Nhã Ca: Chương 2

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB22C002)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Đại Chúng

Cô Gái

Tôi là đóa hồng của Sa-rôn,

Là đóa huệ của các thung lũng.

Chàng Trai

Người yêu của tôi ở giữa những thiếu nữ,

Như đóa huệ giữa những bụi gai.

Cô Gái

Người yêu của tôi ở giữa những chàng trai,

Như cây táo giữa những cây rừng.

Tôi vui thích được ngồi dưới bóng của chàng,

và trái của chàng ngọt ngào cho vị giác của tôi.

Cô Gái Nói Với Các Bạn

Chàng đưa tôi vào dinh đại yến,

Và niềm kiêu hãnh của chàng cho tôi là tình yêu

Bồi bổ tôi bằng những bánh nho,

Hồi phục tôi bằng những trái táo;

Bởi vì tôi bệnh tương tư.

Tay trái chàng kê dưới đầu tôi,

Còn tay phải chàng ôm lấy tôi.

Các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem! Tôi van các cô,

Vì những hoàng dương và nai đồng nội,

Xin đừng khuấy động, đừng đánh thức ái tình

Cho đến khi thỏa nguyện.

Kìa! Tiếng của người yêu tôi.

Chàng đến,

Nhảy qua các núi,

Vượt qua những đồi.

Người yêu của tôi như hoàng dương,

Hoặc chú nai tơ.

Kìa, chàng đứng sau bức tường của chúng tôi,

Nhìn ngang qua cửa sổ,

Ngó qua các chấn song.

Người yêu của tôi lên tiếng và nói với tôi:

“Người yêu của anh,

Hãy chổi dậy với anh

Người đẹp của anh,

Hãy đến, rồi đi.

Vì mùa đông đã qua,

Mưa đã dứt;

Hoa xuất hiện trên đất;

Mùa ca hát đã đến,

Và tiếng chim bồ câu vang dậy khắp quê mình.

Cây vả đang trổ những trái xanh,

Các cành nho ra nụ tỏa ngát hương.

Người yêu của anh!

Hãy đứng lên! Hãy chỗi dậy!

Người đẹp của anh!

Hãy đến, rồi đi.

Chàng Trai

Bồ câu của anh!

Trong khe đá,

Ẩn bên vách núi,

Hãy cho anh được nhìn gương mặt của em,

Và cho anh nghe giọng của em;

Vì giọng của em ngọt dịu,

Và gương mặt em yêu kiều.

Các Anh Của Cô Gái

Xin bắt giùm chúng tôi những con chồn,

Những con chồn nhỏ

Phá hoại những cành nho;

Vì những cành nho của chúng tôi đang ra nụ.

Cô Gái

Người yêu của tôi thuộc về tôi,

Và tôi thuộc về chàng;

Chàng cho ăn giữa những hoa huệ.

Cho tới khi hừng đông đến,

Và bóng tối tan đi.

Người yêu của tôi - đối với tôi - như con hoàng dương,

Hay là chú nai tơ trên những ngọn núi tại Bê-thẹt.

Bản Dịch Việt Ngữ

Cô Gái

1. Tôi là đóa hồng của Sa-rôn,

Là đóa huệ của các thung lũng.

Chàng Trai

2. Người yêu của tôi giữa các thiếu nữ,

Như đóa huệ giữa những bụi gai.

Cô Gái

3. Người yêu của tôi giữa những chàng trai,

Như cây táo giữa những cây rừng.

Tôi vui thích được ngồi dưới bóng của chàng,

Và trái của chàng ngọt ngào vị giác của tôi.

Cô Gái Nói Với Các Bạn

4. Chàng đưa tôi vào dinh đại yến,

Và kỳ hiệu vẫy trên tôi là ái tình

5. Bồi bổ tôi bằng những bánh nho,

Hồi phục tôi bằng những trái táo;

Bởi vì tôi bệnh tương tư.

6. Tay trái chàng kê dưới đầu tôi,

Còn tay phải chàng ôm lấy tôi.

7. Các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem! Tôi van các cô,

Vì những hoàng dương và nai đồng nội,

Xin đừng khuấy động, đừng đánh thức ái tình

Cho đến khi thỏa nguyện.

8. Kìa! Tiếng của người yêu tôi.

Chàng đến,

Nhảy qua các núi,

Vượt qua những đồi.

9. Người yêu của tôi như hoàng dương,

Hoặc chú nai tơ.

Kìa, chàng đứng sau bức tường của chúng tôi,

Nhìn ngang qua cửa sổ,

Ngó qua các chấn song.

10. Người yêu của tôi lên tiếng và nói với tôi:

“Người yêu của anh,

Hãy chổi dậy với anh

Người đẹp của anh,

Hãy đến, rồi đi.

11. Vì mùa đông đã qua,

Mưa đã dứt;

12. Hoa xuất hiện trên đất;

Mùa ca hát đã đến,

Và tiếng chim bồ câu vang dậy khắp quê mình.

13. Cây vả đang trổ những trái xanh,

Các cành nho ra nụ tỏa ngát hương.

Người yêu của anh!

Hãy đứng lên! Hãy chỗi dậy!

Người đẹp của anh!

Hãy đến, rồi đi.

Chàng Trai

14. Bồ câu của anh!

Trong khe đá,

Ẩn bên vách núi,

Hãy cho anh được nhìn gương mặt của em,

Và cho anh nghe giọng của em;

Vì giọng của em ngọt dịu,

Và gương mặt em yêu kiều.

Các Anh Của Cô Gái

15. Xin bắt giùm chúng tôi những con chồn,

Những con chồn nhỏ

Phá hoại những cành nho;

Vì những cành nho của chúng tôi đang ra nụ.

Cô Gái

16. Người yêu của tôi thuộc về tôi,

và tôi thuộc về chàng;

Chàng cho ăn giữa những hoa huệ.

17. Cho tới khi hừng đông đến,

Và bóng tối tan đi.

Người yêu của tôi - đối với tôi - như con hoàng dương,

Hay là chú nai tơ trên những ngọn núi tại Bê-thẹt.

Bản Dịch 1925

1. Ta là hoa tường vi của Sa-rôn, Bông huệ của trũng.
2. Bạn tình ta ở giữa đám con gái Như bông huệ ở giữa gai gốc.
3. Lương nhân tôi ở giữa đám con trai Như cây bình bát ở giữa những cây rừng. Tôi vui lòng ngồi dưới bóng người; Trái người ngọt ngào cho ổ gà tôi.
4. Người đưa tôi vào phòng yến tiệc, Ngọn cờ người phất trên tôi ấy là ái tình.
5. Hãy lấy bánh nho nâng đỡ lòng tôi; Dùng trái bình bát bổ sức tôi lại; Vì tôi có bịnh bởi ái tình.
6. Tay tả người kê dưới đầu tôi, Còn tay hữu người ôm lấy tôi.
7. Hỡi các con gái Giê-ru-sa-lem, ta ép nài các ngươi Bởi những con hoàng dương hay là con nai đồng nội, Chớ kinh động, chớ làm tỉnh thức ái tình ta Cho đến khi nó muốn.
8. Ấy là tiếng của lương nhân tôi! Kìa, người đến, nhảy qua các núi, Vượt qua các gò.
9. Lương nhân tôi giống như con hoàng dương hay là con nai tơ. Kìa, người đứng sau tường chúng tôi, Xem ngang qua cửa sổ, Ngó ngang qua chấn song.
10. Lương nhân tôi nói chuyện với tôi rằng: Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy chổi dậy và đến.
11. Vì kìa, mùa đông đã qua, Mưa đã dứt hết rồi;
12. Bóng hoa nở ra trên đất; Mùa hát xướng đã đến nơi, Và tiếng chim cu nghe trong xứ;
13. Cây vả đang chín trái xanh tươi của nó, Và nho trổ hoa nức mùi hương. Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy chổi dậy và đến.
14. Hỡi chim bò câu ta trong hóc đá, Tại chốn đụt của nơi hê hẩm, Hãy tỏ cho ta xem mặt mũi mình, Cho ta nghe tiếng mình; Vì tiếng mình êm dịu. mặt mũi mình có duyên.
15. Hãy bắt cho chúng tôi những con chồn, Những con chồn nhỏ phá hại vườn nho; Vì vườn nho chúng tôi đang trổ bông.
16. Lương nhân tôi thuộc về tôi, và tôi thuộc về người; Người chăn bầy mình giữa đám bông huệ,
17. Cho đến hừng đông lố ra, Và bóng tối tan đi. Hỡi lương nhân tôi, hãy trở về, Khá giống như con hoàng dương hay là con nai tơ Trên hòn núi Bê-thẹt.

Bản Dịch 2011

Nàng

1 Tôi là đóa hoa hồng của Sa-rôn,

Là hoa huệ trong các thung lũng.

Chàng

2 Như đóa hoa huệ ở giữa những gai góc thể nào,

Người yêu của tôi ở giữa các thiếu nữ cũng như vậy.

Nàng

3 Như cây táo ở giữa những cây rừng thể nào,

Người yêu của tôi ở giữa các chàng trai cũng như vậy.

Tôi yêu thích được ngồi dưới bóng mát của chàng,

Trái của chàng làm ngọt lịm miệng tôi.

4 Chàng đưa tôi vào phòng tiệc;

Băng biểu ngữ của chàng trên tôi là tình yêu.

5 Hãy cho tôi những trái nho khô để bổ sức tôi lại,

Hãy cho tôi những trái táo tươi để tôi được bồi dưỡng lại,

Bởi tôi đang kiệt lực vì yêu.

6 Tay trái chàng để dưới đầu tôi,

Còn tay phải chàng ôm tôi.

7 Hỡi các thiếu nữ ở Giê-ru-sa-lem, tôi nài xin các chị:

Hãy quan sát những linh dương và những nai tơ trong đồng,

Mà đừng khơi dậy hay đánh thức ái tình cho đến khi nó muốn.

Lời Tán Tụng Yêu Ðương Khi Mùa Xuân Ðến

Nàng

8 Hãy lắng nghe! Tiếng của người yêu tôi đó.

Xem kìa! Chàng đang đến,

Vượt qua các rặng núi, băng qua các ngọn đồi.

9 Người yêu của tôi như một con linh dương, như một chú nai tơ.

Kìa, chàng đang đứng sau tường của chúng tôi,

Chàng đang nhìn qua cửa sổ,

Từ sau các chấn song, chàng đang đưa mắt nhìn tôi.

10 Người yêu của tôi cất tiếng nói, chàng bảo tôi,

“Dậy đi em, người yêu của anh, người đẹp của anh,

Hãy ra đây với anh,

11 Vì kìa, mùa đông đã qua rồi,

Mưa đã tạnh và đã dứt hẳn rồi,

12 Hoa tươi đang nở rộ khắp nơi trên đất,

Mùa ca hát đã đến,

Tiếng chim gáy đã trỗi lên trong khắp xứ chúng ta,

13 Cây vả đang ra trái non,

Hoa nho đang tỏa mùi thơm ngát.

Dậy đi em, người yêu của anh, người đẹp của anh,

Hãy ra đây với anh.”

Chàng

14 Hỡi bồ câu của anh trong hốc đá,

Trong hốc nhỏ giữa lưng chừng vách núi,

Hãy cho anh trông thấy mặt em,

Xin cho anh nghe tiếng nói của em.

Vì tiếng em ngọt ngào,

Và mặt em xinh đẹp đáng yêu.

15 Hãy bắt giùm chúng tôi mấy con chồn,

Mấy con chồn nhỏ phá hoại vườn nho.

Vì vườn nho của chúng tôi đang trổ hoa.

Nàng

16 Người yêu của tôi là của tôi, và tôi là của chàng;

Chàng cho bầy chiên của chàng ăn cỏ giữa đám hoa huệ.

17 Trước khi bình minh đến và bóng tối biến đi,

Hãy quay lại với em, anh yêu.

Hãy như con linh dương hay như con nai tơ trên gành núi lởm chởm.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành