Thi Thiên: Chương 74

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C074)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Đức Chúa Trời ôi! vì sao Chúa bỏ chúng tôi luôn luôn? Nhân sao cơn giận Chúa nổi phừng cùng bầy chiên của đồng cỏ Chúa?
2. Xin hãy nhớ lại hội Chúa mà Chúa đã được khi xưa, Và chuộc lại đặng làm phần cơ nghiệp của Chúa; Cũng hãy nhớ luôn núi Si-ôn, là nơi Chúa đã ở.
3. Cầu xin Chúa đưa bước đến các nơi hư nát đời đời: Kẻ thù nghịch đã phá tan hết trong nơi thánh.
4. Các cừu địch Chúa đã gầm hét giữa hội Chúa; Chúng nó dựng cờ chúng nó để làm dấu hiệu.
5. Chúng nó giống như kẻ giơ rìu lên Trong đám rừng rậm kia.
6. Bây giờ chúng nó dùng rìu và búa Đập bể hết thảy vật chạm-trổ.
7. Chúng nó đã lấy lửa đốt nơi thánh Chúa, Làm cho chỗ danh Chúa ở ra phàm đến đất.
8. Chúng nó nói trong lòng rằng: Chúng ta hãy hủy phá chung cả hết thảy đi. Chúng nó đã đốt các nhà hội của Đức Chúa Trời trong xứ.
9. Chúng tôi chẳng còn thấy các ngọn cờ chúng tôi; Không còn đấng tiên tri nữa, Và giữa chúng tôi cũng chẳng có ai biết đến chừng nào.
10. Đức Chúa Trời ôi! kẻ cừu địch sẽ nói sỉ nhục cho đến chừng nào? Kẻ thù nghịch há sẽ phạm danh Chúa hoài sao?
11. Sao Chúa rứt tay lại, tức là tay hữu Chúa? Khá rút nó ra khỏi lòng, và tiêu diệt chúng nó đi!
12. Dầu vậy, Đức Chúa Trời là Vua tôi từ xưa, Vẫn làm sự cứu rỗi trên khắp trái đất.
13. Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà rẽ biển ra, Bẻ gãy đầu quái vật trong nước.
14. Chúa chà nát đầu lê-vi-a-than, Ban nó làm thực vật cho dân ở đồng vắng.
15. Chúa khiến suối và khe phun nước, Và làm cho khô các sông lớn.
16. Ngày thuộc về Chúa, đêm cũng vậy; Chúa đã sắm sửa mặt trăng và mặt trời.
17. Chúa đã đặt các bờ cõi của đất, Và làm nên mùa hè và mùa đông.
18. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ rằng kẻ thù nghịch đã sỉ nhục, Và một dân ngu dại đã phạm đến danh Ngài.
19. Xin chớ phó cho thú dữ linh hồn bò câu đất của Chúa; Cũng đừng quên hoài kẻ khốn cùng của Chúa.
20. Xin Chúa đoái đến sự giao ước; Vì các nơi tối tăm của đất đều đầy dẫy sự hung bạo.
21. Nguyện kẻ bị hà hiếp chớ trở về hổ thẹn; Nguyện kẻ khốn cùng và người thiếu thốn ngợi khen danh Chúa.
22. Hỡi Đức Chúa Trời, hãy chỗi dậy, binh vực duyên cớ Chúa. Hãy nhớ lại thể nào kẻ ngu dại hằng ngày sỉ nhục Chúa.
23. Xin chớ quên tiếng kẻ cừu địch Chúa: Sự ồn ào của kẻ dấy nghịch cùng Chúa thấu lên không ngớt.

Bản Dịch 2011

Lời Cầu Nguyện Khi Bị Quân Thù Phá Hoại Xứ Sở

Giáo huấn ca của A-sáp

1 Ðức Chúa Trời ôi, sao Ngài nỡ bỏ chúng con mãi thế này?

Sao khói thịnh nộ của Ngài vẫn còn bốc lên nghịch lại đàn chiên của đồng cỏ Ngài?

2 Xin nhớ lại con dân Ngài, những kẻ Ngài đã mua chuộc từ thời xa xưa, tức chi tộc Ngài đã chuộc để làm cơ nghiệp;

Xin nhớ lại Núi Si-ôn, nơi Ngài đã ngự.

3 Cầu xin Ngài đặt bước đến những nơi đang đổ nát triền miên;

Trong đền thánh Ngài quân thù đã phá tan mọi vật.

4 Những kẻ chống nghịch Ngài đã la hét om sòm giữa thánh điện tôn nghiêm;

Chúng đã giương cờ chúng lên làm biểu kỳ giữa nơi tôn thánh.

5 Nơi cửa đền thờ chúng đã nhấc rìu lên chặt phá thản nhiên,

Như thể chúng đốn gỗ trong rừng.

6 Bây giờ tất cả công trình chạm trổ đã bị chúng dùng búa rìu đập phá.

7 Chúng đã đốt đền thánh Ngài thành tro bụi;

Chúng đã làm ô uế nơi biệt riêng ra thánh cho danh Ngài ngự.

8 Chúng tự nhủ rằng, “Chúng ta phải tận diệt chúng.”

Chúng đã thiêu rụi mọi nơi thờ phượng Ðức Chúa Trời trong xứ.

9 Chúng con chẳng còn quốc kỳ của mình nữa;

Chúng con cũng không còn vị tiên tri nào nữa;

Trong vòng chúng con, không ai biết họa này sẽ kéo dài đến bao lâu.

10 Ðức Chúa Trời ôi, Ngài cứ để cho quân thù của chúng con phỉ báng Ngài đến bao lâu nữa?

Chẳng lẽ quân thù của chúng con cứ xúc phạm đến danh Ngài đến đời đời sao?

11 Sao Ngài cứ khoanh tay, nhất là cánh tay phải Ngài, như vậy?

Xin Ngài vung tay ra và tiêu diệt chúng đi.

12 Dù thế nào thì từ xưa đến nay Ðức Chúa Trời vẫn là Vua của con;

Ngài đã thực hiện ơn cứu rỗi khắp hoàn cầu.

13 Ngài đã dùng quyền năng Ngài rẽ nước đại dương ra;

Ngài đã đập vỡ đầu các thủy quái trong lòng biển.

14 Ngài đã đập nát các đầu con quái vật;

Ngài đã biến chúng thành mồi cho các dã thú ở đồng hoang.

15 Ngài đã vạch đất nứt ra để các suối và các khe tuôn nước;

Ngài đã khiến dòng sông lai láng phải cạn khô.

16 Ban ngày là của Ngài, ban đêm cũng của Ngài;

Ngài đã sắp đặt các tinh tú và mặt trời vào vị trí.

17 Ngài đã định sẵn giới hạn của mặt đất;

Ngài đã lập nên mùa hạ và mùa đông.

18 CHÚA ôi, xin nhớ lại thể nào quân thù đã phỉ báng Ngài;

Quả là một dân điên dại dám xúc phạm đến danh Ngài.

19 Xin đừng phó mạng chim bồ câu của Ngài cho bầy dã thú;

Xin đừng quên con dân Ngài đang sống cơ cực triền miên.

20 Xin nhớ lại giao ước Ngài đã lập,

Vì những nơi tối tăm trên đất đang xảy ra vô số bạo hành.

21 Nguyện những người bị áp bức sẽ không bỏ đi trong ô nhục;

Nguyện kẻ khó nghèo và khốn khổ sẽ ca ngợi danh Ngài.

22 Ðức Chúa Trời ôi, xin trỗi dậy và binh vực duyên cớ của Ngài;

Xin nhớ lại thể nào những kẻ điên rồ đã phỉ báng Ngài suốt ngày.

23 Xin đừng quên giọng điệu của những kẻ thù nghịch Ngài;

Chúng cứ liên tục gào la chống lại Ngài càng lúc càng hăng.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu