Thi Thiên: Chương 37

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C037)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, Cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác.
2. Vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phát như cỏ, Và phải héo như cỏ tươi xanh.
3. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành; Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài.
4. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.
5. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.
6. Ngài sẽ khiến công bình ngươi lộ ra như ánh sáng, Và tỏ ra lý đoán ngươi như chánh ngọ.
7. Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn trong con đường mình, Hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác.
8. Hãy dẹp sự giận, và bỏ sự giận hoảng; Chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác.
9. Vì những kẻ làm ác sẽ bị diệt; Còn kẻ nào trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ được đất làm cơ nghiệp.
10. Một chút nữa kẻ ác không còn. Ngươi sẽ xem xét chỗ hắn, thật không còn nữa.
11. Song người hiền từ sẽ nhận được đất làm cơ nghiệp, Và được khoái lạc về bình yên dư dật.
12. Kẻ ác lập mưu nghịch người công bình, Và nghiến răng cùng người.
13. Chúa sẽ chê cười nó, Vì thấy ngày phạt nó hầu đến.
14. Kẻ ác đã rút gươm và giương cung mình, Đặng đánh đổ người khốn cùng và kẻ thiếu thốn, Đặng giết người đi theo sự ngay thẳng.
15. Gươm chúng nó sẽ đâm vào lòng chúng nó, Và cung chúng nó sẽ bị gãy.
16. Của người công bình tuy ít, Còn hơn sự dư dật của nhiều người ác.
17. Vì cánh tay kẻ ác sẽ bị gãy, Nhưng Đức Giê-hô-va nâng đỡ người công bình.
18. Đức Giê-hô-va biết số ngày kẻ trọn vẹn, Và cơ nghiệp người sẽ còn đến đời đời.
19. Trong thì xấu xa họ không bị hổ thẹn; Trong ngày đói kém họ được no nê.
20. Còn kẻ ác sẽ hư mất, Những kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va sẽ như mỡ chiên con: Chúng nó phải đốt tiêu, tan đi như khói.
21. Kẻ ác mượn, mà không trả lại; Còn người công bình làm ơn, và ban cho.
22. Vì người mà Đức Chúa Trời ban phước cho sẽ nhận được đất; Còn kẻ mà Ngài rủa sả sẽ bị diệt đi.
23. Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người, Và Ngài thích đường lối người:
24. Dầu người té, cũng không nằm sải dài; Vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người.
25. Trước tôi trẻ, rày đã già, Nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, Hay là dòng dõi người đi ăn mày.
26. Hằng ngày người thương xót, và cho mượn; Dòng dõi người được phước.
27. Hãy tránh điều dữ, và làm điều lành, Thì sẽ được ở đời đời.
28. Vì Đức Giê-hô-va chuộng sự công bình, Không từ bỏ người thánh của Ngài; họ được Ngài gìn giữ đời đời: Còn dòng dõi kẻ dữ sẽ bị diệt đi.
29. Người công bình sẽ nhận được đất, Và ở tại đó đời đời.
30. Miệng người công bình xưng điều khôn ngoan, Và lưỡi người nói sự chánh trực.
31. Luật pháp Đức Chúa Trời người ở trong lòng người; Bước người không hề xiêu tó.
32. Kẻ ác rình rập người công bình, Và tìm giết người.
33. Đức Giê-hô-va không bỏ người trong tay hắn, Cũng chẳng định tội cho người khi người bị đoán xét.
34. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, và giữ theo đường Ngài, Thì Ngài sẽ nâng ngươi khiến để nhận được đất! Khi kẻ ác bị diệt đi, thì ngươi sẽ thấy điều ấy.
35. Tôi từng thấy kẻ ác có thế lực lớn, Trải ra như cây xanh tươi mọc nơi cố thổ,
36. Song có người đi qua, kìa, hắn chẳng còn nữa; Tôi tìm hắn, nhưng không gặp.
37. Hãy chăm chú người trọn vẹn, và nhìn xem người ngay thẳng; Vì cuối cùng người hòa bình có phước.
38. Còn các kẻ vi phạm sẽ cùng nhau bị hủy hoại; Sự tương lai kẻ ác sẽ bị diệt đi.
39. Nhưng sự cứu rỗi người công bình do Đức Giê-hô-va mà đến; Ngài là đồn lũy của họ trong thì gian truân.
40. Đức Giê-hô-va giúp đỡ và giải cứu họ; Ngài giải họ khỏi kẻ ác và cứu rỗi cho, Bởi vì họ đã nương náu mình nơi Ngài.

Bản Dịch 2011

Sự An Ninh của Người Tin Cậy CHÚA
Thơ của Ða-vít
(Theo mẫu tự Hê-bơ-rơ)
1. Chớ phiền lòng vì những kẻ làm ác;
Cũng đừng ganh tức vì những kẻ làm chuyện gian tà,
2. Vì chúng sẽ mau héo khô như cỏ dại;
Chúng sẽ chóng úa tàn như rau dại xanh non.
3. Hãy tin cậy CHÚA và làm điều lành;
Khá ở trong xứ và nuôi mình bằng đức thành tín của Ngài.
4. Hãy vui thỏa trong CHÚA,
Rồi Ngài sẽ ban cho bạn mọi điều lòng bạn ao ước.
5. Hãy phó thác đường lối của bạn cho CHÚA,
Cứ nhờ cậy Ngài, Ngài sẽ làm thành điều bạn muốn.
6. Ngài sẽ làm cho đức công chính của bạn được rạng ngời như ánh sáng,
Và sự trong sạch của bạn sẽ lộ ra như giữa trưa.
7. Hãy an nghỉ trong CHÚA và kiên nhẫn chờ đợi Ngài;
Ðừng phiền lòng vì người khác được may mắn trong các đường lối họ,
Hoặc vì họ thực hiện được những mưu ác.
8. Hãy ngưng cơn giận và bỏ sự tức giận đi;
Ðừng bực bội làm gì, vì nuôi giận như thế chỉ dẫn đến việc ác.
9. Phàm kẻ nào làm điều ác ắt sẽ bị diệt mất,
Nhưng ai trông đợi CHÚA sẽ hưởng được đất.
10. Chỉ trong chốc lát thôi, rồi kẻ ác sẽ không còn nữa;
Bạn sẽ tìm kiếm chỗ nó, nhưng nó chẳng còn ở đó nữa.
11. Nhưng người hiền lành sẽ hưởng được đất
Và sẽ được vui thỏa trong sự thịnh vượng dồi dào.
12. Kẻ ác cố lập mưu hại người ngay lành
Và nghiến răng chống lại người ấy,
13. Nhưng CHÚA đang cười nó,
Vì Ngài thấy ngày tàn của nó đến gần rồi.
14. Kẻ ác rút gươm ra và giương cung lên,
Ðể đánh hạ người nghèo khó và khốn khổ,
Cùng giết hại người sống ngay lành;
15. Nhưng thanh gươm của chúng sẽ quay ngược lại đâm vào lòng chúng,
Và cây cung của chúng sẽ bị gãy cụp làm hai.
16. Những gì người ngay lành có tuy ít,
Nhưng tốt hơn của cải nhiều mà kẻ gian ác đang có,
17. Vì cánh tay của kẻ gian ác sẽ bị gãy,
Nhưng CHÚA sẽ gìn giữ người ngay lành.
18. CHÚA biết rõ số ngày của đời người thanh liêm trong sạch;
Cơ nghiệp của họ sẽ còn lại mãi mãi.
19. Họ sẽ không bị hổ thẹn trong thời tai họa;
Trong thời đói kém họ vẫn được no nê.
20. Nhưng kẻ ác sẽ bị chết mất;
Những kẻ thù ghét CHÚA sẽ như sắc đẹp của đồng cỏ;
Chúng sẽ bị tan biến như khói tan đi.
21. Kẻ ác vay mượn rồi không trả lại,
Còn người ngay lành rộng rãi ban cho,
22. Vì ai được Ngài ban phước sẽ hưởng được đất,
Nhưng kẻ nào bị Ngài nguyền rủa sẽ bị diệt vong.
23. CHÚA sẽ làm cho vững các bước của người tốt,
Vì Ngài ưa thích đường lối của người ấy.
24. Nếu người ấy có vấp, người ấy sẽ không bị ngã dài,
Vì CHÚA sẽ nắm lấy tay người ấy giữ lại.
25. Trước tôi trẻ, giờ tôi già,
Nhưng tôi chưa hề thấy người ngay lành nào bị bỏ,
Hoặc dòng dõi của người ấy phải đi ăn mày.
26. Cả ngày người ấy cứ làm ơn và cho mượn;
Dòng dõi của người ấy trở thành nguồn phước cho nhiều người.
27. Hãy tránh điều ác và làm điều thiện,
Ðể bạn sẽ còn lại đời đời;
28. Vì CHÚA yêu thương người công chính;
Ngài không bỏ các thánh đồ của Ngài;
Họ sẽ được bảo vệ đời đời;
Nhưng dòng dõi của kẻ ác sẽ bị diệt vong.
29. Người ngay lành sẽ hưởng được đất
Và sẽ ở trong đó mãi mãi.
30. Miệng người ngay lành thốt ra điều khôn ngoan;
Lưỡi người ấy nói ra điều chính trực.
31. Luật pháp Ðức Chúa Trời ở trong lòng người ấy;
Các bước chân của người ấy sẽ không bị trợt ngã.
32. Kẻ ác rình rập người ngay lành,
Ðể tìm cơ hội giết hại người ấy,
33. Nhưng CHÚA không phó người ấy vào tay nó;
Ngài không để cho người ấy bị kết án khi bị xét xử.
34. Hãy trông cậy CHÚA và hãy giữ theo đường lối Ngài;
Ngài sẽ nhấc nâng bạn lên để bạn hưởng được xứ;
Khi kẻ ác bị diệt mất, bấy giờ bạn sẽ thấy rõ điều ấy.
35. Tôi đã từng thấy một kẻ gian ác có thế lực và bạo tàn;
Nó vùng vẫy dọc ngang như một cây sum suê trong vùng đất tốt;
36. Nhưng nó đã mất sớm, và nầy, nó chẳng còn nữa;
Tôi đã cố tình tìm kiếm nó nhưng chẳng tìm ra.
37. Hãy để ý người liêm khiết và nhìn xem người ngay thật;
Vì tương lai của người hiếu hòa là bình an thịnh vượng.
38. Nhưng những kẻ tội lỗi đều phải bị diệt vong;
Tương lai của những kẻ gian ác là bị tiêu diệt hoàn toàn.
39. CHÚA ban ơn cứu rỗi cho người ngay lành;
Ngài là sức mạnh của người ấy trong khi gặp rắc rối.
40. CHÚA giúp đỡ họ và giải cứu họ;
Ngài sẽ giải thoát họ và cứu họ khỏi tay kẻ ác,
Bởi vì họ nương náu nơi Ngài.

Tài Liệu