Thi Thiên: Chương 127

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C127)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, Thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi-giữ thành, Thì người canh thức canh luống công.
2. Uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ, Và ăn bánh lao khổ; Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy.
3. Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng.
4. Con trai sanh trong buổi đang thì, Khác nào mũi tên nơi tay dõng sĩ.
5. Phước cho người nào vắt nó đầy gùi mình! Người sẽ không hổ thẹn, Khi nói năng với kẻ thù nghịch mình tại cửa thành.

Bản Dịch 2011

Sự Thịnh Vượng Ðến Từ CHÚA

Bài ca đi lên đền thánh của Sa-lô-môn

1 Nếu CHÚA không xây dựng nhà,

Những thợ xây dựng làm việc uổng công;

Nếu CHÚA không canh giữ thành,

Những lính canh thức canh uổng công.

2 Uổng công thay cho các bạn là những người dậy sớm, thức khuya, và ăn uống kham khổ,

Vì Chúa sẽ cho những người Ngài thương no đủ, ngay cả khi họ an giấc ngủ say.

3 Kìa, con cái là cơ nghiệp của CHÚA ban cho;

Bông trái của tử cung là phần thưởng của Ngài trao tặng.

4 Con cái sinh ra trong tuổi thanh xuân

Khác nào các mũi tên trong tay dũng sĩ.

5 Phước cho người có đầy chúng trong ống tên mình;

Họ sẽ không bẽ mặt khi đối đáp với kẻ thù tại cổng thành.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu