Thi Thiên: Chương 101

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C101)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Tôi sẽ hát xướng về sự nhân từ và sự công bình; Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hát ngợi khen Ngài.
2. Tôi sẽ ăn ở cách khôn ngoan trong đường trọn vẹn; Ồ! Chúa chừng nào sẽ đến cùng tôi? Tôi sẽ lấy lòng trọn vẹn mà ăn ở trong nhà tôi.
3. Tôi sẽ chẳng để điều gì đê mạt trước mặt tôi; Tôi ghét công việc kẻ bất-trung: Việc ấy sẽ không dính vào tôi.
4. Lòng gian tà sẽ lìa khỏi tôi; Tôi sẽ chẳng biết sự ác.
5. Tôi sẽ diệt kẻ lén nói hành người lân cận mình; Còn kẻ nào có mắt tự cao và lòng kiêu ngạo, tôi chẳng chịu cho nổi.
6. Mắt tôi sẽ chăm xem người trung tín trong xứ. Hầu cho họ ở chung với tôi; Ai đi theo đường trọn vẹn, nấy sẽ hầu việc tôi.
7. Kẻ nào phỉnh gạt sẽ chẳng được ở trong nhà tôi; Người nói dối sẽ không đứng nổi trước mặt tôi.
8. Mỗi buổi mai tôi sẽ diệt hết thảy kẻ dữ trong xứ, Đặng truất mọi kẻ làm ác Khỏi thành Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011

Người Lãnh Ðạo Quyết Tâm Theo Ðường Chính Trực

Thơ của Ða-vít

1 Con sẽ ca ngợi tình thương và công lý của Ngài;

CHÚA ôi, con sẽ ca hát tôn vinh Ngài.

2 Con sẽ hết lòng sống cuộc đời trong sạch.

Ôi, khi nào Ngài sẽ đến với con?

Con quyết sống trong gia đình con với lòng trong sạch.

3 Con quyết không để điều gian ác nào ở trước mắt con.

Con ghét công việc của những kẻ cố tình đi chệch hướng;

Con sẽ không để việc ấy dính dấp đến con.

4 Lòng ngoan cố khư khư bảo vệ sự sai lầm sẽ lìa khỏi con;

Ðiều gian ác con sẽ không biết đến.

5 Con sẽ loại trừ kẻ ném đá giấu tay để vu khống người lân cận;

Con sẽ chẳng dung túng những kẻ có mắt kiêu căng và lòng tự đại.

6 Mắt con sẽ tìm kiếm những người trung tín trong xứ để họ ở với con;

Người nào sống một cách trọn lành sẽ được phục vụ con.

7 Quân lường gạt sẽ chẳng ở trong nhà con;

Những kẻ nói dối sẽ chẳng đứng nổi trước mặt con.

8 Mỗi buổi sáng con sẽ loại trừ những kẻ gian ác ra khỏi xứ,

Hầu loại khỏi thành của CHÚA mọi kẻ làm những việc gian tà.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu