Châm Ngôn: Chương 16

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB20C016)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Việc toan liệu của lòng thuộc về loài người; Còn sự đáp lời của lưỡi do Đức Giê-hô-va mà đến.
2. Các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt mình; Song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng.
3. Hãy phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va, Thì những mưu ý mình sẽ được thành công.
4. Đức Giê-hô-va đã dựng nên muôn vật để dùng cho Ngài; Đến đỗi kẻ ác cũng vậy, để dành cho ngày tai họa.
5. Phàm ai có lòng kiêu ngạo lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Quả thật nó sẽ chẳng được khỏi bị phạt.
6. Nhờ sự nhân từ và chân thật tội lỗi được chuộc; Và bởi sự kính sợ Đức Giê-hô-va người ta xây bỏ điều ác.
7. Khi tánh hạnh của người nào đẹp lòng Đức Giê-hô-va, Thì Ngài cũng khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người.
8. Thà ít của mà có sự công bình, Hơn là nhiều hoa lợi với sự bất nghĩa cặp theo.
9. Lòng người toan định đường lối mình; Song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.
10. Lời của Chúa ở môi vua; Miệng người sẽ không sai lầm khi xét đoán.
11. Trái cân và vá cân công bình thuộc về Đức Giê-hô-va; Các trái cân trong bao là công việc của Ngài.
12. Làm gian ác, ấy là điều gớm ghiếc cho vua chúa; Vì nhờ công bình ngôi nước được lập vững bền.
13. Môi miệng người công bình là sự vui vẻ cho các vua; Họ ưa mến kẻ nói ngay thẳng.
14. Cơn thạnh nộ của vua khác nào sứ giả sự chết; Nhưng người khôn ngoan làm cho nó nguôi đi.
15. Nhờ sắc mặt vua sáng sủa bèn được sự sống; Ân điển người khác nào áng mây dẫn mưa muộn.
16. Được sự khôn ngoan, thật quí hơn vàng ròng biết mấy! Được thông sáng, đáng chuộng hơn bạc biết bao!
17. Đạo của người ngay thẳng, ấy là lìa bỏ sự ác; Ai canh giữ tánh nết mình giữ lấy linh hồn mình.
18. Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã.
19. Thà khiêm nhượng mà ở với người nhu mì, Còn hơn là chia của cướp cùng kẻ kiêu ngạo.
20. Ai giữ theo đạo lý tìm được ích; Và ai trông cậy nơi Đức Giê-hô-va lấy làm có phước thay.
21. Ai có lòng khôn ngoan được gọi là thông sáng; Lời dịu dàng gia thêm sự tri thức.
22. Người có được thông sáng, tức có được nguồn sự sống; Nhưng sự điên dại của kẻ ngu muội, ấy là sự sửa phạt của nó.
23. Lòng người khôn ngoan dạy dỗ miệng mình, Và thêm sự học thức nơi môi của mình.
24. Lời lành giống như tàng ong, Ngon ngọt cho tâm hồn, và khỏe mạnh cho xương cốt.
25. Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng cuối cùng nó thành ra cái nẻo sự chết.
26. Sự biết đói của kẻ lao khổ giúp làm việc cho người, Bởi vì miệng người thúc giục người.
27. Thằng điếm toan mưu hại người ta; Và trên môi nó có như ngọn lửa hừng.
28. Kẻ gian tà gieo điều tranh cạnh; Và kẻ thèo lẻo phân rẽ những bạn thiết cốt.
29. Kẻ cường bạo quyến dụ bậu bạn mình, Và dẫn người vào con đường không tốt.
30. Kẻ nào nhắm mắt đặng toan liệu điều gian tà, Và kẻ nào bặm môi mình, đều làm thành việc ác.
31. Tóc bạc là mão triều thiên vinh hiển, Miễn là thấy ở trong đường công bình.
32. Người chậm nóng giận thắng hơn người dõng sĩ; Và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành.
33. Người ta bẻ thăm trong vạt áo; Song sự nhất định do nơi Đức Giê-hô-va mà đến.

Bản Dịch 2011

1. Sự toan tính trong lòng thuộc về loài người,
Nhưng sự đáp lời của lưỡi đến từ CHÚA.
2. Mọi đường lối của người ta đều là trong sạch theo mắt họ,
Nhưng CHÚA cân nhắc tấm lòng.
3. Hãy phó thác các công việc của bạn cho CHÚA,
Thì các chương trình của bạn sẽ thành công.
4. CHÚA có mục đích khi dựng nên mọi vật,
Ngay cả những kẻ gian ác cho ngày tai vạ.
5. CHÚA gớm ghiếc những kẻ có lòng kiêu ngạo,
Dầu ở nơi nào chúng cũng không sao khỏi bị phạt.
6. Nhờ ơn thương xót và lòng trung thành mà lỗi lầm được chuộc,
Do kính sợ CHÚA mà người ta xa lánh điều ác.
7. Khi đường lối của người nào được đẹp lòng CHÚA,
Dù người ấy có kẻ thù, Ngài cũng khiến chúng đến làm hòa.
8. Thà ít của mà công bình đạo đức,
Còn hơn lợi tức nhiều mà bất công bất chính cặp theo.
9. Tâm trí người ta toan tính đường lối họ,
Nhưng CHÚA định đoạt các bước tiến của mỗi người.
10. Khi môi vua đã phán những lời bày tỏ tấm lòng kính sợ Chúa,
Thì miệng vua không thể truyền ra một phán quyết ác gian.
11. Cán cân công bình và bàn cân chính xác đều thuộc về CHÚA,
Tất cả các trái cân trong bao là công việc của Ngài.
12. Vua mà còn làm ác thì quả là điều gớm ghiếc,
Vì ngôi vua được lập lên để thi hành sự công chính.
13. Môi chân thật làm các vua vui thích,
Ai nói lời chân chính sẽ được các vua mến thương.
14. Cơn thịnh nộ của vua khác nào sứ giả của tử thần,
Người khôn ngoan biết làm nguôi cơn thịnh nộ đó.
15. Nét mặt vua vui tươi đem đến niềm hy vọng sống,
Ân điển của vua khác nào mây mang lại trận mưa xuân.
16. Ðược khôn ngoan sang hơn vàng biết mấy!
Ðược thông sáng đáng hơn bạc biết bao!
17. Người ngay thật chọn con đường tránh xa điều ác,
Ai giữ được đường lối mình giữ được mạng sống mình.
18. Sự kiêu ngạo đi trước sự bại hoại,
Sự tự cao đi trước sự sụp đổ.
19. Thà khiêm tốn sống chung với những người nghèo khó,
Còn hơn được chia chiến lợi phẩm với những kẻ kiêu căng.
20. Ai làm theo lời chỉ dẫn khôn ngoan sẽ thành công tốt đẹp,
Người tin cậy CHÚA thật có phước hạnh thay.
21. Người có lòng khôn ngoan được gọi là người thông sáng,
Lời nói dịu dàng làm tăng sức thuyết phục người nghe.
22. Sự khôn ngoan là nguồn sự sống cho ai có nó,
Còn sự điên rồ là hình phạt cho những kẻ dại dột.
23. Từ lòng người khôn sáng thoát ra những lời nói khôn ngoan,
Lời ở môi người ấy chứng tỏ rằng đó là một người tri thức.
24. Lời hay ý đẹp giống như mật ở tàng ong,
Làm ngọt ngào tâm hồn và khiến khỏe mạnh xương cốt.
25. Có một con đường dường như chính đáng đối với người ta,
Nhưng đến cuối đường mới biết ra là tử lộ.
26. Cơn đói khát thôi thúc người lao công kiếm việc,
Bụng cồn cào buộc người ấy phải tìm kế sinh nhai.
27. Kẻ vô lại toan tính chuyện hại người,
Lời nói của nó như lửa hừng thiêu hủy.
28. Kẻ xuyên tạc gieo rắc sự xung đột,
Kẻ rỉ tai gây chia rẽ bạn bè.
29. Kẻ hung ác xúi giục người khác làm bậy,
Ðể đẩy họ vào con đường bất hảo.
30. Nó nháy mắt làm hiệu toan tính chuyện gian tà,
Nó bặm môi ngầm bảo người ta thực hiện điều ác.
31. Tóc bạc là mão miện vinh hiển
Của một người sống cuộc đời công chính.
32. Người chậm nóng giận giỏi hơn người dũng mãnh,
Người kiềm chế tánh mình giỏi hơn người chiếm được thành.
33. Người ta bắt thăm để nhờ may rủi,
Nhưng CHÚA định đoạt mọi sự.

Tài Liệu