Nhã Ca: Chương 5

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB22C005)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Đại Chúng

Chàng Trai

Em gái của anh! Nàng dâu của anh!

Anh đã vào trong vườn của mình,

Anh đã gom hương liệu và mộc dược,

Anh đã ăn mật cùng tàng ong,

Anh đã uống rượu và sữa.

Chàng Trai Nói Với Các Bạn

Các bạn ơi! Hãy ăn! Hãy uống!

Hỡi những người thân yêu!

Hãy uống thật nhiều!

Cô Gái

Tôi ngủ nhưng lòng tôi tỉnh thức.

Có tiếng người yêu của tôi, chàng đang gõ:

“Mở cho anh,

Em gái của anh!

Người yêu của anh!

Bồ câu của anh!

Người tuyệt hảo của anh!

Vì đầu anh đẫm sương,

Tóc anh thấm những giọt của đêm.”

Tôi đã cỡi áo khoát rồi,

Lẽ nào tôi mặc lại?

Tôi đã rửa chân rồi,

Lẽ nào lấm chúng lại?

Người yêu tôi luồn tay qua song cửa,

Lòng dạ tôi xao xuyến vì chàng.

Tôi trỗi dậy mở cửa cho người yêu của tôi;

Đôi tay tôi nhỏ mộc dược,

Ngón tay tôi chảy mộc dược

cả trên then cửa.

Tôi mở cửa cho người yêu tôi,

Nhưng người yêu tôi đã đi rồi.

Lòng tôi đã từng rộn ràng khi chàng nói mà!

Tôi tìm chàng nhưng không gặp;

Tôi gọi chàng nhưng chàng không đáp lại.

Những lính gác đi tuần trong phố đã gặp tôi,

Họ đánh tôi, gây thương tích cho tôi;

Những kẻ canh giữ tường thành

Lột voan che mặt của tôi.

Các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem!

Tôi van các cô,

Nếu gặp người yêu của tôi,

Xin nhắn với chàng rằng

Tôi đang ốm tương tư.

Các Bạn

Người đẹp nhất trong những người nữ!

Người yêu của chị có gì hơn người yêu của người khác không?

Người yêu của chị có hơn gì người yêu của người khác,

Mà chị phải van xin chúng tôi như vậy?

Cô Gái

Người yêu tôi trắng trẻo và hồng hào,

Tuyệt nhất trong muôn người.

Đầu chàng là vàng tinh xảo;

Mái tóc gợn sóng, đen nhánh như quạ.

Mắt chàng như những bồ câu

bên dòng suối,

đã tắm trong sữa,

được sắp đặt thật phù hợp.

Đôi má chàng như luống hoa thơm,

Chứa đầy hương ngào ngạt;

Môi chàng như những hoa huệ,

chảy ròng mộc dược.

Tay chàng như những ống bằng vàng

Nạm hoàng ngọc.

Thân thể chàng như khối ngà

Cẩn bích ngọc.

Chân của chàng như những trụ cẩm thạch

Đặt trên đế bằng vàng ròng;

Tướng mạo chàng như núi Li-ban,

Tuyệt vời như những cây bá hương.

Miệng chàng thật ngọt ngào,

Thật vậy, toàn thể con người của chàng thật đáng yêu.

Nầy các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem,

Người yêu của tôi như vậy, bạn của tôi thế đấy!

Bản Dịch Việt Ngữ

Chàng Trai

1. Em gái của anh! Nàng dâu của anh!

Anh đã vào trong vườn của mình,

Anh đã gom hương liệu và mộc dược,

Anh đã ăn mật cùng tàng ong,

Anh đã uống rượu và sữa.

Chàng Trai Nói Với Các Bạn

Các bạn ơi! Hãy ăn! Hãy uống!

Hỡi những người thân yêu!

Hãy uống thật nhiều!

Cô Gái

2. Tôi ngủ nhưng lòng tôi tỉnh thức.

Có tiếng người yêu của tôi, chàng đang gõ:

“Mở cho anh,

Em gái của anh!

Người yêu của anh!

Bồ câu của anh!

Người tuyệt hảo của anh!

Vì đầu anh đẫm sương,

Tóc anh thấm những giọt của đêm.”

3. Tôi đã cỡi áo khoát rồi,

Lẽ nào tôi mặc lại?

Tôi đã rửa chân rồi,

Lẽ nào lấm chúng lại?

4. Người yêu tôi luồn tay qua song cửa,

Lòng dạ tôi xao xuyến vì chàng.

5. Tôi trỗi dậy mở cửa cho người yêu của tôi;

Đôi tay tôi nhỏ mộc dược,

Ngón tay tôi chảy mộc dược

cả trên then cửa.

6. Tôi mở cửa cho người yêu tôi,

Nhưng người yêu tôi đã đi rồi.

Lòng tôi đã từng rộn ràng khi chàng nói mà!

Tôi tìm chàng nhưng không gặp;

Tôi gọi chàng nhưng chàng không đáp lại.

7. Những lính gác đi tuần trong phố đã gặp tôi,

Họ đánh tôi, gây thương tích cho tôi;

Những kẻ canh giữ tường thành

Lột voan che mặt của tôi.

8. Các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem!

Tôi van các cô,

Nếu gặp người yêu của tôi,

Xin nhắn với chàng rằng

Tôi đang ốm tương tư.

Các Bạn

9. Người đẹp nhất trong những người nữ!

Người yêu của chị có gì hơn người yêu của người khác không?

Người yêu của chị có hơn gì người yêu của người khác,

Mà chị phải van xin chúng tôi như vậy?

Cô Gái

10. Người yêu tôi trắng trẻo và hồng hào,

Tuyệt nhất trong muôn người.

11. Đầu chàng là vàng tinh xảo;

Mái tóc gợn sóng, đen nhánh như quạ.

12. Mắt chàng như những bồ câu

bên dòng suối,

đã tắm trong sữa,

được sắp đặt thật phù hợp.

13. Đôi má chàng như luống hoa thơm,

Chứa đầy hương ngào ngạt;

Môi chàng như những hoa huệ,

chảy ròng mộc dược.

14. Tay chàng như những ống bằng vàng

Nạm hoàng ngọc.

Thân thể chàng như khối ngà

Cẩn bích ngọc.

15. Chân của chàng như những trụ cẩm thạch

Đặt trên đế bằng vàng ròng;

Tướng mạo chàng như núi Li-ban,

Tuyệt vời như những cây bá hương.

16. Miệng chàng thật ngọt ngào,

Thật vậy, toàn thể con người của chàng thật đáng yêu.

Nầy các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem,

Người yêu của tôi như vậy, bạn của tôi thế đấy!

Bản Dịch 1925

1. Hỡi em gái ta, tân phụ ta ơi, ta đã vào trong vườn ta rồi! Ta có hái một dược và hương liệu ta, Ăn tàng mật ong với mật ong ta, Uống rượu với sữa ta. Hỡi các bạn, hãy ăn: hỡi các ái hữu, khá uống cho nhiều!
2. Tôi ngủ, nhưng lòng tôi tỉnh thức. Ấy là tiếng của lương nhân tôi gõ cửa, mà rằng: Hỡi em gái ta, bạn tình ta, chim bò câu ta, kẻ toàn hảo của ta ơi, hãy mở cửa cho ta! Vì đầu ta đầy sương móc, Lọn tóc ta thấm giọt ban đêm.
3. Tôi đã cổi áo ngoài rồi, làm sao mặc nó lại? Tôi đã rửa chân rồi, lẽ nào làm lấm lại?
4. Lương nhân tôi thò tay vào lỗ cửa, Lòng dạ tôi cảm động vì cớ người.
5. Tôi bèn chổi dậy đặng mở cửa cho lương nhân tôi; Tay tôi nhỏ giọt một dược, Và ngón tay tôi chảy một dược ròng trên nạm chốt cửa.
6. Tôi mở cửa cho lương nhân tôi, Nhưng người đã lánh đi khỏi rồi. Đang khi người nói lòng tôi mất vía. Tôi tìm kiếm người, nhưng không có gặp; Tôi gọi người, song người chẳng đáp.
7. Kẻ canh tuần quanh thành gặp tôi, Đánh tôi, và làm tôi bị thương; Các kẻ canh giữ vách thành cất lấy lúp khỏi tôi.
8. Hỡi các con gái Giê-ru-sa-lem, ta ép nài các ngươi, Nếu gặp lương nhân ta, khá nói với người rằng Ta có bịnh vì ái tình.
9. Hỡi người xinh đẹp hơn hết trong các người nữ, lương nhân của chị có gì hơn lương nhân khác? Lương nhân của chị có gì hơn lương nhân khác? Mà chị ép nài chúng tôi dường ấy?
10. Lương nhân tôi trắng và đỏ, Đệ nhất trong muôn người.
11. Đầu người bằng vàng thật ròng; Lọn tóc người quăn, và đen như quạ.
12. Mắt người như chim bò câu gần suối nước, Tắm sạch trong sửa, được nhận khảm kỹ càng.
13. Gò má người như vuông đất hương hoa, Tợ khóm cỏ thơm ngát; Môi người tỉ như hoa huệ ướm chảy một dược ròng.
14. Tay người như ống tròn vàng có nhận huỳnh ngọc: Thân mình người khác nào ngà bóng láng cẩn ngọc xanh.
15. Hai chân người giống trụ cẩm thạch trắng, Để trên táng vàng ròng; Tướng mạo người tợ như núi Li-ban, xinh tốt như cây hương nam,
16. Miệng người rất êm dịu; Thật, toàn thể cách người đáng yêu đương. Hỡi các con gái Giê-ru-sa-lem, lương nhân tôi như vậy, Bạn tình tôi dường ấy!

Bản Dịch 2011

Chàng

1 Anh đã vào trong vườn của anh rồi, hỡi em gái của anh, hôn thê của anh.

Anh đã hưởng mùi mộc dược và hương thơm,

Anh đã ăn tàng ong và uống mật,

Anh đã uống rượu và uống sữa của anh.

Các Thiếu Nữ

Hỡi các bạn, xin hãy ăn và hãy uống;

Hãy uống cho say, hỡi những kẻ đang yêu!

Một Giấc Mộng Yêu Ðương Khác

Nàng

2 Tôi ngủ nhưng tim tôi thức.

Hãy lắng nghe! Phải chăng người yêu của tôi đang gõ cửa,

“Hãy mở cửa cho anh vào, hỡi em gái của anh, em yêu của anh, bồ câu của anh, người đẹp toàn bích của anh.

Ðầu anh đã đẫm ướt hơi sương,

Tóc anh đã thấm giọt sương đêm.”

3 Tôi đã cởi áo ngoài và đã thay đồ ngủ,

Lẽ nào bây giờ tôi thay đồ trở lại sao?

Tôi đã rửa sạch chân rồi,

Lẽ nào tôi để cho chân bị bẩn lại sao?

4 Người yêu của tôi thò tay vào lỗ cài then của cánh cửa;

Lòng tôi cảm động và thương chàng biết bao.

5 Tôi trỗi dậy mở cửa cho người yêu của tôi;

Mộc dược từ bàn tay tôi nhỏ giọt,

Mộc dược từ các ngón tay tôi làm đẫm ướt then cài.

6 Tôi mở cửa cho người yêu của tôi,

Nhưng người yêu của tôi đã bỏ đi rồi,

Chàng đã đi mất rồi.

Khi nghe tiếng chàng nói, lúc ấy tôi như kẻ mất hồn.

Bây giờ tôi đi tìm chàng, nhưng tìm hoài không gặp;

Tôi cất tiếng gọi chàng, nhưng chẳng nghe chàng đáp lời.

7 Bọn lính tuần tiễu trong thành đã gặp tôi;

Chúng đánh đập tôi, chúng gây thương tích cho tôi,

Chúng tước đoạt áo choàng của tôi;

Chính là bọn lính canh gác tường thành đó.

8 Hỡi các thiếu nữ ở Giê-ru-sa-lem, tôi nài xin các chị:

Nếu các chị gặp người yêu của tôi,

Xin các chị nói giùm với chàng, “Tôi đang bị bịnh tương tư vì chàng.”

Chuyện Trò giữa Các Bạn của Cô Dâu và Cô Dâu

Các Thiếu Nữ

9 Người yêu của chị có gì hơn những chàng trai khác, hỡi hoa khôi của phái nữ?

Người yêu của chị có gì hơn những chàng trai khác, mà chị yêu cầu chúng tôi như vậy?

Nàng

10 Người yêu của tôi rực rỡ và hồng hào,

Nổi bật giữa muôn người.

11 Ðầu chàng như khối vàng ròng,

Các lọn tóc chàng quăn và đen huyền như lông ô thước.

12 Ðôi mắt chàng như cặp bồ câu đậu bên dòng nước,

Long lanh như được rửa trong sữa và nằm vừa vặn giữa đôi mi.

13 Ðôi má chàng tựa như hai đám hoa, tỏa ngát hương thơm.

Ðôi môi chàng như hoa huệ, nhỏ ròng mộc dược.

14 Ðôi tay chàng là hai thanh vàng khảm đầy lục ngọc.

Thân hình chàng như một khối ngà voi bóng láng, nạm đầy lam ngọc.

15 Ðôi chân chàng là hai trụ cẩm thạch đặt trên hai đế vàng ròng.

Tướng mạo chàng trông tựa Núi Li-băng,

Uy hùng như những cây bá hương.

16 Miệng chàng thật êm ái ngọt ngon;

Toàn thân hình chàng thật đáng yêu hết mực.

Người yêu của tôi, bạn trai của tôi, là vậy đó.

Hỡi các nàng thiếu nữ ở Giê-ru-sa-lem.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành