Châm Ngôn: Chương 22

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB20C022)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Nên chọn danh tiếng hơn là sự giàu có, chọn ân huệ yêu thương hơn là bạc vàng.
2. Người giàu và người nghèo đều có một điểm chung: Đức Giê-hô-va đã dựng nên cả hai.
3. Người khôn ngoan thấy trước tai họa nên ẩn mình, nhưng kẻ khờ dại cứ đi tới và mang họa.
4. Phần thưởng cho sự khiêm nhường và kính sợ Đức Giê-hô-va là sự giàu có, tôn trọng và sinh mạng.
5. Trên đường của kẻ gian tà có những gai chông và cạm bẫy, người nào gìn giữ linh hồn của mình sẽ tránh xa chúng.
6. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, để khi nó già, nó cũng không lìa khỏi đó.
7. Người giàu cai trị người nghèo, người vay mượn làm tôi người cho mượn.
8. Kẻ gieo bất công chắc chắn sẽ gặt tai họa, vì cây roi thịnh nộ sẽ được thi hành.
9. Người nào có mắt nhân từ sẽ được phước, bởi vì người lấy bánh của mình giúp cho người nghèo.
10. Hãy đuổi kẻ nhạo báng đi thì sự tranh cãi sẽ chấm dứt, sự cãi cọ và sự lăng mạ cũng sẽ không còn.
11. Ai yêu mến tâm hồn trong sạch và có môi miệng ân hậu sẽ được kết bạn với vua.
12. Con mắt của Đức Giê-hô-va gìn giữ người hiểu biết, nhưng Ngài đánh đổ lời của kẻ bất trung.
13. Kẻ lười biếng nói: Có con sư tử ở ngoài đó! Tôi sẽ bị giết ở giữa đường.
14. Miệng của những phụ nữ thiếu đạo đức giống như một hố sâu, người nào bị Đức Giê-hô-va nguyền rủa sẽ rơi vào đó.
15. Sự dại dột trói buộc lòng của trẻ con, nhưng ngọn roi sửa dạy sẽ làm cho điều đó xa khỏi nó.
16. Kẻ nào áp bức người nghèo để làm giàu và ai giao nộp cho người giàu chắc chắn sẽ nghèo khổ.
17. Hãy nghiêng tai và lắng nghe những lời thông sáng. Hãy áp dụng những kiến thức của ta vào trong lòng của con. 18. Bởi vì nếu con gìn giữ nó trong lòng của con, và gắn chặt tất cả những điều đó trên môi của con, thì thật là vui thỏa. 19. Thật vậy, ngày nay ta đã dạy cho con những điều đó, để con đặt lòng tin cậy của con nơi Đức Giê-hô-va. 20. Không phải ta đã viết cho con những lời cao quý, những lời khuyên, cùng kiến thức hay sao? 21. Để ta có thể làm cho con biết chắc những lời của chân lý, để con lấy những lời của chân lý đối đáp lại với những người đã sai con.
22. Đừng bóc lột người nghèo bởi vì họ nghèo khó, và cũng đừng áp bức người bị đau khổ nơi cổng thành. 23. Bởi vì Đức Giê-hô-va sẽ bênh vực lý lẽ của họ, và sẽ tước đoạt mạng sống của những ai đã tước đoạt họ.
24. Đừng kết bạn với người hay nổi giận, cũng đừng giao du với kẻ hung bạo. 25. Nếu không, con sẽ học theo đường lối của hắn, và đặt linh hồn của con vào cạm bẫy.
26. Đừng dự phần với những người bắt tay bảo lãnh nợ nần. 27. Bởi vì nếu con không có gì để trả, thì tại sao con muốn người ta xiết luôn cả cái giường là chỗ dựa của con?
28. Ðừng di chuyển ranh giới xa xưa mà tổ tiên của con đã lập.
29. Con có thấy người nào xuất sắc trong công việc của mình chăng? Người ấy sẽ đứng chầu trước các vua, chứ không phải trước những người tầm thường.

Bản Dịch 1925

1. Danh tiếng tốt còn hơn tiền của nhiều; Và ơn nghĩa quí hơn bạc và vàng.
2. Kẻ giàu và người nghèo đều gặp nhau; Đức Giê-hô-va đã dựng nên cả hai.
3. Người khôn ngoan thấy điều tai vạ, và ẩn mình; Nhưng kẻ ngu muội cứ đi luôn, và mắc phải vạ.
4. Phần thưởng của sự khiêm nhượng và sự kính sợ Đức Giê-hô-va, Ấy là sự giàu có, sự tôn trọng, và mạng sống.
5. Trong đường kẻ gian tà có gai chông và cái bẫy; Ai gìn giữ linh hồn mình sẽ cách xa nó.
6. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.
7. Người giàu quản hạt kẻ nghèo; Kẻ nào mượn là tôi tớ của kẻ cho mượn.
8. Kẻ nào giao sự bất công sẽ gặt điều tai họa; Và cây roi thạnh nộ nó sẽ bị gãy đi.
9. Người nào có mắt từ thiện sẽ được phước; Vì người ban bánh mình cho kẻ nghèo khó.
10. Hãy đuổi kẻ nhạo báng ra, thì sự cãi lẫy cũng sẽ đi; Điều tranh cạnh và sự sỉ nhục sẽ hết.
11. Ai ái mộ lòng thánh sạch, Và có duyên nơi môi miệng mình, sẽ được vua làm bạn nghĩa.
12. Mắt của Đức Giê-hô-va coi giữ người có tri thức; Nhưng Ngài đánh đổ lời kẻ gian tà.
13. Kẻ biếng nhác nói: Có con sư tử ở ngoài đó; Tôi sẽ bị giết tại giữa đường.
14. Miệng của dâm phụ vốn là một cái hố sâu; Ai bị Đức Giê-hô-va giận sẽ sa ngã vào đó.
15. Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ; Song roi răn phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó.
16. Người nào hà hiếp kẻ nghèo ắt sẽ làm cho nó giàu có; Và ai cho kẻ giàu có chỉ làm cho người sa vào sự thiếu thốn.
17. Hãy lắng tai nghe lời kẻ khôn ngoan, Khá chuyên lòng con về sự tri thức ta.
18. Vì nếu con gìn giữ nó trong lòng con, Lập nó ở chung nhau trên môi miệng con, thì ấy thật một sự tốt đẹp.
19. Ngày nay ta đã dạy cho con hiểu biết các điều đó, Để con có lòng tin cậy Đức Giê-hô-va.
20. Ta há chẳng có chép cho con Những điều tốt về mưu luận và về tri thức sao,
21. Để làm cho con biết sự quả quyết của lời chân lý, Hầu cho con lấy lời thật mà đáp lại với những người sai con?
22. Chớ bóc lột kẻ nghèo, bởi vì họ nghèo, Cũng đừng hà hiếp người khốn khổ nơi cửa thành;
23. Vì Đức Giê-hô-va sẽ binh vực duyên cớ của họ, Và đoạt lấy sự sống của kẻ có cướp lột họ.
24. Chớ làm bạn với người hay giận; Chớ giao tế cùng kẻ cường bạo,
25. E con tập theo đường lối nó, Và linh hồn con bị bẫy hãm hại chăng.
26. Chớ đồng bọn cùng những kẻ giao tay nhau, Hoặc cùng kẻ bảo lãnh nợ:
27. Nếu con không có gì trả, Cớ sao con muốn chúng đoạt lấy cái giường con đi?
28. Chớ dời đi các mộc giới cũ, Mà tổ phụ con đã dựng.
29. Con có thấy người nào siêng năng trong công việc mình chăng? Người ấy hẳn sẽ đứng ở trước mặt các vua, chớ chẳng phải ở trước mặt người hèn hạ đâu.

Bản Dịch 2011

'

1 Danh tiếng tốt quý hơn nhiều tiền của,

Được ân huệ yêu thương quý hơn cả bạc vàng.

2 Người giàu và người nghèo đều giống nhau ở một điểm,

Ấy là CHÚA đã dựng nên cả hai.

3 Người khôn ngoan thấy hiểm nguy liền lẩn tránh;

Nhưng kẻ dại khờ cứ bươn càn nên gánh vạ vào thân.

4 Phần thưởng cho sự khiêm nhường và kính sợ CHÚA

Là giàu có, tôn trọng, và mạng sống.

5 Trên đường kẻ gian tà có gai chông và cạm bẫy;

Người biết giữ linh hồn mình tránh lối ấy thật xa.

6 Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo,

Để khi trở về già nó sẽ không lìa khỏi đó.

7 Người giàu cai trị người nghèo;

Người đi mượn làm tôi cho người cho mượn.

8 Kẻ gieo bất công ắt sẽ gặp thảm họa;

Gậy thịnh nộ của nó sẽ bị gãy nát tan.

9 Người hào phóng sẽ được ban phước,

Vì người ấy đã chia cơm sẻ bánh cho người nghèo khó.

10 Hãy đuổi kẻ nhạo báng đi thì sự xung đột sẽ chấm dứt,

Sự cãi vã và lăng mạ cũng sẽ không còn.

11 Người yêu mến tâm hồn trong sạch và ăn nói nhã nhặn

thì vua cũng muốn kết bạn.

12 Mắt của CHÚA giữ gìn người tri thức,

Nhưng Ngài loại trừ lời của kẻ bất trung.

13 Kẻ biếng nhác bảo, “Có con sư tử ở ngoài đó!

Nếu ra đường tôi sẽ bị nó vồ ăn!”

14 Miệng người phụ nữ thích ngoại tình tựa như một hố sâu,

Kẻ nào bị CHÚA giận sẽ rơi vào đó.

15 Sự khờ dại bao lấy lòng con trẻ,

Nhưng roi kỷ luật xua đuổi sự khờ dại ấy đi xa.

16 Kẻ nào bóc lột người nghèo để làm giàu

Hoặc hối lộ người giàu, đều chỉ đưa đến đói khổ.

Lời Khuyên của Người Khôn Ngoan

17 Hãy nghiêng tai và lắng nghe lời của người khôn ngoan,

Và hãy áp dụng vào lòng kiến thức của ta;

18 Vì con sẽ được vui thỏa khi giữ nó trong lòng,

Hãy để mọi lời ấy sẵn sàng trên môi con,

19 Ðể con đặt lòng tin cậy vào CHÚA;

Ngày nay ta đã chỉ chúng cho con biết; đúng vậy, cho chính con.

20 Ta há chẳng viết cho con ba mươi chương huấn dụ luận về mưu lược và tri thức,

21 Ðể con biết thế nào là lẽ phải và chân thật,

Hầu con có thể đối đáp cách phải lẽ với người sai phái con sao?

22 Chớ bóc lột người nghèo, bởi vì họ quá nghèo khổ,

Cũng đừng áp bức kẻ khốn cùng ở chốn công môn,

23 Vì CHÚA sẽ binh vực duyên cớ của họ,

Và Ngài sẽ diệt trừ kẻ nào bóc lột họ.

24 Ðừng kết bạn với người nhạy giận,

Ðừng đi chung với kẻ nóng tính hay gây.

25 Nếu không, con sẽ bị lây tính nóng nảy của nó,

Và con sẽ tự làm cho linh hồn mình vướng vào cạm bẫy.

26 Con đừng để mình làm người bảo lãnh nợ,

Tức làm người bảo đảm nợ cho ai;

27 Vì nếu con không có gì để trả,

Tại sao con muốn chủ nợ xiết luôn cả giường ngủ của con?

28 Ðừng di chuyển mốc địa giới đã có sẵn từ xưa,

Tức ranh giới do tổ tiên con đã lập.

29 Con có thấy người cần mẫn làm việc chăng?

Người ấy sẽ đứng chầu trước các vua, chứ không phải người thường đâu.

Tài Liệu