Châm Ngôn: Chương 11

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB20C011)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đức Giê-hô-va ghê tởm cái cân gian dối, nhưng Ngài hài lòng với quả cân đúng.

2. Lúc kiêu ngạo đến, nhục nhã cũng đến, nhưng sự khiêm nhường thì đi cùng với sự khôn ngoan.

3. Sự liêm chính của người ngay thẳng sẽ dẫn dắt họ, nhưng sự gian tà của kẻ xảo trá sẽ hủy diệt họ.

4. Giàu có không ích lợi gì trong ngày thịnh nộ, nhưng sự công chính giải cứu khỏi sự chết.

5. Sự công chính của người chính trực sẽ giữ họ trong đường ngay nẻo chánh, nhưng kẻ ác sẽ sa bại bởi chính sự gian ác của mình.

6. Sự công chính của người ngay thẳng giải cứu người, nhưng kẻ xảo trá bị mắc bẫy bởi lòng tham của mình.

7. Khi chết điều mong đợi của kẻ ác sẽ tiêu tan, và niềm hy vọng của những kẻ gây rối loạn cũng tiêu tan.

8. Người công chính được cứu khỏi hoạn nạn, nhưng hoạn nạn xảy đến với kẻ gian ác.

9. Kẻ vô đạo dùng môi miệng làm hại người lân cận, nhưng người công chính được giải cứu nhờ hiểu biết.

10. Khi người công chính thịnh vượng, thành phố vui vẻ, khi kẻ ác bị hủy diệt, thành phố reo mừng.

11. Nhờ phước lành của người ngay thẳng một thành phố được tôn cao, nhưng vì miệng của kẻ ác mà nó bị tan nát.

12. Người thiếu hiểu biết khinh miệt người lân cận mình, nhưng người hiểu biết thì im lặng.

13. Kẻ thèo lẻo đi ra tiết lộ điều thầm kín, nhưng người có tâm hồn đáng tin cậy thì giữ kín vấn đề.

14. Một dân tộc sẽ sụp đổ vì không có đường hướng, nhưng nhờ nhiều cố vấn mà có được an toàn.

15. Ai bảo lãnh cho người xa lạ sẽ mang họa, nhưng ai ghét việc bảo lãnh sẽ được an toàn.

16. Người đàn bà nhân hậu được tôn trọng, còn người đàn ông mạnh mẽ sẽ được giàu sang.

17. Người nhân từ làm lợi cho linh hồn của mình, nhưng kẻ hung dữ là tự hại bản thân.

18. Kẻ ác làm việc gian dối, nhưng người gieo sự công chính chắc chắn sẽ được phần thưởng.

19. Người công chính sẽ sống, nhưng kẻ theo đuổi việc ác sẽ đem đến cái chết cho chính mình.

20. Đức Giê-hô-va ghê tởm những kẻ có lòng gian tà, nhưng Ngài vui thích những người có đường lối trọn vẹn.

21. Chắc chắn kẻ ác không tránh khỏi bị trừng phạt, nhưng dòng dõi người công chính sẽ được giải cứu.

22. Một vòng vàng đeo nơi mũi heo thể nào, thì một phụ nữ xinh đẹp nhưng thiếu khôn khéo cũng như vậy.

23. Điều ao ước của người công chính chỉ là điều tốt lành, nhưng sự mong chờ của kẻ ác chỉ là sự cuồng nộ.

24. Có người rải của cải mình ra, nhưng lại được nhiều hơn; nhưng cũng có người giữ lại không theo sự công bằng, thì dẫn đến sự nghèo thiếu.

25. Người rộng rãi sẽ được giàu có; ai cho người khác uống nước sẽ được nước uống.

26. Dân chúng nguyền rủa kẻ đầu cơ lúa gạo, nhưng chúc phước cho người bán nó ra.

27. Ai sốt sắng tìm kiếm điều thiện sẽ gặp ân huệ, nhưng ai đeo đuổi điều ác, thì nó sẽ đến với mình.

28. Người nào tin cậy nơi của cải mình sẽ bị sa bại, nhưng người công chính sẽ phát triển như cành lá xanh tươi.

29. Ai quấy rối gia đình của mình sẽ thừa hưởng gió, còn kẻ điên dại phải làm nô lệ cho người có lòng khôn ngoan.

30. Kết quả của người công chính là cây sự sống; ai chinh phục được linh hồn là người khôn ngoan.

31. Nếu người công chính sẽ được báo đáp ngay trên đất này, thì kẻ gian ác và tội lỗi sẽ còn bị báo trả nhiều hơn thế nữa.

Bản Dịch 1925

1. Cây cân giả lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Nhưng trái cân đúng được đẹp lòng Ngài.
2. Khi kiêu ngạo đến, sỉ nhục cũng đến nữa; Nhưng sự khôn ngoan vẫn ở với người khiêm nhượng.
3. Sự thanh liêm của người ngay thẳng dẫn dắt họ; Còn sự gian tà của kẻ bất trung sẽ hủy diệt chúng nó.
4. Trong ngày thạnh nộ, tài sản chẳng ích chi cả; Duy công bình giải cứu khỏi sự chết.
5. Sự công bình của người trọn vẹn ban bằng đường lối người; Nhưng kẻ hung ác vì gian ác mình mà sa ngã.
6. Sự công bình của người ngay thẳng sẽ giải cứu họ; Song kẻ bất trung bị mắc trong sự gian ác của mình.
7. Khi kẻ ác chết, sự trông mong nó mất; Và sự trông đợi của kẻ cường bạo bị diệt.
8. Người công bình được cứu khỏi hoạn nạn; Rồi kẻ hung ác sa vào đó thế cho người.
9. Kẻ ác lấy lời nói mà làm tàn hại người lân cận mình; Còn các người công bình nhờ tri thức mà được cứu khỏi.
10. Cả thành đều vui vẻ về sự may mắn của người công bình; Nhưng khi kẻ ác bị hư mất, bèn có tiếng reo mừng.
11. Nhờ người ngay thẳng chúc phước cho, thành được cao trọng; Song tại miệng kẻ tà ác, nó bị đánh đổ.
12. Kẻ nào khinh dể người lân cận mình thiếu trí hiểu; Nhưng người khôn sáng làm thinh.
13. Kẻ đi thèo lẻo tỏ ra điều kín đáo; Còn ai có lòng trung tín giữ kín công việc.
14. Dân sự sa ngã tại không chánh trị; Song nếu có nhiều mưu sĩ, bèn được yên ổn.
15. Người nào bảo lãnh cho người ngoại, ắt bị hại; Nhưng ai ghét cuộc bảo lãnh, bèn được bình an vô sự.
16. Người đàn bà có duyên được sự tôn trọng; Còn người đàn ông hung bạo được tài sản.
17. Người nhân từ làm lành cho linh hồn mình; Còn kẻ hung bạo xui khổ cực cho thịt mình.
18. Kẻ dữ ăn được công giá hư giả; Song ai gieo điều công bình hưởng phần thưởng chắc chắn.
19. Người nào vững lòng ở công bình được đến sự sống; Còn kẻ săn theo ác gây sự chết cho mình.
20. Kẻ có lòng gian tà lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Nhưng ai có tánh hạnh trọn vẹn được đẹp lòng Ngài.
21. Quả thật kẻ gian ác chẳng hề khỏi bị hình phạt; Song dòng dõi người công bình sẽ được cứu khỏi.
22. Một người đàn bà đẹp đẽ mà thiếu dè dặt, Khác nào một vòng vàng đeo nơi mũi heo.
23. Sự ao ước của người công bình chỉ là điều thiện; Còn điều kẻ ác trông đợi, ấy là cơn thạnh nộ.
24. Có người rải của mình ra, lại càng thêm nhiều lên; Cũng có người chắt lót quá bực, nhưng chỉ được sự thiếu thốn.
25. Lòng rộng rãi sẽ được no nê; Còn ai nhuần gội, chính người sẽ được nhuần gội.
26. Kẻ nào cầm giữ lúa thóc, bị dân sự rủa sả; Song sự chúc phước sẽ giáng trên đầu người bán nó ra.
27. Ai tìm cầu sự thiện, tìm kiếm ân điển; Nhưng ai tìm cầu điều ác, tất ác sẽ xảy đến cho nó.
28. Kẻ nào tin cậy nơi của cải mình sẽ bị xiêu ngã; Còn người công bình được xanh tươi như lá cây.
29. Ai khuấy rối nhà mình sẽ được gió làm cơ nghiệp; Còn kẻ điên cuồng trở nên tôi tớ cho người có lòng khôn ngoan.
30. Kết quả của người công bình giống như cây sự sống; Người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta.
31. Kìa, người công bình được báo đáp nơi thế thượng; Phương chi kẻ hung ác và kẻ có tội!

Bản Dịch 2011

'

1 CHÚA gớm ghiếc kẻ dùng trái cân giả,

Nhưng người cân lường chính xác quả làm đẹp lòng Ngài.

2 Sự kiêu ngạo đến trước, sự nhục nhã đến sau,

Còn sự khôn ngoan ở với người khiêm nhường.

3 Ðức liêm khiết của những người chính trực hướng dẫn họ,

Còn tính bất lương của phường gian xảo tiêu diệt chúng.

4 Trong ngày thịnh nộ của cải giàu có không giúp được gì,

Nhưng đức công chính cứu người ta khỏi chết.

5 Ðức công chính của những người trọn lành giữ họ đi trong đường ngay nẻo chánh;

Còn sự gian ác của kẻ gian manh đánh chúng ngã nhào.

6 Ðức công chính của người chính trực giải thoát họ;

Còn những kẻ bất trung bị chính dục vọng chúng bao vây.

7 Khi kẻ gian ác chết, hy vọng của nó cũng chết theo;

Sự trông mong được quyền lực của kẻ bất chính cũng tiêu tan.

8 Người ngay lành được giải thoát khỏi những khó khăn;

Còn kẻ gian ác lại bị lâm vào đó.

9 Lời nói của kẻ đạo đức giả gây tai hại cho người lân cận,

Còn trí tuệ của người ngay lành giải cứu người ấy thoát ra.

10 Khi người ngay lành được bình an vô sự, cả thành vui vẻ;

Khi kẻ ác bị diệt vong, ai nấy đều lộ vẻ vui mừng.

11 Nhờ người chính trực chúc phước nên thành được cao trọng,

Nhưng vì miệng kẻ gian tà mà thành bị sụp đổ tan tành.

12 Kẻ vô tri mới khinh khi người khác,

Còn người sáng suốt lặng thinh, không phát biểu điều gì.

13 Kẻ hay thèo lẻo rêu rao điều bí mật,

Còn người tín cẩn vẫn giữ kín điều bí mật trong lòng.

14 Nơi nào không mưu luận, lòng người suy sụp;

Nhưng có mưu sĩ nhiều, nơi đó được an toàn.

15 Bảo đảm cho người lạ vay tiền sẽ chuốc họa vào thân,

Còn khước từ sự giúp đỡ như thế sẽ được bình an vô sự.

16 Người phụ nữ thùy mị duyên dáng được quý trọng,

Những người nam tháo vát siêng năng được giàu sang.

17 Ai nhân từ là làm lợi cho mình,

Còn kẻ hung dữ là tự hại bản thân.

18 Kẻ gian ác chỉ được của phù du làm lương hướng,

Nhưng người gieo sự công chính được phần thưởng chắc bền.

19 Người kiên trì giữ mình trong sự công chính sẽ được sống còn;

Nhưng ai đeo đuổi sự gian tà là tự tìm cái chết.

20 Những kẻ có lòng dạ gian tà là gớm ghiếc đối với CHÚA,

Nhưng những người giữ đường lối mình trọn vẹn là niềm vui thích của Ngài.

21 Hãy biết rõ, kẻ gian ác sẽ không bao giờ thoát khỏi hình phạt;

Nhưng con cháu người ngay lành sẽ thoát khỏi nỗi oan khiên.

22 Như vòng vàng đeo nơi mũi heo thể nào,

Người phụ nữ đẹp người nhưng không đẹp nết cũng thể ấy.

23 Ước vọng của người ngay lành cuối cùng cũng đạt được;

Còn sự trông mong của kẻ ác chỉ là cơn thịnh nộ mà thôi.

24 Có người rải của mình ra lại càng giàu thêm lên;

Trong khi kẻ khư khư giữ của thì chỉ được sự túng thiếu.

25 Người hào phóng sẽ được hào phú;

Ai cho người khát uống nước có ngày sẽ được cho nước uống lại.

26 Kẻ giữ lúa gạo lại để đầu cơ trục lợi sẽ bị nguyền rủa;

Còn người bán nó ra được phước hạnh tuôn đổ trên đầu.

27 Ai chuyên cần tìm điều thiện sẽ nhận được ân huệ;

Nhưng kẻ nào mải mê làm điều ác sẽ bị họa giáng vào thân.

28 Kẻ để lòng tin cậy vào của cải sẽ héo khô tàn rụng;

Còn người ngay lành sẽ hưng thịnh như cành lá xanh tươi.

29 Kẻ gây rối trong gia đình sẽ lĩnh phần gia tài là gió;

Kẻ dại khờ sẽ làm tôi tớ cho người khôn ngoan.

30 Trái của người ngay lành chính là cây sự sống;

Ai chinh phục được những linh hồn ấy là người khôn ngoan.

31 Nếu người ngay lành mà còn được báo đền trên đất,

Thì lẽ nào kẻ gian ác và kẻ tội lỗi lại thoát khỏi bị báo trả sao?


Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành