Thi Thiên: Chương 88

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB19C088)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Một ca khúc - Thơ của con cháu Cô-ra - Cho Trưởng Ban Nhạc - Theo điệu Ma-ha-na Lê-mốt - Do Hê-man trong dòng họ Ê-xơ-ra biên soạn

1. Giê-hô-va là Đức Chúa Trời cứu rỗi của con! Ngày và đêm con khẩn cầu trước mặt Ngài. 2. Nguyện lời khẩn nguyện của con thấu đến trước mặt Ngài. Xin Ngài nghiêng tai nghe tiếng khẩn cầu của con, 3. bởi vì linh hồn con đầy những hoạn nạn, và mạng sống của con đang cận kề âm phủ. 4. Con bị liệt kê chung với những người đang đi xuống huyệt. Con giống như một người không còn sức lực, 5. như một người bị bỏ mặc giữa những người chết, là những người bị giết đang nằm trong phần mộ, là những người mà Ngài không còn nhớ đến nữa, và họ đã bị dứt bỏ khỏi tay của Ngài. 6. Ngài đã bỏ con vào những chỗ thấp nhất trong huyệt sâu, tại những nơi tối tăm và sâu thẳm. 7. Cơn thịnh nộ của Ngài đè nặng trên con, và tất cả những lượn sóng của Ngài làm cho con đau khổ. (Sê-la)

8. Ngài đã làm cho những người thân quen của con xa lánh con, Ngài đã khiến con thành sự kinh tởm đối với họ, con bị cô lập, không thể thoát ra được. 9. Mắt con mỏi mòn vì sầu khổ. Đức Giê-hô-va ôi! Hằng ngày con cầu khẩn Ngài. Con giang tay của con hướng về Ngài. 10. Ngài sẽ thực hiện những phép lạ cho những người chết để những người chết sống lại ca ngợi Ngài hay sao? (Sê-la)

11. Tình thương của Ngài sẽ được công bố trong phần mộ, và sự thành tín của Ngài sẽ được công bố trong nơi hủy diệt hay sao? 12. Chẳng lẽ những việc diệu kỳ của Ngài sẽ được biết đến trong nơi tối tăm, hay là đức công chính của Ngài sẽ được biết đến trong đất bị quên lãng?

13. Nhưng Đức Giê-hô-va ôi! Con đã khẩn cầu với Ngài. Mỗi buổi sáng lời cầu nguyện của con đến trước mặt Ngài. 14. Đức Giê-hô-va ôi! Tại sao Ngài từ bỏ con và giấu mặt Ngài với con? 15. Từ lúc thanh xuân, con đã bị hoạn nạn gần chết. Con đang đau khổ, sự khiếp sợ Ngài làm con tuyệt vọng. 16. Cơn thịnh nộ của Ngài phủ trùm con, sự khiếp sợ Ngài đã hủy diệt con. 17. Suốt ngày những điều đó giống như nước tuôn đổ trên con, tất cả cùng nhau phủ ngập con. 18. Ngài đã đẩy những người thân yêu và bạn bè xa lánh con, sự quen thân của con chỉ là bóng tối.


Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Ngày và đêm tôi kêu cầu trước mặt Chúa.
2. Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa; Xin hãy nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi.
3. Vì linh hồn tôi đầy dẫy sự hoạn nạn, Mạng sống tôi hầu gần âm phủ.
4. Tôi bị kể vào số những kẻ đi xuống huyệt; Tôi khác nào một người chẳng có ai giúp đỡ,
5. Bị bỏ giữa kẻ chết, Giống như những kẻ bị giết nằm trong mồ mả, Mà Chúa không còn nhớ đến, Là kẻ bị truất khỏi tay Chúa.
6. Chúa đã để tôi nằm nơi hầm cực sâu, Tại chốn tối tăm trong vực thẳm.
7. Cơn giận Chúa đè nặng trên tôi, Chúa dùng các lượn sóng Chúa làm tôi cực nhọc.
8. Chúa khiến những kẻ quen biết tôi lìa xa tôi, Làm tôi thành một vật gớm ghiếc cho họ; Tôi bị cấm cố, không ra được.
9. Mắt tôi hao mòn vì hoạn nạn; Đức Giê-hô-va ơi, hằng ngày tôi cầu khẩn Ngài, Và giơ tay lên hướng cùng Ngài.
10. Chúa há vì kẻ chết mà sẽ làm phép lạ sao? Những kẻ qua đời há sẽ chỗi dậy đặng ngợi khen Chúa ư?
11. Sự nhân từ Chúa há sẽ được truyền ra trong mồ mả sao? Hoặc sự thành tín Chúa được giảng trong vực sâu ư?
12. Các phép lạ Chúa há sẽ được biết trong nơi tối tăm sao? Và sự công bình Chúa há sẽ được rõ trong xứ bị bỏ quên ư?
13. Còn tôi, Đức Giê-hô-va ơi, tôi kêu cầu cùng Ngài; Vừa sáng lời cầu nguyện tôi sẽ thấu đến trước mặt Ngài.
14. Đức Giê-hô-va ôi! vì sao Ngài từ bỏ linh hồn tôi, Và giấu mặt Ngài cùng tôi?
15. Tôi bị hoạn nạn hòng chết từ buổi thơ ấu; Tôi mang sự kinh khiếp Chúa, và bị hoảng hồn.
16. Sự giận dữ Chúa trôi trác tôi, Sự hãi hùng Chúa đã trừ diệt tôi.
17. Hằng ngày các điều ấy vây quanh tôi như nước, Cùng nhau bao phủ tôi.
18. Chúa khiến các bậu bạn lìa xa tôi, Cũng đã làm kẻ quen biết tôi ẩn nơi tối tăm.

Bản Dịch 2011

Lời Cầu Xin CHÚA Cứu Khỏi Chết

Thánh thi của con cháu Cô-ra

Theo điệu “Ai Ca”

Do Hê-man trong dòng họ Ê-xơ-ra soạn cho Trưởng Ban Nhạc để giáo huấn

1 Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của con,

Ngày và đêm con kêu cầu trước thánh nhan Ngài.

2 Nguyện lời cầu nguyện của con thấu đến trước mặt Ngài;

Xin nghiêng tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của con,

3 Vì linh hồn con đang dẫy đầy hoạn nạn,

Và mạng sống con đang cận kề âm phủ.

4 Con bị xem như kẻ sắp đi vào huyệt mả;

Con trở thành một kẻ chẳng còn chút sức lực nào;

5 Con bị lãng quên như những người đã chết,

Như những kẻ đã nằm trong phần mộ từ lâu,

Những kẻ Ngài không còn nhớ đến nữa,

Và như những người đã bị dứt bỏ khỏi tay Ngài.

6 Ngài đã bỏ con vào một huyệt sâu không đáy,

Vào chỗ cực kỳ tối tăm trong nơi tận cùng sâu thẳm.

7 Cơn thịnh nộ của Ngài đã giáng trên con;

Ngài đã phủ trên con tất cả các đợt sóng của Ngài. (Sê-la)

8 Ngài đã làm cho những người thân quen của con xa lánh con;

Ngài đã khiến con thành một đối tượng để họ ghê tởm;

Con đã bị cô lập và không còn lối thoát.

9 Mắt con thẫn thờ vì sầu khổ;

CHÚA ôi, hằng ngày con kêu cầu Ngài;

Con đưa đôi tay con lên và hướng về Ngài.

10 Chẳng lẽ Ngài sẽ thực hiện phép lạ cho những người đã chết sao?

Những linh hồn đã xuất ra rồi lẽ nào còn có thể trỗi dậy để ca ngợi Ngài sao?

(Sê-la)

11 Tình thương của Ngài có thể được công bố trong phần mộ sao?

Ðức thành tín của Ngài sẽ được giảng ra trong nơi người ta bị hủy diệt sao?

12 Cõi u minh làm sao biết được những việc diệu kỳ của Ngài?

Ðức công chính của Ngài há sẽ được biết đến trong cõi của những kẻ đã bị lãng quên sao?

13 Còn con, CHÚA ôi, con kêu cầu Ngài;

Vừa sớm tinh sương con dâng lời cầu nguyện lên trước thánh nhan Ngài.

14 CHÚA ôi, sao Ngài nỡ từ bỏ con?

Sao Ngài nỡ ẩn mặt Ngài khỏi con?

15 Con đã bị đau đớn và gần chết từ thời niên thiếu;

Con bị những trận đòn kinh hoàng của Ngài nên đâm ra tuyệt vọng.

16 Cơn giận phừng phừng của Ngài đã giáng trên con;

Những cơn hãi hùng của Ngài đã tàn phá con.

17 Những điều ấy bao phủ con như nước lụt tràn ngập cả ngày;

Chúng cứ cùng nhau vây chặt lấy con.

18 Ngài đã làm cho người yêu của con và bạn bè con xa lánh con;

Người quen của con bây giờ chỉ là bóng tối.

Tài Liệu