Kính Khen Ngài

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Thank You, Lord
  • Lời:
  • Nhạc: R. Maxwell, W. Wirges and S. Sykes

Lời Anh

Thank You, Lord

Lời Việt

Kính Khen Ngài
1. Trần thế đắm đuối chết trong đêm ô tội đầy
Nhân gian hư vong, nhưng Chúa Giê-xu đến
Ngài gánh ác uế tôi, trên thập tự chịu chết
Chúa dâng mình, tuôn huyết hồng, thế tôi và bạn.
Điệp Khúc:
Kính khen Ngài đã chuộc mua chính tôi
Kính khen Ngài gội hồn thân trắng trong
Kính khen Ngài, mọi tội tôi thứ tha
Cứu ân diệu vinh ban phát cho muôn loài.
2. Kìa Giê-xu đến bỏ ngôi cao sang từ trời
Dâng thân hy sinh, và Chúa vui chịu chết
Ngài gánh cả khổ đau, cam chịu hình thay thế
Tôi yêu Ngài, luôn mến Ngài, chúc tán đời đời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo