Thi Thiên: Chương 35

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C035)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cãi cọ cùng kẻ cãi cọ tôi, Hãy chinh chiến với kẻ chinh chiến cùng tôi.
2. Xin hãy cầm lấy khiên nhỏ và lớn, Chổi-dậy đặng giúp đỡ tôi.
3. Xin hãy rút giáo, cản đường kẻ nào rượt theo tôi; Hãy nói cùng linh hồn tôi: Ta là sự cứu rỗi ngươi.
4. Nguyện kẻ tìm giết mạng sống tôi phải bị hổ thẹn và sỉ nhục; Ước gì kẻ toan hại tôi phải lui lại, và bị mất cỡ.
5. Nguyện chúng nó như trấu bị gió thổi đùa, Cầu xin thiên sứ Đức Giê-hô-va đuổi chúng nó đi!
6. Nguyện đường chúng nó phải tối mịt và trơn trợt, Cầu thiên sứ Đức Giê-hô-va đuổi theo chúng nó!
7. Vì vô cớ chúng nó gài kín lưới cho tôi, Và vô cớ đào một cái hầm cho linh hồn tôi.
8. Nguyện tai họa không ngờ đến hãm áp nó, Ước gì lưới nó gài kín bắt lại nó; Nguyện nó sa vào đó, và bị diệt đi.
9. Linh hồn tôi sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va, Mừng rỡ về sự cứu rỗi của Ngài.
10. Các xương cốt tôi sẽ nói: Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài giải cứu người khốn cùng khỏi kẻ mạnh hơn người, Cứu người khốn cùng và kẻ thiếu thốn khỏi đứa cướp lột: Vậy, có ai giống như Ngài chăng?
11. Những chứng gian dấy lên, Tra hỏi những việc tôi không biết đến.
12. Chúng nó lấy dữ trả lành; Linh hồn tôi bị bỏ xuội.
13. Còn tôi, khi chúng nó đau, tôi bèn mặc lấy bao, Kiêng ăn ép linh hồn tôi, Lời cầu nguyện tôi trở vào ngực tôi.
14. Tôi cư xử dường như là bạn hữu hay là anh em tôi; Tôi buồn đi cúi xuống như kẻ than khóc mẹ mình.
15. Nhưng trong lúc tôi bị gian nan, chúng nó bèn nhóm lại vui mừng; Những kẻ cáo gian đều nhóm lại nghịch cùng tôi, song tôi chẳng biết; Chúng nó cấu xé tôi không ngừng.
16. Chúng nó nghiến răng nghịch tôi Với những kẻ ác tệ hay nhạo báng.
17. Chúa ôi! Chúa chịu xem điều ấy cho đến chừng nào? Xin hãy cứu vớt linh hồn tôi khỏi sự phá tan của chúng nó, Và rút mạng sống tôi khỏi sư tử.
18. Tôi sẽ cảm tạ Chúa trong hội lớn, Ngợi khen Ngài giữa dân đông.
19. Cầu xin chớ cho những kẻ làm thù nghịch tôi vô cớ mừng rỡ về tôi; Cũng đừng để các kẻ ghét tôi vô cớ nheo con mắt.
20. Vì chúng nó chẳng nói lời hòa bình; Nhưng toan phỉnh gạt các người hiền hòa trong xứ.
21. Chúng nó hả miệng hoát ra nghịch tôi, Mà rằng: Ha, ha! mắt ta đã thấy điều đó rồi
22. Đức Giê-hô-va ôi! Ngài đã thấy điều ấy, xin chớ làm thinh: Chúa ôi! chớ dan xa tôi.
23. Hỡi Đức Chúa Trời là Chúa tôi, hãy tỉnh thức, hãy chổi dậy, để phán xét tôi công bình, Và binh vực duyên cớ tôi.
24. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, hãy đoán xét tôi tùy sự công bình của Chúa; Chớ để chúng nó vui mừng vì cớ tôi.
25. Chớ để chúng nó nói trong lòng rằng: À! kìa, điều chúng ta ước ao đó; hoặc nói rằng: chúng ta đã nuốt trọn nó rồi.
26. Phàm kẻ nào vui mừng về sự tai họa tôi, Nguyện họ đều bị hổ thẹn và mất cỡ; Phàm người nào dấy lên cùng tôi cách kiêu ngạo, Nguyện họ đều bị bao phủ xấu hổ và sỉ nhục.
27. Còn ai binh duyên cớ công bình tôi, Nguyện họ đều reo mừng; Nguyện họ thường nói không ngớt: Đáng tôn trọng Đức Giê-hô-va thay! Là Đấng vui cho tôi tớ Ngài được may mắn.
28. Vậy, lưỡi tôi sẽ thuật sự công bình Chúa, Và trọn ngày ngợi khen Chúa.

Bản Dịch 2011

Xin CHÚA Giải Cứu Khỏi Kẻ Thù
Thơ của Ða-vít
1. CHÚA ôi, xin đối chọi với kẻ đối chọi con;
Xin đón đánh kẻ tiến đánh con;
2. Xin lấy mộc và khiên,
Xin trỗi dậy để giúp đỡ con;
3. Xin lấy giáo và lao để đối phó với những kẻ đuổi bắt con;
Xin phán với linh hồn con rằng, “Ta là Ðấng Giải Cứu ngươi.”
4. Xin khiến những kẻ tìm giết con phải bị hổ thẹn và sỉ nhục;
Xin làm cho những kẻ toan mưu ác hại con phải quay lưng bỏ chạy và bị nhục nhã.
5. Nguyện chúng sẽ như rác rến trước gió,
Bị thiên sứ của CHÚA đùa đi.
6. Nguyện con đường của chúng trở nên tối tăm và trơn trợt,
Và thiên sứ của CHÚA truy kích chúng;
7. Vì chúng đã âm thầm giăng bẫy để bắt con cách vô cớ;
Chẳng có lý do gì mà chúng đã đào hầm đặt bẫy để hại con.
8. Nguyện sự hủy diệt ập đến trên chúng cách thình lình;
Nguyện chúng sa vào lưới do chính chúng đã giăng;
Nguyện chúng rơi vào hầm hủy diệt do tay chúng đã đào.
9. Bấy giờ, linh hồn con sẽ vui mừng trong CHÚA;
Linh hồn con sẽ vui vẻ trong ơn cứu rỗi của Ngài.
10. Xương cốt con sẽ nói rằng, “CHÚA ôi, nào ai giống như Ngài?
Ðấng giải cứu người khốn cùng khỏi tay kẻ mạnh hơn nó,
Ðấng cứu giúp người bị hoạn nạn và khốn khó khỏi tay kẻ cướp bóc nó.”
11. Những kẻ làm chứng gian đứng dậy;
Chúng hạch hỏi con những điều con không hề hay biết.
12. Chúng lấy điều ác báo trả điều thiện con đã làm cho chúng;
Chúng đã làm cho linh hồn con buồn đau chán ngán.
13. Còn phần con, khi chúng bịnh, con đã lấy vải thô làm y phục;
Con đã hạ mình xuống kiêng ăn cầu nguyện;
Lòng con không ngừng cầu nguyện cho chúng.
14. Con đối với chúng như bạn bè và anh chị em ruột của mình;
Con sụp xuống than khóc như than khóc cho mẹ mình.
15. Nhưng khi con gặp nạn, chúng đã họp nhau để ăn mừng;
Chúng đã họp với nhau để chống lại con;
Những kẻ tấn công con đã họp với nhau mà con không biết;
Chúng thay phiên nhau vu cáo con không ngớt.
16. Chúng nhạo cười con với những lời đầy ác ý như những kẻ vô liêm sỉ;
Chúng nghiến răng chống lại con.
17. Chúa ôi, chẳng lẽ Ngài cứ để như vậy mà nhìn sao?
Xin cứu linh hồn con khỏi bị chúng tiêu diệt;
Xin cứu mạng sống con khỏi bầy sư tử.
18. Con sẽ dâng lên Ngài lời cảm tạ giữa đại hội;
Con sẽ ca ngợi Ngài giữa cuộc hội họp đông người.
19. Xin đừng để những kẻ chống con cách sai trái có dịp vui mừng;
Xin đừng để những kẻ ghét con vô cớ có cơ hội nháy mắt với nhau biểu lộ niềm vui,
20. Vì chúng chẳng bàn chuyện để có hòa bình thật sự,
Nhưng chúng lập mưu bằng cách sắp đặt những lời dối trá hầu lừa gạt những người hiền hòa trên đất.
21. Chúng mở miệng khoác lác chống lại con;
Chúng nói rằng, “A ha! A ha! Mắt chúng ta đã thấy rồi!”
22. CHÚA ôi, Ngài đã thấy hết rồi, xin Ngài đừng yên lặng nữa;
Chúa ôi, xin Ngài đừng ở xa con.
23. Xin trỗi dậy và đứng lên binh vực lẽ phải cho con;
Xin binh vực duyên cớ của con, lạy Ðức Chúa Trời của con và Chúa của con.
24. Xin đoán xét con theo đức công chính của Ngài, lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của con;
Xin đừng để con trở thành cớ vui mừng cho chúng.
25. Xin đừng để chúng nói trong lòng rằng, “A ha! Khoái quá!”
Xin đừng để chúng nói, “Chúng ta đã nuốt trộng nó rồi!”
26. Nguyện những kẻ tụ tập nhau lại ăn mừng khi con gặp hoạn nạn sẽ bị xấu hổ và nhục nhã;
Nguyện những kẻ huênh hoang tự đắc với con sẽ mặc lấy sỉ nhục và hổ ngươi.
27. Xin Ngài cho những người ủng hộ sự minh oan của con được reo mừng và vui vẻ;
Xin để họ nói không ngớt rằng,
“Chúng ta hãy tôn cao CHÚA,
Ðấng lấy làm vui thích về sự hưng thịnh của tôi tớ Ngài.”
28. Lưỡi con sẽ rao truyền đức công chính của Ngài
Và ca ngợi Ngài suốt ngày.

Tài Liệu