Châm Ngôn: Chương 21

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB20C021)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn.
2. Các đường lối của loài người đều chánh đáng theo mắt họ; Song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng.
3. Làm theo sự công bình và ngay thẳng Được đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn của tế lễ.
4. Mặt tự cao, lòng kiêu ngạo, Và ngọn đèn của kẻ ác, đều là tội lỗi.
5. Các ý tưởng của người cần mẫn dẫn đến sự dư dật; Còn những kẻ khờ dại chỉ chạy đến điều thiếu thốn.
6. Tài vật nhờ dùng lưỡi dối gạt mà được, Ấy là một điều hư không mau hết của kẻ tìm sự chết.
7. Sự cường bạo của kẻ ác sẽ đùa chúng nó đi; Vì chúng nó không khứng làm điều ngay thẳng.
8. Con đường của kẻ gánh tội là quanh quẹo; Còn công việc kẻ trong sạch vốn ngay thẳng.
9. Thà ở nơi xó nóc nhà, Hơn là ở chung nhà với một người đàn bà hay tranh cạnh.
10. Lòng kẻ dữ ao ước điều ác; Kẻ lân cận nó không được ơn trước mặt nó.
11. Khi kẻ nhạo báng bị phạt, người ngu dại bèn trở nên khôn ngoan; Khi khuyên dạy người khôn ngoan, người nhận lãnh sự tri thức.
12. Có một Đấng công bình xem xét kỹ càng nhà kẻ ác; Đấng ấy xô những kẻ ác vào tai họa.
13. Ai bưng tai không khứng nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ, Người đó cũng sẽ kêu la mà sẽ chẳng có ai đáp lại.
14. Của lễ dâng kín nhiệm nguôi cơn thạnh nộ; Của hối lộ đút vào lòng làm ngất cơn giận dữ tợn.
15. Làm điều ngay thẳng, ấy là một việc vui vẻ cho người công bình; Nhưng gây bại hoại cho kẻ làm gian ác.
16. Người lầm lạc xa đường khôn sáng Sẽ ở với hội kẻ chết.
17. Ai ham sự vui chơi ắt sẽ nghèo khó; Còn ai ưa rượu với dầu sẽ chẳng hề làm giàu.
18. Kẻ ác là một giá chuộc người công bình; Và kẻ dối gạt thế chỗ cho người ngay thẳng.
19. Thà ở nơi vắng vẻ, Hơn là ở với một người đàn bà hay tranh cạnh và nóng giận.
20. Có bửu vật và dầu trong nhà người khôn ngoan; Nhưng kẻ ngu muội nuốt nó đi.
21. Người nào tìm cầu sự công bình và sự nhân từ sẽ tìm được sự sống, sự công bình, và tôn trọng.
22. Người khôn ngoan leo lên thành dõng sĩ, Đánh hạ sức lực mà nó nương cậy.
23. Ai giữ lấy miệng và lưỡi mình Giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn.
24. Nhạo báng, ấy là tên của người kiêu căng cao cách; Nó cư xử cách xấc xược theo tánh kiêu ngạo của nó.
25. Sự ước ao của kẻ biếng nhác giết chết nó; Bởi vì hai tay nó không khứng làm việc.
26. Có người trót ngày ham hố quá; Nhưng người công bình ban cho không chắt lót.
27. Của tế lễ của kẻ ác là một vật gớm ghiếc; Phương chi họ đem đến mà có ác tưởng.
28. Chứng dối giả sẽ hư mất đi; Nhưng người hay nghe theo sẽ nói được mãi mãi.
29. Kẻ ác tự làm mặt chai mày đá; Còn người ngay thẳng làm vững đường lối mình.
30. Chẳng có sự khôn ngoan nào, sự thông minh nào, hay là mưu kế nào, Mà chống địch Đức Giê-hô-va được.
31. Ngựa sắm sửa về ngày tranh chiến; Nhưng sự thắng trận thuộc về Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011

1. Lòng của vua khác nào nước trong lòng bàn tay của CHÚA,
Ngài nghiêng về phía nào nó phải đùa về phía đó.
2. Ai cũng cho là mình đúng theo quan điểm của mình,
Nhưng CHÚA cân nhắc tấm lòng của mỗi người.
3. Sống ngay lành và thể hiện công lý sẽ làm CHÚA vui lòng hơn dâng con vật hiến tế lên Ngài.
4. Cặp mắt kiêu căng, tấm lòng kiêu ngạo,
Ngọn đèn của kẻ ác, đều là tội lỗi.
5. Kế hoạch của người cần mẫn sẽ làm cho dư dả,
Nhưng kẻ bất cẩn vội vàng sẽ đói rã chẳng sai.
6. Kẻ dùng miệng lưỡi gạt gẫm người ta để được của cải,
Là gài bẫy để giết mình, và thứ của cải đó sẽ như hơi nước tan đi.
7. Sự tàn bạo của những kẻ ác sẽ cuốn lôi chúng vào cõi hư mất,
Vì chúng đã khước từ làm điều phù hợp với công lý.
8. Ðường lối của kẻ tội lỗi là lươn lẹo,
Cách xử sự của người trong sạch là ngay thẳng.
9. Thà sống ở một góc trên rầm nhà,
Hơn là ở chung nhà với người đàn bà hay sinh sự.
10. Tâm hồn của kẻ ác khao khát chuyện gian tà,
Mắt nó chẳng xót thương dù đó là người lân cận.
11. Khi kẻ nhạo báng bị hình phạt, người khờ khạo sẽ khôn ra;
Khi người khôn ngoan được giáo huấn, họ sẽ gia thêm tri thức.
12. Ðấng Công Chính xét soi nhà kẻ ác,
Ngài sẽ quăng chúng vào chỗ tan nát diệt vong.
13. Ai bịt tai không nghe tiếng kêu xin của người nghèo khó,
Ðến lượt nó van nài, sẽ chẳng có ai nghe.
14. Quà tặng cách kín đáo sẽ làm hạ đi cơn giận,
Ðưa của hối lộ vào lòng, cơn thịnh nộ sẽ nguôi ngoai.
15. Khi công lý được thi hành, người ngay lành coi đó là niềm vui,
Nhưng kẻ làm ác lại cho đó là điều xui xẻo.
16. Kẻ lìa bỏ con đường tri thức sẽ nhập bọn với những người chết.
17. Kẻ ham ăn chơi đàng điếm sẽ trở nên nghèo khó,
Kẻ khoái nhậu nhẹt rượu chè sẽ chẳng giàu có được bao lâu.
18. Kẻ ác sẽ thành món tiền chuộc để thế cho người ngay lành,
Kẻ bất nghĩa phải chịu nạn thay cho người ngay thật.
19. Thà sống ở một nơi vắng vẻ,
Hơn là chia sẻ căn nhà với người đàn bà nóng tính hay gây.
20. Của cải quý báu còn mãi trong nhà người khôn ngoan,
Nhưng kẻ dại dột có được gì liền đem tiêu xài hết sạch.
21. Ai đeo đuổi công chính và nhân từ, sẽ tìm được sự sống, công chính, và tôn trọng.
22. Một người khôn tiến vào thành đầy dũng sĩ,
Triệt hạ được thành các dũng sĩ đó cậy vào.
23. Ai canh giữ miệng lưỡi mình là giữ mình khỏi những rắc rối.
24. Kẻ kiêu ngạo và kiêu căng còn có tên là nhạo báng,
Nó cư xử cách xấc xược và phách lối với mọi người.
25. Sự thèm muốn của kẻ biếng nhác sẽ giết chết nó,
Vì đôi tay nó không chịu làm việc.
26. Kẻ gian ác suốt ngày thèm thuồng,
Trong khi người ngay lành lại có của để ban cho cách rộng rãi.
27. Con vật hiến tế của kẻ ác thật là gớm ghiếc,
Khi nó đem dâng với tà tâm càng đáng tởm biết bao.
28. Kẻ làm chứng dối sẽ bị diệt mất,
Nhưng người đáng nghe sẽ được dịp phát biểu ý kiến của mình.
29. Kẻ gian ác cứ chường ra mặt chai mày đá,
Còn người ngay thẳng suy tính kỹ đường mình rồi mới bước đi.
30. Không có sự khôn ngoan nào, không có sự thông sáng nào, không có mưu kế nào có thể chống lại CHÚA.
31. Người ta chuẩn bị ngựa cho ngày chiến tranh,
Nhưng chiến thắng thuộc về quyền định đoạt của CHÚA.

Tài Liệu