Ê-sai: Chương 3

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB23C003)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Nầy, Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân, sẽ cất lấy chói và gậy khỏi Giê-ru-sa-lem và Giu-đa, tức là cả bánh nó cậy và cả nước nó nhờ. 2. Ngài sẽ cất lấy những người mạnh mẽ, chiến sĩ, quan xét, đấng tiên tri, thầy bói, trưởng lão, 3. cai đội, dòng quí phái, mưu sĩ, lương công, và thuật sĩ. 4. Ta sẽ ban cho họ những người trai trẻ làm quan trưởng, và con nít sẽ cai trị họ.

5. Dân sự hà hiếp nhau, người với người, lân cận với lân cận; con nít lấn lướt kẻ già cả, người hèn hạ lấn lướt người tôn trọng.

6. Khi một người sẽ bắt anh em mình tại nhà cha mà nói với rằng: Ngươi có áo choàng; hãy làm đầu chúng ta, và sự bại hoại nầy hãy thuộc về dưới tay ngươi! 7. Trong ngày đó người kia lên tiếng đáp rằng: Không, ta không làm thầy chữa lành, và trong nhà ta không có bánh cũng không có áo; chớ lập ta làm quan cai dân sự.

8. Giê-ru-sa-lem phải nghiêng úp, và Giu-đa xiêu đổ; vì lời nói việc làm của họ nghịch cùng Đức Giê-hô-va, và trêu chọc con mắt của uy nghiêm Ngài. 9. Bộ mặt họ làm chứng nghịch cùng mình; họ bêu tội rõ ràng như thành Sô-đôm chẳng giấu chút nào. Khốn thay cho linh hồn họ! vì họ đã làm hại cho mình!

10. Hãy rao cho kẻ công bình được phước; vì họ sẽ ăn trái của việc làm mình. 11. Khốn cho kẻ hung ác, ắt mang họa! Vì họ sẽ thâu lại việc tự tay mình làm ra! 12. Dân ta bị con nít hà hiếp, và đàn bà cai trị nó. Hỡi dân ta, kẻ dẫn ngươi làm cho ngươi sai lạc, và họ phá hoại đường lối ngươi.

13. Đức Giê-hô-va dấy lên đặng biện luận, Ngài đứng mà xét đoán các dân. 14. Đức Giê-hô-va xét đoán các trưởng lão của dân Ngài với các quan trưởng nó: Ấy chính các ngươi là kẻ đã nuốt vườn nho; của cướp bóc kẻ nghèo đang ở trong nhà các ngươi! 15. Các ngươi có ý gì mà đè ép dân ta, giày vò mặt kẻ nghèo khó? Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán vậy.

16. Đức Giê-hô-va lại phán rằng: Vì những con gái Si-ôn kiêu ngạo, ngóng cổ bước tới, liếc mắt trêu ngươi, vừa đi õng ẹo, vừa khua động tiếng dưới chân, 17. nên Chúa sẽ làm cho đỉnh đầu con gái Si-ôn đóng vảy, và Đức Giê-hô-va sẽ lột truồng chúng nó. 18. Trong ngày đó, Chúa sẽ cất những vòng mắt cá họ trang sức đi, cái lưới và cái cài; 19. hoa tai, xuyến và lúp; 20. mão, chuyền mắt cá, nịt lưng, hợp hương và bùa đeo; 21. cà rá và khoen đeo mũi; 22. áo lễ, áo lá rộng, áo choàng, túi nhỏ; 23. gương tay, vải mỏng, khăn bịt đầu và màn che mặt. 24. Sẽ có mùi hôi hám thay vì thơm tho; dây tói thay vì nịt lưng; đầu sói thay vì tóc quăn; bao gai quấn mình thay vì áo dài phấp phới; dấu phỏng thay vì sắc đẹp. 25. Lính chiến ngươi sẽ ngã dưới gươm, những kẻ anh hùng ngươi sẽ bị tử trận. 26. Các cửa nó sẽ than khóc và thảm sầu; nó vắng vẻ ngồi trên đất.

Bản Dịch 2011

Sự Ðoán Phạt Giu-đa và Giê-ru-sa-lem

1 Này, Chúa, CHÚA các đạo quân, sẽ cất khỏi Giê-ru-sa-lem và Giu-đa nguồn cung cấp và gậy nương dựa,

Mọi nguồn cung cấp bánh,

Và mọi nguồn cung cấp nước,

2 Dũng sĩ, chiến sĩ,

Thủ lãnh, tiên tri,

Người thông thái, bậc trưởng thượng,

3 Sĩ quan cấp nhỏ, quan chức cấp cao,

Mưu sĩ, chuyên viên,

Và thương thuyết gia.

4 “Bấy giờ Ta sẽ để những đứa trẻ lên cầm quyền,

Ðể đám con nít sẽ cai trị họ.

5 Dân chúng sẽ bị đàn áp;

Người nọ hiếp đáp người kia;

Ai cũng bị kẻ lân cận mình bức hiếp;

Con nít vô lễ với người già cả;

Ðứa vô lại hỗn láo với người quyền quý.”

6 Khi ấy sẽ có người nắm lấy áo của anh em mình, tức người trong nhà cha mình, và nói,

“Anh có áo choàng,

Vì thế xin anh lãnh đạo chúng tôi;

Và cái đống hoang tàn này sẽ ở dưới quyền chỉ huy của anh.”

7 Nhưng trong ngày ấy người kia sẽ đáp,

“Không, tôi không muốn làm thầy chữa bịnh;

Trong nhà tôi không có bánh và tôi không có áo choàng;

Xin đừng lập tôi làm người lãnh đạo.”

8 Giê-ru-sa-lem đã nghiêng ngã và Giu-đa đã sụp đổ,

Bởi vì lời nói và hành động của họ đã chống nghịch CHÚA;

Họ đã nổi loạn chống lại Ngài trước thánh nhan vinh hiển của Ngài.

9 Vẻ mặt họ đã làm chứng nghịch lại họ;

Họ phô trương tội lỗi mình giống như Sô-đôm ngày xưa;

Họ chẳng giấu giếm gì cả.

Khốn cho họ!

Vì chính họ đã mang tai họa đến cho mình.

10 “Hãy nói với người ngay lành,

‘Bạn thật có phước!’

Vì họ sẽ hưởng hoa lợi do họ làm ra.

11 Khốn cho kẻ gian ác!

Chúng sẽ không tránh khỏi bị tai họa,

Vì tay chúng đã làm gì thì chúng phải chuốc lấy điều ấy.

12 Dân Ta bị con nít hà hiếp và bị đàn bà cai trị.

Ôi dân Ta, những kẻ lãnh đạo ngươi đã dẫn ngươi đi lạc;

Những đường lối của ngươi đã bị chúng làm rối loạn cả rồi.”

Làm Giàu Bằng Áp Bức Sẽ Bị Phạt

13 CHÚA trỗi dậy và buộc tội;

Ngài đứng dậy xét xử các dân.

14 CHÚA tuyên án các trưởng lão và các quan quyền của dân Ngài,

“Chính các ngươi là những kẻ đã ăn nuốt vườn nho của Ta;

Của cải người nghèo các ngươi đã cướp đoạt hiện ở trong nhà các ngươi.

15 Các ngươi muốn gì mà chà nát dân Ta,

Và nghiền nát mặt mày của người nghèo như thế?”

Chúa, CHÚA các đạo quân, phán.

16 CHÚA phán, “Vì các thiếu nữ của Si-ôn rất kiêu kỳ;

Chúng ngẩng cổ bước đi cách kênh kiệu,

Mắt ngang bướng liếc nhìn,

Vừa đi vừa nhún nhảy,

Khua kiềng đeo chân loảng xoảng.

17 Nên Chúa sẽ làm cho các thiếu nữ của Si-ôn bị ghẻ chốc đóng vảy đầy đầu;

CHÚA sẽ để cho chúng bị lõa lồ hổ ngươi.”

18 Trong ngày ấy, Chúa sẽ cất đi những vòng đeo ở mắt cá, băng cột tóc, vật trang sức hình lưỡi liềm, 19 hoa tai, xuyến đeo tay, khăn quàng cổ, 20 mũ, dây chuyền mắt cá, nịt lưng, lọ nước hoa, hộp phấn son, 21 nhẫn, vòng đeo mũi, 22 áo dự lễ, áo khoác, áo choàng, xách tay, 23 gương tay, áo quần đắt giá, khăn trùm tóc, và màn che mặt.

24 Thay vì mùi nước hoa thơm sẽ là mùi hôi hám,

Thay vì đai thắt lưng sẽ là sợi dây thừng,

Thay vì mái tóc đẹp sẽ là đầu cạo trọc,

Thay vì y phục sang sẽ là mảnh vải xoàng,

Thay vì xinh đẹp sẽ là xấu hổ.

25 Ðàn ông của ngươi sẽ ngã chết dưới lưỡi gươm;

Các dũng sĩ của ngươi sẽ bỏ thây trong chiến trận.

26 Nơi các cổng thành của nàng sẽ có tiếng than khóc và rên la;

Nàng sẽ ngồi bệt xuống đất và một mình trơ trụi.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu