Phục Truyền Luật Lệ Ký: Chương 1

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB05C001)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Rời Núi Si-na-i

1. Đây là những lời Môi-se nói với toàn dân Y-sơ-ra-ên ở phía bên nầy sông Giô-đanh, trong hoang mạc, tại A-ra-ba đối diện với Biển Đỏ, giữa Pha-ran và Tô-phên, La-ban, Hát-sê-rốt và Đi-xa-háp 2. - mười một ngày từ núi Hô-rếp đến Ca-đe Ba-nê-a bằng đường núi Sê-i-rơ.

3. Vào ngày một, tháng mười một, năm thứ bốn mươi, Môi-se nói với dân Y-sơ-ra-ên tất cả những gì Đức Giê-hô-va đã truyền. Việc nầy xảy ra 4. sau khi ông diệt Si-hôn, vua dân A-mô-rít, tại Hết-bôn, và Óc, vua Ba-san, tại Ách-ta-rốt và Ết-rê-i.

5. Tại phía bên nầy sông Giô-đanh, trong đất Mô-áp, Môi-se bắt đầu giảng giải luật pháp, với lời này:

6. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta đã phán với chúng ta tại Hô-rếp rằng: Các ngươi đã ở trong núi nầy đã khá lâu. 7. Hãy quay lại với hành trình. Hãy đi về hướng núi của dân A-mô-rít và các vùng phụ cận tại A-ra-ba, vào vùng đồi núi và thung lũng, vào phương nam, và theo miền duyên hải, đến đất của dân Ca-na-an và Li-ban, tới tận Đại Giang, là sông Ơ-phơ-rát. 8. Kìa, Ta đã chuẩn bị xứ từ trước - Hãy tiến vào và chiếm hữu xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ của các ngươi là Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp và dòng dõi họ.

Môi-se Chọn Các Lãnh Đạo

9. Lúc đó, ta đã nói với các ngươi: Một mình ta không đủ sức gánh vác các ngươi. 10. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi đã gia tăng các ngươi. Xem nầy, ngày nay các ngươi nhiều như sao trời. 11. Cầu xin Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, gia tăng các ngươi gấp ngàn lần và ban phước cho các ngươi như Ngài đã hứa với các ngươi. 12. Làm thế nào một mình ta có thể gánh vác nổi những trách nhiệm, nan đề, và việc kiện tụng của các ngươi? 13. Hãy chọn ra những người khôn ngoan, hiểu biết và danh tiếng từ các chi tộc của các ngươi để ta cử họ làm những người lãnh đạo.

14. Các ngươi đã trả lời rằng: Việc ông nói nên thực hiện.

15. Vì vậy, ta đã chọn những người trưởng các chi tộc, những người khôn ngoan danh tiếng, và lập họ làm những lãnh đạo trên các ngươi, để chỉ huy hàng ngàn, chỉ huy hàng trăm, chỉ huy hàng năm mươi, hay chỉ huy hàng chục người; và làm các viên chức cho các chi tộc của các ngươi.

16. Lúc đó, ta đã ra lệnh cho các thẩm phán của các ngươi rằng: Hãy lắng nghe các ngươi của mình và xét xử cách công minh, dù giữa một người với những các ngươi của mình, hay với ngoại kiều. 17. Đừng thiên vị người nào khi xét xử, dù nhỏ hay người lớn. Các ngươi hãy lắng nghe, đừng sợ ai cả vì sự phán xét thuộc về Đức Chúa Trời. Ai có trường hợp quá khó xử, các ngươi hãy trình lên, và ta sẽ nghe. 18. Lúc đó, ta đã truyền cho các ngươi tất cả những điều các ngươi phải làm.

Mười Hai Thám Tử

19. Lúc chúng ta rời Hô-rếp, chúng ta đã theo đường núi của người A-mô-rít, đi xuyên qua hoang mạc mênh mông khủng khiếp mà các ngươi đã thấy đó; theo lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta, chúng ta đến Ca-đe Ba-nê-a.

20. Ta đã nói với các ngươi: Các ngươi đã đến vùng đồi núi của người A-mô-rít, là xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta ban cho chúng ta. 21. Kìa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã chuẩn bị xứ từ trước. Hãy tiến lên chiếm hữu như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi đã phán. Đừng sợ hãi hay nản lòng.

22. Nhưng tất cả các ngươi đã đến với ta và nói: Chúng ta nên cử người đi trước chúng ta để khảo sát xứ, rồi bảo cho chúng ta biết phải theo con đường nào tiến lên, và chúng ta nên tiến vào thành nào.

23. Lời nói làm ta hài lòng, ta đã chọn mười hai người trong các ngươi, mỗi chi tộc một người. 24. Họ đã ra đi, lên miền núi, đến thung lũng Ếch-côn, và khảo sát xứ. 25. Họ hái hoa quả của xứ đó mang về cho chúng ta, và cũng mang cho chúng ta lời này: Vùng đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thật là tốt đẹp.

Dân Do Thái Nổi Loạn

26. Tuy nhiên các ngươi đã không muốn đi, nhưng chống lại mệnh lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. 27. Các ngươi lằm bằm trong trại của mình và nói: Đức Giê-hô-va ghét chúng ta nên mới đem chúng ta ra khỏi Ai-cập, trao chúng ta vào tay dân A-mô-rít để tiêu diệt. 28. Chúng ta có nên tiến lên chăng? Những anh em của chúng ta đã làm cho chúng ta nản lòng khi nói rằng: Dân đó cao to hơn chúng ta. Các thành thì rộng lớn, tường cao tận trời. Hơn nữa chúng tôi còn thấy con cháu của dân A-na-kim tại đó.

29. Nhưng ta đã nói với các ngươi: Đừng khiếp đảm hay sợ hãi chúng nó. 30. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi là Đấng đi trước các ngươi, chính Ngài sẽ chiến đấu cho các ngươi như Ngài đã từng làm trước mắt các ngươi tại Ai Cập, 31. và trong hoang mạc, là nơi các ngươi thấy Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã bồng ẵm các ngươi như một người cha bồng ẵm con qua từng chặng đường cho tới khi đến nơi nầy.

32. Dù vậy, các ngươi vẫn không tin Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi 33. là Đấng đi trước các ngươi trên mọi nẻo đường để tìm nơi cho các ngươi hạ trại, ban đêm trong đám lửa, ban ngày trong đám mây để chỉ cho các ngươi con đường phải đi.

Dân Do Thái Bị Trừng Phạt

34. Khi Đức Giê-hô-va nghe lời lẽ của các ngươi thì nổi giận và thề rằng: 35. Thật vậy, không một ai thuộc thế hệ gian ác nầy sẽ thấy xứ sở tốt đẹp mà Ta đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, 36. ngoại trừ Ca-lép con trai của Giê-phu-nê. Người sẽ thấy xứ đó và Ta sẽ ban cho người và con cháu người đất mà người đã đặt chân đến, vì người đã trọn thành theo Đức Giê-hô-va.

37. Cũng vì các ngươi mà Đức Giê-hô-va đã nổi giận với ta và phán: Con cũng sẽ không được vào đó. 38. Nhưng phụ tá của con là Giô-suê, con trai Nun, sẽ được vào đó. Hãy khích lệ người, vì chính người sẽ lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên tiếp nhận sản nghiệp. 39. Và rồi, những đứa bé mà các ngươi nghĩ rằng chúng sẽ trở thành chiến lợi phẩm cho giặc, và những đứa con của các ngươi mà hôm nay chưa phân biệt giữa điều thiện và điều ác, chúng sẽ vào xứ đó; Ta sẽ ban cho chúng xứ nầy làm sản nghiệp. 40. Nhưng các ngươi hãy quay lại, đi vào hoang mạc, theo hướng Biển Đỏ.

41. Sau đó các ngươi đã trả lời ta rằng: Chúng tôi đã phạm tội với Đức Giê-hô-va. Chúng tôi sẽ đi lên và chiến đấu như lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã truyền. Mỗi người trong các ngươi đều trang bị vũ khí và tưởng rằng đi lên núi là việc dễ dàng.

42. Đức Giê-hô-va đã phán với ta: Hãy nói với họ: Các ngươi đừng đi lên và đừng tranh chiến vì Ta không ngự giữa các ngươi và không phù hộ, và đừng để các ngươi bị quân thù đánh bại trước.

43. Vì vậy, ta nói với các ngươi, và các ngươi đã không nghe, nhưng chống lại mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va, bướng bỉnh kéo lên núi. 44. Và, người A-mô-rít sống trong núi đã kéo ra tấn công các ngươi, rượt các ngươi như ong, và đã đánh bại các ngươi từ Sê-i-rơ cho đến Họt-ma.

45. Rồi các ngươi trở về khóc lóc trước Đức Giê-hô-va, nhưng Đức Giê-hô-va không nghe và cũng chẳng để tai đến giọng của các ngươi.

46. Vì vậy, các ngươi đã cư ngụ lại Ca-đe nhiều ngày. Các ngươi đã ở tại đó một thời gian.

Bản Dịch 1925

1. Nầy là lời Môi-se nói cho cả Y-sơ-ra-ên, bên kia sông Giô-đanh, tại đồng vắng, trong đồng bằng, đối ngang Su-phơ, giữa khoảng Pha-ran và Tô-phên, La-ban, Hát-sê-rốt, và Đi-xa-háp. 2. Từ Hô-rếp tới Ca-đe-Ba-nê-a, bởi đường núi Sê-i-rơ, đi mười một ngày đường. 3. Nhằm năm bốn mươi, ngày mồng một tháng mười một. Môi-se nói cùng dân Y-sơ-ra-ên mọi điều mà Đức Giê-hô-va đã biểu người phải nói cùng họ. 4. Ấy là sau khi người đã đánh giết Si-hôn, vua dân A-mô-rít ở tại Hết-bôn, và Óc, vua Ba-san, ở tại Ách-ta-rốt và Ết-rê-i.

5. Tại bên kia sông Giô-đanh, trong xứ Mô-áp, Môi-se khởi giảng giải luật pháp nầy mà rằng: 6. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta có phán cùng chúng ta tại Hô-rếp mà rằng: Các ngươi kiều ngụ trong núi nầy đã lâu quá; 7. hãy vòng lại và đi đến núi dân A-mô-rít, cùng đến các miền ở gần bên, tức là đến nơi đồng bằng, lên núi, vào xứ thấp, đến miền nam, lên mé biển, vào xứ dân Ca-na-an và Li-ban, cho đến sông lớn, là sông Ơ-phơ-rát. 8. Kìa, ta phó xứ nầy cho các ngươi! Hãy vào và chiếm lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, là Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, cùng cho con cháu của họ.

9. Trong lúc đó ta có nói cùng các ngươi rằng: Một mình ta không đủ sức cai trị các ngươi. 10. Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã gia thêm các ngươi, kìa ngày nay, các ngươi đông như sao trên trời. 11. Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi khiến các ngươi thêm lên gấp ngàn lần và ban phước cho, y như Ngài đã phán cùng các ngươi. 12. Một mình ta làm thế nào mang lấy trách nhiệm và gánh nặng về điều tranh tụng của các ngươi? 13. Hãy chọn trong mỗi chi phái các ngươi những người khôn ngoan, thông sáng, có tiếng, và ta sẽ lập họ lên làm quan trưởng các ngươi. 14. Các ngươi có đáp rằng: Việc người toan làm thật tốt thay. 15. Bấy giờ, ta chọn lấy những người quan trưởng của các chi phái, là những người khôn ngoan, có tiếng, lập lên làm quan tướng các ngươi, hoặc cai ngàn người, hoặc cai trăm người, hoặc cai năm mươi người, hoặc cai mười người, và làm quản lý trong những chi phái của các ngươi.

16. Trong lúc đó, ta ra lịnh cho những quan xét các ngươi rằng: Hãy nghe anh em các ngươi, và lấy công bình mà xét đoán sự tranh tụng của mỗi người với anh em mình, hay là với khách ngoại bang ở cùng người. 17. Trong việc xét đoán, các ngươi chớ tư vị ai; hãy nghe người hèn như nghe người sang, đừng có sợ ai, vì sự xét đoán thuộc về Đức Chúa Trời. Phàm việc nào lấy làm rất khó cho các ngươi, hãy đem đến trước mặt ta thì ta sẽ nghe cho. 18. Vậy, trong lúc đó, ta có truyền cho các ngươi mọi điều mình phải làm.

19. Đoạn, bỏ Hô-rếp, chúng ta trải ngang qua đồng vắng minh-mông và gớm ghê mà chúng ta thấy kia, hướng về núi dân A-mô-rít, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã phán dặn; rồi chúng ta đến Ca-đe-Ba-nê-a.

20. Bấy giờ, ta nói cùng các ngươi rằng: Các ngươi đã đến núi của dân A-mô-rít mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta ban cho chúng ta. 21. Kìa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi phó xứ nầy cho ngươi; hãy đi lên, chiếm làm sản nghiệp, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã phán cùng ngươi; chớ ái ngại, chớ kinh khủng. 22. Các ngươi hết thảy bèn lại gần ta và nói rằng: Hãy sai những người đi trước chúng tôi, đặng do thám xứ và chỉ bảo về đường sá nào chúng tôi phải lên, và các thành chúng tôi phải vào. 23. Lời nầy đẹp lòng ta; ta chọn mười hai người trong các ngươi, tức mỗi chi phái một người. 24. Mười hai người đó ra đi. lên núi, đi đến khe Ếch-côn và do thám xứ. 25. Họ hái cầm trong tay mình những trái cây xứ đó, đem về cho chúng ta; thuật lại cùng chúng ta rằng: Xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta ban cho thật là tốt. 26. Nhưng các ngươi không muốn lên đó, và đã bội nghịch mạng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, 27. lằm bằm trong trại mình mà rằng: Ấy bởi Đức Giê-hô-va ghét chúng ta, nên khiến chúng ta ra xứ Ê-díp-tô, đặng phó chúng ta vào tay dân A-mô-rít, để tiêu diệt đi. 28. Chúng ta sẽ đi lên đâu? Anh em chúng ta làm cho chúng ta tiêu gan vì nói rằng: Ấy là một dân đông hơn và cao lớn hơn chúng ta; ấy là những thành lớn và kiên cố đến tận trời; vả lại, tại đó, chúng tôi có thấy những con cháu của dân A-na-kim.

29. Nhưng ta nói cùng các ngươi rằng: Chớ ái ngại và chớ sợ sệt gì. 30. Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đi trước, chính Ngài sẽ chiến-cự cho các ngươi, như Ngài đã thường làm trước mắt các ngươi tại xứ Ê-díp-tô, 31. và trong đồng vắng -là nơi ngươi thấy rằng trọn dọc đường ngươi đi, cho đến khi tới chốn nầy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã bồng ngươi như một người bồng con trai mình. 32. Dầu vậy, các ngươi vẫn không tin Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, 33. là Đấng đi trước dẫn các ngươi trên đường, để tìm cho các ngươi một nơi đóng trại; ban đêm trong đám lửa, ban ngày trong đám mây, đặng chỉ con đường các ngươi phải đi.

34. Bấy giờ, Đức Giê-hô-va nghe tiếng của lời nói các ngươi, bèn nổi giận và thề rằng: 35. Chẳng một ai của dòng dõi gian ác nầy sẽ thấy xứ tốt đẹp mà ta đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, 36. ngoại trừ Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê. Người sẽ thấy xứ đó; và ta sẽ ban cho người cùng con cháu người xứ mà người đã trải qua, bởi vì người có theo Đức Giê-hô-va cách trung tín trọn vẹn. 37. Lại, Đức Giê-hô-va vì cớ các ngươi cũng nổi giận cùng ta, mà rằng: Ngươi cũng vậy, sẽ không vào đó đâu. 38. Giô-suê, con trai Nun, là đầy tớ ngươi, sẽ được vào đó. Hãy làm cho người vững lòng, vì ấy là người sẽ khiến dân Y-sơ-ra-ên nhận lấy xứ nầy lảm sản nghiệp. 39. Những con trẻ của các ngươi và các ngươi đã nói rằng sẽ thành một miếng mồi, và những con trai các ngươi hiện bây giờ chưa biết điều thiện hay là điều ác, sẽ vào xứ đó. Ta sẽ ban cho chúng nó xứ nầy làm sản nghiệp; 40. nhưng các ngươi hãy trở về, đi đến đồng vắng về hướng Biển đỏ.

41. Lúc đó, các ngươi bèn đáp cùng ta mà rằng: Chúng tôi đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va; chúng tôi sẽ đi lên chiến trận và làm mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi đã phán dặn. Mỗi người trong các ngươi nịt binh khí và toan dại dột đi lên núi. 42. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng ta rằng: Hãy nói cùng dân sự: Chớ đi lên và chớ chiến trận, vì ta không ngự giữa các ngươi; e các ngươi bị quân thù nghịch đánh bại.

43. Ta có thuật lại những lời nầy, nhưng các ngươi không nghe ta, nghịch mạng của Đức Giê-hô-va, đầy sự kiêu ngạo, kéo đi lên núi. 44. Bấy giờ, người A-mô-rít ở trong núi nầy, đi ra đón và đuổi các ngươi như thể đoàn ong, đánh bại các ngươi tại Sê-i-rơ cho đến Họt-ma. 45. Khi trở về, các ngươi có khóc lóc trước mặt Đức Giê-hô-va, nhưng Đức Giê-hô-va không lắng tai và chẳng khứng nghe tiếng của các ngươi. 46. Ấy vì thế nên các ngươi ở tại Ca-đe lâu ngày, nhiều ngày biết dường bao!

Bản Dịch 2011

Diễn Văn Thứ Nhất của Môi-se

Nhắc Lại Biến Cố ở Hô-rếp

1 Ðây là những lời Môi-se đã nói với toàn dân I-sơ-ra-ên bên kia Sông Giô-đanh, trong đồng hoang, ở đồng bằng đối ngang Su-phơ, khoảng giữa Pa-ran và Tô-phên, La-ban, Ha-xê-rốt, và Ði-xa-háp.

2 Từ Hô-rếp đi theo ngả đường Núi Sê-i-rơ phải mất mười một ngày mới đến Ca-đe Ba-nê-a.

3 Thời gian trôi qua, vào ngày mồng một, tháng mười một, năm thứ bốn mươi, Môi-se nói với dân I-sơ-ra-ên những gì CHÚA đã truyền cho ông phải nói với họ. 4 Ông làm việc ấy sau khi đã đánh bại Vua Si-hôn của dân A-mô-ri, trị vì ở Hếch-bôn, và Vua Óc của dân Ba-san, trị vì ở Ách-ta-rốt và Ét-rê. 5 Khi còn ở bên kia Sông Giô-đanh, trong xứ Mô-áp, Môi-se đã bắt đầu giảng dạy luật pháp này như sau:

6 “CHÚA, Ðức Chúa Trời chúng ta, đã phán với chúng ta tại Hô-rếp rằng, ‘Các ngươi đã ở tại núi này khá lâu. 7 Hãy nhổ trại và lên đường. Hãy đi về hướng núi của dân A-mô-ri và về các vùng phụ cận của chúng trong đồng bằng, đến các miền cao nguyên và các miền đồng bằng. Hãy vào tận miền nam và đến dọc miền duyên hải. Hãy tiến về xứ của dân Ca-na-an và về hướng Li-băng. Hãy đi đến tận Sông Cả, tức Sông Ơ-phơ-rát. 8 Này, Ta ban xứ đó cho các ngươi. Hãy đi vào và chiếm lấy xứ mà Ta, CHÚA, đã thề ban cho tổ tiên các ngươi là Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, cùng ban cho dòng dõi của họ.’

9 Lúc ấy tôi đã nói với anh chị em rằng, ‘Một mình tôi không thể mang nổi anh chị em. 10 CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã cho anh chị em sinh sôi nảy nở ra nhiều. Kìa, ngày nay anh chị em đã đông như sao trên trời. 11 Cầu xin CHÚA, Ðức Chúa Trời của tổ tiên anh chị em, làm cho anh chị em gia tăng gấp ngàn lần hơn và ban phước cho anh chị em như Ngài đã hứa với anh chị em. 12 Còn phần tôi, làm sao một mình tôi có thể kham nổi trách nhiệm nặng nề trong việc xét xử các vụ tranh tụng của anh chị em? 13 Hãy chọn giữa các chi tộc của anh chị em những người khôn ngoan, tài trí, và có tiếng tốt để làm những người lãnh đạo của anh chị em.” 14 Anh chị em đã trả lời với tôi, “Kế hoạch ông đề nghị thật là tốt.” 15 Vì thế tôi đã lấy những thủ lãnh từ các chi tộc của anh chị em, những người khôn ngoan và có tiếng tốt; tôi đã lập họ làm những người lãnh đạo của anh chị em để họ làm những người chỉ huy ngàn người, những người chỉ huy trăm người, những người chỉ huy năm mươi người, những người chỉ huy mười người, và những quan chức trong các chi tộc của anh chị em. 16 Lúc ấy tôi đã truyền cho các thẩm phán của anh chị em rằng, “Hãy lắng nghe cho tường tận sự tranh tụng của anh chị em mình, rồi phán xét công bình giữa người này với người kia, bất kể những người đó là công dân hay ngoại kiều. 17 Anh chị em chớ thiên vị trong khi xét xử. Bất kể vụ tranh tụng đó nhỏ hay lớn, anh chị em phải nghe hai bên cho thấu đáo. Dù ai có hăm dọa gì, anh chị em cũng đừng sợ, vì anh chị em thay mặt Ðức Chúa Trời mà xét xử. Những vụ kiện nào anh chị em thấy quá khó xử, hãy chuyển vụ kiện đó đến tôi, và tôi sẽ nghe cho.’

18 Vậy lúc đó tôi đã truyền cho anh chị em những điều anh chị em phải làm.

Dân I-sơ-ra-ên Không Chịu Vào Ðất Hứa

19 Lúc đó theo lệnh của CHÚA, Ðức Chúa Trời chúng ta, chúng ta đã rời Hô-rếp mà đi về miền đồi núi của dân A-mô-ri. Chúng ta đã đi qua sa mạc mênh mông và ghê rợn mà anh chị em đã thấy. Cuối cùng chúng ta cũng đã đến được Ca-đe Ba-nê-a. 20 Lúc đó tôi nói với anh chị em, ‘Chúng ta đã đến được miền đồi núi của dân A-mô-ri, xứ mà CHÚA, Ðức Chúa Trời chúng ta, sẽ ban cho chúng ta. 21 Hãy xem, trước mặt là xứ mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ ban cho anh chị em. Hãy đi lên và chiếm lấy như CHÚA, Ðức Chúa Trời của tổ tiên anh chị em, đã hứa ban cho anh chị em. Ðừng sợ hãi và đừng nản lòng.’

22 Bấy giờ tất cả anh chị em đều đến nói với tôi, ‘Xin chúng ta hãy cử người đi do thám xứ cho chúng ta, rồi về báo lại cho chúng ta biết nên chọn ngả nào để tiến lên và các thành nào sẽ tiến chiếm.’ 23 Tôi thấy đề nghị đó rất tốt, nên đã chọn mười hai người trong vòng anh chị em, mỗi người đại diện một chi tộc. 24 Họ đã ra đi, lên vùng cao nguyên, rồi sau đó đến Thung Lũng Ếch-côn. Họ đã do thám xứ, 25 và lấy một ít sản phẩm của xứ, đem xuống cho chúng ta. Họ đã báo lại cho chúng ta biết rằng, ‘Xứ đó quả là một xứ màu mỡ mà CHÚA, Ðức Chúa Trời chúng ta, ban cho chúng ta.’

26 Tuy nhiên anh chị em đã không muốn đi lên chiếm xứ. Anh chị em đã nổi loạn chống lại mạng lịnh của CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em. 27 Anh chị em đã lầm bầm trong trại mình và nói rằng, ‘Ấy là vì CHÚA ghét chúng ta, nên đã đem chúng ta ra khỏi đất Ai-cập, hầu trao chúng ta vào tay dân A-mô-ri, để chúng giết chúng ta. 28 Chúng ta đi đâu bây giờ? Những anh em chúng ta đã làm cho chúng ta ngã lòng khi báo cáo rằng, “Dân trong xứ mạnh hơn và cao lớn hơn chúng ta; thành trì của họ rộng lớn, kiên cố, và cao đến tận trời! Chúng tôi quả đã thấy các con cháu của A-na-kim.”’

29 Tôi đã nói với anh chị em, ‘Ðừng ngán chúng và đừng sợ chúng. 30 CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, Ðấng đi trước anh chị em, sẽ chiến đấu cho anh chị em, như Ngài đã làm cho anh chị em ở Ai-cập mà chính mắt anh chị em đã thấy. 31 Rồi trong đồng hoang, nơi anh chị em đã thấy rõ thể nào CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã bồng ẵm anh chị em như một người bồng ẵm con thơ suốt những chặng đường anh chị em đã đi qua, cho đến khi anh chị em đến nơi này. 32 Dù tôi đã nói như thế, nhưng anh chị em vẫn nhất định không chịu tin cậy CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, 33 Ðấng suốt đường luôn đi trước anh chị em để tìm những chỗ cho anh chị em đóng trại, Ðấng dùng trụ lửa ban đêm và dùng trụ mây ban ngày để chỉ cho anh chị em con đường anh chị em phải đi.’

Hình Phạt cho Sự Phản Loạn

34 Khi CHÚA nghe những lời anh chị em nói, Ngài đã nổi thịnh nộ và thề, 35 ‘Không một kẻ nào trong những kẻ này, tức không một kẻ nào trong thế hệ xấu xa này, sẽ thấy xứ màu mỡ mà Ta đã thề ban cho tổ tiên chúng nó, 36 ngoại trừ Ca-lép con trai Giê-phu-nê. Nó sẽ trông thấy xứ đó. Ta sẽ ban cho nó vùng đất nào nó đặt chân đến, bởi vì nó đã trung thành với CHÚA một cách tuyệt đối.’ 37 Ngay cả đối với tôi, vì cớ anh chị em mà CHÚA đã giận tôi mà rằng, ‘Ngươi cũng không được vào đó. 38 Nhưng Giô-suê con trai Nun, phụ tá của ngươi, sẽ vào đó. Hãy khuyến khích nó, vì nó là người sẽ lãnh đạo dân I-sơ-ra-ên vào chiếm lấy xứ ấy. 39 Còn đối với các con nhỏ của các ngươi, những kẻ mà các ngươi cho rằng chúng sẽ trở thành chiến lợi phẩm cho quân thù, tức các con thơ các ngươi, những kẻ mà ngày ấy vẫn chưa biết phân biệt thế nào là đúng hay sai, chúng sẽ vào đó. Ta sẽ ban xứ đó cho chúng, và chúng sẽ chiếm lấy xứ đó. 40 Nhưng về phần các ngươi, các ngươi phải đi ngược trở lại vào đồng hoang, về hướng Hồng Hải.’

41 Anh chị em đã nói với tôi, ‘Chúng tôi đã phạm tội đối với CHÚA! Bây giờ chúng tôi sẵn sàng đi lên và chiến đấu như CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng tôi, đã truyền cho chúng tôi.’ Rồi anh chị em mang binh khí vào, tưởng rằng đi lên cao nguyên đánh trận là việc dễ dàng. 42 Nhưng CHÚA đã nói với tôi, ‘Bảo chúng đừng đi lên và đừng tiến đánh, vì Ta không ở giữa các ngươi, bằng không các ngươi sẽ bị quân thù đánh bại.’ 43 Mặc dù tôi đã bảo anh chị em như thế, nhưng anh chị em chẳng chịu nghe lời. Anh chị em đã chống lại lệnh của CHÚA mà cứ đi lên cao nguyên. 44 Dân A-mô-ri sống trên cao nguyên đó đã kéo ra đánh bại anh chị em và rượt đuổi anh chị em như ong rượt đuổi. Họ đánh bại anh chị em ở Sê-i-rơ cho đến tận Họt-ma. 45 Khi anh chị em trở về và khóc than trước mặt CHÚA, CHÚA chẳng thèm nghe tiếng than khóc của anh chị em và cũng không thèm để ý gì đến anh chị em. 46 Vậy anh chị em đã ở lại Ca-đe khá lâu như anh chị em đã biết.

Tài Liệu