Châm Ngôn: Chương 17

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB20C017)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Thà một miếng bánh khô mà hòa thuận, Còn hơn là nhà đầy thịt tế lễ lại cãi lộn nhau.
2. Tôi tớ khôn sáng sẽ quản trị con trai làm xấu hổ, Và được hưởng phần cơ nghiệp giữa các anh em.
3. Nồi dót để luyện bạc, lò để luyện vàng; Nhưng Đức Giê-hô-va thử lòng của loài người.
4. Kẻ làm ác chăm chỉ về môi gian ác; Kẻ hay nói dối lắng tai nghe lưỡi độc hiểm.
5. Ai nhạo báng người bần cùng sỉ nhục Đấng tạo hóa mình; Ai vui mừng về tai họa sẽ chẳng được thoát khỏi bị phạt.
6. Mão triều thiên của ông già, ấy là con cháu; Còn vinh hiển của con cái, ấy là ông cha.
7. Lời tốt lành không xứng với kẻ ngu; Môi miệng giả dối lại càng ít xứng cho vua chúa thay.
8. Của hối lộ giống như viên ngọc quí trước mặt ai được nó; Dầu nó xây trở phía nào, cũng được may mắn.
9. Kẻ nào lấp giấu tội lỗi tìm cầu điều tình ái; Còn ai nhắc lập lại điều gì chia rẽ bạn bậu thiết cốt.
10. Lời quở trách thấm sâu vào người khôn ngoan, Hơn là trăm roi đánh vào kẻ ngu muội.
11. Kẻ gian ác chỉ tìm điều phản nghịch; Vì vậy sẽ sai một sứ giả dữ tợn đi hãm đánh nó.
12. Thà người ta gặp gấu cái bị cướp con, Hơn là gặp kẻ ngây dại theo điên cuồng nó.
13. Tai họa không hề lìa khỏi nhà Của kẻ lấy ác trả thiện.
14. Khởi đầu tranh cạnh, ấy như người ta mở đường nước chảy; Vậy, khá thôi cãi lẫy trước khi đánh lộn.
15. Ai xưng kẻ ác là công bình, và kẻ nào lên án cho người công bình, Cả hai điều lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va.
16. Kẻ ngu muội thiếu trí hiểu, Thế thì bạc trong tay hắn mua khôn ngoan mà chi?
17. Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn; Và anh em sanh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn.
18. Kẻ ngu muội giao tay, Chịu làm bảo lãnh trước mặt kẻ lân cận mình.
19. Ai ưa tranh cạnh ưa tội lỗi; Ai xây cất cửa mình cao kiếm điều hư sập.
20. Kẻ nào có lòng vày vò không tìm được phước hạnh; Và ai có lưỡi gian tà sẽ sa vào tai hại.
21. Ai sanh con ngu muội ắt sẽ có buồn rầu; Còn cha của kẻ ngây dại chẳng được vui vẻ.
22. Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay; Còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo.
23. Người gian ác lãnh nhẹm của hối lộ, Đặng làm sai lệch các lối xét đoán.
24. Có sự khôn ngoan trước mặt người thông sáng; Song con mắt kẻ ngu muội ở nơi địa cực.
25. Con ngu muội là một điều buồn rầu cho cha, Và một sự cay đắng cho mẹ đã sanh đẻ nó.
26. Lấy làm chẳng tốt mà phạt vạ người công bình, Hay là đánh người tước vị vì cớ lòng ngay thẳng của họ.
27. Người nào kiêng lời nói mình có tri thức; Còn người có tánh ôn hàn là một người thông sáng.
28. Khi nín lặng, dầu người ngu dại, cũng được cầm bằng khôn ngoan; Còn kẻ nào ngậm môi miệng mình lại được kể là thông sáng.

Bản Dịch 2011

1. Thà ăn miếng bánh khô mà ấm êm hòa thuận,
Hơn là nhà có đầy bánh thịt mà xung đột gây gổ với nhau.
2. Tôi tớ khôn sáng sẽ chỉ huy con trai gây xấu hổ,
Và sẽ chia phần gia tài như anh chị em trong gia đình.
3. Nồi để luyện bạc, lò để luyện vàng,
Còn CHÚA trui luyện tấm lòng.
4. Kẻ làm ác nghe theo môi của kẻ gian ác,
Kẻ nói dối nghe theo lưỡi của kẻ hiểm độc.
5. Ai chế nhạo người nghèo là làm nhục Ðấng Tạo Hóa mình,
Kẻ nào vui khi thấy người ta bị nạn sẽ không khỏi bị hình phạt.
6. Cháu chắt là mão miện của người già cả,
Ông bà cha mẹ là vinh hiển của con cháu.
7. Lời hay đẹp không xứng cho kẻ điên dại,
Môi giả dối lại càng bất xứng cho các bậc cầm quyền.
8. Của hối lộ là viên ngọc nhiệm mầu trước mắt người đem biếu,
Nó quay về hướng nào, hướng đó được hanh thông.
9. Bỏ qua lầm lỗi bồi đắp thêm tình cảm,
Còn cứ nhắc lại lỗi xưa cưa tình bạn nát tan.
10. Một lời quở trách thấm sâu vào trí người khôn ngoan
Hơn trăm roi đánh vào lưng kẻ dại dột.
11. Kẻ gian ác chỉ tìm dịp để phản bội,
Nên một sứ giả bạo tàn sẽ được phái đến để đối phó với nó.
12. Thà gặp gấu cái bị cướp con,
Hơn là gặp kẻ dại đang say sưa trong cơn điên cuồng của nó.
13. Sự xui xẻo sẽ không bao giờ rời khỏi nhà của kẻ lấy oán trả ân.
14. Khơi mào sự xung đột như tháo nước cho tuôn chảy,
Vậy hãy ngưng ngay trước khi sự cãi vã bắt đầu.
15. Ai cho kẻ gian ác là đúng, và ai lên án người ngay lành,
Cả hai đều trở thành gớm ghiếc trước mặt CHÚA.
16. Sao kẻ dại đóng học phí mua sự khôn ngoan,
Trong khi đầu óc nó không muốn học hỏi?
17. Phước thay khi có người bạn lúc nào cũng thương mình,
Và có anh chị em ruột giúp nhau trong lúc khó khăn.
18. Thật là người thiếu hiểu biết mới đưa tay ra bảo lãnh,
Ðể bảo đảm trả nợ cho kẻ khác.
19. Kẻ thích phạm tội yêu mến sự xung đột,
Kẻ xây ngạch cửa cho cao sẽ có ngày bị vấp ngã gãy xương.
20. Tâm địa gian trá sẽ không đem lại thành quả,
Miệng lưỡi điêu ngoa sẽ rước họa vào thân.
21. Ai sinh ra đứa con dại dột hãy chờ đón nhận phiền muộn,
Cha mẹ đứa con hư sẽ không có niềm vui.
22. Lòng vui mừng là phương thuốc hay,
Còn tinh thần tiêu cực đày cho xương cốt khô héo.
23. Kẻ gian ác lén lút nhận của hối lộ,
Ðể làm sai lệch con đường công lý.
24. Mặt người thông sáng chăm chú hướng vào sự khôn ngoan,
Kẻ dại dột thả mắt nhìn vơ vẩn nơi chân trời góc bể.
25. Ðứa con dại dột làm buồn lòng cha nó,
Và gây đắng cay sầu khổ cho mẹ nó.
26. Thật là không đúng khi phạt người vô tội,
Hay đánh đòn người cao thượng vì đức liêm khiết của họ.
27. Người cẩn trọng ít nói là người có tri thức,
Người điềm tĩnh là người sáng suốt.
28. Ngay cả kẻ dại dột khi im lặng cũng được xem là khôn ngoan,
Khi nó không nói, người ta cứ tưởng nó thông sáng.

Tài Liệu