Thi Thiên: Chương 35

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB19C035)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Thơ của Ða-vít

1. Đức Giê-hô-va ôi! Xin tranh luận với kẻ tranh luận cùng con. Xin chiến đấu với kẻ chiến đấu chống lại con. 2. Xin hãy cầm khiên và mộc, hãy trỗi dậy giúp đỡ con. 3. Xin hãy rút lao và rìu chống lại những kẻ săn đuổi con. Hãy nói với linh hồn con rằng: Ta là sự cứu rỗi của con. 4. Nguyện những kẻ tìm hại mạng sống con bị hổ thẹn và bị sỉ nhục; những kẻ âm mưu hại con phải thối lui và hổ nhục. 5. Nguyện chúng giống như trấu bị gió đùa đi, và cầu xin thiên sứ của Đức Giê-hô-va đánh đuổi chúng. 6. Nguyện đường lối của chúng bị tối tăm và trơn trợt, và cầu xin thiên sứ của Đức Giê-hô-va săn đuổi chúng. 7. Bởi vì chúng đã âm thầm giăng bẫy để bắt con cách vô cớ, và chúng cũng đào hầm để hại con vô cớ. 8. Nguyện sự hủy diệt bất ngờ giáng trên chúng, để chúng sa vào lưới mà chính chúng đã giăng. Nguyện chúng rơi vào chỗ hủy diệt.

9. Linh hồn con sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, vui mừng trong sự cứu rỗi của Ngài. 10. Các xương cốt con sẽ nói: “Đức Giê-hô-va ôi! Có ai giống như Ngài? Ngài giải cứu người yếu đuối khỏi kẻ mạnh bạo hơn; Ngài cứu người khốn cùng và người thiếu thốn khỏi những kẻ đang bóc lột họ.”

11. Các nhân chứng hung bạo đã nổi lên, họ tra hỏi con những điều con không biết. 12. Họ lấy dữ trả lành, làm cho linh hồn của con đau khổ. 13. Về phần con, khi họ đau ốm, chính con khiêm cung mặc vải gai kiêng ăn cầu nguyện trong lòng của con để họ được hồi phục. 14. Con cư xử như một người bạn, như một người anh em; con đã sấp mình xuống than khóc thảm thiết như một người mẹ. 15. Nhưng khi con vấp ngã, họ họp lại vui mừng; những kẻ tấn công con đã họp lại để chống con mà con không biết; họ đã không ngừng cấu xé con. 16. Cùng với những kẻ vô liêm sỉ, họ nghiến răng đay nghiến con.

17. Chúa ôi! Ngài cứ nhìn cho đến bao giờ? Xin giải cứu mạng sống con khỏi sự tàn hại của họ, tức là khỏi những sư tử. 18. Con sẽ cảm tạ Ngài trong một hội chúng lớn. Con sẽ tôn ngợi Ngài ở giữa một đoàn dân đông. 19. Xin đừng để những kẻ thù của con vui mừng trên con, cũng đừng để những kẻ vô cớ ghét con cách sai lầm có thể nháy mắt. 20. Bởi vì họ không nói lời hòa bình, nhưng họ đã đặt ra những lời gian dối để chống lại những người yên hòa ở trên đất. 21. Họ mở miệng thật lớn chống lại con, nói rằng: “A ha! A ha! Mắt của chúng ta đã thấy!”

22. Đức Giê-hô-va ôi! Ngài đã nhìn thấy, xin Ngài đừng yên lặng nữa. Chúa ôi! Xin Ngài đừng xa cách con. 23. Đức Chúa Trời của con, Chúa của con! Xin thức dậy và đứng lên để bênh vực duyên cớ của con. 24. Đức Giê-hô-va ôi! Xin bênh vực con theo lẽ công chính của Ngài. Đức Chúa Trời của con! xin đừng để họ vui mừng vì con. 25. Xin đừng để họ nói trong lòng rằng: “A ha! Chúng ta đã đạt điều mình mong muốn.” Cũng đừng để họ nói: “Chúng ta đã nuốt lấy nó rồi!” 26. Nguyện những kẻ tụ tập nhau lại ăn mừng khi con gặp hoạn nạn sẽ bị xấu hổ và nhục nhã. Nguyện những kẻ lên mặt chống lại con sẽ mặc lấy sự sỉ nhục và xấu hổ. 27. Nguyện những người đã vui mừng về sự công chính của con sẽ reo vui và hớn hở. Nguyện họ tiếp tục nói: “Đức Giê-hô-va thật vĩ đại! Ngài vui thích về sự thịnh vượng của đầy tớ Ngài.” 28. Lưỡi con sẽ nói và tôn ngợi đức công chính của Ngài trọn cả ngày.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cãi cọ cùng kẻ cãi cọ tôi, Hãy chinh chiến với kẻ chinh chiến cùng tôi.
2. Xin hãy cầm lấy khiên nhỏ và lớn, Chổi-dậy đặng giúp đỡ tôi.
3. Xin hãy rút giáo, cản đường kẻ nào rượt theo tôi; Hãy nói cùng linh hồn tôi: Ta là sự cứu rỗi ngươi.
4. Nguyện kẻ tìm giết mạng sống tôi phải bị hổ thẹn và sỉ nhục; Ước gì kẻ toan hại tôi phải lui lại, và bị mất cỡ.
5. Nguyện chúng nó như trấu bị gió thổi đùa, Cầu xin thiên sứ Đức Giê-hô-va đuổi chúng nó đi!
6. Nguyện đường chúng nó phải tối mịt và trơn trợt, Cầu thiên sứ Đức Giê-hô-va đuổi theo chúng nó!
7. Vì vô cớ chúng nó gài kín lưới cho tôi, Và vô cớ đào một cái hầm cho linh hồn tôi.
8. Nguyện tai họa không ngờ đến hãm áp nó, Ước gì lưới nó gài kín bắt lại nó; Nguyện nó sa vào đó, và bị diệt đi.
9. Linh hồn tôi sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va, Mừng rỡ về sự cứu rỗi của Ngài.
10. Các xương cốt tôi sẽ nói: Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài giải cứu người khốn cùng khỏi kẻ mạnh hơn người, Cứu người khốn cùng và kẻ thiếu thốn khỏi đứa cướp lột: Vậy, có ai giống như Ngài chăng?
11. Những chứng gian dấy lên, Tra hỏi những việc tôi không biết đến.
12. Chúng nó lấy dữ trả lành; Linh hồn tôi bị bỏ xuội.
13. Còn tôi, khi chúng nó đau, tôi bèn mặc lấy bao, Kiêng ăn ép linh hồn tôi, Lời cầu nguyện tôi trở vào ngực tôi.
14. Tôi cư xử dường như là bạn hữu hay là anh em tôi; Tôi buồn đi cúi xuống như kẻ than khóc mẹ mình.
15. Nhưng trong lúc tôi bị gian nan, chúng nó bèn nhóm lại vui mừng; Những kẻ cáo gian đều nhóm lại nghịch cùng tôi, song tôi chẳng biết; Chúng nó cấu xé tôi không ngừng.
16. Chúng nó nghiến răng nghịch tôi Với những kẻ ác tệ hay nhạo báng.
17. Chúa ôi! Chúa chịu xem điều ấy cho đến chừng nào? Xin hãy cứu vớt linh hồn tôi khỏi sự phá tan của chúng nó, Và rút mạng sống tôi khỏi sư tử.
18. Tôi sẽ cảm tạ Chúa trong hội lớn, Ngợi khen Ngài giữa dân đông.
19. Cầu xin chớ cho những kẻ làm thù nghịch tôi vô cớ mừng rỡ về tôi; Cũng đừng để các kẻ ghét tôi vô cớ nheo con mắt.
20. Vì chúng nó chẳng nói lời hòa bình; Nhưng toan phỉnh gạt các người hiền hòa trong xứ.
21. Chúng nó hả miệng hoát ra nghịch tôi, Mà rằng: Ha, ha! mắt ta đã thấy điều đó rồi
22. Đức Giê-hô-va ôi! Ngài đã thấy điều ấy, xin chớ làm thinh: Chúa ôi! chớ dan xa tôi.
23. Hỡi Đức Chúa Trời là Chúa tôi, hãy tỉnh thức, hãy chổi dậy, để phán xét tôi công bình, Và binh vực duyên cớ tôi.
24. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, hãy đoán xét tôi tùy sự công bình của Chúa; Chớ để chúng nó vui mừng vì cớ tôi.
25. Chớ để chúng nó nói trong lòng rằng: À! kìa, điều chúng ta ước ao đó; hoặc nói rằng: chúng ta đã nuốt trọn nó rồi.
26. Phàm kẻ nào vui mừng về sự tai họa tôi, Nguyện họ đều bị hổ thẹn và mất cỡ; Phàm người nào dấy lên cùng tôi cách kiêu ngạo, Nguyện họ đều bị bao phủ xấu hổ và sỉ nhục.
27. Còn ai binh duyên cớ công bình tôi, Nguyện họ đều reo mừng; Nguyện họ thường nói không ngớt: Đáng tôn trọng Đức Giê-hô-va thay! Là Đấng vui cho tôi tớ Ngài được may mắn.
28. Vậy, lưỡi tôi sẽ thuật sự công bình Chúa, Và trọn ngày ngợi khen Chúa.

Bản Dịch 2011

Xin CHÚA Giải Cứu Khỏi Kẻ Thù

Thơ của Ða-vít

1 CHÚA ôi, xin đối chọi với kẻ đối chọi con;

Xin đón đánh kẻ tiến đánh con;

2 Xin lấy mộc và khiên,

Và trỗi dậy để giúp đỡ con;

3 Xin lấy giáo và lao để đối phó với những kẻ đuổi bắt con;

Xin nói với linh hồn con rằng, “Ta là Ðấng Giải Cứu của ngươi.”

4 Xin khiến những kẻ tìm giết con phải bị hổ thẹn và sỉ nhục;

Xin làm cho những kẻ toan mưu ác hại con phải quay lưng bỏ chạy và bị nhục nhã ê chề.

5 Nguyện chúng như rác bay trước gió,

Bị thiên sứ của CHÚA đùa đi!

6 Nguyện con đường của chúng trở nên tối tăm và trơn trợt,

Trong khi thiên sứ của CHÚA truy kích chúng phía sau!

7 Vì chúng đã âm thầm giăng bẫy để gài bắt con vô cớ;

Chẳng có lý do gì mà chúng đã đào hầm đặt bẫy để hại con.

8 Nguyện sự hủy diệt ập đến trên chúng cách thình lình!

Nguyện chúng sa vào lưới do chính chúng đã giăng!

Nguyện chúng rơi vào hầm hủy diệt do tay chúng đã đào!

9 Bấy giờ linh hồn con sẽ vui mừng trong CHÚA,

Sẽ hân hoan trong ơn cứu rỗi của Ngài.

10 Tất cả xương con sẽ nói, “CHÚA ôi, nào ai giống như Ngài,

Ðấng giải cứu người khốn cùng khỏi tay kẻ mạnh hơn nó,

Ðấng cứu giúp người gặp hoạn nạn và khốn khó khỏi tay kẻ cướp bóc nó?”

11 Những kẻ làm chứng gian đứng dậy;

Chúng hạch hỏi con những điều con không hề biết.

12 Chúng lấy điều ác báo trả điều thiện con đã làm cho chúng;

Linh hồn con thật buồn đau chán ngán.

13 Còn con, khi chúng bị bịnh, con đã lấy vải thô làm y phục;

Con tự làm khổ mình bằng cách kiêng ăn;

Con cúi đầu cầu nguyện cho chúng thường xuyên.

14 Con đối với chúng như bạn bè hay anh chị em ruột mình;

Như một người than khóc cho mẹ mình,

Con cúi xuống khóc than sầu thảm.

15 Nhưng khi con vấp ngã, chúng đã họp lại với nhau để ăn mừng;

Chúng đã họp với nhau để chống lại con;

Những kẻ tấn công đã thay phiên nhau đả kích con không ngớt;

Thế mà con chẳng hay biết gì cho đến khi mọi sự đã rồi.

16 Chúng tha hồ báng bổ nhạo cười con;

Chúng nghiến răng mình để chống lại con.

17 Chúa ôi, Ngài cứ để như vậy mà nhìn cho đến bao lâu nữa?

Xin cứu linh hồn con khỏi bị chúng tiêu diệt,

Xin cứu mạng báu con khỏi bầy sư tử!

18 Con sẽ dâng lên Ngài lời cảm tạ ở giữa đại hội;

Con sẽ ca ngợi Ngài trong cuộc hội họp đông người.

19 Xin đừng để những kẻ chống con cách sai trái có dịp vui mừng;

Xin đừng để những kẻ ghét con vô cớ có cơ hội nháy mắt biểu lộ niềm vui.

20 Vì chúng chẳng bàn luận để có hòa bình,

Nhưng chúng lập mưu để lừa gạt những người hiền hòa trong xứ, bằng cách đặt ra những lời dối gạt.

21 Chúng mở miệng khoác lác chống lại con;

Chúng bảo, “A ha! A ha! Mắt chúng ta đã thấy điều ấy rồi!”

22 CHÚA ôi, Ngài đã thấy hết rồi, xin Ngài đừng yên lặng nữa!

Chúa ôi, xin Ngài đừng ở xa con!

23 Xin trỗi dậy và đứng lên binh vực lẽ phải cho con;

Xin binh vực duyên cớ con, lạy Ðức Chúa Trời của con và Chúa của con.

24 Xin minh oan cho con theo đức công chính của Ngài, lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của con,

Và xin đừng để chúng vui mừng vì cớ con.

25 Xin đừng để chúng nói trong lòng rằng, “A ha! Khoái quá!”

Xin đừng để chúng nói, “Chúng ta đã nuốt trộng nó rồi!”

26 Nguyện những kẻ tụ tập nhau lại ăn mừng khi con gặp hoạn nạn bị xấu hổ và bối rối!

Nguyện những kẻ phách lối với con mặc lấy sỉ nhục và hổ ngươi!

27 Nguyện những người ủng hộ sự minh oan của con trỗi tiếng reo mừng và vui vẻ;

Nguyện họ nói không ngớt rằng,

“Hãy tán tụng CHÚA,

Ðấng vui thích về sự hưng thịnh của tôi tớ Ngài.”

28 Lưỡi con sẽ rao truyền đức công chính của Ngài

Và ca ngợi Ngài suốt ngày.

Tài Liệu