Châm Ngôn: Chương 13

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB20C013)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Con khôn ngoan nghe sự khuyên dạy của cha; Song kẻ nhạo báng không khứng nghe lời quở trách.
2. Nhờ bông trái của miệng mình, người hưởng lấy sự lành; Còn linh hồn kẻ gian ác sẽ ăn điều cường bạo.
3. Kẻ canh giữ miệng mình, giữ được mạng sống mình; Nhưng kẻ nào hở môi quá, bèn bị bại hoại.
4. Lòng kẻ biếng nhác mong ước, mà chẳng có chi hết; Còn lòng người siêng năng sẽ được no nê.
5. Người công bình ghét lời dối trá; Song kẻ hung ác đáng gớm ghê và bị hổ thẹn.
6. Sự công bình bảo hộ người ăn ở ngay thẳng; Nhưng sự gian ác đánh đổ kẻ phạm tội.
7. Có kẻ làm bộ giàu, mà chẳng có gì hết; Cũng có người làm bộ nghèo, lại có của cải nhiều.
8. Giá chuộc mạng sống loài người, ấy là của cải mình; Còn kẻ nghèo chẳng hề nghe lời hăm dọa.
9. Sự sáng của kẻ lành soi rạng ngời; Nhưng đèn kẻ ác lại bị tắt đi.
10. Sự kiêu ngạo chỉ sanh ra điều cãi lộn; Còn sự khôn ngoan ở với người chịu lời khuyên dạy.
11. Hoạch tài ắt phải hao bớt; Còn ai lấy tay thâu góp sẽ được thêm của nhiều lên.
12. Sự trông cậy trì hoãn khiến lòng bị đau đớn; Nhưng khi sự ước ao được thành, thì giống như một cây sự sống.
13. Kẻ nào khinh lời dạy, ắt bị hư bại; Còn ai kính sợ giới mạng, nấy được ban thưởng.
14. Sự dạy dỗ của người khôn ngoan vốn một nguồn sự sống, Đặng khiến người ta tránh khỏi bẫy sự chết.
15. Sự thông sáng thật được ân điển; Song con đường kẻ phạm tội lấy làm khốn cực thay.
16. Phàm người khôn khéo làm việc cứ theo sự hiểu biết; Nhưng kẻ ngu muội bày tỏ ra sự điên dại mình.
17. Sứ giả gian ác sa vào tai họa; Còn khâm sai trung tín khác nào thuốc hay.
18. Ai chối sự khuyên dạy sẽ bị nghèo khổ và sỉ nhục; Nhưng kẻ nào nhận tiếp lời quở trách sẽ được tôn trọng.
19. Sự ước ao mà được thành lấy làm êm dịu cho linh hồn; Còn lìa bỏ điều dữ, quả là sự gớm ghiếc cho kẻ ngu muội.
20. Ai giao tiếp với người khôn ngoan, trở nên khôn ngoan; Nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại.
21. Tai họa đuổi theo kẻ có tội; Còn phước lành là phần thưởng của người công bình.
22. Người lành lưu truyền gia sản cho con cháu mình; Song của cải kẻ có tội dành cho người công bình.
23. Chỗ người nghèo khai phá sanh nhiều lương thực; Nhưng có kẻ bị tiêu mất tại vì thiếu sự công bình;
24. Người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình; Song ai thương con ắt cần lo sửa trị nó.
25. Người công bình ăn cho phỉ dạ mình; Còn bụng kẻ ác bị đói.

Bản Dịch 2011

1. Con khôn ngoan nghe lời cha khuyên dạy,
Còn đứa nhạo khinh không nghe lời quở trách của ai.
2. Người tốt sẽ hưởng bông trái của lời mình nói,
Còn phường phản bội sẽ chuốc lấy sự bạo tàn.
3. Ai giữ miệng mình sẽ giữ được mạng sống mình,
Kẻ nói nhiều ắt sẽ bại hoại chẳng sai.
4. Kẻ biếng nhác đói rũ mà không có gì ăn đỡ bụng,
Còn người siêng năng lúc nào thực phẩm cũng dư thừa.
5. Người ngay lành ghét những gì gian dối,
Còn kẻ ác gian mang lại sự tồi tệ và nhuốc nhơ.
6. Ðức công chính bảo hộ người ngay thẳng,
Còn tội lỗi làm sụp đổ kẻ ác gian.
7. Có kẻ làm ra vẻ ta đây giàu có mà thật ra chẳng có gì cả,
Cũng có người làm ra vẻ nghèo khó mà lại có của cải rất nhiều.
8. Của cải nhiều có thể là tiền để chờ chuộc mạng,
Còn người nghèo khó chẳng có gì nên chẳng ai thèm hăm dọa.
9. Ánh sáng của người ngay lành luôn tỏa soi rực rỡ,
Nhưng đèn của kẻ gian ác sẽ sớm bị dập tắt.
10. Sự kiêu ngạo chỉ gây điều tranh cãi,
Người khôn ngoan biết ghi nhận lời khuyên.
11. Của cải nhờ lừa dối tinh vi để làm giàu nhanh chóng sẽ mau tan biến,
Nhưng ai chăm chỉ làm ăn và dành dụm từ từ sẽ giàu vững.
12. Trì hoãn niềm hy vọng làm cho lòng đau đớn,
Ao ước được thành là cây sự sống xanh tươi.
13. Kẻ khinh dể lời khuyên dạy chuốc lấy sự hủy hoại cho mình,
Người biết quý trọng điều răn chắc sẽ được ban thưởng.
14. Sự dạy dỗ của người khôn ngoan chính là nguồn sự sống,
Kẻ vâng theo sẽ không sa vào bẫy tử vong.
15. Người thông sáng sẽ nhận ân huệ tốt,
Còn đường của kẻ bất trung sẽ gặp những khốn đốn rất nhiều.
16. Người thông minh làm việc gì cũng sáng suốt,
Kẻ dại khờ phô diễn sự dại dột nó ra.
17. Sứ giả gian hùng gây thêm điều rắc rối,
Sứ giả trung thành hóa giải được những khó khăn.
18. Khinh dể lời khuyên dạy chuốc lấy bần cùng nhục nhã,
Nhưng người chịu nghe lời quở trách sẽ được tôn trọng về sau.
19. Mơ ước được thành làm khoan khoái tâm hồn mong mỏi,
Lìa bỏ gian ác là điều kẻ điên dại gớm ghê.
20. Ai giao thiệp với người khôn ngoan sẽ học được khôn ngoan,
Ai làm bạn với kẻ điên dại sẽ có ngày mang họa.
21. Nỗi bất hạnh luôn đuổi theo kẻ tội lỗi,
Sự phồn vinh là phần thưởng của người ngay lành.
22. Người tốt sẽ để gia tài lại cho con cháu,
Nhưng kẻ tội lỗi tích trữ của cải cho người ngay lành.
23. Ruộng của người nghèo trúng mùa và mang lại nhiều hoa lợi,
Nhưng sự bất công cướp sạch những hoa lợi đó đi.
24. Ai kiêng cữ roi vọt là không thương con cái,
Người thương con ắt sửa trị con mình.
25. Người ngay lành thừa của ăn của uống,
Kẻ gian ác bụng cứ đói triền miên.

Tài Liệu