Ê-sai: Chương 1

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB23C001)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Khải tượng của Ê-sai, con trai A-mốt - về những điều ông đã thấy trong thời Ô-xia, Giô-tham, A-cha, Ê-xê-chia là các vua của Giu-đa - liên quan đến Giu-đa, Giê-ru-sa-lem.

2. Hỡi các tầng trời! Hãy nghe. Hỡi đất! Hãy lắng tai. Bởi vì Đức Giê-hô-va đã phán: “Ta đã nuôi nấng và nâng đỡ những đứa con, nhưng chúng đã phản nghịch Ta. 3. Bò biết chủ, lừa biết máng của chủ; nhưng Y-sơ-ra-ên không biết, dân Ta không hiểu.”

4. Ôi! Một nước tội lỗi! Một dân phạm tội nặng nề - dòng dõi của những kẻ gian ác, con cái của những kẻ đồi bại. Chúng đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va, chúng đã cự tuyệt Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, quay lưng xa lạ.

5. Sao các ngươi nổi loạn, để bị trừng phạt nữa? Cả đầu đều đau, cả lòng đều kiệt quệ, 6. từ chân cho đến đầu, không chỗ nào lành; những thương tích, những vết bầm, những ung nhọt đang băng hoại, chưa được băng lại, chưa được bó, cũng chưa được thoa dầu xoa dịu.

7. Xứ sở của các ngươi bị hoang tàn, thành phố của các ngươi bị thiêu hủy; đất đai của các ngươi bị ngoại bang nuốt trọng ngay trước mặt các ngươi; và đã bị phá đổ và làm cho hoang tàn bởi những kẻ ngoại bang.

8. Con gái của Si-ôn bị bỏ lại như chòi trong vườn nho, như lều trong ruộng dưa, như thành phố bị vây hãm. 9. Nếu Đức Giê-hô-va vạn quân không chừa cho chúng ta một ít người còn lại, chúng ta đã như Sô-đôm, chúng ta đã như Gô-mô-rơ.

10. Hỡi các lãnh đạo của Sô-đôm! Hãy nghe lời Đức Giê-hô-va của các ngươi! Hỡi dân Gô-mô-rơ! Hãy lắng tai nghe luật pháp của Đức Chúa Trời của chúng ta!

11. Đức Giê-hô-va phán: “Sinh tế thật nhiều của các ngươi có là gì đối với Ta? Ta đã chán những tế lễ thiêu bằng những con trừu đực và mỡ của thú mập. Ta chẳng hài lòng về huyết của những bò đực, của những chiên đực, và của những dê đực. 12. Khi các ngươi đến trình diện Ta, ai đòi điều nầy từ tay các ngươi, rồi đến giẫm vào sân của Ta? 13. Đừng đem tế lễ chay vô nghĩa đến nữa! Ta ghê tởm trầm hương, những buổi nhóm họp vào ngày trăng mới và những ngày sa-bát. Ta không chịu tội lỗi, dù trong một cuộc họp trang trọng. 14. Linh hồn Ta ghét những lễ trăng mới và những lễ định kỳ của các ngươi. Chúng là nỗi khó chịu cho Ta, làm Ta mệt vì phải gánh chịu.

15. Khi các ngươi đưa tay lên, Ta sẽ che mắt Ta khỏi các ngươi. Vâng! Khi các ngươi cầu nguyện thật nhiều, Ta cũng chẳng nghe. Tay của các ngươi dính đầy máu. 16. Hãy rửa! Các ngươi hãy thanh tẩy các ngươi! Hãy loại bỏ những việc ác của các ngươi khỏi mắt Ta. Hãy chấm dứt làm điều ác, 17. học làm điều thiện, tìm kiếm công lý, giải cứu người bị áp bức, công minh với cô nhi, bênh vực người góa bụa.”

18. “Bây giờ hãy đến, và chúng ta thảo luận với nhau.” Đức Giê-hô-va phán: “Dù tội của các ngươi đỏ như son, chúng sẽ trắng như tuyết; dù chúng đỏ như vải điều, chúng sẽ như lông chiên.

19. Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, các ngươi sẽ được hưởng những sản vật tốt của đất. 20. Nhưng nếu các ngươi khước từ và phản nghịch, các ngươi sẽ bị hủy diệt bởi gươm. Bởi vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy.”

21. Làm thế nào một thành phố trung chính đã trở thành một ổ điếm! Nơi bông trái của sự công chính ngự trị, nhưng bây giờ là chỗ của những kẻ giết người! 22. Bạc của ngươi trở thành cặn bã; rượu nho của ngươi bị pha trộn với nước. 23. Các lãnh đạo của ngươi là những kẻ nổi loạn, và là bạn của những kẻ cướp: ai cũng thích quà cáp, và chạy theo tiền thưởng. Họ không xét xử công chính cho cô nhi, và cũng không đoái đến với duyên cớ của người góa bụa.

24. Vì vậy, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, Đấng quyền năng của Y-sơ-ra-ên phán: “Nầy! Ta sẽ hài lòng báo trả kẻ chống nghịch Ta, và báo thù những kẻ thù của Ta. 25. Ta sẽ trở tay với ngươi; tẩy sạch và tinh luyện những cặn bã của ngươi, và cất khỏi ngươi những tạp chất. 26. Ta sẽ lập lại các thẩm phán của ngươi như lúc ban đầu, và những cố vấn của ngươi như lúc khởi đầu. Và rồi, ngươi sẽ được gọi là thành phố của sự công chính, là thành phố trung chính.”

27. Si-ôn sẽ được chuộc bởi công lý, và những người ăn năn của nó quay về với sự công chính.

28. Nhưng sự hủy diệt dành cho những kẻ phản nghịch cùng những người tội lỗi - những người đã từ bỏ Đức Giê-hô-va sẽ bị diệt vong. 29. Bởi vì các ngươi sẽ xấu hổ về những cây sồi mà mình ưa thích, và các ngươi sẽ hổ thẹn về các khu vườn mà mình đã chọn. 30. Vì các ngươi sẽ như một cây sồi khô lá, như một khu vườn không có nước; 31. và người hùng mạnh sẽ như mồi lửa, và công việc của nó như tia lửa, cả hai sẽ hợp với nhau và bốc cháy, không ai dập tắt được.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Khải tượng của Ê-sai, con trai A-mốt, về điều ông đã thấy liên quan đến Giu-đa, Giê-ru-sa-lem, trong thời Ô-xia, Giô-tham, A-cha, Ê-xê-chia: các vua của Giu-đa.

2. Hỡi các tầng trời! Hãy nghe. Hỡi đất! Hãy lắng tai. Bởi vì Đức Giê-hô-va đã phán: “Ta đã nuôi nấng và nâng đỡ những đứa con, nhưng chúng đã phản nghịch Ta. 3. Bò biết chủ, lừa biết máng của chủ; nhưng Y-sơ-ra-ên không biết, dân Ta không hiểu.”

4. Ôi! Một nước tội lỗi! Một dân phạm tội nặng nề - dòng dõi của những kẻ gian ác, con cái của những kẻ đồi bại. Chúng đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va, chúng đã cự tuyệt Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, quay lưng xa lạ.

5. Sao các ngươi nổi loạn, để bị trừng phạt nữa? Cả đầu đều đau, cả lòng đều kiệt quệ, 6. từ chân cho đến đầu, không chỗ nào lành; những thương tích, những vết bầm, những ung nhọt đang băng hoại, chưa được băng lại, chưa được bó, cũng chưa được thoa dầu xoa dịu.

7. Xứ sở của các ngươi bị hoang tàn, thành phố của các ngươi bị thiêu hủy; đất đai của các ngươi bị ngoại bang nuốt trọng ngay trước mặt các ngươi; và đã bị phá đổ và làm cho hoang tàn bởi những kẻ ngoại bang.

8. Con gái của Si-ôn bị bỏ lại như chòi trong vườn nho, như lều trong ruộng dưa, như thành phố bị vây hãm. 9. Nếu Đức Giê-hô-va vạn quân không chừa cho chúng ta một ít người còn lại, chúng ta đã như Sô-đôm, chúng ta đã như Gô-mô-rơ.

10. Hỡi các lãnh đạo của Sô-đôm! Hãy nghe lời Đức Giê-hô-va của các ngươi! Hỡi dân Gô-mô-rơ! Hãy lắng tai nghe luật pháp của Đức Chúa Trời của chúng ta!

11. Đức Giê-hô-va phán: “Sinh tế thật nhiều của các ngươi có là gì đối với Ta? Ta đã chán những tế lễ thiêu bằng những con trừu đực và mỡ của thú mập. Ta chẳng hài lòng về huyết của những bò đực, của những chiên đực, và của những dê đực. 12. Khi các ngươi đến trình diện Ta, ai đòi điều nầy từ tay các ngươi, để giẫm vào sân của Ta? 13. Đừng đem tế lễ chay vô nghĩa đến nữa! Ta ghê tởm trầm hương, những buổi nhóm họp vào ngày trăng mới và những ngày sa-bát. Ta không chịu tội lỗi, dù trong một cuộc họp trang trọng. 14. Linh hồn Ta ghét những lễ trăng mới và những lễ định kỳ của các ngươi. Chúng là nỗi khó chịu cho Ta, làm Ta mệt vì phải gánh chịu.

15. Khi các ngươi đưa tay lên, Ta sẽ che mắt Ta khỏi. Vâng! Khi các ngươi cầu nguyện thật nhiều, Ta cũng chẳng nghe. Tay của các ngươi dính đầy máu. 16. Hãy rửa! Các ngươi hãy thanh tẩy các ngươi! Hãy loại bỏ những việc ác của các ngươi khỏi mắt Ta. Hãy chấm dứt làm điều ác, 17. học làm điều thiện, tìm kiếm công lý, giải cứu người bị áp bức, công minh với cô nhi, bênh vực người góa bụa.”

18. “Bây giờ hãy đến, và chúng ta thảo luận với nhau.” Đức Giê-hô-va phán: “Dù tội của các ngươi đỏ như son, chúng sẽ trắng như tuyết; dù chúng đỏ như vải điều, chúng sẽ như lông chiên.

19. Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, các ngươi sẽ được hưởng những sản vật tốt của đất. 20. Nhưng nếu các ngươi khước từ và phản nghịch, các ngươi sẽ bị hủy diệt bởi gươm. Bởi vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy.”

21. Làm thế nào một thành phố trung chính đã trở thành một ổ điếm! Nơi bông trái của sự công chính ngự trị, nhưng bây giờ là những kẻ giết người! 22. Bạc của ngươi trở thành cặn bã; rượu nho của ngươi bị pha trộn với nước. 23. Các lãnh đạo của ngươi là những kẻ nổi loạn, và là bạn của những kẻ cướp: ai cũng thích quà cáp, và chạy theo tiền thưởng. Họ không xét xử công chính cho cô nhi, và cũng không đoái đến với duyên cớ của người góa bụa.

24. Vì vậy, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, Đấng quyền năng của Y-sơ-ra-ên phán: “Nầy! Ta sẽ hài lòng báo trả kẻ chống nghịch Ta, và báo thù những kẻ thù của Ta. 25. Ta sẽ trở tay với ngươi; tẩy sạch và tinh luyện những cặn bã của ngươi, và cất khỏi ngươi những tạp chất. 26. Ta sẽ lập lại các thẩm phán của ngươi như lúc ban đầu, và những cố vấn của ngươi như lúc khởi đầu. Và rồi, ngươi sẽ được gọi là thành phố của sự công chính, là thành phố trung chính.”

27. Si-ôn sẽ được chuộc bởi công lý, và những người ăn năn của nó quay về với sự công chính.

28. Nhưng sự hủy diệt dành cho những kẻ phản nghịch cùng những người tội lỗi - những người đã từ bỏ Đức Giê-hô-va sẽ bị diệt vong. 29. Bởi vì các ngươi sẽ xấu hổ về những cây sồi mà mình ưa thích, và các ngươi sẽ hổ thẹn về các khu vườn mà mình đã chọn. 30. Vì các ngươi sẽ như một cây sồi khô lá, như một khu vườn không có nước. 31. Và người hùng mạnh sẽ như mồi lửa, và công việc của nó như tia lửa, cả hai sẽ hợp với nhau và bốc cháy, và không ai dập tắt được.

Bản Dịch 1925

1. Về đời Ô-xia, Giô-tham, A-cha và Ê-xê-chia, là các vua nước Giu-đa, thì Ê-sai, con trai A-mốt, có sự hiện thấy về nước Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem.

2. Hỡi các từng trời, hãy nghe; hỡi đất, hãy lắng tai; vì Đức Giê-hô-va có phán rằng: Ta đã nuôi nấng con cái, trưởng dưỡng chúng nó, song chúng nó dấy loạn nghịch cùng ta. 3. Bò biết chủ mình, lừa biết máng của chủ; song Y-sơ-ra-ên chẳng hiểu biết, dân ta chẳng suy nghĩ. 4. Ôi! nước mắc tội, dân mang lỗi nặng nề, tông giống độc dữ, con cái làm bậy bạ kia! Chúng nó đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va, khinh lờn Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, đã trở nên xa lạ và lui đi.

5. Các ngươi sao còn cứ bạn nghịch, để lại bị đánh nữa? Đầu đều đau đớn cả, lòng đều mòn mỏi cả. 6. Từ bàn chân cho đến đỉnh đầu, chẳng có chỗ nào lành: rặt những vết thương, vít sưng cùng lằn mới, chưa rịt, chưa quấn, cũng chưa bôi dầu cho êm. 7. Xứ các ngươi là nơi hoang vu, thành các ngươi bị lửa thiêu hủy; dân ngoại nuốt đất đai các ngươi trước mặt các ngươi, hoang vu như bị dân ngoại phá tán. 8. Con cái Si-ôn bị bỏ lại như lều vườn nho, như chòi ruộng dưa, như thành bị vây. 9. Ví bằng Đức Giê-hô-va vạn quân chẳng để chúng ta còn sót lại chút đỉnh, thì chúng ta sẽ giống thành Sô-đôm và như thành Gô-mô-rơ vậy!

10. Hỡi các quan trưởng Sô-đôm, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Hỡi dân Gô-mô-rơ, hãy để tai vào luật pháp của Đức Chúa Trời chúng ta! 11. Đức Giê-hô-va phán: Muôn vàn của lễ các ngươi nào có can hệ gì đến ta? Ta đã chán chê của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu. 12. Khi các ngươi đến chầu trước mặt ta, ai khiến các ngươi giày đạp hành lang ta? 13. Thôi, đừng dâng của lễ chay vô ích cho ta nữa! Ta gớm ghét mùi hương, ngày trăng mới, ngày sa-bát cùng sự rao nhóm hội; ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể. 14. Thật, lòng ta ghét những ngày trăng mới và kỳ lễ các ngươi, là nặng nề cho ta, ta lấy làm mệt mà gánh lấy. 15. Vậy nên, khi các ngươi giơ tay, thì ta che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện rườn rà, ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu. 16. Hãy rửa đi, hãy làm cho sạch! Hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt ta. Đừng làm dữ nữa. 17. Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình; hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người góa bụa.

18. Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên. 19. Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất. 20. Nhược bằng các ngươi chẳng khứng và bạn nghịch, sẽ bị nuốt bởi gươm; vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán.

21. Ôi! thành trung nghĩa đã hóa ra kỵ nữ, nó vốn đầy sự chánh trực, và sự công bình ở trong nó, mà bây giờ đầy những kẻ giết người! 22. Bạc ngươi biến thành cặn, rượu ngươi pha lộn nước. 23. Các quan trưởng của dân ngươi là đồ phản nghịch, làm bạn với kẻ trộm, mỗi người trong chúng đều ưa của hối lộ, đeo đuổi theo tài lợi; chẳng làm công bình cho kẻ mồ côi, vụ kiện của người góa bụa chẳng đến cùng chúng nó.

24. Vậy nên, Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân, Đấng Quyền năng của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Ôi! ta sẽ được thỏa lòng về kẻ đối định ta, và báo trả kẻ cừu thù ta! 25. Ta sẽ lại tra tay trên ngươi, làm ta sạch hết cáu cặn ngươi, và bỏ hết chất pha của ngươi. 26. Ta sẽ lập lại các quan xét của ngươi như ngày trước, các mưu sĩ của ngươi như lúc đầu. Rồi sau người ta sẽ xưng ngươi là thành công bình, là ấp trung nghĩa. 27. Si-ôn sẽ được chuộc bởi sự chánh trực, còn kẻ nào trở lại đó thì được chuộc bởi sự công bình. 28. Song những kẻ bạn nghịch và mắc tội sẽ cùng bị hủy diệt, còn kẻ bỏ Đức Giê-hô-va sẽ bị diệt vong. 29. Vậy các ngươi sẽ hổ thẹn vì những cây thông mình ưa; mắc cỡ vì những vườn mình đã chọn. 30. Vì các ngươi sẽ giống như cây thông khô lá, như vườn không nước. 31. Người mạnh sẽ như bã gai, việc làm của nó như đóm lửa; cả hai sẽ cùng nhau cháy, chẳng có ai giập tắt.

Bản Dịch 2011

Lòng Bội Bạc của Dân Giu-đa

1 Ðây là khải tượng mà Ê-sai con của A-mô đã thấy liên quan đến Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, trong thời các vị vua Giu-đa là U-xi-a, Giô-tham, A-khát, và Ê-xê-chia:

2 Hỡi các từng trời, hãy lắng nghe;

Hỡi trái đất, hãy lắng nghe,

Vì CHÚA phán, “Ta đã nuôi nấng con cái và trưởng dưỡng chúng nó,

Nhưng chúng nó đã phản Ta.

3 Bò còn biết chủ nó là ai,

Lừa còn biết máng cỏ chủ dành cho nó;

Nhưng I-sơ-ra-ên lại không biết;

Con dân Ta chẳng hiểu biết gì cả.”

4 Ôi, nước tội lỗi,

Dân phạm tội nặng nề,

Dòng dõi những kẻ gian ác,

Con cái hư hỏng bại hoại,

Chúng đã lìa bỏ CHÚA;

Chúng đã khinh bỉ Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên;

Chúng đã quay lưng bỏ đi!

5 Sao ngươi muốn bị đòn nữa?

Sao ngươi cứ phản nghịch?

Cả đầu đều đau nhức;

Con tim tan nát cả rồi.

6 Từ bàn chân cho đến đỉnh đầu chẳng còn chỗ nào lành lặn;

Toàn là vết bầm, lằn roi, và vết thương rướm máu;

Chúng chưa được rịt lành, chưa được băng bó, chưa được thoa dầu.

7 Xứ sở các ngươi hoang tàn;

Thành phố các ngươi bị lửa thiêu hủy;

Người ngoại quốc cướp lấy đất các ngươi ngay trước mắt các ngươi;

Ðất nước các ngươi tan hoang như bị quân ngoại bang chiếm đoạt.

8 Ái nữ của Si-ôn bị bỏ lại như lều nhỏ nơi vườn nho, như chòi canh nơi vườn dưa, như một thành bị vây hãm.

9 Nếu CHÚA các đạo quân không chừa lại cho chúng ta một ít người sống sót,

Chúng ta đã trở nên như Sô-đôm, và đã giống như Gô-mô-ra rồi.

10 Hỡi những người lãnh đạo của Sô-đôm,

Hãy nghe lời của CHÚA;

Hỡi dân chúng ở Gô-mô-ra,

Hãy lắng nghe luật pháp của Ðức Chúa Trời chúng ta.

11 CHÚA phán, “Muôn vàn của lễ các ngươi dâng có giá trị gì đối với Ta chăng?

Ta đã chán ngán những của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ các thú vật mập lắm rồi;

Ta không vui nhậm huyết của bò đực, chiên đực, và dê đực do các ngươi dâng hiến.

12 Khi các ngươi đến trình diện trước mặt Ta,

Ai đòi tay các ngươi làm thế, mà các ngươi đến giẫm lên sân Ta?

13 Thôi, đừng dâng cho Ta các của lễ chay vô ích nữa;

Ta ghê tởm mùi hương khói các ngươi dâng lắm rồi;

Ðừng triệu tập những cuộc họp vào ngày Mồng Một, ngày Sa-bát, và các cuộc lễ hội nữa;

Ta không chịu nổi sự hiện diện của tội lỗi giữa những cuộc họp trọng thể đâu.

14 Linh hồn Ta thật chán ghét những ngày lễ đầu tháng và những kỳ lễ hội của các ngươi.

Những ngày lễ ấy đã thành một gánh nặng cho Ta;

Ta thật mệt mỏi vì phải chịu đựng các ngày lễ hội ấy.

15 Khi các ngươi đưa tay lên cầu nguyện,

Ta sẽ che mắt để khỏi phải nhìn thấy các ngươi;

Dù các ngươi có cầu nguyện nhiều bao nhiêu,

Ta cũng chẳng nghe,

Vì tay các ngươi dính đầy máu.

16 Hãy tắm rửa đi;

Hãy thanh tẩy cho sạch đi;

Hãy cất bỏ khỏi mắt Ta những việc gian ác của các ngươi đi;

Hãy ngưng làm điều ác.

17 Hãy học làm điều thiện;

Hãy tìm kiếm công lý;

Hãy giải cứu kẻ bị áp bức;

Hãy binh vực các cô nhi;

Hãy biện hộ cho người góa bụa.”

18 CHÚA phán, “Bây giờ chúng ta hãy đến và thương thảo với nhau:

Dù tội lỗi các ngươi đỏ như son, chúng sẽ trở nên trắng như tuyết,

Dù tội lỗi các ngươi đỏ thẫm như vải điều, chúng sẽ trở nên trắng như lông chiên.

19 Nếu các ngươi bằng lòng và vâng lời,

Các ngươi sẽ được hưởng những hoa màu tốt tươi trong xứ;

20 Nhưng nếu các ngươi khước từ và phản nghịch,

Gươm giáo sẽ ăn nuốt các ngươi.”

Thật miệng CHÚA đã phán vậy.

Thành Sa Ðọa

21 Ôi, thành trung tín xưa kia sao nay đã trở thành một con điếm!

Một thành vốn đầy công lý,

Lẽ công chính đã ở trong thành ấy,

Nhưng bây giờ nó đã trở nên chỗ ở của bọn sát nhân!

22 Bạc của ngươi đã biến ra đồ cặn bã;

Rượu ngon của ngươi đã bị pha nước lã vào.

23 Những kẻ cầm quyền của ngươi là đồ phản nghịch,

Bạn bè của phường trộm cướp.

Người nào cũng thích ăn hối lộ và chạy theo quà cáp.

Chúng không binh vực lẽ phải cho các cô nhi;

Chúng không xét đến duyên cớ của người góa bụa.

24 Vì thế, Chúa, CHÚA các đạo quân, Ðấng Quyền Năng của I-sơ-ra-ên, phán, “Này, Ta sẽ đổ cơn thịnh nộ trên kẻ thù của Ta;

Chính Ta sẽ báo trả những kẻ chống nghịch Ta.

25 Ta sẽ trở tay Ta chống lại ngươi;

Ta sẽ tẩy sạch hết cặn bã khỏi ngươi;

Ta sẽ cất khỏi ngươi những gì đã pha trộn, làm mất đi phẩm chất tinh ròng.

26 Ta sẽ lập lại những thủ lãnh của ngươi giống như ngày trước,

Các mưu sĩ của ngươi sẽ như thuở ban đầu;

Sau đó người ta sẽ gọi ngươi là ‘Thành Công Chính,’ là ‘Thành Trung Tín.’”

27 Si-ôn sẽ được cứu chuộc nhờ công lý;

Những ai ở trong thành biết ăn năn quay về với công chính sẽ được giải cứu.

28 Nhưng những kẻ phản nghịch và những kẻ tội lỗi sẽ cùng nhau bị tiêu diệt,

Và những kẻ lìa bỏ CHÚA sẽ bị diệt vong.

29 Này, các ngươi sẽ bị xấu hổ vì những cây sồi các ngươi ưa thích;

Các ngươi sẽ phải hổ thẹn vì vườn cây các ngươi đã chọn,

30 Vì các ngươi sẽ như cây sồi khô lá,

Như mảnh vườn không nước.

31 Kẻ nào mạnh sẽ như cái bùi nhùi mồi lửa;

Công việc của nó sẽ như một ngọn lửa bùng lên;

Kẻ ấy và công việc của nó sẽ cùng bị cháy cho đến khi bị tàn rụi,

Và không ai có thể dập tắt.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành