Châm Ngôn: Chương 29

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB20C029)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Người nào bị quở trách nhưng vẫn cứng cổ, sẽ bị hủy hoại thình lình không phương cứu chữa.
2. Khi người công chính cầm quyền, dân chúng vui mừng; lúc kẻ ác cai trị, dân chúng rên xiết.
3. Người yêu thích sự khôn ngoan sẽ làm cho cha của mình vui, nhưng kẻ kết bạn với đĩ điếm thì phá hoại tài sản.
4. Nhờ sự công chính, vua làm cho đất nước bền vững, nhưng kẻ tham nhũng làm cho nó bị hủy hoại.
5. Kẻ nịnh hót người láng giềng tức là đang giăng bẫy dưới chân của người.
6. Kẻ ác bị mắc bẫy phạm tội, nhưng người công chính thì ca hát và vui mừng.
7. Người công chính biết quyền lợi của người nghèo, nhưng kẻ ác không hiểu kiến thức như vậy.
8. Kẻ nhạo báng khơi lửa trong thành, nhưng người khôn ngoan đẩy lui cơn giận dữ.
9. Khi người khôn ngoan tranh tụng với kẻ ngu, thì dù có giận dữ hay cười cợt, cũng không có sự bình yên.
10. Kẻ khát máu ghét người trọn vẹn, nhưng người ngay thẳng thì bảo tồn mạng sống của người.
11. Kẻ ngu dại thổ lộ tất cả tâm hồn của mình, nhưng người khôn ngoan thì giữ nó lại ở phía sau.
12. Nếu người lãnh đạo lắng nghe lời giả dối thì tất cả cấp dưới là những người gian ác.
13. Người nghèo khổ và kẻ áp bức có một điểm chung: Đức Giê-hô-va ban ánh sáng cho đôi mắt của cả hai.
14. Nếu vua xét xử cách trung thực cho người nghèo, ngôi của vua sẽ được bền vững mãi mãi.
15. Roi vọt và sự răn dạy đem lại khôn ngoan, nhưng một đứa trẻ được để tự do sẽ mang sỉ nhục cho mẹ của nó.
16. Khi kẻ ác gia tăng, tội lỗi gia tăng, nhưng người công chính sẽ thấy những sự sụp đổ của chúng.
17. Hãy sửa phạt con của mình, nó sẽ cho con được an tịnh và làm cho lòng của con vui mừng.
18. Nơi nào không có khải tượng, dân chúng buông thả, nhưng phước cho người biết vâng giữ luật pháp!
19. Đừng sửa trị một đầy tớ bằng những lời nói suông, bởi vì dù nó hiểu, cũng không vâng theo.
20. Con có thấy người nào hấp tấp trong lời nói của mình chăng? Một kẻ ngu muội còn có hy vọng hơn hắn.
21. Ai nuôi dưỡng đầy tớ của mình từ khi nó còn thơ ấu, cuối cùng nó sẽ như một đứa con.
22. Người nóng giận gây tranh cãi, kẻ nóng tính có khuynh hướng phạm tội.
23. Tính kiêu ngạo của một người sẽ hạ người đó xuống, nhưng ai có tinh thần khiêm nhường sẽ được tôn trọng.
24. Kẻ đồng lõa với trộm cướp, ghét mạng sống của mình, hắn nghe lời thề nguyền nhưng không dám tiết lộ.
25. Sợ hãi loài người đưa đến cạm bẫy, nhưng tin cậy Đức Giê-hô-va sẽ được an toàn.
26. Nhiều người tìm kiếm ân huệ từ bậc cầm quyền, tuy nhiên công lý cho con người đến từ Đức Giê-hô-va.
27. Kẻ bất chính là điều ghê tởm đối với người công chính, nhưng một người theo đường lối ngay thẳng là điều ghê tởm đối với kẻ ác.

Bản Dịch 1925

1. Người nào bị quở trách thường, lại cứng cổ mình, Sẽ bị bại hoại thình lình, không phương cứu chữa.
2. Khi người công bình thêm nhiều lên, thì dân sự vui mừng; Nhưng khi kẻ ác cai trị, dân sự lại rên siết.
3. Người ưa mến sự khôn ngoan làm cho cha mình được vui vẻ; Còn kẻ kết bạn với người kỵ nữ phá tan của cải mình.
4. Vua nhờ sự công bình mà làm nước mình vững bền; Nhưng ai lãnh của hối lộ hủy hoại nó.
5. Người nào dua nịnh kẻ lân cận mình, Giăng lưới trước bước người.
6. Trong tội lỗi của kẻ ác có một cái bẫy, Nhưng người công bình ca hát mừng rỡ.
7. Người công bình xét cho biết duyên cớ của kẻ nghèo khổ; Còn kẻ ác không có trí hiểu để biết đến.
8. Kẻ nhạo báng châm lửa cho thành thiêu cháy; Nhưng người khôn ngoan làm nguôi cơn giận.
9. Nếu người khôn ngoan tranh luận với kẻ ngu muội, Dầu người giận hay cười, cũng chẳng an hòa được.
10. Kẻ làm đổ huyết ghét người trọn vẹn; Nhưng người ngay thẳng bảo tồn mạng sống người.
11. Kẻ ngu muội tỏ ra sự nóng giận mình; Nhưng người khôn ngoan nguôi lấp nó và cầm giữ nó lại.
12. Nếu vua lắng tai nghe lời giả dối, Thì các tôi tớ người trở nên gian ác.
13. Kẻ nghèo khổ và người hà hiếp đều gặp nhau; Đức Giê-hô-va làm sáng mắt cho cả hai.
14. Vua nào theo sự chân thật mà xét đoán kẻ nghèo khổ, Ngôi người sẽ được vững bền đời đời.
15. Roi vọt và sự quở trách ban cho sự khôn ngoan; Còn con trẻ phóng túng làm mất cỡ cho mẹ mình.
16. Khi kẻ ác thêm, thì tội lỗi cũng thêm; Nhưng người công bình sẽ thấy sự sa ngã chúng nó,
17. Hãy sửa phạt con người, thì nó sẽ ban sự an tịnh cho người, Và làm cho linh hồn người được khoái lạc.
18. Đâu thiếu sự mặc thị, dân sự bèn phóng tứ; Nhưng ai giữ gìn luật pháp lấy làm có phước thay!
19. Chẳng phải bởi lời nói mà sửa trị kẻ làm tội; Vì dầu nó hiểu biết, nó cũng không vâng theo.
20. Con có thấy kẻ hốp tốp trong lời nói mình chăng? Một kẻ ngu muội còn có sự trông cậy hơn hắn.
21. Người nào dung dưỡng kẻ tôi tớ mình từ thuở nhỏ, Ngày sau sẽ thấy nó thành con trai của nhà.
22. Người hay giận gây ra điều tranh cạnh; Và kẻ căm gan phạm tội nhiều thay.
23. Sự kiêu ngạo của người sẽ làm hạ người xuống; Nhưng ai có lòng khiêm nhượng sẽ được tôn vinh.
24. Kẻ nào chia phần với tay ăn trộm ghét linh hồn mình; Nó nghe lời thề, mà không tỏ điều gì ra.
25. Sự sợ loài người gài bẫy; Nhưng ai nhờ cậy Đức Giê-hô-va được yên ổn vô sự.
26. Nhiều kẻ cầu ơn vua; Song sự lý đoán của người nào do nơi Đức Giê-hô-va mà đến.
27. Kẻ gian tà lấy làm gớm ghiếc cho người công bình; Và người ăn ở ngay thẳng lấy làm gớm ghiếc cho kẻ gian ác.

Bản Dịch 2011

'

1 Người nào thường bị quở trách mà vẫn cứng cổ mình

Sẽ bị bại hoại thình lình không phương cứu chữa.

2 Khi người ngay lành lãnh đạo, dân chúng được an vui,

Nhưng khi kẻ ác cầm quyền, người dân ta thán không kể xiết.

3 Người yêu mến khôn ngoan làm cha mình vui thỏa;

Còn đứa kết bạn với đĩ điếm khiến khánh kiệt gia tài.

4 Nhờ thực thi công lý, vua làm cho quốc gia bền vững,

Nhưng kẻ tham của hối lộ khiến đất nước diệt vong.

5 Người tâng bốc người lân cận

Là giăng bẫy trước bước chân người ấy.

6 Kẻ gian ác phạm tội là tự nộp mình vào bẫy,

Nhưng người ngay lành vẫn ca hát và hân hoan.

7 Người ngay lành quan tâm đến quyền lợi người nghèo khó,

Nhưng kẻ gian ác chẳng biết gì đến việc đó bao giờ.

8 Kẻ nhạo báng gây cho thành bị phóng hỏa,

Nhưng người khôn ngoan làm cho cơn thịnh nộ nguôi đi.

9 Nếu người khôn cãi nhau với kẻ dại,

Kẻ dại sẽ tức giận hoặc chế giễu, và sự việc sẽ không yên.

10 Kẻ khát máu ghét người thanh liêm trung thực,

Nhưng người chính trực tìm kiếm sự an khang.

11 Kẻ dại dột bộc lộ hết cơn giận mình ra,

Nhưng người khôn ngoan biết dằn nó lại.

12 Nếu người lãnh đạo thích nghe những lời gian dối,

Các viên chức dưới quyền rồi sẽ thành một bọn ác nhân.

13 Người nghèo khó và kẻ áp bức có chung một điểm:

Ðôi mắt của cả hai đều được ánh sáng CHÚA ban cho.

14 Nếu vua xét xử người nghèo dựa theo công lý,

Thì ngôi nước vua sẽ bền vững lâu dài.

15 Roi vọt và lời quở trách sẽ giúp con cái trở nên khôn ngoan,

Còn đứa luôn được nuông chiều sẽ làm cho mẹ nó xấu hổ.

16 Khi số kẻ gian ác gia tăng thì tội ác cũng gia tăng;

Nhưng người ngay lành sẽ nhìn xem chúng sụp đổ.

17 Hãy sửa dạy con bạn, nó sẽ cho bạn được nghỉ ngơi,

Nó sẽ làm cho tâm hồn bạn được vui thỏa.

18 Ðâu không có khải tượng, dân buông tuồng phóng túng;

Phước cho người luôn tuân thủ luật pháp đến cùng.

19 Chẳng phải bằng lời nói suông mà tôi đòi sẽ sửa đổi,

Dù nó có hiểu rồi, nó vẫn chẳng làm theo.

20 Con có thấy kẻ vội vàng phát biểu ý kiến nó chăng?

Người ta có hy vọng nơi kẻ dại hơn là nơi kẻ đó.

21 Ai nuôi dưỡng đầy tớ mình từ khi nó còn thơ ấu,

Lúc lớn lên nó sẽ như con cái trong nhà.

22 Người nóng giận dễ gây xung đột,

Kẻ giận dữ phạm lầm lỗi nhiều thay.

23 Kẻ kiêu ngạo làm cho mình bị hạ thấp,

Nhưng người có tinh thần khiêm nhường sẽ giữ được thanh danh.

24 Kẻ hợp tác chia chác với kẻ trộm là ghét mạng sống mình,

Nó nghe lời thề bị sát hại nên chẳng dám tiết lộ ra.

25 Nỗi lo sợ của người ta sẽ làm cho họ dễ sa vào bẫy,

Nhưng ai tin cậy CHÚA thì sẽ được an toàn.

26 Lắm người cầu cạnh ân huệ của kẻ cầm quyền,

Nhưng từ nơi CHÚA mà người ta được công lý.

27 Kẻ bất lương là điều gớm ghiếc cho người ngay lành,

Còn người theo đường chính trực lại là điều gớm ghiếc cho kẻ gian ác.

Tài Liệu