Thi Thiên: Chương 147

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C147)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va,! vì là điều tốt. Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta; vì là việc tốt lành. Sự ngợi khen hiệp lễ nghi.
2. Đức Giê-hô-va xây cất Giê-ru-sa-lem; Ngài hiệp lại những kẻ bị tản lạc của Y-sơ-ra-ên,
3. Chữa lành người có lòng đau thương, Và bó vít của họ.
4. Ngài đếm số các vì sao, Gọi từng tên hết thảy các vì ấy.
5. Chúa chúng tôi thật lớn, có quyền năng cả thể; Sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận.
6. Đức Giê-hô-va nâng đỡ người khiêm nhường, Đánh đổ kẻ ác xuống đất.
7. Hãy hát sự cảm tạ cho Đức Giê-hô-va, Gảy đàn cầm mà ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi.
8. Ngài bao các từng trời bằng mây, Sắm sửa mưa cho đất, Làm cho cỏ mọc trên núi.
9. Ban đồ ăn cho thú vật, Và cho quạ con kêu rêu.
10. Ngài chẳng đẹp lòng sức của ngựa, Cũng không thích chân của loài người,
11. Bèn là đẹp lòng người kính sợ Ngài, Và kẻ trông đợi sự nhân từ của Ngài.
12. Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ớ Si-ôn, hãy ca tụng Đức Chúa Trời ngươi!
13. Vì Ngài đã làm cho then cửa ngươi nên vững chắc, Ban phước cho con cái ngươi ở giữa ngươi.
14. Ngài giáng bình an trong bờ cõi ngươi, Làm cho ngươi được đầy dẫy lúa miến tốt nhất.
15. Ngài ra lịnh mình trên đất, Lời của Ngài chạy rất mau.
16. Ngài cho mưa tuyết như lông chiên, Rải sương mốc trắng khác nào tro.
17. Ngài ném giá từng miếng; Ai chịu nổi được sự lạnh lẽo của Ngài?
18. Ngài ra lịnh làm cho tuyết giá tan ra, Khiến gió thổi, nước bèn chảy.
19. Ngài truyền lời mình cho Gia-cốp, Luật lệ và mạng lịnh mình cho Y-sơ-ra-ên.
20. Ngài chẳng hề làm như vậy cho dân nào khác; Chúng nó không có biết mạng lịnh của Ngài. Ha-lê-lu-gia!

Bản Dịch 2011

Ca Tụng CHÚA vì Giê-ru-sa-lem Ðược Tái Lập và Thịnh Vượng

1 Hãy ca ngợi CHÚA!

Ca hát chúc tụng Ðức Chúa Trời chúng ta là điều tốt đẹp;

Vì tôn ngợi Ngài là điều vui thỏa và hợp lý dường nào!

2 CHÚA xây dựng lại Giê-ru-sa-lem;

Ngài gom nhóm những người bị tản lạc của I-sơ-ra-ên trở về.

3 Ngài rịt lành tâm hồn tan vỡ;

Và băng bó các vết thương của họ.

4 Ngài định số lượng các vì sao;

Ngài gọi chúng theo tên riêng của từng vì sao một.

5 CHÚA chúng ta vĩ đại biết bao!

Quyền năng Ngài thật là vô hạn.

Kiến thức Ngài quả thật vô cùng.

6 CHÚA nhấc đưa những người nghèo khó lên cao,

Nhưng Ngài đánh đổ những kẻ gian ác ngã nhào xuống đất.

7 Hãy dâng lên CHÚA những lời cảm tạ;

Hãy dùng nhạc khí ca ngợi Ðức Chúa Trời.

8 Ngài bao phủ các tầng trời bằng mây;

Ngài chuẩn bị các trận mưa cho đất;

Ngài khiến cỏ mọc trên các núi đồi.

9 Ngài ban thực phẩm cho muôn loài cầm thú;

Ngài ban thức ăn cho các quạ con đói bụng kêu gào.

10 Ngài chẳng hài lòng về sức lực của ngựa chiến;

Ngài không vui về đôi chân nhanh nhẹn của loài người;

11 Nhưng CHÚA rất vui lòng về những người kính sợ Ngài,

Những người đặt hy vọng vào tình thương của Ngài.

12 Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy ca ngợi CHÚA!

Hỡi Si-ôn, hãy tôn ngợi Ðức Chúa Trời!

13 Vì Ngài làm vững mạnh các song sắt ở các cổng thành của ngươi;

Ngài ban phước cho con dân ngươi sống trong ngươi.

14 Ngài ban bình an nơi các biên giới ngươi;

Ngài cho ngươi no thỏa bằng gạo ngon hảo hạng.

15 Ngài truyền lịnh của Ngài cho trái đất;

Lời Ngài phán ra được cấp tốc truyền đi.

16 Ngài ban tuyết xuống phủ trắng như lông chiên;

Ngài rải sương giá ra như tro bụi.

17 Ngài quăng băng giá ra từng mảng;

Ai có thể chịu nổi cơn buốt giá của Ngài?

18 Ngài ban lịnh, chúng liền tan chảy;

Ngài khiến gió thổi qua, nước chảy xuống thành dòng.

19 Ngài tuyên bố lời Ngài cho Gia-cốp,

Luật lệ Ngài và mạng lịnh Ngài cho I-sơ-ra-ên.

20 Ngài chẳng làm như vậy cho một dân nào khác;

Họ chẳng biết gì về các mạng lịnh của Ngài.

Hãy ca ngợi CHÚA!

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu