Châm Ngôn: Chương 11

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB20C011)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Cây cân giả lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Nhưng trái cân đúng được đẹp lòng Ngài.
2. Khi kiêu ngạo đến, sỉ nhục cũng đến nữa; Nhưng sự khôn ngoan vẫn ở với người khiêm nhượng.
3. Sự thanh liêm của người ngay thẳng dẫn dắt họ; Còn sự gian tà của kẻ bất trung sẽ hủy diệt chúng nó.
4. Trong ngày thạnh nộ, tài sản chẳng ích chi cả; Duy công bình giải cứu khỏi sự chết.
5. Sự công bình của người trọn vẹn ban bằng đường lối người; Nhưng kẻ hung ác vì gian ác mình mà sa ngã.
6. Sự công bình của người ngay thẳng sẽ giải cứu họ; Song kẻ bất trung bị mắc trong sự gian ác của mình.
7. Khi kẻ ác chết, sự trông mong nó mất; Và sự trông đợi của kẻ cường bạo bị diệt.
8. Người công bình được cứu khỏi hoạn nạn; Rồi kẻ hung ác sa vào đó thế cho người.
9. Kẻ ác lấy lời nói mà làm tàn hại người lân cận mình; Còn các người công bình nhờ tri thức mà được cứu khỏi.
10. Cả thành đều vui vẻ về sự may mắn của người công bình; Nhưng khi kẻ ác bị hư mất, bèn có tiếng reo mừng.
11. Nhờ người ngay thẳng chúc phước cho, thành được cao trọng; Song tại miệng kẻ tà ác, nó bị đánh đổ.
12. Kẻ nào khinh dể người lân cận mình thiếu trí hiểu; Nhưng người khôn sáng làm thinh.
13. Kẻ đi thèo lẻo tỏ ra điều kín đáo; Còn ai có lòng trung tín giữ kín công việc.
14. Dân sự sa ngã tại không chánh trị; Song nếu có nhiều mưu sĩ, bèn được yên ổn.
15. Người nào bảo lãnh cho người ngoại, ắt bị hại; Nhưng ai ghét cuộc bảo lãnh, bèn được bình an vô sự.
16. Người đàn bà có duyên được sự tôn trọng; Còn người đàn ông hung bạo được tài sản.
17. Người nhân từ làm lành cho linh hồn mình; Còn kẻ hung bạo xui khổ cực cho thịt mình.
18. Kẻ dữ ăn được công giá hư giả; Song ai gieo điều công bình hưởng phần thưởng chắc chắn.
19. Người nào vững lòng ở công bình được đến sự sống; Còn kẻ săn theo ác gây sự chết cho mình.
20. Kẻ có lòng gian tà lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Nhưng ai có tánh hạnh trọn vẹn được đẹp lòng Ngài.
21. Quả thật kẻ gian ác chẳng hề khỏi bị hình phạt; Song dòng dõi người công bình sẽ được cứu khỏi.
22. Một người đàn bà đẹp đẽ mà thiếu dè dặt, Khác nào một vòng vàng đeo nơi mũi heo.
23. Sự ao ước của người công bình chỉ là điều thiện; Còn điều kẻ ác trông đợi, ấy là cơn thạnh nộ.
24. Có người rải của mình ra, lại càng thêm nhiều lên; Cũng có người chắt lót quá bực, nhưng chỉ được sự thiếu thốn.
25. Lòng rộng rãi sẽ được no nê; Còn ai nhuần gội, chính người sẽ được nhuần gội.
26. Kẻ nào cầm giữ lúa thóc, bị dân sự rủa sả; Song sự chúc phước sẽ giáng trên đầu người bán nó ra.
27. Ai tìm cầu sự thiện, tìm kiếm ân điển; Nhưng ai tìm cầu điều ác, tất ác sẽ xảy đến cho nó.
28. Kẻ nào tin cậy nơi của cải mình sẽ bị xiêu ngã; Còn người công bình được xanh tươi như lá cây.
29. Ai khuấy rối nhà mình sẽ được gió làm cơ nghiệp; Còn kẻ điên cuồng trở nên tôi tớ cho người có lòng khôn ngoan.
30. Kết quả của người công bình giống như cây sự sống; Người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta.
31. Kìa, người công bình được báo đáp nơi thế thượng; Phương chi kẻ hung ác và kẻ có tội!

Bản Dịch 2011

1. CHÚA gớm ghiếc kẻ dùng cây cân giả,
Nhưng người cân lường chính xác quả làm đẹp lòng Ngài.
2. Sự kiêu ngạo đến trước, rồi rước sự nhục nhã đến sau,
Còn ai khiêm nhường là đi cùng đường với sự khôn ngoan.
3. Ðức liêm khiết của những người chính trực sẽ hướng dẫn họ,
Còn tánh bất lương của phường xảo trá sẽ tiêu diệt chúng.
4. Trong ngày thịnh nộ, của cải giàu có không giúp được gì,
Nhưng đức công chính sẽ cứu người ta khỏi chết.
5. Ðức công chính của những người trọn lành sẽ giữ họ trong đường ngay nẻo chánh;
Còn sự gian ác của kẻ gian manh sẽ đánh chúng ngã nhào.
6. Ðức công chính của những người chính trực sẽ giải thoát họ;
Còn quân bất lương sẽ bị chính mưu ác của chúng hãm hại.
7. Khi kẻ gian ác chết, hy vọng của nó cũng chết theo;
Sự trông mong của kẻ bất chính sẽ vĩnh viễn tiêu tan.
8. Người ngay lành được giải thoát khỏi những khó khăn;
Còn kẻ gian ác lại bị lâm vào đó.
9. Lời nói của kẻ đạo đức giả gây tai hại cho người lân cận,
Còn trí tuệ của người ngay lành giải cứu người ấy thoát ra.
10. Khi người ngay lành được bình an vô sự, cả thành vui vẻ;
Khi kẻ ác bị diệt vong, ai nấy đều vui mừng.
11. Nhờ người chính trực chúc phước nên thành được cao trọng,
Nhưng vì miệng kẻ gian tà mà thành bị sụp đổ tan tành.
12. Kẻ vô tri mới khinh khi người khác,
Còn người sáng suốt im lặng, không phát biểu điều gì.
13. Kẻ hay thèo lẻo rêu rao điều bí mật,
Còn người tín cẩn vẫn giữ kín chuyện bí mật trong lòng.
14. Thiếu sự lãnh đạo sáng suốt quốc gia sụp đổ,
Nhưng có mưu sĩ nhiều tổ quốc được an ninh.
15. Bảo đảm cho người lạ vay tiền sẽ chuốc họa vào thân,
Còn khước từ sự giúp đỡ như vậy sẽ được bình an vô sự.
16. Người phụ nữ thùy mị duyên dáng sẽ được quý trọng,
Còn người phụ nữ ghét đức hạnh sẽ chóng bị hổ ngươi.
(Kẻ nhút nhát rụt rè sẽ trở nên nghèo khó,
Còn người tháo vát siêng năng sẽ có được giàu sang.)
17. Ai nhân từ là làm lợi cho mình,
Còn kẻ hung dữ là tự hại bản thân.
18. Kẻ gian ác sẽ chỉ được của phù du làm lương hướng,
Còn người gieo sự công chính sẽ hưởng phần thưởng lâu dài.
19. Người kiên trì giữ mình trong sự công chính sẽ sống còn;
Nhưng ai đeo đuổi sự gian ác sẽ sớm bị diệt mất.
20. CHÚA gớm ghiếc lòng dạ gian tà;
Nhưng Ngài vui lòng với người giữ đường lối mình trọn vẹn.
21. Hãy biết rõ, kẻ gian ác sẽ không bao giờ thoát khỏi hình phạt;
Nhưng con cháu người ngay lành sẽ thoát khỏi nỗi oan khiên.
22. Như vòng vàng đeo nơi mũi heo thể nào,
Người phụ nữ đẹp người nhưng không đẹp nết cũng thể ấy.
23. Ước vọng của người ngay lành cuối cùng rồi cũng đạt được;
Còn sự trông mong của kẻ ác sẽ là cơn thịnh nộ mà thôi.
24. Có người rải của mình ra, nhưng càng giàu thêm lên;
Trong khi kẻ khư khư giữ của, lại chỉ được sự túng thiếu.
25. Người hào phóng sẽ được hào phú,
Ai cho người khát nước uống có ngày sẽ được cho nước uống lại.
26. Kẻ giữ lúa gạo lại để đầu cơ trục lợi sẽ bị nguyền rủa,
Còn người bán nó ra sẽ được phước hạnh tuôn đổ trên mình.
27. Ai chuyên cần tìm cầu điều thiện sẽ nhận được ân huệ,
Nhưng kẻ nào mải mê làm điều ác sẽ bị họa giáng vào thân.
28. Kẻ để lòng tin cậy vào của cải sẽ phải héo khô tàn tạ;
Còn người ngay lành sẽ hưng thịnh như những lá xanh tươi.
29. Kẻ gây rối trong gia đình sẽ lĩnh phần gia tài là gió;
Kẻ dại khờ sẽ làm tôi tớ cho người khôn ngoan.
30. Trái của người ngay lành là cây sự sống;
Ai chinh phục được linh hồn người ta là người khôn ngoan.
31. Nếu người ngay lành được báo đền trên đất,
Thì kẻ gian ác và kẻ tội lỗi ắt sẽ không khỏi bị phạt.

Tài Liệu