Gióp : Chương 6

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB18C006)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Gióp đáp lại rằng:
2. Ôi! Chớ gì nỗi buồn tôi nhắc cân cho đúng, Và các tai nạn tôi để lên cân thăng bằng!
3. Vì hiện giờ nó nặng hơn cát biển; Nên tại cớ ấy các lời tôi nói đại ra.
4. Bởi vì các tên của Đấng Toàn năng trúng nhằm tôi; Tâm hồn tôi uống nọc độc của tên ấy; Sự kinh khiếp của Đức Chúa Trời dàn trận nghịch cùng tôi.
5. Chớ thì con lừa rừng nào kêu la khi có cỏ? Con bò nào rống khi có lương thảo?
6. Vật chi lạt lẽo, người ta nào ăn chẳng bỏ muối? Còn trong tròng trắng trứng gà, đâu có mùi lai gì?
7. Vật gì linh hồn tôi từ chối đá đến, Lại trở nên vật thực gớm ghê của tôi.
8. Ôi! Chớ gì lời sở cầu tôi được thành, Và Đức Chúa Trời ban cho tôi điều tôi ao ước!
9. Chớ chi Đức Chúa Trời đẹp lòng cà tán tôi, Buông tay Ngài ra trừ diệt tôi!
10. Vậy, tôi sẽ còn được an ủi, Và trong cơn đau đớn chẳng giản, Tôi sẽ vui mừng, bởi vì không có từ chối lời phán của Đấng Thánh.
11. Sức lực tôi nào đủ đợi cho nỗi, Cuối cùng tôi sẽ ra sao, mà tôi lại nhẫn nhịn được?
12. Sức tôi há là sức đá sao? Thịt tôi há dễ là đồng?
13. Trong mình tôi chẳng có sự tiếp cứu, sự khôn ngoan bị cất khỏi tôi, Ấy há chẳng phải như vậy sao?
14. Kẻ gần xui té, đáng được bạn bầu thương xót đến, E kẻo người bỏ sự kính sợ Đấng Toàn năng.
15. Anh em tôi dối gạt tôi như dòng khe cạn nước, Như lòng khe chảy khô.
16. Nó bị đục vì cớ nước đá, Có giá tuyết ẩn ở trong.
17. Nhưng trong khi giựt xuống, khe bèn khô cạn, Lúc nắng giọi, nó lại biến khỏi chỗ nó.
18. Đoàn khách đi ngang qua nó bèn tẻ tách đường, Đi vào trong Sa mạc, rồi chết mất.
19. Đoàn khách ở Thê-ma tìm kiếm nước nó, Các kẻ bộ hành Sê-ba nhờ cậy nó;
20. Nhưng chúng bị mắc cỡ vì nhờ cậy nơi nó; Khi đến tại khe, bèn phải hổ thẹn.
21. Hiện nay các bạn cũng không ra gì hết; Các bạn thấy sự đáng kinh khiếp, bèn run sợ.
22. Tôi há có nói rằng: Xin cung cấp cho tôi, Trong tài sản của các bạn, xin hãy lấy lễ vật dâng cho tôi, sao?
23. Hoặc cầu rằng: Xin hãy giải cứu tôi khỏi tay kẻ cừu địch, Và chuộc tôi khỏi tay kẻ hà hiếp ư?
24. Hãy dạy dỗ tôi, tôi sẽ nín lặng; Xin chỉ cho tôi hiểu tôi đã lầm lỗi nơi nào.
25. Lời chánh trực có sức lực dường bao! Còn lời trách móc của các bạn nào có trách được gì?
26. Các bạn muốn trách móc tiếng nói sao? Song lời nói của một người ngã lòng chỉ như luồng gió.
27. Quả thật, các bạn xông hãm kẻ mồ côi, Và đào hầm gài bạn hữu mình.
28. Vậy bây giờ, nếu các bạn muốn, hãy ngó tôi, Tôi nào dám nói dối trước mặt các bạn đâu.
29. Xin khá xét lại; chớ có sự bất công; Phải, hãy xét lại, vì duyên cớ tôi là công bình.
30. Có điều bất công nơi lưỡi tôi chăng? ổ gà tôi há chẳng phân biệt điều ác sao?

Bản Dịch 2011

Gióp Tin Rằng Sự Than Phiền của Ông Là Hợp Lý

1 Bấy giờ Gióp trả lời và nói:

2 Ôi ước chi nỗi buồn của tôi có thể đem cân,

Ước gì nỗi khổ của tôi có thể cân trên bàn cân,

3 Chắc chắn nó sẽ nặng hơn cát nơi bờ biển;

Vì thế lời tôi có phần thiếu đắn đo suy nghĩ;

4 Vì các mũi tên của Ðấng Toàn Năng đã ghim thấu vào tôi,

Chất độc của nó đã thấm vào tâm linh tôi;

Nỗi hãi hùng của Ðức Chúa Trời đã dàn trận chống lại tôi;

5 Có lừa nào kêu la khi ăn không hết cỏ non?

Có bò nào rống khi cỏ khô rơm rạ chất đầy trong máng?

6 Thức ăn lạt lẽo, ai lại không muốn nêm vào ít muối?

Tròng trắng trứng gà nào có mùi vị gì chăng?

7 Thấy mấy thứ đó, lòng tôi tự nhiên ngán ngẩm;

Tôi chẳng thấy ngon lành gì khi ăn những thứ ấy đâu.

8 Ôi, ước chi tôi được dâng lên lời thỉnh nguyện của mình,

Và ước gì Ðức Chúa Trời sẽ ban cho tôi điều tôi mong ước.

9 Ước chi Ðức Chúa Trời lấy làm vui mà nghiền nát tôi ra;

Ước gì tay Ngài buông tôi ra và giết chết tôi đi.

10 Ðược như thế, tôi sẽ lấy làm an ủi,

Dù đau đớn không nguôi, tôi sẽ chấp nhận cách vui lòng;

Vì dù sao tôi đã không chối bỏ những lời của Ðấng Thánh.

11 Làm sao tôi đủ sức để đợi chờ ơn giải cứu?

Tôi không biết cuối cùng mình sẽ ra sao để có thể kiên nhẫn đợi chờ?

12 Sức lực của tôi nào phải là sức lực của đá?

Da thịt tôi nào phải cứng chắc như đồng?

13 Tôi không còn sức để giúp chính mình đứng vững nữa;

Tôi không nghĩ mình sẽ thành công dù cố gắng thế nào.

14 An ủi bạn trong lúc bạn đau buồn là phải lẽ;

Ai không làm như thế là quên kính sợ Ðấng Toàn Năng.

15 Bà con tôi đã trở mặt với tôi tựa như nước ở dòng suối chảy,

Như nước đã chảy qua rồi, và chẳng ai muốn lưu luyến gì.

16 Ở những nơi đầy tuyết giá, mặt suối bị đóng băng dày đặc;

Nhưng nước vẫn âm thầm chảy bên dưới trong tối tăm.

17 Rồi đến mùa khô hạn, dòng suối ngưng tuôn chảy;

Hơi nóng làm bốc hơi các vũng nước còn đọng lại trên dòng.

18 Các đoàn lữ hành đến bên dòng suối, rồi thất vọng bỏ đi;

Họ tiếp tục cuộc hành trình vào đồng hoang và chết mất.

19 Các đoàn lữ hành từ Tê-ma trông mong rất nhiều ở nó;

Các lữ khách từ Sê-ba cũng kỳ vọng nơi nó rất nhiều.

20 Nhưng họ phải bẽ bàng vì đã quá tin tưởng trông mong;

Họ đến nơi và đã hoàn toàn thất vọng.

21 Vì bây giờ đối với tôi, các anh cũng không ích lợi gì như vậy;

Các anh thấy tôi bị hoạn nạn và các anh đã kinh hoàng.

22 Có bao giờ tôi hỏi, “Xin các anh giúp tôi ít tiền bạc,”

Hay “Xin lấy của cải các anh mà giúp đỡ tôi” chăng?

23 Hoặc “Xin giải cứu tôi khỏi tay kẻ thù của tôi,”

Hay “Xin chuộc giùm tôi khỏi tay kẻ áp bức tôi” chăng?

24 Xin nói ra cho tôi biết, tôi sẽ im không hỏi nữa;

Xin giúp tôi hiểu xem, tôi sai ở chỗ nào?

25 Ðành rằng lời ngay thật có biết bao sức mạnh;

Nhưng lời chỉ trích của các anh chứng tỏ được gì chăng?

26 Các anh nghĩ rằng các anh sẽ bắt bẻ lời nói của tôi,

Và xem lời của người tuyệt vọng như gió thoảng hay sao?

27 Phải, các anh bắt thăm nhau chia chác những trẻ thơ côi cút,

Và ngay cả bạn bè, các anh bán đứng chẳng chạnh lòng.

28 Vậy bây giờ xin các anh hãy nhìn thẳng vào mặt tôi đi;

Các anh thừa biết rằng tôi không bao giờ nói dối với các anh.

29 Tôi xin các anh hãy đổi ý, đừng để việc bất công nầy xảy ra nữa;

Phải, xin hãy đổi ý, vì lẽ công bình của tôi tùy thuộc vào đó.

30 Lưỡi tôi có nói điều gì sai trái chăng?

Miệng tôi không thể nếm biết điều nào là đúng hay sai sao?

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu