nhưng bụng vẫn không no;

Thậm chí chúng ăn thịt luôn cả người thân của mình!

21 Ma-na-se ăn nuốt Ép-ra-im;

Ép-ra-im ăn nuốt Ma-na-se;

Rồi cả hai cùng đánh Giu-đa.

Dù như vậy Ngài vẫn chưa nguôi giận;

Tay Ngài còn tiếp tục đưa lên.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu