Thi Thiên: Chương 59

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C059)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Cho Trưởng Ban Nhạc - Theo điệu Xin Ðừng Hủy Diệt - Thơ của Ða-vít - Cảm tác khi Sau-lơ sai thủ hạ đến canh nhà để giết ông

1. Đức Chúa Trời của con ôi! Xin giải cứu con khỏi những kẻ thù của con. Xin bảo vệ con khỏi những kẻ nổi lên chống lại con. 2. Xin giải thoát con khỏi những kẻ làm ác, và cứu con khỏi những kẻ khát máu. 3. Kìa, chúng phục kích để hại mạng sống của con. Đức Giê-hô-va ôi! Những kẻ hung bạo họp nhau để chống lại con, mặc dù không phải vì sự vi phạm hay là vì tội lỗi của con. 4. Dù con không có lỗi gì, nhưng chúng đã xông đến và chuẩn bị tấn công con. Xin Ngài đoái xem, và xin hãy chỗi dậy cứu con. 5. Vì vậy Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các đạo quân, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên! Xin hãy chỗi dậy để trừng phạt các nước. Xin Ngài đừng thương xót những kẻ gian ác bội phản. (Sê-la) 6. Tối đến, chúng quay trở lại, tru như chó, rồi đi vòng quanh thành. 7. Thật vậy miệng của chúng tuôn ra những lời mắng chửi; môi của chúng như những thanh gươm, bởi vì chúng nói rằng: “Có ai nghe đâu?” 8. Nhưng Ngài là Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ cười chúng nó, Ngài chế diễu tất cả các nước.

9. Vì sức mạnh của nó, cho nên con trông đợi Ngài, bởi vì Đức Chúa Trời là sự bảo vệ của con. 10. Đức Chúa Trời thành tín của con sẽ đến với con. Ðức Chúa Trời sẽ cho con thấy rõ số phận của kẻ thù con. 11. Lạy Chúa, là thuẩn khiên của chúng con! Xin đừng hủy diệt chúng ngay, kẻo dân tộc của con sẽ quên. Xin dùng quyền năng của Ngài làm cho chúng bị tan lạc rồi triệt hạ chúng. 12. Do tội của miệng chúng và những lời của môi chúng, chúng đã thề nguyền và gian dối, nguyện sự kiêu hãnh của chúng bị cắt bỏ. 13. Xin Ngài nổi giận mà tiêu diệt chúng. Xin tiêu diệt để chúng không còn nữa, để những người tại những nơi tận cùng của trái đất biết rằng Ðức Chúa Trời đang trị vì trong Gia-cốp. (Sê-la)

14. Tối đến, chúng trở lại, tru như chó, rồi đi vòng quanh thành. 15. Chúng đi lên đi xuống để kiếm thức ăn, và nếu không được thỏa mãn thì chúng gầm gừ. 16. Nhưng về phần con, con sẽ ca ngợi quyền năng của Ngài. Buổi sáng, con sẽ lớn tiếng ca ngợi ơn thương xót của Ngài, bởi vì Ngài là Đấng che chở con và là nơi nương náu của con trong ngày hoạn nạn. 17. Sức Mạnh của con ôi! Con sẽ ca ngợi Ngài, bởi vì Đức Chúa Trời là Đấng che chở con, và là Đức Chúa Trời yêu thương con.

Bản Dịch 1925

1. Đức Chúa Trời tôi ôi! xin giải cứu tôi khỏi các kẻ thù nghịch tôi, Bảo hộ tôi khỏi những kẻ dấy nghịch cùng tôi.
2. Xin hãy giải tôi khỏi những kẻ làm ác, Và cứu tôi khỏi những người làm đổ huyết.
3. Vì kìa, chúng nó rình rập hại mạng sống tôi; Đức Giê-hô-va ơi! những người mạnh dạn nhóm họp nhau nghịch tôi; Chẳng phải vì sự vi phạm tôi, cũng chẳng vì tội lỗi tôi.
4. Mặc dầu tôi không lầm lỗi, chúng nó chạy tới toan đánh; Xin Chúa hãy tỉnh thức để giúp đỡ tôi, và hãy xem xét.
5. Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Xin hãy chỗi dậy để thăm viếng các nước; Chớ thương xót kẻ nào phạm gian ác.
6. Buổi chiều chúng nó trở lại, tru như chó, Và đi vòng quanh thành.
7. Kìa, miệng chúng nó tuôn lời mắng chưởi; Những gươm ở nơi môi chúng nó; Vì chúng nó rằng: Có ai nghe đâu?
8. Nhưng, Đức Giê-hô-va ơi, Ngài sẽ cười chúng nó, Và nhạo báng các nước.
9. Bởi cớ sức lực nó, tôi sẽ ngửa trông Chúa; Vì Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu cao của tôi.
10. Đức Chúa Trời sẽ lấy sự nhân từ Ngài mà đến đón tôi; Đức Chúa Trời sẽ cho tôi thấy sự báo trả kẻ thù nghịch tôi.
11. Hỡi Chúa, là cái khiên đỡ chúng tôi, Chớ giết họ, e dân sự tôi quên chăng; Hãy dùng quyền năng Chúa mà tản lạc và đánh đổ chúng nó đi.
12. Vì cớ tội miệng chúng nó, tức là lời môi chúng nó, Và vì cớ nguyền rủa và sự dối trá mà chúng nó nói ra, Nguyện chúng nó bị mắc trong sự kiêu ngạo mình!
13. Xin Chúa hãy nổi giận mà tiêu diệt chúng nó, khá tiêu diệt đi, Hầu cho chúng nó không còn nữa; Hãy cho chúng nó biết rằng Đức Chúa Trời cai trị nơi Gia-cốp, Cho đến cùng đầu trái đất.
14. Buổi chiều chúng nó trở lại, tru như chó, Và đi vòng quanh thành.
15. Chúng nó đi đây đó đặng kiếm ăn; Nếu không được no nê, thì sẽ ở trọn đêm tại đó.
16. Nhưng tôi sẽ ca hát về sức lực Chúa; Phải, buổi sáng tôi sẽ hát lớn tiếng về sự nhân từ Chúa; Vì Chúa là nơi ẩn náu cao của tôi, Một nơi nương náu mình trong ngày gian truân.
17. Hỡi sức lực tôi, tôi sẽ ngợi khen Ngài; Vì Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu cao của tôi, tức là Đức Chúa Trời làm ơn cho tôi.

Bản Dịch 2011

Xin CHÚA Giải Cứu Khỏi Kẻ Thù

Thơ của Ða-vít

Cảm tác khi Sau-lơ sai thủ hạ đến canh nhà để giết ông

Cho Trưởng Ban Nhạc

Theo điệu “Xin Ðừng Hủy Diệt”

1 Lạy Ðức Chúa Trời của con, xin giải cứu con khỏi kẻ thù của con;

Xin bảo vệ con khỏi những kẻ nổi lên chống lại con;

2 Xin giải cứu con khỏi những kẻ gây ra tội ác;

Xin cứu thoát con khỏi tay kẻ khát máu giết người.

3 Vì kìa, chúng đang rình rập để hại mạng sống con;

Quân hung bạo đang chực tấn công con,

Cho dù con chẳng vi phạm điều gì hoặc có lầm lỗi gì, CHÚA ôi,.

4 Mặc dù con không có lỗi gì, chúng vẫn cứ xáp lại chực đánh con;

Xin trỗi dậy cứu giúp con và đoái xem tình cảnh của con.

5 CHÚA ôi, xin Ngài, Ðức Chúa Trời của các đạo quân và Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, trỗi dậy để đoán phạt các dân;

Xin Ngài đừng thương xót những kẻ phản bội gian ác. (Sê-la)

6 Chiều tối chúng trở lại và tru như chó,

Rồi đi lùng soát khắp thành.

7 Kìa, miệng chúng buông ra những lời nguyền rủa;

Môi chúng nguy hiểm tựa lưỡi gươm,

Vì chúng nói rằng, “Có ai nghe không?”

8 Nhưng CHÚA ôi, Ngài sẽ cười chúng;

Ngài sẽ nhạo cười tất cả các dân.

9 Sức Mạnh của con ôi, con trông đợi Ngài.

Vì Ngài, Ðức Chúa Trời ôi, là thành trì kiên cố của con.

10 Ðức Chúa Trời giàu lòng thương xót của con sẽ đi trước con;

Ðức Chúa Trời sẽ cho con hả hê nhìn những kẻ thù của con.

11 Xin đừng giết chúng, kẻo dân tộc con sẽ quên đi chăng;

Nhưng xin dùng quyền năng Ngài làm cho chúng tan tác và sụp đổ, ôi lạy Chúa, thuẫn khiên của con.

12 Do tội của miệng chúng và những lời của môi chúng nói ra,

Nguyện chúng bị mắc tội vì sự kiêu ngạo của chúng,

Và vì những lời nguyền rủa và những lời dối trá chúng đã nói.

13 Cầu xin Ngài nổi thịnh nộ và tiêu diệt chúng;

Xin tiêu diệt chúng để chúng không còn nữa,

Ðể thiên hạ ở những nơi tận cùng trái đất biết rằng Ðức Chúa Trời đang trị vì trong Gia-cốp. (Sê-la)

14 Ðến chiều tối chúng trở lại và tru như chó,

Rồi đi lùng soát khắp thành.

15 Chúng cứ đi lên đi xuống để kiếm thức ăn,

Và gầm gừ nếu không được no bụng.

16 Nhưng về phần con, con sẽ ca ngợi quyền năng Ngài;

Sáng sớm con sẽ lớn tiếng ca ngợi ơn thương xót của Ngài,

Vì Ngài là thành trì kiên cố của con,

Nơi con nương náu trong ngày hoạn nạn.

17 Sức Mạnh của con ôi, con sẽ hát ca chúc tụng Ngài,

Vì Ngài, Ðức Chúa Trời ôi, là thành trì kiên cố của con,

Và là Ðức Chúa Trời giàu lòng thương xót của con.

Tài Liệu