Thi Thiên: Chương 116

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C116)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va, vì Ngài nghe tiếng tôi, Và lời nài xin của tôi.
2. Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi, Bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi.
3. Dây sự chết vương vấn tôi, Sự đau đớn âm phủ áp hãm tôi, Tôi gặp sự gian truân và sự sầu khổ.
4. Nhưng tôi kêu cầu danh Đức Giê-hô-va, rằng: Đức Giê-hô-va ôi! cầu xin Ngài giải cứu linh hồn tôi.
5. Đức Giê-hô-va hay làm ơn, và là công bình; Đức Chúa Trời chúng ta có lòng thương xót.
6. Đức Giê-hô-va bảo hộ người thật thà; Tôi bị khốn khổ, Ngài bèn cứu tôi.
7. Hỡi linh hồn ta, hãy trở về nơi an nghỉ ngươi; Vì Đức Giê-hô-va đã hậu đãi ngươi.
8. Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, Mắt tôi khỏi giọt lệ, Và chân tôi khỏi vấp ngã.
9. Tôi sẽ đi trước mặt Đức Giê-hô-va Trong đất kẻ sống.
10. Tôi tin, nên tôi nói. Tôi đã bị buồn thảm lắm.
11. Trong cơn bối rối tôi nói rằng: Mọi người đều nói dối.
12. Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va Về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?
13. Tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi, Mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va
14. Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện, Tại trước mặt cả dân sự Ngài.
15. Sự chết của các người thánh. Là quí báu trước mặt Đức Giê-hô-va.
16. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi thật là tôi tớ Ngài; Tôi là tôi tớ Ngài, con trai con đòi của Ngài; Ngài đã mở lòi tói tôi.
17. Tôi sẽ dâng của lễ thù ân cho Chúa, Và cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va.
18. Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện, Tại trước mặt cả dân sự Ngài,
19. Trong hành lang của nhà Đức Giê-hô-va, Ở giữa Giê-ru-sa-lem. Ha-lê-lu-gia!

Bản Dịch 2011

Cảm Tạ CHÚA Cứu Khỏi Chết

1 Tôi yêu mến CHÚA,

Vì Ngài nghe tiếng tôi và lời khẩn nguyện của tôi.

2 Vì Ngài đã nghiêng tai nghe lời cầu nguyện của tôi,

Nên hễ tôi còn sống bao lâu, tôi sẽ kêu cầu Ngài bấy lâu.

3 Dây sự chết đã quấn lấy tôi,

Nỗi sợ hãi chốn âm phủ đã bắt lấy tôi;

Tôi đã bị nguy khốn và sầu khổ.

4 Bấy giờ tôi kêu cầu danh CHÚA,

“CHÚA ôi, con cầu xin Ngài, xin cứu linh hồn con.”

5 CHÚA thật khoan dung độ lượng và công chính.

Phải, Ðức Chúa Trời chúng ta thật giàu lòng thương xót.

6 CHÚA bảo hộ người chất phác thật thà;

Tôi bị sụp xuống nhưng Ngài đã cứu vớt tôi lên.

7 Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ ngơi lại,

Vì CHÚA đã hậu đãi ngươi.

8 Vì CHÚA đã giải cứu linh hồn con khỏi chết,

Mắt con khỏi đẫm lệ,

Chân con khỏi vấp ngã,

9 Nên con sẽ bước đi trước mặt CHÚA,

Trong cõi của người sống.

10 Con tin cậy Ngài ngay cả trong lúc con nói rằng,

“Con bị làm cho đau đớn vô ngần.”

11 Dù trong cơn bối rối con đã lỡ lời thốt rằng,

“Mọi người đều nói dối.”

12 Tôi sẽ lấy gì báo đáp CHÚA,

Về những ơn lành Ngài làm cho tôi?

13 Tôi sẽ nâng chén cứu rỗi,

Và kêu cầu danh CHÚA.

14 Tôi sẽ trả cho CHÚA những gì tôi đã khấn nguyện,

Trước sự hiện diện của toàn thể con dân Ngài.

15 Trước mặt CHÚA, quý báu thay là cái chết của các thánh đồ Ngài.

16 CHÚA ôi, con đây là tôi tớ Ngài,

Con là đầy tớ Ngài, đứa con của tớ gái Ngài,

Ngài đã tháo gỡ những dây trói buộc con.

17 Con sẽ dâng lên Ngài một của lễ tạ ơn,

Và kêu cầu danh CHÚA.

18 Tôi sẽ trả xong cho CHÚA những gì tôi đã khấn nguyện,

Trước sự hiện diện của toàn thể con dân Ngài,

19 Trong các sân của nhà CHÚA,

Ngay giữa ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem.

Hãy ca ngợi CHÚA!

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu