Thi Thiên: Chương 104

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C104)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, Chúa thật lớn lạ kỳ. Mặc sự sang trọng và oai nghi!
2. Chúa bao phủ mình bằng ánh sáng khác nào bằng cái áo, Giương các từng trời ra như cái trại.
3. Ngài chấp các đòn tay của phòng cao Ngài trong các nước, Dùng mây làm xe Ngài, Và đi bước trên cánh gió.
4. Ngài dùng gió làm sứ Ngài, Ngọn lửa làm tôi tớ Ngài.
5. Ngài sáng lập đất trên các nền nó; Đất sẽ không bị rúng động đến đời đời.
6. Chúa lấy vực sâu bao phủ đất như bằng cái áo, Nước thì cao hơn các núi.
7. Chúa hăm dọa, nước bèn giựt lại; Nghe tiếng sấm Chúa, nước lật đật chạy trốn.
8. Núi lố lên, trũng sụp sâu xuống chốn mà Chúa đã định cho nó.
9. Chúa định chân cho nước để nước không hề qua khỏi, Không còn trở lại ngập đất nữa.
10. Ngài khiến các suối phun ra trong trũng, Nó chảy giữa các núi.
11. Nhờ các suối ấy hết thảy loài thú đồng được uống; Các lừa rừng giải khát tại đó.
12. Chim trời đều ở bên các suối ấy, Trổi tiếng nó giữa nhánh cây.
13. Từ phòng cao mình, Ngài tưới các núi; Đất được đầy dẫy bông trái về công việc Ngài.
14. Ngài làm cho cỏ đâm lên cho súc vật, Cây cối để dùng cho loài người, Và khiến thực vật sanh ra từ nơi đất.
15. Rượu nho, là vật khiến hứng chí loài người, Và dầu để dùng làm mặt mày sáng rỡ, Cùng bánh để thêm sức cho lòng loài người.
16. Cây cối Đức Giê-hô-va được đầy mủ nhựa, Tức là cây hương nam tại Li-ban mà Ngài đã trồng,
17. Là nơi loài chim đóng ổ nó; Còn con cò, nó dùng cây tùng làm chỗ ở của nó.
18. Các núi cao là nơi ở của dê rừng; Hòn đá là chỗ ẩn núp của chuột đồng.
19. Ngài đã làm nên mặt trăng để chỉ thì tiết; Mặt trời biết giờ lặn.
20. Chúa làm sự tối tăm, và đêm bèn đến; Khi ấy các thú rừng đi ra;
21. Những sư tử tơ gầm hét về miếng mồi, Và cầu xin Đức Chúa Trời đồ ăn chúng nó.
22. Mặt trời mọc lên, chúng nó bèn rút về, Nằm trong hang chúng nó.
23. Bấy giờ loài người đi ra, đến công việc mình, Và làm cho đến chiều tối.
24. Hỡi Đức Giê-hô-va, công việc Ngài nhiều biết bao! Ngài đã làm hết thảy cách khôn ngoan; Trái đất đầy dẫy tài sản Ngài.
25. Còn biển lớn và rộng mọi bề nầy! Ở đó sanh động vô số loài vật nhỏ và lớn.
26. Tại đó tàu thuyền đi qua lại, Cũng có lê-vi-a-than mà Chúa đã nắn nên đặng giỡn chơi nơi đó.
27. Hết thảy loài vật nầy trông đợi Chúa, Hầu cho Chúa ban đồ ăn cho chúng nó theo giờ.
28. Chúa ban cho chúng nó, chúng nó nhận lấy; Chúa sè tay ra, chúng nó được no nê vật tốt.
29. Chúa giấu mặt, chúng nó bèn bối rối, Chúa lấy hơi thở chúng nó lại, chúng nó bèn tắt chết, và trở về bụi đất.
30. Chúa sai Thần Chúa ra, chúng nó được dựng nên; Chúa làm cho mặt đất ra mới.
31. Nguyện sự vinh hiển Đức Giê-hô-va còn đến mãi mãi; Nguyện Đức Giê-hô-va vui vẻ về công việc Ngài.
32. Ngài nhìn đất, đất bèn rúng động; Ngài rờ đến núi, núi bèn lên khói.
33. Hễ tôi sống bao lâu, tôi sẽ hát xướng cho Đức Giê-hô-va bấy lâu; Hễ tôi còn chừng nào, tôi sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.
34. Nguyện sự suy gẫm tôi đẹp lòng Ngài; Tôi sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va.
35. Nguyện tội nhân bị diệt mất khỏi đất, Và kẻ ác chẳng còn nữa. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!

Bản Dịch 2011

CHÚA Chăm Sóc Mọi Loài Thọ Tạo

1 Hãy ca ngợi CHÚA, hỡi linh hồn ta!

Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của con, Ngài thật vĩ đại thay!

Ngài mặc bằng sự huy hoàng và sự uy nghi.

2 Ngài bao phủ mình bằng ánh sáng như chiếc áo choàng;

Ngài giăng các tầng trời ra như căng một cái trại.

3 Ngài đặt các đà ngang cho các thiên cung của Ngài trên nước;

Ngài dùng mây làm xa giá;

Ngài bước đi trên cánh gió;

4 Ngài dùng gió làm các sứ giả Ngài,

Lửa hừng làm bầy tôi hầu hạ Ngài.

5 Ngài đặt trái đất trên nền của nó,

Ðể đến đời đời nó chẳng chuyển lay.

6 Ngài bao phủ đất bằng biển sâu như phủ một chiếc áo;

Các nguồn nước lại đứng trên các ngọn núi cao.

7 Khi Ngài quở trách, chúng thất kinh chạy trốn;

Nghe tiếng sấm sét của Ngài, chúng vụt chạy cho xa.

8 Núi đồi trồi lên, thung lũng sụp xuống,

Ðúng vào nơi Ngài định cho chúng.

9 Ngài định giới hạn để nước không thể vượt qua,

Hầu không được phủ ngập mặt đất nữa.

10 Trong các thung lũng Ngài ban các dòng nước ngọt;

Chúng lượn quanh tuôn chảy giữa núi đồi;

11 Chúng cung cấp thức uống cho mọi sinh vật trong đồng;

Nhờ chúng những lừa rừng được thỏa mãn cơn khát.

12 Bên cạnh chúng chim trời làm tổ,

Cất tiếng hót ca giữa các cành cây.

13 Từ thiên cung Ngài đổ nước xuống tưới các núi rừng;

Trái đất được no nê nhờ bông trái của công việc Ngài.

14 Ngài khiến cỏ xanh mọc lên cho súc vật,

Và rau trái sinh ra để phục vụ loài người;

Từ ruộng đất người ta có thể đem về cho mình thực phẩm,

15 Rồi chế thành rượu để uống cho lòng vui vẻ,

Chế thành dầu để xức cho mặt mày tươi sáng,

Và làm cơm bánh để ăn cho vững mạnh lòng người.

16 Những cây cối của CHÚA đều được nước uống no nê,

Kể cả những cây bá hương Ngài đã trồng ở Li-băng,

17 Cùng những cây cối khác, nơi các chim trời làm tổ,

Luôn cả những cây bách, nơi chim hạc chọn làm nhà.

18 Ngài dựng nên những núi cao cho các dê rừng làm chỗ ở;

Các gành đá cheo leo cho các chuột núi nương thân.

19 Ngài dựng nên mặt trăng để ấn định các mùa;

Còn mặt trời tự biết khi nào lặn xuống.

20 Ngài dựng nên bóng tối, và nó trở thành ban đêm;

Ấy là khi các thú rừng đi ra săn mồi.

21 Các sư tử tơ gầm rống tìm mồi,

Và tìm kiếm thức ăn từ Ðức Chúa Trời.

22 Ðến khi mặt trời mọc lên chúng lại rút về,

Và nằm xuống trong hang.

23 Người ta đi ra làm việc,

Và làm lụng cho đến hoàng hôn.

24 CHÚA ôi, công việc của Ngài thật nhiều thay!

Ngài đã dựng nên tất cả bằng sự khôn ngoan của Ngài;

Trái đất đầy dẫy muôn vật do Ngài dựng nên.

25 Kìa là đại dương sâu rộng mênh mông,

Trong đó chứa nhung nhúc biết bao sinh vật;

Thật là vô số sinh vật lớn và nhỏ.

26 Rồi cũng có các ghe thuyền tàu bè qua lại,

Và con quái vật Ngài đã dựng nên đùa chơi trong đó.

27 Tất cả đều trông chờ nơi Ngài,

Ðể Ngài ban cho chúng vật thực phải thì.

28 Khi Ngài cho ăn, chúng liền tụ lại;

Khi Ngài sè tay ra, chúng được ăn uống no nê.

29 Khi Ngài ẩn mặt, chúng hoảng kinh bối rối;

Khi Ngài lấy hơi thở chúng đi, chúng liền chết và trở về cát bụi.

30 Khi Ngài ban Thần Khí Ngài ra, chúng được dựng nên,

Và Ngài làm cho mặt đất mới lại.

31 Nguyện vinh hiển của CHÚA còn đến đời đời.

Nguyện CHÚA vui thích về các công việc Ngài.

32 Ngài nhìn vào trái đất, nó run lên lẩy bẩy;

Ngài đụng đến núi non, chúng bốc khói mịt mù.

33 Hễ tôi còn sống bao lâu, tôi sẽ ca tụng CHÚA bấy lâu;

Hễ tôi còn sống chừng nào, tôi sẽ ca ngợi Ðức Chúa Trời tôi chừng nấy.

34 Nguyện những suy nghĩ của tôi được đẹp lòng Ngài;

Về phần tôi, tôi sẽ cứ vui mừng trong CHÚA.

35 Nguyện những kẻ tội lỗi bị diệt trừ khỏi mặt đất;

Nguyện những kẻ ác không còn nữa.

Hãy chúc tụng CHÚA, hỡi linh hồn ta,

Hãy ca ngợi CHÚA!

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu