Thi Thiên: Chương 129

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C129)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Từ khi tôi còn thơ ấu, chúng nó thường hà hiếp tôi, Y-sơ-ra-ên đáng nói,
2. Từ khi tôi còn thơ ấu, chúng nó thường hà hiếp tôi, Nhưng không thắng hơn tôi được.
3. Các nông phu cày trên lưng tôi, Xẻ đường cày mình dài theo trên đó.
4. Đức Giê-hô-va là công bình; Ngài đã chặt những dây kẻ ác.
5. Nguyện những kẻ ghét Si-ôn Bị hổ thẹn và lui lại sau.
6. Nguyện chúng nó như cỏ nơi nóc nhà, Đã khô héo trước khi bị nhổ;
7. Ngươi gặt không nắm đầy tay mình, Kẻ bó không gom đầy ôm mình;
8. Những kẻ lại qua cũng không nói: Nguyện phước Đức Giê-hô-va giáng trên các ngươi! Chúng ta nhân danh Đức Giê-hô-va chúc phước cho các ngươi.

Bản Dịch 2011

Xin CHÚA Hạ Kẻ Thù của Si-ôn Xuống

Bài ca đi lên đền thánh

1 “Từ khi tôi còn trẻ đến nay chúng đã hà hiếp tôi nhiều lần.”

Bây giờ I-sơ-ra-ên có thể nói như thế.

2 “Từ khi tôi còn trẻ đến nay chúng đã hà hiếp tôi nhiều lần,

Nhưng chúng chẳng thắng được tôi.

3 Những kẻ cầm cày đã cày xéo trên lưng tôi;

Chúng đã xẻ trên tôi các luống cày thật dài.”

4 CHÚA thật là công chính;

Ngài đã cắt đứt những dây trói buộc của những kẻ gian ác.

5 Nguyện những kẻ ghét Si-ôn bị sỉ nhục và rút lui.

6 Nguyện chúng giống như cỏ mọc trên mái nhà,

Héo tàn trước khi có dịp lớn lên.

7 Chúng tàn tạ đến độ người gặt chẳng nắm đủ một nắm tay;

Kẻ bó không thể gom được một bó.

8 Nguyện những ai qua lại sẽ không cầu phước cho chúng rằng,

“Cầu xin CHÚA ban phước cho các người;

Chúng tôi nhân danh CHÚA chúc phước cho các người.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu