Kìa! Cửa Cứu Rỗi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 05:48, ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: Come and Take *Lời: Albert B. Simpson *Nhạc: George C. Stebbins *Tài Liệu: ==Lời Anh== :'''Come and Take ''…”)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Come and Take
  • Lời: Albert B. Simpson
  • Nhạc: George C. Stebbins
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Come and Take
1. We do not need at Mercy's gate
To "knock and weep, and watch, and wait,"
For Mercy's gifts are offered free,
And she has waited long for thee.
Refrain:
The fountain of life is flowing,
Is flowing full and free;
Oh, come and take the water of life,
So freely of-fered now to thee.
2. We do not have to plead for pow'r
But we may come this very hour;
And as we yield to Him our will,
The Comforter will cleanse and fill.

Lời Việt

Kìa! Cửa Cứu Rỗi
1. Kìa cửa cứu rỗi ta vào tự do,
Cần chi mong chờ đêm ngày kêu gõ,
Vì cửa ấy sẵn mở toan từ lâu,
Đang đợi trông bạn đây bước vào mau.
Điệp Khúc:
Kìa, sông sanh mạng tuôn chảy bốn mùa,
Người đến uống không cần mua;
Dòng nước ấy vốn phát nguyên từ trên rồi,
Mời bạn mau lại đây uống cùng tôi.
2. Ta chẳng phải khẩn xin quyền lực chi,
Giờ đây đem lòng tin vào ngay đi;
Phục thánh ý Chúa, Chúa ban Thần Linh,
Cho lòng trong sạch vui hưởng trường sinh.
3. Đừng nghĩ Chúa có nghe lời ta chăng,
Lòng thêm nghi hoặc đêm ngày băn khoăn,
Vì Chúa phán hễ ai tin Ngài rày,
Xin thì cho, tìm đi ắt gặp ngay.
4. Vậy, khá đổi tiếng xin thành lời ca,
Nhận tin như lời Jêsus tuyên ra;
Rằng hể kẻ lấy danh ta cầu nguyện,
Nhận đầy phước hạnh, ân điển thượng thiên.

Tài Liệu Tham Khảo