Thi Thiên: Chương 75

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C075)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Chúa Trời, chúng tôi cảm tạ Chúa; Chúng tôi cảm tạ vì danh Chúa ở gần: Người ta thuật lại công việc lạ lùng của Chúa.
2. Khi ta đến thì giờ đã định, Thì sẽ đoán xét cách ngay thẳng.
3. Đất với dân ở trên đất đều tan chảy; Còn ta đã dựng lên các trụ nó.
4. Tôi nói cùng kẻ kiêu ngạo rằng: Chớ ở cách kiêu ngạo; Lại nói cùng kẻ ác rằng: Chớ ngước sừng lên;
5. Chớ ngước sừng các ngươi cao lên, Cũng đừng cứng cổ mà nói cách kỳ khôi.
6. Vì chẳng phải từ phương đông, phương tây, Hay là từ phương nam, mà có sự tôn cao đến.
7. Bèn là Đức Chúa Trời đoán xét: Ngài hạ kẻ nầy xuống, nhắc kẻ kia lên.
8. Vì trong tay Đức Giê-hô-va có cái chén Sôi bọt rượu; chén ấy đầy rượu pha, Ngài rót nó ra: thật hết thảy kẻ ác nơi thế gian sẽ hút cặn rượu ấy, Và uống nó.
9. Song tôi sẽ thuật lại các điều đó luôn luôn, Cũng sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
10. Tôi sẽ chặt hết thảy các sừng kẻ ác; Còn các sừng của người công bình sẽ được ngước lên.

Bản Dịch 2011

Ðức Chúa Trời Hạ Kẻ Kiêu Ngạo Xuống Nhưng Nhấc Người Ngay Lành Lên

Thơ của A-sáp

Cho Trưởng Ban Nhạc

Theo điệu “Xin Ðừng Hủy Phá”

1 Ðức Chúa Trời ôi, chúng con cảm tạ Ngài;

Chúng con cảm tạ Ngài vì danh Ngài ở gần,

Vì các việc diệu kỳ của Ngài luôn được truyền tụng cao rao.

2 Khi đến thời điểm Ta đã định,

Chính Ta sẽ xét xử công minh.

3 Khi đất và mọi kẻ sống trong nó bị lung lay,

Chính Ta nắm giữ các trụ nó để nó được vững vàng. (Sê-la)

4 Ta phán với những kẻ kiêu căng, “Chớ kiêu căng nữa!”

Với những kẻ gian ác, “Chớ ngước sừng các ngươi lên;

5 Chớ ngước sừng ngưỡng cổ dương oai;

Chớ nói ra những lời kiêu căng xấc xược.”

6 Vì chẳng phải từ phương đông hoặc từ phương tây,

Hay từ miền sa mạc mà người ta được tôn trọng,

7 Nhưng ấy là từ Ðức Chúa Trời, Ðấng Ðoán Xét;

Ngài hạ kẻ này xuống và nhấc người kia lên.

8 Trong tay CHÚA có ly rượu sủi bọt;

Ấy là một ly rượu pha, đỏ hồng, và cay đắng;

Ngài rót nó ra và mọi kẻ ác trên đất bị bắt phải uống;

Chúng phải uống cho đến giọt rượu cuối cùng.

9 Riêng phần tôi, tôi sẽ ca tụng Ngài mãi mãi;

Tôi sẽ ca ngợi Ðức Chúa Trời của Gia-cốp.

10 Vì Ngài sẽ chặt trụi các sừng của quân gian ác,

Còn sừng của người ngay lành sẽ được nhấc cao lên.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu