Châm Ngôn: Chương 4

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB20C004)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của một người cha, Khá chủ ý vào, hầu cho biết sự thông sáng;
2. Vì ta ban cho các con một đạo lý tốt lành; Chớ lìa bỏ lời dạy dỗ của ta.
3. Khi còn thơ ấu, ta là con trai của cha ta, Một đứa con một của mẹ ta yêu mến.
4. Cha ta có dạy ta rằng: Lòng con khá ghi nhớ các lời ta; Hãy gìn giữ mạng lịnh ta, thì con sẽ được sống.
5. Khá cầu lấy sự khôn ngoan, khá cầu lấy sự thông sáng, Chớ quên, chớ xây bỏ các lời của miệng ta;
6. Đừng lìa bỏ sự khôn ngoan, ắt người sẽ gìn giữ con; Hãy yêu mến người, thì người sẽ phù hộ con.
7. Sự khôn ngoan là điều cần nhất; vậy, khá cầu lấy sự khôn ngoan; Hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng.
8. Hãy tôn tặng sự khôn ngoan, thì sự khôn ngoan sẽ thăng con lên, Làm cho con được vinh hiển, khi con hoài niệm đến.
9. Sự khôn ngoan sẽ đội trên đầu con một dây hoa mĩ, Và ban cho con một mão triều thiên vinh quang.
10. Hỡi con, hãy nghe và tiếp nhận các lời ta; Thì năm tháng của đời con sẽ được thêm nhiều lên.
11. Ta đã dạy dỗ con đường khôn ngoan, Dẫn con đi trong các lối ngay thẳng.
12. Khi con đi, bước chân con sẽ không ngập ngừng, Và khi con chạy, con sẽ không vấp ngã.
13. Hãy nắm chắc điều khuyên dạy, chớ buông ra; Khá gìn giữ nó, vì là sự sống của con.
14. Chớ vào trong lối kẻ hung dữ, Và đừng đi đường kẻ gian ác.
15. Hãy tránh đường ấy, chớ đi ngang qua nó; Hãy xây khỏi nó và cứ đi thẳng.
16. Vì nếu chúng nó không làm điều ác, thì ngủ không đặng; Bằng chưa gây cho người nào vấp phạm, thì giấc ngủ bị cất khỏi chúng nó.
17. Vì chúng nó ăn bánh của sự gian ác, Và uống rượu của sự hung hăng.
18. Nhưng con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, Càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa.
19. Còn nẻo kẻ gian ác vẫn như tăm tối; Chúng nó chẳng biết mình vấp ngã vì đâu.
20. Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, Khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta.
21. Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, Hãy giữ lấy nơi lòng con.
22. Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó, Và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ.
23. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.
24. Con hãy dẹp ra sự gian tà của miệng, Và bỏ cách xa con sự giả dối của môi.
25. Mắt con hãy ngó ngay trước mặt, Và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con.
26. Hãy ban bằng cái nẻo của chân con đi, Và lập cho vững vàng các đường lối con,
27. Chớ xây qua bên hữu hay bên tả; Hãy dời chân con khỏi sự ác.

Bản Dịch 2011

Lời khuyên Nhủ của Từ Phụ

1 Các con ơi, hãy lắng nghe lời cha dạy bảo;

Hãy chú tâm lãnh hội đến tinh tường.

2 Vì cha cho các con những lời khuyên dạy tốt;

Mong các con đừng bỏ lời giáo huấn của cha.

3 Khi cha còn là một đứa con thơ dại của ông nội các con,

Là con một yêu dấu của bà nội các con.

4 Ông nội các con đã dạy cha rằng:

Lòng con khá ghi tạc lời cha dạy bảo;

Giữ mệnh lệnh cha để con sống oai hùng:

5 Hãy kiếm khôn ngoan, khá tìm thông sáng,

Ðừng quên và chớ lìa bỏ lời cha.

6 Ðừng lìa bỏ khôn ngoan, thì nàng sẽ bảo vệ con;

Yêu mến nàng, thì nàng sẽ gìn giữ con.

7 Khôn ngoan là nhu cầu tối thượng, nên con phải đạt sự khôn ngoan;

Trong mọi thứ con đạt được ở đời, hãy cố đạt sự thông sáng.

8 Hãy coi trọng nàng, nàng sẽ làm con được tôn trọng;

Ôm giữ nàng, nàng sẽ mang vinh dự đến cho con.

9 Nàng sẽ đặt trên đầu con một vòng hoa tuyệt mỹ;

Nàng sẽ dâng tặng con mão miện đắc thắng huy hoàng.

Sống theo Ðường Chính Trực

10 Con ơi, hãy lắng nghe và tiếp nhận lời cha,

Thì những năm của đời con sẽ thêm nhiều lên.

11 Cha đã dạy dỗ con theo đường lối khôn ngoan;

Cha đã hướng dẫn con theo những nẻo đường ngay thẳng.

12 Khi con đi, các bước con sẽ không bị cản trở;

Nếu con chạy, con sẽ không bị vấp ngã bao giờ.

13 Hãy giữ chặt lời giáo huấn, đừng buông nó ra.

Hãy canh giữ nàng, vì nàng là sự sống của con.

14 Con đừng đi vào nẻo đường của phường gian ác,

Bước chân con chớ đặt vào lối của bọn gian tà.

15 Con hãy tránh xa nó và đừng đi vào đường đó;

Con hãy quay khỏi nó và tiếp tục đường mình.

16 Vì kẻ ác sẽ không ngủ được nếu không làm gì ác đức;

Chúng sẽ bị mất ngủ nếu chưa gây vấp ngã cho ai.

17 Vì chúng cho làm chuyện gian tà thiết yếu như ăn cơm ăn bánh,

Và cho việc bạo tàn là cần có như uống rượu khi ăn.

18 Ðường của người ngay lành giống như ánh bình minh rực rỡ,

Càng lúc càng rạng ngời cho đến khi chiếu sáng khắp bầu trời;

19 Còn đường kẻ gian ác giống như đêm khuya tăm tối;

Chúng ngã nhào mà không biết ngã vì sao.

20 Con ơi, hãy chú tâm để ý đến lời cha;

Hãy nghiêng tai nghe lời cha khuyên bảo.

21 Ðừng để chúng vuột khỏi tầm mắt con;

Hãy giữ chúng trong lòng con.

22 Vì chúng là sự sống cho người nào tìm được chúng;

Chúng là sức khỏe cho thân thể ai có chúng trong lòng.

23 Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết,

Vì các nguồn sự sống đều từ đó mà ra.

24 Hãy bỏ khỏi miệng con những lời điêu ngoa gian dối,

Hãy quăng khỏi môi con những lời dối trá lọc lừa.

25 Mắt con hãy nhìn thẳng về phía trước,

Ánh mắt con khá hướng thẳng về phía trước mặt con.

26 Hãy giữ chân con trong đường ngay nẻo chánh,

Ðể mọi đường lối con được thiết lập vững vàng.

27 Ðừng quay qua bên phải hoặc quay qua bên trái;

Hãy quay bước chân con ra khỏi chỗ gian tà.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu