Châm Ngôn: Chương 13

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB20C013)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Con khôn ngoan lắng nghe hướng dẫn của cha mình, nhưng kẻ nhạo báng không chịu nghe lời quở trách.
2. Nhờ kết quả từ miệng của mình, một người sẽ được chu cấp điều tốt lành, nhưng linh hồn của kẻ bội tín thì đón nhận điều tệ hại.
3. Ai giữ miệng của mình thì bảo tồn mạng sống, nhưng kẻ hở môi chuốc lấy sự hủy hoại.
4. Linh hồn của kẻ lười biếng ước muốn nhưng chẳng được gì, còn linh hồn của người siêng năng thì được phong phú.
5. Người công chính ghét lời dối trá, nhưng kẻ gian ác làm điều ô uế và sỉ nhục.
6. Sự công chính gìn giữ đường lối của người ngay thẳng, nhưng sự gian ác hủy hoại kẻ có tội.
7. Có người làm ra vẻ giàu nhưng không có gì cả, có người làm ra vẻ nghèo nhưng lại rất giàu.
8. Tiền chuộc mạng của một người là sự giàu có của người đó, nhưng người nghèo thì không sợ bị hăm dọa.
9. Ánh sáng của người công chính là niềm vui, nhưng đèn của kẻ gian ác thì bị tắt lụi.
10. Tính kiêu ngạo không đem đến điều gì ngoại trừ sự cãi cọ, nhưng sự khôn ngoan đến với những người biết lắng nghe lời khuyên.
11. Sự giàu có bất chính sẽ tan biến, nhưng người cần cù thu góp thì sẽ gia tăng.
12. Hy vọng bị trì hoãn làm cho lòng sầu đau, nhưng ước mơ được thành tựu là cây của sự sống.
13. Người khinh thường lời giáo huấn sẽ bị hủy diệt, nhưng người kính sợ điều răn sẽ được thưởng.
14. Giáo huấn khôn ngoan là nguồn mạch của sự sống, giúp người ta tránh khỏi những cạm bẫy của sự chết.
15. Lương tri đem lại sự quý mến, nhưng đường lối của kẻ bất trung thì bất tận.
16. Người thông sáng hành động khôn ngoan, nhưng kẻ ngu xuẩn phô bày sự ngu dại.
17. Sứ giả gian ác rơi vào tai họa, nhưng đại sứ chân chính mang đến sự chữa lành.
18. Ai bỏ qua lời khuyên dạy sẽ bị nghèo khổ và sỉ nhục, nhưng ai đón nhận lời quở trách sẽ được tôn trọng.
19. Mơ ước được thành tựu làm khoan khoái tâm hồn, lìa bỏ sự gian ác là điều kẻ điên dại gớm ghê.
20. Người nào đi với người khôn ngoan sẽ khôn ngoan, nhưng ai làm bạn với kẻ ngu dại sẽ bị tổn hại.
21. Bất hạnh theo đuổi những người có tội, nhưng người công chính sẽ được trả bằng tốt đẹp.
22. Người tốt để lại gia sản cho con cháu, còn sự giàu có của kẻ có tội thì để dành cho người công chính.
23. Đất đai của người nghèo sản xuát nhiều lương thực, nhưng bị cướp sạch vì sự bất công.
24. Ai kiêng cữ roi vọt là ghét con mình, nhưng ai thương con thì vội vàng sửa dạy nó.
25. Người công chính ăn uống thỏa lòng, nhưng bụng của kẻ ác sẽ thiếu thốn.

Bản Dịch 1925

1. Con khôn ngoan nghe sự khuyên dạy của cha; Song kẻ nhạo báng không khứng nghe lời quở trách.
2. Nhờ bông trái của miệng mình, người hưởng lấy sự lành; Còn linh hồn kẻ gian ác sẽ ăn điều cường bạo.
3. Kẻ canh giữ miệng mình, giữ được mạng sống mình; Nhưng kẻ nào hở môi quá, bèn bị bại hoại.
4. Lòng kẻ biếng nhác mong ước, mà chẳng có chi hết; Còn lòng người siêng năng sẽ được no nê.
5. Người công bình ghét lời dối trá; Song kẻ hung ác đáng gớm ghê và bị hổ thẹn.
6. Sự công bình bảo hộ người ăn ở ngay thẳng; Nhưng sự gian ác đánh đổ kẻ phạm tội.
7. Có kẻ làm bộ giàu, mà chẳng có gì hết; Cũng có người làm bộ nghèo, lại có của cải nhiều.
8. Giá chuộc mạng sống loài người, ấy là của cải mình; Còn kẻ nghèo chẳng hề nghe lời hăm dọa.
9. Sự sáng của kẻ lành soi rạng ngời; Nhưng đèn kẻ ác lại bị tắt đi.
10. Sự kiêu ngạo chỉ sanh ra điều cãi lộn; Còn sự khôn ngoan ở với người chịu lời khuyên dạy.
11. Hoạch tài ắt phải hao bớt; Còn ai lấy tay thâu góp sẽ được thêm của nhiều lên.
12. Sự trông cậy trì hoãn khiến lòng bị đau đớn; Nhưng khi sự ước ao được thành, thì giống như một cây sự sống.
13. Kẻ nào khinh lời dạy, ắt bị hư bại; Còn ai kính sợ giới mạng, nấy được ban thưởng.
14. Sự dạy dỗ của người khôn ngoan vốn một nguồn sự sống, Đặng khiến người ta tránh khỏi bẫy sự chết.
15. Sự thông sáng thật được ân điển; Song con đường kẻ phạm tội lấy làm khốn cực thay.
16. Phàm người khôn khéo làm việc cứ theo sự hiểu biết; Nhưng kẻ ngu muội bày tỏ ra sự điên dại mình.
17. Sứ giả gian ác sa vào tai họa; Còn khâm sai trung tín khác nào thuốc hay.
18. Ai chối sự khuyên dạy sẽ bị nghèo khổ và sỉ nhục; Nhưng kẻ nào nhận tiếp lời quở trách sẽ được tôn trọng.
19. Sự ước ao mà được thành lấy làm êm dịu cho linh hồn; Còn lìa bỏ điều dữ, quả là sự gớm ghiếc cho kẻ ngu muội.
20. Ai giao tiếp với người khôn ngoan, trở nên khôn ngoan; Nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại.
21. Tai họa đuổi theo kẻ có tội; Còn phước lành là phần thưởng của người công bình.
22. Người lành lưu truyền gia sản cho con cháu mình; Song của cải kẻ có tội dành cho người công bình.
23. Chỗ người nghèo khai phá sanh nhiều lương thực; Nhưng có kẻ bị tiêu mất tại vì thiếu sự công bình;
24. Người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình; Song ai thương con ắt cần lo sửa trị nó.
25. Người công bình ăn cho phỉ dạ mình; Còn bụng kẻ ác bị đói.

Bản Dịch 2011

'

1 Con khôn ngoan nghe lời cha khuyên dạy,

Còn đứa nhạo báng không nghe lời quở trách của ai.

2 Người tốt sẽ hưởng bông trái lời mình nói,

Còn kẻ bội bạc phải chuốc lấy bạo tàn.

3 Ai giữ miệng mình giữ được mạng sống mình,

Kẻ nói nhiều ắt bại hoại chẳng sai.

4 Kẻ biếng nhác đói rũ mà không có gì ăn đỡ bụng,

Còn người siêng năng lúc nào thực phẩm cũng dư thừa.

5 Người ngay lành ghét những gì gian dối,

Còn kẻ ác gian mang đến xấu hổ và ô nhơ.

6 Ðức công chính bảo hộ người theo đường chân chính,

Còn sự gian tà lật đổ kẻ ác gian.

7 Có kẻ làm ra vẻ ta đây giàu có mà chẳng có gì cả,

Cũng có người làm ra vẻ nghèo nàn nhưng lại có của cải rất nhiều.

8 Của cải nhiều có thể là tiền để chờ chuộc mạng,

Còn người nghèo nàn chẳng nghe ai hăm dọa tiếng nào.

9 Ánh sáng người ngay lành luôn tỏa soi rực rỡ,

Nhưng đèn kẻ ác gian bị dập tắt mịt mờ.

10 Sự kiêu ngạo chỉ gây nên tranh cãi;

Người khôn ngoan biết ghi nhận lời khuyên.

11 Của cải nhờ lừa dối tinh vi để giàu mau sẽ chóng mất;

Nhưng người chăm chỉ làm ăn sẽ giàu vững từ từ.

12 Trì hoãn niềm hy vọng làm cho lòng đau đớn,

Ao ước được thành là cây sự sống xanh tươi.

13 Kẻ khinh dể lời hằng sống chuốc cho mình sự hủy diệt,

Người quý trọng điều răn chắc sẽ được thưởng ban.

14 Sự dạy dỗ của người khôn ngoan chính là nguồn sự sống,

Kẻ vâng theo sẽ không sa vào bẫy tử vong.

15 Nhận định sáng suốt luôn mang về ân huệ,

Còn đường kẻ bất trung gặp khốn đốn rất nhiều.

16 Người khôn ngoan nắm vững tin tức trước khi hành động,

Kẻ dại khờ hấp tấp phô bày sự dại dột mình ra.

17 Sứ giả gian hùng gây thêm điều rắc rối,

Sứ giả trung thành hóa giải những khó khăn.

18 Khinh dể lời khuyên dạy chuốc lấy bần cùng và nhục nhã,

Nhưng ai chịu nghe lời quở trách sẽ được tôn trọng vinh danh.

19 Mơ ước được thành làm tâm hồn khoan khoái;

Lìa bỏ gian tà là điều kẻ điên dại gớm ghê.

20 Ai giao thiệp với người khôn ngoan sẽ học được khôn ngoan,

Ai làm bạn với kẻ điên dại sẽ có ngày mang họa.

21 Nỗi bất hạnh luôn đuổi theo kẻ tội lỗi,

Sự phồn vinh là phần thưởng của người ngay lành.

22 Người tốt để gia tài lại cho con cháu,

Nhưng tội nhân tích trữ của cải để lại cho người ngay lành.

23 Ruộng của người nghèo trúng mùa và mang lại nhiều hoa lợi,

Nhưng sự bất công cướp sạch những hoa lợi đó đi.

24 Ai kiêng cữ roi vọt là không thương con cái,

Người thương con chăm chỉ sửa trị con mình.

25 Người ngay lành có đầy đủ thức ăn thức uống,

Kẻ ác gian bụng cứ đói triền miên.

Tài Liệu