Châm Ngôn: Chương 18

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB20C018)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Kẻ nào ở riêng cách tìm điều chính mình ưa thích; Nó cãi cọ với những sự khôn ngoan thật.
2. Kẻ ngu muội không ưa thích sự thông sáng; Nhưng chỉ muốn lòng nó được bày tỏ ra.
3. Khi kẻ gian ác đến sự khinh bỉ cũng đến nữa; Và sự sỉ nhục đến với điều nhuốc nhơ.
4. Lời nói của miệng loài người là giống như nước sâu; Nguồn sự khôn ngoan khác nào cái khe nước chảy.
5. Lấy làm chẳng tốt mà nể vì kẻ ác, Đặng lường gạt người công bình trong việc xét đoán.
6. Môi kẻ ngu muội vào cuộc tranh cạnh, Và miệng nó chiều sự đánh đập.
7. Miệng kẻ ngu muội là sự bại hoại của nó; Môi nó vốn một cái bẫy gài linh hồn của nó.
8. Lời kẻ thèo lẻo như vật thực ngon, Và nó thấu đến ruột gan.
9. Kẻ thả trôi trong công việc mình, Cũng là anh em của kẻ phá hại.
10. Danh Đức Giê-hô-va vốn một ngọn tháp kiên cố; Kẻ công bình chạy đến đó, gặp được nơi ẩn trú cao.
11. Tài vật người giàu, ấy là cái thành kiên cố của người, Trong ý tưởng người cho nó như một bức tường cao.
12. Trước khi sự bại hoại, lòng người vẫn tự cao; Song sự khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng.
13. Trả lời trước khi nghe, Ấy là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm vậy.
14. Tâm thần người nâng đỡ sự bịnh hoạn mình; Nhưng trí bị nao sờn ai chịu sao nổi?
15. Lòng người khôn khéo được sự tri thức; Và tai người khôn ngoan tìm kiếm sự hiểu biết.
16. Của lễ của người nào dẹp đường cho người, Và dẫn người đến trước mặt kẻ sang trọng.
17. Người tiên cáo nghe như phải lẽ; Song bên đàng kia đến, bèn tra xét người.
18. Sự bắt thăm dẹp điều tranh tụng, Và phân rẽ những kẻ có quyền thế.
19. Một anh em bị mếch lòng lấy làm khó được lòng lại hơn là chiếm thủ cái thành kiên cố; Sự tranh giành dường ấy khác nào những chốt cửa đền.
20. Bụng người sẽ được no nê bông trái của miệng mình; Huê lợi môi miệng mình sẽ làm cho người no đủ.
21. Sống chết ở nơi quyền của lưỡi; Kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó.
22. Ai tìm được một người vợ, tức tìm được một điều phước. Và hưởng được ân điển của Đức Giê-hô-va.
23. Người nghèo dùng lời cầu xin; Còn kẻ giàu đáp lại cách xẳng xớm.
24. Người nào được nhiều bằng hữu sẽ làm hại cho mình; Nhưng có một bạn tríu mến hơn anh em ruột.

Bản Dịch 2011

'

1 Ai cố tình xa lánh mọi người là kẻ chỉ muốn chiều theo ý mình,

Người ấy nổi giận với mọi ý kiến khôn ngoan.

2 Kẻ dại dột không thích sự thông sáng,

Nhưng chỉ thích bộc lộ lòng dạ mình ra.

3 Khi kẻ gian ác đến, sự khinh bỉ cũng đến,

Khi sự nhục nhã đến, sự hổ thẹn cũng theo.

4 Lời của miệng người ta như nước sâu thăm thẳm;

Nguồn của sự khôn ngoan như nước suối tuôn tràn.

5 Thật không tốt khi thiên vị kẻ ác

Hay tước đoạt công lý của người ngay lành.

6 Môi kẻ dại gây ra xung đột;

Miệng nó mời đòn vọt vào thân.

7 Miệng kẻ dại khiến nó bị hủy diệt;

Môi nó là cái bẫy để hại linh hồn mình.

8 Lời kẻ mách lẻo giống như miếng ăn ngon ngọt;

Nó thấm vào tận gan ruột người nghe.

9 Kẻ thả trôi công việc mình là anh chị em của kẻ phá hoại.

10 Danh của CHÚA là tháp cao vững chắc;

Người ngay lành chạy vào trong đó ắt được an toàn.

11 Của cải người giàu là thành trì kiên cố của họ;

Trong suy nghĩ của họ nó bảo vệ như bức tường cao.

12 Trước khi bị hủy diệt lòng người ta kiêu ngạo,

Nhưng sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng.

13 Ai trả lời trước khi nghe là kẻ dại

Và chuốc lấy sự hổ thẹn cho mình.

14 Tinh thần lạc quan khiến ta ráng gượng lên giữa cơn đau yếu,

Nhưng ai có thể chịu đựng nổi một tinh thần bi quan?

15 Tâm trí người thông minh lĩnh hội thêm kiến thức;

Tai người khôn ngoan kiếm tri thức lắng nghe.

16 Quà cáp có khả năng mở cửa,

Ðưa người ta đến gặp yếu nhân.

17 Bên tiên cáo nói xong nghe có lý,

Đến khi người biện hộ thẩm tra mới hiểu kỹ nguồn cơn.

18 Khi khó xử mà đôi bên đồng ý bắt thăm ngưng tranh tụng,

Dùng rủi may để phân thắng bại là cách giải quyết nên làm.

19 Lấy lại lòng của một người bị làm mích lòng thật khó hơn chiếm một thành kiên cố;

Sự xích mích giữa đôi bên giống như những song sắt cản trở ở cổng lâu đài.

20 Bông trái của miệng làm cho bụng no thỏa;

Kết quả của môi khiến bao tử no nê.

21 Sống hay chết do quyền của lưỡi;

Ai yêu mến nó sẽ ăn hoa lợi của nó.

22 Ai tìm được một người vợ là tìm được một điều phước;

Và nhận được ân huệ CHÚA ban cho.

23 Người nghèo khó ngỏ lời xin nhã nhặn;

Kẻ giàu sang đáp xẳng xớm khó nghe.

24 Lắm kẻ dùng tình bạn làm phương tiện để lợi dụng;

Nhưng có một bạn tốt sát cánh với ta hơn anh chị em ruột.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu