Kìa Xem Nơi Bết-lê-hem

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Away in a Manger
  • Tựa đề: Kìa Xem Nơi Bết-lê-hem
  • Lời: Martin Luther
  • Nhạc: William J. Kirkpatrick, 1895
  • Tài Liệu: "Kirkpatrick, William J(Ames) (27 Feb. 1838, Co. Tyrone, Ireland - 20 Sept. 1921, Germantown, Pa.)." The Harvard Biographical Dictionary of Music, edited by Don Michael Randel, Harvard University Press, 2003.

Lời Anh

Away in a Manger
1. Away in a manger, no crib for a bed,
The little Lord Jesus laid down His sweet head.
The stars in the sky looked down where He lay,
The little Lord Jesus, asleep on the hay.
2. The cattle are lowing, the Baby awakes,
But little Lord Jesus, no crying He makes;
I love Thee, Lord Jesus, look down from the sky
And stay by my cradle till morning is nigh.
3. Be near me, Lord Jesus, I ask Thee to stay
Close by me forever, and love me, I pray;
Bless all the dear children in Thy tender care,
And fit us for Heaven to live with Thee there.

Lời Việt

Kìa Xem Nơi Bết-lê-hem
1. Kìa xem nơi Bết-lê-hem trong máng cỏ thấp hèn
Hài Nhi Jêsus sinh ra lấy thân hình giống ta
Trời cao kia các ngôi sao lấp lánh ngó xuống Ngài
Hài Nhi Jêsus xinh tươi ngủ trên nệm yên vui.
2. Bò chiên, bê ở nơi đây, cúi đánh thức Chúa dậy
Nhưng anh nhi Jêsus ta chẳng kêu hoặc khóc la
Thật tôi yêu mến Jêsus xin Chúa đoái đến tôi
Ở bên tôi, phủ che tôi, đến khi trời bình minh.
3. Cầu Jêsus Chúa hiển vinh, giang tay ban phước lành
Dìu tôi trong cảnh an ninh để tôi được vững tâm
Nguyện đưa tôi đến thiên cung, bên ngôi Chúa thỏa lòng
Để tôn vinh Jêsus tôi hát khen Ngài không thôi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo