Phục Truyền Luật Lệ Ký: Chương 28

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB05C028)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Thời gian trôi qua, nếu các ngươi cẩn thận lắng nghe theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, siêng năng làm theo mọi điều răn của Ngài mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ làm cho các ngươi trổi hơn tất cả các dân tộc trên trái đất. 2. Tất cả những phước lành sau đây sẽ giáng trên các ngươi nếu các ngươi lắng nghe theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi:

3. Các ngươi sẽ được ban phước trong thành, và các ngươi sẽ được ban phước ngoài đồng ruộng.

4. Bông trái của thân thể các ngươi, sản vật từ đất đai của các ngươi, những súc vật mới sinh, bò con, chiên con của các ngươi sẽ được phước.

5. Cái giỏ và thùng nhồi bột của các ngươi sẽ được ban phước.

6. Các ngươi sẽ được ban phước khi đi ra. Các ngươi sẽ được ban phước khi đi vào.

7. Đức Giê-hô-va sẽ khiến những kẻ thù nổi lên chống lại các ngươi bị đánh bại trước mặt các ngươi. Chúng kéo ra từ một đường để đánh các ngươi, nhưng sẽ theo bảy đường để chạy trốn khỏi các ngươi. 8. Đức Giê-hô-va sẽ truyền ban phước cho các ngươi trong những kho lẫm và trong mọi công việc tay của các ngươi thực hiện, và Ngài sẽ ban phước cho các ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi ban cho các ngươi. 9. Nếu các ngươi tuân giữ những điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời và đi theo những đường lối của Ngài thì Đức Giê-hô-va sẽ lập các ngươi làm một dân thánh cho Ngài như Ngài đã thề với các ngươi. 10. Tất cả những dân tộc trên trái đất sẽ thấy rằng các ngươi được mang danh của Đức Giê-hô-va, và họ sẽ khiếp sợ các ngươi. 11. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi thịnh vượng, bông trái của thân thể các ngươi, bầy gia súc, hoa quả từ đất ruộng của các ngươi sẽ gia tăng trong xứ mà Ngài đã thề với các tổ phụ của các ngươi để ban cho các ngươi. 12. Đức Giê-hô-va sẽ mở kho tàng từ trời của Ngài để ban những điều tốt lành như mưa đúng mùa trên đất đai của các ngươi và sẽ ban phước cho mọi công việc của tay các ngươi. Các ngươi sẽ cho nhiều dân tộc vay nhưng các ngươi không phải vay mượn. 13. Đức Giê-hô-va sẽ đặt các ngươi đứng đầu, không phải đứng cuối cùng; các ngươi sẽ chỉ ở phía trên, không phải ở phía dưới - nếu các ngươi vâng theo những điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà ta truyền cho các ngươi hôm nay. Hãy cẩn tuân giữ và thực hành. 14. Đừng lìa bỏ một lời nào ta mà truyền cho các ngươi hôm nay, đừng quay sang bên phải hoặc bên trái, đừng chạy theo và phục vụ những thần khác.

15. Thời gian trôi qua, nếu các ngươi không nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, không cẩn thận làm theo những điều răn và luật lệ của Ngài mà ta truyền cho các ngươi hôm nay, thì những lời nguyền rủa nầy sẽ giáng trên các ngươi và nắm bắt các ngươi.

16. Các ngươi sẽ bị nguyền rủa trong thành, và các ngươi sẽ bị nguyền rủa ngoài đồng ruộng.

17. Cái giỏ và thùng nhồi bột của các ngươi sẽ bị nguyền rủa.

18. Bông trái của thân thể các ngươi, hoa quả từ đất đai các ngươi, bò con, và chiên con của các ngươi sẽ bị nguyền rủa.

19. Các ngươi sẽ bị nguyền rủa khi đi ra, và các ngươi sẽ bị nguyền rủa khi đi vào.

20. Nếu các ngươi làm điều gian ác và lìa bỏ Ngài, thì Đức Giê-hô-va sẽ giáng sự nguyền rủa, sự rối loạn, và sự trừng phạt trên các ngươi, trên tất cả những công việc mà tay các ngươi làm, cho đến khi các ngươi bị hủy hoại và nhanh chóng bị tiêu diệt. 21. Đức Giê-hô-va sẽ khiến dịch bệnh dính vào các ngươi cho đến khi nó tiêu diệt các ngươi khỏi xứ mà các ngươi sẽ vào để chiếm hữu. 22. Đức Giê-hô-va sẽ hành hạ các ngươi bằng bệnh suy nhược, bệnh sốt, bệnh phù thủng, bằng cái nóng gay gắt, bằng gươm, bằng sâu rầy, bằng nấm mốc. Những thứ đó sẽ theo đuổi các ngươi cho đến khi các ngươi bị tiêu diệt. 23. Bầu trời trên đầu của các ngươi sẽ như đồng và đất bên dưới các ngươi sẽ như sắt. 24. Đức Giê-hô-va sẽ đổi mưa trên đất của các ngươi thành cát bụi, và chúng sẽ từ trời rơi xuống cho đến khi nào các ngươi bị tiêu diệt.

25. Đức Giê-hô-va sẽ khiến các ngươi bị đánh bại trước những kẻ thù của các ngươi. Các ngươi sẽ từ một đường kéo ra để đánh chúng, rồi sẽ theo bảy đường chạy trốn khỏi trước mặt chúng. Các ngươi sẽ trở thành một vật ghê tởm đối với mọi vương quốc trên đất. 26. Xác chết của các ngươi sẽ làm thức ăn cho chim trời và thú vật trên đất mà chẳng ai xua đuổi chúng.

27. Đức Giê-hô-va sẽ hành hạ các ngươi bằng bệnh ung nhọt của Ai-cập, bệnh bướu, ghẻ chốc, và sự ngứa ngáy không thể chữa lành. 28. Ngài cũng làm cho các ngươi bị điên khùng, mù lòa và rối loạn tâm trí. 29. Các ngươi sẽ quờ quạng ngay giữa trưa, như một người mù quờ quạng trong đêm tối. Các ngươi sẽ không thịnh vượng trong công việc của mình. Các ngươi sẽ bị ức hiếp và cướp bóc thường xuyên mà không ai cứu giúp.

30. Một người sẽ đính hôn với một phụ nữ, nhưng một người đàn ông khác nằm với nàng. Các ngươi sẽ xây nhà, nhưng không được ở trong đó. Các ngươi trồng một vườn nho, nhưng không được hái trái nho. 31. Bò của các ngươi sẽ bị làm thịt trước mắt của các ngươi, nhưng các ngươi không được ăn. Lừa của các ngươi sẽ bị cướp ngay trước mặt mình, nhưng không được trả lại. Chiên của các ngươi sẽ bị nộp cho kẻ thù, nhưng không ai cứu giúp các ngươi. 32. Con trai và con gái của các ngươi sẽ bị giao cho những người khác ngay trước mắt các ngươi, các ngươi sẽ mỏi mòn trông chờ chúng suốt ngày, nhưng các ngươi không có quyền lực gì trong tay. 33. Một dân tộc mà các ngươi chưa hề biết sẽ ăn sạch sản vật của đất đai và công sức lao động của các ngươi. Các ngươi thường xuyên bị ức hiếp và bị nguyền rủa. 34. Những điều các ngươi nhìn thấy sẽ khiến các ngươi phát điên. 35. Đức Giê-hô-va sẽ hành hạ các ngươi một cách nặng nề bằng một thứ ung độc trên đầu gối và trên chân, và lan từ bàn chân cho đến đỉnh đầu, không thể chữa lành được.

36. Đức Giê-hô-va sẽ đày các ngươi và vua mà các ngươi đã lập đến một quốc gia mà các ngươi và tổ phụ của các ngươi chưa từng biết. Tại đó, các ngươi sẽ phục vụ những thần khác, làm bằng gỗ và bằng đá. 37. Các ngươi sẽ trở thành sự kinh ngạc, đề tài đàm tiếu và giễu cợt giữa những dân mà Đức Giê-hô-va sẽ lùa các ngươi đến.

38. Các ngươi sẽ gieo thật nhiều giống ngoài đồng, nhưng gặt được rất ít, vì bị châu chấu ăn. 39. Các ngươi sẽ trồng và chăm sóc những vườn nho, nhưng không có trái để hái và rượu để uống, bởi vì sâu bọ sẽ ăn chúng. 40. Các ngươi sẽ có những cây ô-liu trên khắp cả xứ, nhưng không có dầu để xức, vì trái ô-liu sẽ rụng hết. 41. Các ngươi sẽ sinh con trai và con gái, nhưng chúng không thuộc về các ngươi, bởi vì chúng sẽ bị bắt đi lưu đày. 42. Sâu bọ sẽ ăn tất cả cây cối và những sản phẩm từ đất đai của các ngươi. 43. Kiều dân sống giữa các ngươi sẽ càng ngày càng trổi cao hơn, nhưng các ngươi càng ngày càng xuống thấp. 44. Họ sẽ cho các ngươi vay, nhưng các ngươi không có gì để cho họ vay lại. Họ sẽ đứng đầu, còn các ngươi đứng cuối.

45. Tất cả những lời nguyền rủa nầy sẽ giáng trên các ngươi, đuổi theo và nắm bắt các ngươi cho đến khi các ngươi bị tiêu diệt, bởi vì các ngươi đã không vâng theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, cũng như không tuân giữ những điều răn và luật lệ mà Ngài truyền cho các ngươi. 46. Chúng sẽ là dấu hiệu cảnh cáo cho các ngươi và dòng dõi của các ngươi mãi mãi.

47. Bởi vì các ngươi đã không phục vụ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi với cả tấm lòng hân hoan vui vẻ khi các ngươi được thịnh vượng mọi thứ, 48. cho nên các ngươi phải phục dịch kẻ thù mà Đức Giê-hô-va sai đến để đánh các ngươi, phải ở trong cảnh đói khát, trần truồng, và thiếu thốn mọi thứ. Ngài sẽ đặt một cái ách bằng sắt trên cổ của các ngươi, cho đến khi các ngươi bị tiêu diệt.

49. Đức Giê-hô-va sẽ đưa một dân tộc từ xa, từ tận cùng trái đất, đến để chống lại các ngươi - một dân tộc mà các ngươi không hiểu được ngôn ngữ của chúng, sẽ như đại bàng lao đến thật nhanh. 50. Đó là một dân tộc mặt mày dữ tợn, không kính trọng người già, cũng không thương xót người trẻ. 51. Chúng sẽ ăn bầy gia súc, sản vật từ đất đai của các ngươi, cho đến khi các ngươi bị tiêu diệt. Chúng không chừa lại ngũ cốc, rượu, dầu, bò con, hoặc chiên con cho đến khi chúng tiêu diệt các ngươi. 52. Chúng sẽ vây hãm các ngươi trong tất cả các thành, cho đến khi những vách thành cao và kiên cố mà các ngươi trông cậy kia phải sụp xuống. Chúng sẽ vây hãm các ngươi trong tất cả các thành khắp cả xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi ban cho các ngươi. 53. Trong khi bị quân thù vây hãm và lâm vào cảnh túng thế cùng đường, các ngươi sẽ ăn thịt con trai và con gái của các ngươi, là bông trái của thân thể các ngươi, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban cho các ngươi. 54. Ngay cả người đàn ông hiền lành nhạy cảm nhất trong các ngươi, trong lúc túng thế cùng đường, cũng nhìn anh em của mình, người vợ yêu dấu trong lòng của mình, và những đứa con còn lại của mình với ánh mắt dữ tợn, 55. vì không muốn chia cho một người nào trong số những người đó thịt của đứa con mà mình đang ăn, bởi vì ngoài thứ đó, người đó không còn gì cả. Ðó là tình cảnh bi đát sẽ xảy đến trong các thành của các ngươi khi bị quân thù vây hãm thật ngặt nghèo. 56. Người phụ nữ dịu dàng đài các nhất trong các ngươi - dịu dàng đài các đến nỗi chưa bao giờ đặt bàn chân xuống đất - nàng cũng sẽ nhìn người chồng yêu dấu, con trai, và con gái mình, với một ánh mắt ác độc, 57. nàng sẽ ăn cả cái nhau đã lọt ra từ giữa hai chân của mình và đứa trẻ mà nàng mới sinh; bởi vì khi các ngươi lâm vào cảnh túng thế cùng đường trong lúc các ngươi bị quân thù vây hãm trong khắp tất cả các thành, mọi thứ đều thiếu thốn.

58. Nếu các ngươi không cẩn thận tuân giữ những lời của luật pháp được ghi trong sách nầy, không tôn kính danh vinh hiển và đáng kính nầy là: GIÊ-HÔ-VA ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA CÁC NGƯƠI, 59. thì Đức Giê-hô-va sẽ giáng những sự hủy diệt trên các ngươi và những sự hủy diệt trên dòng dõi của các ngươi, là những sự hủy diệt lớn lao, nặng nề, và dai dẳng. 60. Ngài sẽ đem tất cả những dịch bệnh từ Ai-cập mà các ngươi đã từng khiếp sợ, giáng lại trên các ngươi, và chúng sẽ bám theo các ngươi. 61. Ngoài ra còn có những dịch bệnh và tai ương không được ghi trong sách luật pháp nầy, Đức Giê-hô-va cũng sẽ giáng chúng trên các ngươi cho đến khi các ngươi bị tiêu diệt. 62. Các ngươi vốn đông như sao trên trời, nhưng sẽ chỉ còn lại một số ít, bởi vì các ngươi đã không vâng theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.

63. Đức Giê-hô-va đã vui thích khi làm cho các ngươi được thịnh vượng và đông đúc thế nào, thì Ngài cũng vui thích để hủy hoại và tiêu diệt các ngươi như vậy. Các ngươi sẽ bị trục xuất khỏi xứ mà các ngươi sắp vào đó để chiếm hữu. 64. Đức Giê-hô-va sẽ phân tán các ngươi giữa nhiều dân tộc, từ đầu nầy của trái đất cho đến đầu kia của trái đất. Tại đó, các ngươi sẽ phục vụ những thần khác bằng gỗ và bằng đá mà cả các ngươi lẫn tổ phụ các ngươi đều không biết. 65. Trong những nước đó, các ngươi sẽ không được nghỉ ngơi, sẽ không tìm được một nơi an nghỉ cho bàn chân của các ngươi; nhưng tại những nơi đó Đức Giê-hô-va sẽ làm cho lòng của các ngươi run sợ, mắt của các ngươi mỏi mòn, và tâm hồn của các ngươi suy sụp. 66. Mạng sống của các ngươi bị treo lơ lửng trước mặt của các ngươi. Các ngươi lo sợ cả ngày lẫn đêm, không có gì bảo đảm cho mạng sống. 67. Buổi sáng các ngươi sẽ nói: "Ước gì đêm đến!" Buổi chiều các ngươi lại nói: "Ước gì trời sáng!" - Bởi vì nỗi sợ hãi trong lòng của các ngươi khiến các ngươi kinh hoàng với những gì mắt các ngươi trông thấy. 68. Đức Giê-hô-va sẽ đem các ngươi trở lại Ai-cập bằng tàu thuyền, bằng con đường mà ta đã từng nói rằng các ngươi sẽ không bao giờ thấy nó nữa. Tại đó các ngươi sẽ bán mình làm tôi trai và tớ gái cho những kẻ thù của các ngươi, nhưng chẳng ai mua!


Bản Dịch 1925

1. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất. 2. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, nầy là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi.

3. Ngươi sẽ được phước trong thành, và được phước ngoài đồng ruộng. 4. Bông trái của thân thể ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, sản vật của sinh súc ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi, đều sẽ được phước; 5. cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi đều sẽ được phước!

6. Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra, và sẽ được phước trong khi vào. 7. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho kẻ thù nghịch dấy lên cùng ngươi bị đánh bại trước mặt ngươi; chúng nó sẽ do một đường ra đánh ngươi, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt ngươi. 8. Đức Giê-hô-va sẽ khiến phước lành ở cùng ngươi tại trong kho lúa và trong các công việc của ngươi; Ngài sẽ ban phước cho ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi.

9. Nếu ngươi gìn giữ những điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và đi theo đường lối Ngài, thì Đức Giê-hô-va sẽ lập ngươi làm một dân thánh cho Ngài, y như Ngài đã thề cùng ngươi; 10. muôn dân của thế gian sẽ thấy rằng ngươi được gọi theo danh Đức Giê-hô-va, và chúng nó sẽ sợ ngươi. 11. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm cho ngươi được của cải nhiều dư dật, khiến cho hoa quả của thân thể ngươi, sản vật của sinh súc, và bông trái của đất ruộng ngươi được sanh nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng các tổ phụ ngươi để ban cho ngươi. 12. Đức Giê-hô-va sẽ vì ngươi mở trời ra, là kho báu của Ngài, đặng cho mưa phải thì giáng xuống đất, và ban phước cho mọi công việc của tay ngươi. Ngươi sẽ cho nhiều nước vay, còn ngươi không vay ai.

13. Nếu ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà ngày nay ta truyền cho ngươi gìn giữ làm theo, và nếu không lìa bỏ một lời nào ta truyền cho ngươi ngày nay, mà xây qua bên hữu hoặc bên tả, đặng đi theo hầu việc các thần khác, 14. thì Đức Giê-hô-va sẽ đặt ngươi ở đằng đầu, chớ chẳng phải đằng đuôi, ngươi sẽ ở trên cao luôn luôn, chớ chẳng hề ở dưới thấp.

15. Nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì nầy là mọi sự rủa sả sẽ giáng xuống trên mình ngươi và theo kịp ngươi.

16. Ngươi sẽ bị rủa sả ở trong thành và ngoài đồng ruộng, 17. cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi cũng bị rủa sả, 18. hoa quả của thân thể ngươi, bông trái của đất ruộng ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi, đều sẽ bị rủa sả!

19. Ngươi sẽ bị rủa sả khi đi ra và lúc đi vào. 20. Vì cớ ngươi làm điều ác, và lìa bỏ Đức Giê-hô-va, nên trong mọi công việc ngươi bắt tay làm, Ngài sẽ khiến giáng cho ngươi sự rủa sả, kinh khủng, và hăm dọa cho đến chừng nào ngươi bị hủy diệt và chết mất vội vàng. 21. Đức Giê-hô-va sẽ khiến ôn dịch đeo đuổi ngươi cho đến chừng nào nó diệt ngươi mất khỏi đất mà ngươi sẽ vào nhận lấy. 22. Đức Giê-hô-va sẽ lấy bịnh lao, bịnh nóng lạnh, bịnh phù, sự nắng cháy, sự hạn hán, binh đao, và sâu lúa mà hành hại ngươi, khiến cho các nỗi đó đuổi theo ngươi cho đến khi ngươi bị chết mất. 23. Các từng trời ở trên đầu ngươi sẽ như đồng, và đất dưới chân ngươi sẽ như sắt. 24. Thay vì mưa, Đức Giê-hô-va sẽ khiến cát và bụi từ trời sa xuống trên đất ngươi, cho đến chừng nào ngươi bị hủy diệt. 25. Đức Giê-hô-va sẽ khiến ngươi bị những kẻ thù nghịch mình đánh bại. Ngươi sẽ do một đường ra đánh chúng nó, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt chúng nó; ngươi sẽ bị xô đùa đây đó trong khắp các nước của thế gian. 26. Thây ngươi sẽ làm đồ ăn cho chim trên trời và thú dưới đất, không ai đuổi chúng nó đi. 27. Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho ngươi ghẻ chốc của xứ Ê-díp-tô, trĩ lậu, ghẻ ngứa, và lác, mà ngươi không thể chữa lành;

28. lại giáng cho ngươi sự sảng sốt, sự đui mù, và sự lảng trí; 29. đang buổi trưa, ngươi sẽ đi rờ rờ như kẻ mù trong tối tăm; ngươi không được may mắn trong công việc mình, hằng ngày sẽ bị hiếp đáp và cướp giựt, chẳng ai giải cứu cho.

30. Ngươi sẽ làm lễ hỏi một người nữ, nhưng một người nam khác lại nằm cùng nàng; ngươi cất một cái nhà, nhưng không được ở; ngươi trồng một vườn nho, song không được hái trái. 31. Con bò ngươi sẽ bị giết trước mặt ngươi, song ngươi không được ăn thịt nó; lừa ngươi sẽ bị ăn cắp hiện mắt ngươi, nhưng không ai trả nó lại; chiên ngươi sẽ bị nộp cho kẻ thù nghịch, nhưng ngươi không có ai giải cứu nó. 32. Các con trai và con gái ngươi sẽ bị nộp cho dân ngoại bang có mắt ngươi thấy, hằng ngày hao mòn vì trông mong chúng nó; song tay ngươi không còn sức cứu vớt. 33. Một dân tộc mà ngươi chưa hề biết sẽ ăn lấy thổ sản và mọi công lao của ngươi; ngươi sẽ bị hiếp đáp và giày đạp không ngớt; 34. trở nên điên cuồng vì cảnh tượng mắt mình sẽ thấy. 35. Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho ngươi một thứ ung độc tại trên đầu gối và chân, không thể chữa lành được, từ bàn chân chí chót đầu. 36. Đức Giê-hô-va sẽ dẫn ngươi và vua mà ngươi đã lập trên mình, đến một nước mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết. Ở đó, ngươi sẽ hầu việc các thần khác bằng cây, bằng đá; 37. trong các dân tộc mà Đức Giê-hô-va sẽ dẫn ngươi đến, ngươi sẽ thành một sự kinh hãi, tục ngữ, và tiếu đàm.

38. Ngươi sẽ đem gieo nhiều mạ trong ruộng mình, nhưng mùa gặt lại ít, vì sẽ bị cào cào ăn sạch. 39. Ngươi trồng nho, song không được uống rượu và không gặt hái chi hết, vì sâu bọ sẽ ăn phá đi. 40. Ngươi sẽ có cây ô-li-ve trong cả địa phận mình, nhưng lại không được xức dầu, vì cây ô-li-ve sẽ rụng trái. 41. Ngươi sẽ sanh con trai và con gái, nhưng chúng nó không thuộc về ngươi, vì chúng nó sẽ bị bắt làm mọi. 42. Con rầy sẽ ăn hết cây cối và thổ sản của ngươi. 43. Khách lạ ở giữa ngươi sẽ lướt trên ngươi càng ngày càng cao; còn ngươi, lại hạ xuống càng ngày càng thấp: 44. họ sẽ cho ngươi vay, còn ngươi chẳng hề cho vay lại, họ sẽ ở đằng đầu, còn ngươi ở đằng đuôi.

45. Hết thảy những sự chúc rủa sả nầy sẽ giáng trên ngươi, đuổi ngươi và theo kịp, cho đến chừng nào ngươi bị hủy diệt, bởi vì ngươi không có nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và không giữ các điều răn và luật lệ mà Ngài truyền cho ngươi. 46. Các sự rủa sả nầy sẽ ở trên mình ngươi và trên dòng dõi ngươi như một dấu kỳ, sự lạ đến đời đời.

47. Bởi trong lúc dư dật mọi điều, ngươi không vui lòng lạc ý phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, 48. cho nên trong lúc đói khát, trong lúc trần truồng, và thiếu thốn mọi điều, ngươi sẽ hầu việc kẻ thù nghịch mà Đức Giê-hô-va sai đến đánh ngươi; họ sẽ tra ách sắt trên cổ ngươi, cho đến chừng nào tiêu diệt ngươi.

49. Đức Giê-hô-va sẽ từ nơi xa, từ địa cực, khiến dấy lên nghịch cùng ngươi một dân tộc bay như chim ưng, tức là một dân tộc ngươi không nghe tiếng nói được, 50. một dân tộc mặt mày hung ác, không nể-vì người già, chẳng thương xót kẻ trẻ; 51. ăn sản vật của súc vật ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, cho đến chừng nào ngươi bị tiêu diệt; nó không chừa lại ngũ cốc, rượu, dầu hay là lứa đẻ của bò và chiên ngươi, cho đến chừng nào đã tiêu diệt ngươi đi. 52. Dân đó sẽ vây ngươi trong các thành của cả xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi, cho đến chừng nào những vách cao lớn và vững bền kia mà ngươi nhờ cậy đó, sẽ bị ngã xuống. 53. Trong lúc bị vây, và khi quân nghịch làm cho túng thế cùng đường, ngươi sẽ ăn hoa quả của thân thể mình, tức là ăn thịt của con trai và con gái mình, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. 54. Trong lúc ngươi bị quân nghịch vây tại các thành mình, làm cho cùng đường túng thế, người nam nào nhu nhược và yếu ớt hơn hết trong các ngươi sẽ ngó giận anh em mình, 55. vợ yêu dấu và con cái mình còn lại, không chịu cho ai trong bọn đó thịt của con cái mình, mà người sẽ ăn, bởi mình không còn chi hết. 56. Trong lúc ngươi bị quân nghịch vây tại các thành mình, làm cho cùng đường túng thế, người nữ nào non nớt và mảnh khảnh hơn hết trong các ngươi, vì sự yểu điệu hay là sự sắc sảo mình, vốn không đặt bàn chân xuống đất, 57. sẽ nhìn giận chồng rất yêu của mình, con trai và con gái mình, bởi cớ nhau bọc ra từ trong bụng, và những con cái mình sanh đẻ; vì trong cơn thiếu thốn mọi điều, nàng sẽ ăn nhẹm chúng nó.

58. Nếu ngươi không cẩn thận làm theo các lời của luật pháp nầy, ghi trong sách nầy, không kính sợ danh vinh hiển và đáng sợ nầy là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, 59. thì Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho ngươi và dòng giống ngươi những tai vạ lạ thường, lớn lao và lâu bền, những chứng độc bịnh hung. 60. Ngài sẽ khiến giáng trên ngươi các bịnh hoạn của xứ Ê-díp-tô mà ngươi đã run sợ đó, và nó sẽ đeo dính theo ngươi. 61. Vả lại, các thứ chứng bịnh và tai vạ không có chép trong sách luật pháp nầy, thì Đức Giê-hô-va cũng sẽ khiến giáng trên ngươi, cho đến chừng nào ngươi bị tiêu diệt đi. 62. Số các ngươi vốn đông như sao trên trời, nhưng vì không có nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, nên chỉ sẽ còn lại ít.

63. Hễ Đức Giê-hô-va lấy làm vui mà làm lành và gia thêm các ngươi thể nào, thì Đức Giê-hô-va cũng sẽ lấy làm vui mà làm cho các ngươi hư mất và tiêu diệt các ngươi thể ấy. Các ngươi sẽ bị truất khỏi xứ mà mình vào nhận lấy, 64. và Đức Giê-hô-va sẽ tản lạc ngươi trong các dân, từ cuối đầu nầy của đất đến cuối đầu kia; tại đó, ngươi sẽ hầu việc các thần khác bằng cây và bằng đá mà ngươi cùng tổ phụ ngươi không hề biết. 65. Trong các nước ấy, ngươi không được an tịnh, bàn chân ngươi không được nghỉ ngơi; nhưng tại đó Đức Giê-hô-va sẽ ban cho ngươi một tấm lòng run sợ, mắt mờ yếu, và linh hồn hao mòn. 66. Sự sống ngươi vẫn không chắc trước mặt ngươi; ngày và đêm ngươi hằng sợ hãi, khó liệu bảo tồn sự sống mình. 67. Bởi cớ sự kinh khủng đầy dẫy lòng ngươi, và bị cảnh mắt ngươi sẽ thấy, nên sớm mai ngươi sẽ nói: Chớ chi được chiều tối rồi! Chiều tối ngươi sẽ nói: Ước gì được sáng mai rồi! 68. Đức Giê-hô-va sẽ khiến ngươi đi tàu trở lại xứ Ê-díp-tô, bởi con đường mà trước ta đã nói: Ngươi không thấy nó nữa; ở đó, ngươi sẽ đem bán mình cho kẻ thù nghịch làm nô và tì, nhưng không có ai mua!

Bản Dịch 2011

Các Phước Hạnh của Sự Vâng Giữ Luật Pháp

(Lê 26:3-13; Phục 7:12-24)

1 Nếu anh chị em hết lòng nghe theo tiếng CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, mà vâng giữ và thực hành tất cả những điều răn tôi truyền cho anh chị em ngày nay, thì CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ làm cho anh chị em trỗi hơn mọi dân trên đất. 2 Những phước hạnh sau đây sẽ tuôn đổ trên anh chị em và phủ lấy anh chị em, nếu anh chị em nghe theo tiếng CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em:

3 Anh chị em sẽ được phước ở trong thành, và anh chị em sẽ được phước ở ngoài đồng.

4 Con cái do anh chị em sinh ra, hoa màu của ruộng đất anh chị em, bầy con của đàn súc vật anh chị em, các đàn bò và đàn chiên của anh chị em sẽ được phước.

5 Ngay cả cái giỏ và cái thau nhồi bột của anh chị em cũng sẽ được phước.

6 Anh chị em sẽ được phước khi đi vào, và anh chị em sẽ được phước khi đi ra.

7 CHÚA sẽ làm cho những kẻ thù nổi lên chống lại anh chị em bị đánh bại trước mặt anh chị em. Chúng sẽ do một đường tiến đánh anh chị em, nhưng sẽ theo bảy đường mà chạy trốn.

8 CHÚA sẽ ban phước cho các vựa lẫm của anh chị em; Ngài sẽ ban phước cho mọi công việc tay anh chị em làm. Ngài sẽ ban phước cho anh chị em trong xứ mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em.

9 CHÚA sẽ lập anh chị em làm dân thánh của Ngài, như Ngài đã thề với anh chị em, nếu anh chị em vâng giữ các điều răn của CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, và bước đi trong các đường lối Ngài. 10 Mọi dân trên đất sẽ thấy rằng anh chị em được gọi bằng danh CHÚA, và họ sẽ sợ anh chị em.

11 CHÚA sẽ làm cho anh chị em được thịnh vượng: con cái do anh chị em sinh ra, các bầy con do các đàn súc vật của anh chị em sinh sản, hoa màu nơi ruộng đất của anh chị em, tức ruộng đất ở trong xứ mà CHÚA đã thề với tổ tiên của anh chị em để ban cho anh chị em, sẽ càng lúc càng gia tăng.

12 CHÚA sẽ mở kho báu của Ngài trên trời đổ phước xuống trên anh chị em, để ban mưa đúng mùa xuống trên đất đai của anh chị em và ban phước cho mọi công việc tay anh chị em làm. Anh chị em sẽ cho nhiều dân vay mượn, nhưng anh chị em sẽ không phải vay mượn của ai.

13 CHÚA sẽ lập anh chị em làm đầu chứ không làm đuôi. Anh chị em sẽ chỉ ở trên cùng chứ không phải ở dưới cùng, nếu anh chị em vâng giữ các điều răn của CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, mà tôi truyền cho anh chị em ngày nay, cứ hết lòng tuân theo những điều răn ấy, 14 và không bỏ bất cứ điều nào mà tôi truyền cho anh chị em ngày nay, không quay qua bên phải hoặc bên trái để theo các thần khác và phụng sự chúng.

Hậu Quả Thảm Khốc của Sự Bất Tuân Luật Pháp

(Lê 26:14-46)

15 Nhưng nếu anh chị em không vâng lời CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, bằng cách cẩn thận vâng giữ mọi điều răn và thánh chỉ của Ngài, mà tôi truyền cho anh chị em ngày nay, thì mọi lời nguyền rủa này sẽ đến với anh chị em và sẽ ập đến trên anh chị em:

16 Sự nguyền rủa sẽ đến với anh chị em ở trong thành và sự nguyền rủa sẽ đến với anh chị em ở ngoài đồng.

17 Cái giỏ của anh chị em và cái thau nhồi bột của anh chị em sẽ bị nguyền rủa.

18 Con cái do anh chị em sinh ra, hoa màu của ruộng đất anh chị em, bầy con của đàn bò anh chị em và bầy con của đàn chiên anh chị em cũng sẽ bị nguyền rủa.

19 Sự nguyền rủa sẽ đến với anh chị em khi anh chị em đi vào và sự nguyền rủa sẽ đến với anh chị em khi anh chị em đi ra.

20 CHÚA sẽ sai tai họa, hoảng sợ, và đe dọa đến trên mọi việc anh chị em cố gắng làm, cho đến khi anh chị em bị tiêu diệt và chết mất mau chóng, vì những việc ác anh chị em làm, và vì anh chị em lìa bỏ Ngài.

21 CHÚA sẽ khiến ôn dịch bám lấy anh chị em cho đến khi tận diệt anh chị em khỏi xứ mà anh chị em sẽ vào chiếm lấy. 22 CHÚA sẽ đánh anh chị em bằng cách làm cho mất sức khỏe, bị sốt rét, bị nhiễm trùng, bị cháy phỏng, bị hạn hán, và các nông phẩm thì bị còi rụi và nấm mốc. Chúng sẽ đeo theo anh chị em cho đến khi anh chị em bị diệt mất. 23 Trời trên đầu anh chị em sẽ cứng như đồng, và đất dưới chân anh chị em sẽ cứng như sắt. 24 CHÚA sẽ đổi mưa đến trên đất anh chị em bằng bão cát, và chỉ có cát bụi trên trời rơi xuống cho đến khi anh chị em bị tiêu diệt.

25 CHÚA sẽ khiến anh chị em bị bại trận trước mặt quân thù của anh chị em. Anh chị em sẽ do một đường kéo quân ra đi và sẽ theo bảy đường mà chạy trốn trước mặt chúng. Anh chị em sẽ trở thành biểu tượng của sự kinh hoàng cho các vương quốc trên đất. 26 Xác chết của anh chị em sẽ thành thức ăn cho mọi loài chim trời và cho mọi loài thú vật trên đất, và chẳng còn ai để làm chúng sợ mà bỏ đi.

27 CHÚA sẽ đánh anh chị em bằng ung nhọt Ai-cập, bằng bướu độc, ghẻ lở, và ngứa ngáy không thể nào chữa trị.

28 CHÚA sẽ đánh anh chị em bằng điên khùng, mù lòa, và loạn trí. 29 Giữa trưa mà anh chị em mò mẫm như người mù dọ dẫm bước đi giữa đêm đen, đã thế mà anh chị em vẫn chẳng tìm được lối đi. Anh chị em sẽ tiếp tục bị lạm dụng và bị cướp bóc mà chẳng ai cứu giúp.

30 Một người nam sẽ đính hôn với một người nữ, nhưng một kẻ khác sẽ ăn nằm với hôn thê của người nam ấy.

Anh chị em sẽ xây một căn nhà nhưng không được ở trong căn nhà ấy.

Anh chị em sẽ trồng một vườn nho nhưng không được hưởng trái của vườn nho.

31 Bò của anh chị em bị làm thịt trước mắt anh chị em, nhưng anh chị em không được ăn thịt của nó.

Lừa của anh chị em bị lấy đi ngay trước mắt của anh chị em, nhưng anh chị em không làm sao lấy lại được.

Chiên của anh chị em bị trao cho quân thù của anh chị em, và không ai cứu giúp anh chị em.

32 Các con trai và các con gái anh chị em bị trao cho người khác trong khi chính mắt anh chị em chứng kiến. Suốt ngày mắt anh chị em mòn mỏi trông chờ chúng trở về, nhưng tay anh chị em bất lực và chẳng làm gì được.

33 Một dân anh chị em không biết sẽ ăn các hoa màu của ruộng đất anh chị em và sẽ hưởng công lao khó nhọc của anh chị em.

Anh chị em sẽ cứ tiếp tục bị lạm dụng, bị áp bức, 34 và bị điên loạn vì những cảnh tượng mắt anh chị em chứng kiến.

35 CHÚA sẽ đánh anh chị em bằng ung độc nhức nhối ở hai đầu gối và ở hai chân, rồi lan dần từ bàn chân đến đỉnh đầu, mà anh chị em không làm sao chữa trị.

36 CHÚA sẽ đem anh chị em và vua anh chị em lập lên qua một nước mà anh chị em hay tổ tiên của anh chị em chưa hề biết; tại đó anh chị em sẽ phụng thờ các thần khác, các thần bằng gỗ và bằng đá.

37 Anh chị em sẽ thành biểu tượng của sự kinh hoàng, một câu châm ngôn, và một đầu đề để đàm tiếu giữa mọi dân mà CHÚA xua anh chị em đến.

38 Anh chị em sẽ mang nhiều hạt giống ra đồng, nhưng sẽ gặt về rất ít, vì cào cào đã ăn gần hết hoa màu.

39 Anh chị em sẽ trồng các vườn nho và chăm nom tỉa sửa chúng, nhưng anh chị em sẽ không được uống rượu nho hay hái trái của chúng, vì sâu bọ đã ăn hết.

40 Anh chị em sẽ trồng cây ô-liu trong khắp lãnh thổ của anh chị em, nhưng anh chị em sẽ không được xức bằng dầu của chúng, vì những trái ô-liu của anh chị em sẽ rụng non.

41 Anh chị em sẽ có các con trai và các con gái, nhưng chúng sẽ không là con của anh chị em mãi, vì chúng sẽ bị đem đi lưu đày.

42 Tất cả những cây cối và hoa màu của ruộng đất anh chị em sẽ bị châu chấu cắn phá.

43 Những kiều dân sống giữa anh chị em sẽ trỗi hơn anh chị em. Họ càng ngày càng tiến cao lên, trong khi anh chị em cứ đi xuống và càng ngày càng tụt xuống. 44 Họ sẽ cho anh chị em vay mượn, nhưng anh chị em sẽ không có gì để cho họ vay mượn. Họ sẽ ở hàng đầu, và anh chị em sẽ ở đằng đuôi.

45 Những lời nguyền rủa này sẽ đến với anh chị em, đuổi theo anh chị em, và bắt kịp anh chị em, cho đến khi anh chị em bị tiêu diệt, bởi vì anh chị em không vâng lời CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, không vâng giữ những điều răn và những thánh chỉ Ngài đã truyền cho anh chị em. 46 Những điều trên sẽ thành những điềm dữ và những chứng tích giữa anh chị em và con cháu anh chị em mãi mãi.

Viễn Tượng Kinh Hoàng cho Những Kẻ Bỏ CHÚA

47 Bởi vì anh chị em không phục vụ CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, với tấm lòng hân hoan và vui mừng trong khi Ngài ban cho anh chị em mọi phước hạnh dồi dào, 48 vì thế anh chị em sẽ phải phục vụ quân thù của anh chị em, những kẻ CHÚA sẽ sai đến hành hạ anh chị em bằng đói khát, trần truồng, và thiếu thốn mọi sự. Ngài sẽ đặt trên cổ anh chị em một cái ách bằng sắt cho đến khi anh chị em bị tiêu diệt. 49 CHÚA sẽ đem một dân sống thật xa, ở tận cùng trái đất, như chim đại bàng nhào xuống vồ lấy anh chị em, một dân mà ngôn ngữ của chúng anh chị em không hiểu, 50 một dân luôn gằm gằm nét mặt, trẻ không tha già không bỏ. 51 Nó sẽ ăn thịt các con thú con trong đàn súc vật của anh chị em và ăn mọi hoa màu của ruộng đất anh chị em cho đến khi anh chị em bị tiêu diệt. Nó không chừa lại cho anh chị em món gì, bất kể lúa gạo, rượu, hay dầu, bất kể các con nhỏ trong đàn bò hay các con nhỏ trong đàn chiên của anh chị em, cho đến khi nó làm cho anh chị em bị diệt mất. 52 Nó sẽ bao vây anh chị em trong các thành của anh chị em cho đến khi các tường thành cao và vững chắc mà anh chị em hằng tin cậy đổ xuống trong khắp xứ của anh chị em. Nó sẽ bao vây anh chị em trong tất cả các thành trong khắp xứ mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em.

53 Giữa tình cảnh bi đát khi bị quân thù vây chặt quá ngặt nghèo như thế, anh chị em sẽ ăn thịt ngay cả con cái mình, tức ăn thịt các con trai và các con gái mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã ban cho anh chị em. 54 Thậm chí người đàn ông vốn có tiếng là tế nhị và hào phóng nhất ở giữa anh chị em cũng sẽ lườm lườm giữ lấy miếng ăn đối với anh chị em mình, đối với người vợ yêu dấu của mình, và đối với đứa con còn sống sót cuối cùng của mình. 55 Người ấy sẽ không cho ai một miếng thịt nào, thịt của những đứa con mà người ấy đang ăn, bởi vì người ấy chẳng còn gì. Ðó là tình cảnh bi đát sẽ xảy đến trong các thành của anh chị em khi bị quân thù vây chặt quá ngặt nghèo.

56 Người phụ nữ dịu dàng và đài các nhất ở giữa anh chị em, một người dịu dàng và đài các đến nỗi chưa hề đặt gót chân xuống đất bao giờ, thế mà bấy giờ nàng sẽ lườm lườm giữ lấy miếng ăn đối với người chồng nàng yêu dấu, đối với đứa con trai ruột của nàng, và đối với đứa con gái ruột của nàng. 57 Nàng lườm lườm giữ lấy cho mình cái nhau đã ra giữa hai chân mình và đứa trẻ nàng mới sinh. Nàng giữ chúng khỏi những đứa con do nàng sinh ra, vì nàng sẽ lén ăn cả hai một mình, bởi vì nàng chẳng còn gì. Ðó là tình cảnh bi đát sẽ xảy đến trong các thành của anh chị em khi bị quân thù vây chặt quá ngặt nghèo.

58 Nếu anh chị em không hết lòng vâng giữ mọi lời của luật pháp đã được ghi trong sách này, không kính sợ danh vinh hiển và đáng kinh của CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, 59 CHÚA sẽ giáng trên anh chị em và dòng dõi anh chị em những ôn dịch nguy hiểm và dai dẳng, cùng những bịnh nan y mãn tính. 60 Ngài sẽ đem trở lại những bịnh tật ở Ai-cập mà anh chị em đã sợ hãi, và chúng sẽ bám chặt anh chị em mãi. 61 Ngoài ra CHÚA cũng sẽ giáng trên anh chị em mọi bịnh tật và ôn dịch không ghi trong sách luật pháp này cho đến khi anh chị em bị tiêu diệt.

62 Dù trước đó anh chị em có đông như sao trên trời, bấy giờ anh chị em sẽ chỉ còn một số ít, bởi vì anh chị em đã không vâng lời CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em.

63 Giống như CHÚA đã lấy làm vui làm cho anh chị em trở nên thịnh vượng và đông đúc, thì CHÚA cũng sẽ lấy làm vui để khiến cho anh chị em trở nên tàn rụi và bị tiêu diệt. Anh chị em sẽ bị bứng khỏi xứ mà anh chị em sắp vào chiếm lấy. 64 CHÚA sẽ rải anh chị em ra giữa các dân, từ đầu này đến đầu kia của trái đất, tại đó anh chị em sẽ phục vụ các thần khác, những thần bằng gỗ và bằng đá, những thần mà chính anh chị em hay tổ tiên của anh chị em không biết. 65 Sống giữa các nước đó anh chị em sẽ bị dồi lên dập xuống; gót chân của anh chị em sẽ không có được một chỗ để nghỉ ngơi. Tại đó CHÚA sẽ cho anh chị em một tấm lòng run sợ, những cặp mắt thẫn thờ, và một tinh thần sờn ngã. 66 Mạng sống của anh chị em sẽ như chỉ mành treo chuông. Cả ngày lẫn đêm anh chị em luôn sống trong phập phồng lo sợ. Mạng sống của anh chị em sẽ chẳng có gì bảo đảm. 67 Vào buổi sáng anh chị em sẽ lo, ‘Không biết có còn sống được đến chiều tối không?’ Chiều tối lại anh chị em sẽ lo, ‘Không biết có còn sống được đến sáng mai không?’ vì nỗi sợ hãi đã tràn ngập lòng anh chị em và vì những cảnh trạng chính mắt anh chị em đã chứng kiến. 68 CHÚA sẽ dùng thuyền đem anh chị em trở lại Ai-cập và bằng con đường mà tôi đã bảo anh chị em rằng anh chị em sẽ không thấy nó lại lần thứ hai. Tại đó anh chị em sẽ bán chính mình để làm tôi trai và tớ gái cho kẻ thù của mình, và dẫu đến thế, chẳng ai thèm mua anh chị em.”

Tài Liệu