Thi Thiên: Chương 95

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C095)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hãy đến hát xướng cho Đức Giê-hô-va, Cất tiếng mừng rỡ cho hòn đá về sự cứu rỗi chúng tôi.
2. Chúng tôi hãy lấy lời cảm tạ mà đến trước mặt Chúa, Vui mừng mà hát thơ ca cho Ngài.
3. Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời rất lớn, Là Vua cao cả trên hết các thần.
4. Các vực sâu của đất đều ở nơi tay Ngài; Những đỉnh núi cũng thuộc về Ngài.
5. Biển thuộc về Ngài, vì chính Ngài đã làm nó; Còn đất khô, tay Ngài cũng đã nắn nên nó.
6. Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy; Khá quì gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo hóa chúng tôi!
7. Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi: Chúng tôi là dân của đồng cỏ Ngài, Và là chiên tay Ngài dìu dắt. Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài,
8. Chớ cứng lòng như tại Mê-ri-ba, Như nhằm ngày Ma-sa trong đồng vắng,
9. Là nơi tổ phụ các ngươi thử ta, dò ta, Và thấy công việc ta.
10. Trong bốn mươi năm ta gớm ghiếc dòng dõi nầy, Ta phán rằng: Ấy là một dân có lòng lầm lạc, Chẳng từng biết đường lối ta;
11. Nhân đó ta nổi giận mà thề rằng: Chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta.

Bản Dịch 2011

Mời Ðến Ca Ngợi CHÚA và Khuyên Ðừng Vô Tín

1 Hãy đến, chúng ta hãy vui vẻ ca hát tôn ngợi CHÚA;

Chúng ta hãy cất tiếng hoan ca Vầng Ðá Cứu Rỗi của chúng ta.

2 Chúng ta hãy đến trước mặt Ngài với những lời cảm tạ;

Chúng ta hãy lớn tiếng ca mừng Ngài bằng những bài thánh ca,

3 Vì CHÚA là Ðức Chúa Trời vĩ đại,

Một Ðại Vương trên tất cả các thần.

4 Ngài nắm trong tay các vực sâu trong lòng đất;

Các đỉnh núi cao đều cũng thuộc về Ngài.

5 Ðại dương là của Ngài, vì Ngài đã dựng nên nó;

Còn đất khô đã do chính đôi tay Ngài tạo nên.

6 Hãy đến, chúng ta hãy sấp mình xuống thờ lạy;

Chúng ta hãy quỳ gối xuống trước mặt CHÚA, Ðấng Tạo Hóa của chúng ta,

7 Vì Ngài là Ðức Chúa Trời của chúng ta;

Chúng ta là con dân của đồng cỏ Ngài,

Là đàn chiên do tay Ngài dìu dắt.

Ngày nay nếu anh chị em nghe tiếng Ngài,

8 Thì chớ cứng lòng mà gây loạn như đã làm tại Mê-ri-ba,

Như trong ngày thách đố Chúa tại Ma-sa trong đồng hoang.

9 “Lúc ấy tổ tiên các ngươi đã khiêu khích Ta,

Chúng đã thách đố Ta, dù chúng đã thấy rõ các việc Ta làm.

10 Trong bốn mươi năm Ta chán ngán thế hệ ấy,

Nên Ta đã nói, ‘Chúng là một dân có lòng thích đi sai lạc;

Chúng chẳng biết các đường lối Ta thật sự là gì.’

11 Vì thế trong cơn giận Ta đã thề rằng,

‘Chúng sẽ không được vào nơi nghỉ ngơi của Ta.’”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu