Khác biệt giữa các bản “Kìa! Cửa Cứu Rỗi”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: Come and Take *Lời: Albert B. Simpson *Nhạc: George C. Stebbins *Tài Liệu: ==Lời Anh== :'''Come and Take ''…”)
 
(Added mp3 and pdf)
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Tác Giả==
 
==Tác Giả==
 
 
*Nguyên tác: Come and Take  
 
*Nguyên tác: Come and Take  
 
 
*Lời: Albert B. Simpson  
 
*Lời: Albert B. Simpson  
 
 
*Nhạc: George C. Stebbins
 
*Nhạc: George C. Stebbins
 
 
*Tài Liệu:
 
*Tài Liệu:
 
 
==Lời Anh==
 
==Lời Anh==
 
 
:'''Come and Take '''
 
:'''Come and Take '''
 
 
:1. We do not need at Mercy's gate
 
:1. We do not need at Mercy's gate
 
:To "knock and weep, and watch, and wait,"
 
:To "knock and weep, and watch, and wait,"
 
:For Mercy's gifts are offered free,
 
:For Mercy's gifts are offered free,
 
:And she has waited long for thee.
 
:And she has waited long for thee.
 
 
:'''Refrain:'''
 
:'''Refrain:'''
 
:The fountain of life is flowing,
 
:The fountain of life is flowing,
Dòng 23: Dòng 15:
 
:Oh, come and take the water of life,
 
:Oh, come and take the water of life,
 
:So freely of-fered now to thee.
 
:So freely of-fered now to thee.
 
 
:2. We do not have to plead for pow'r
 
:2. We do not have to plead for pow'r
 
:But we may come this very hour;
 
:But we may come this very hour;
 
:And as we yield to Him our will,
 
:And as we yield to Him our will,
 
:The Comforter will cleanse and fill.  
 
:The Comforter will cleanse and fill.  
 
 
==Lời Việt==
 
==Lời Việt==
 
 
:'''Kìa! Cửa Cứu Rỗi'''
 
:'''Kìa! Cửa Cứu Rỗi'''
 
 
:1. Kìa cửa cứu rỗi ta vào tự do,
 
:1. Kìa cửa cứu rỗi ta vào tự do,
 
:Cần chi mong chờ đêm ngày kêu gõ,
 
:Cần chi mong chờ đêm ngày kêu gõ,
 
:Vì cửa ấy sẵn mở toan từ lâu,
 
:Vì cửa ấy sẵn mở toan từ lâu,
 
:Đang đợi trông bạn đây bước vào mau.
 
:Đang đợi trông bạn đây bước vào mau.
 
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
:Kìa, sông sanh mạng tuôn chảy bốn mùa,
 
:Kìa, sông sanh mạng tuôn chảy bốn mùa,
Dòng 43: Dòng 30:
 
:Dòng nước ấy vốn phát nguyên từ trên rồi,
 
:Dòng nước ấy vốn phát nguyên từ trên rồi,
 
:Mời bạn mau lại đây uống cùng tôi.
 
:Mời bạn mau lại đây uống cùng tôi.
 
 
:2. Ta chẳng phải khẩn xin quyền lực chi,
 
:2. Ta chẳng phải khẩn xin quyền lực chi,
 
:Giờ đây đem lòng tin vào ngay đi;
 
:Giờ đây đem lòng tin vào ngay đi;
 
:Phục thánh ý Chúa, Chúa ban Thần Linh,
 
:Phục thánh ý Chúa, Chúa ban Thần Linh,
 
:Cho lòng trong sạch vui hưởng trường sinh.
 
:Cho lòng trong sạch vui hưởng trường sinh.
 
 
:3. Đừng nghĩ Chúa có nghe lời ta chăng,
 
:3. Đừng nghĩ Chúa có nghe lời ta chăng,
 
:Lòng thêm nghi hoặc đêm ngày băn khoăn,
 
:Lòng thêm nghi hoặc đêm ngày băn khoăn,
 
:Vì Chúa phán hễ ai tin Ngài rày,
 
:Vì Chúa phán hễ ai tin Ngài rày,
 
:Xin thì cho, tìm đi ắt gặp ngay.
 
:Xin thì cho, tìm đi ắt gặp ngay.
 
 
:4. Vậy, khá đổi tiếng xin thành lời ca,
 
:4. Vậy, khá đổi tiếng xin thành lời ca,
 
:Nhận tin như lời Jêsus tuyên ra;
 
:Nhận tin như lời Jêsus tuyên ra;
 
:Rằng hể kẻ lấy danh ta cầu nguyện,
 
:Rằng hể kẻ lấy danh ta cầu nguyện,
 
:Nhận đầy phước hạnh, ân điển thượng thiên.  
 
:Nhận đầy phước hạnh, ân điển thượng thiên.  
 
+
==Ca Khúc==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/mp3/179.mp3</html5media>
 +
==Nhạc Đệm==
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/sheet/179.pdf</pdf>
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số 179
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số 179
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist]] (1993) - Bài số 185
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist]] (1993) - Bài số 185
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ]] (1998) - Bài số 423
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ]] (1998) - Bài số 423

Bản hiện tại lúc 02:45, ngày 9 tháng 1 năm 2020

Tác Giả

  • Nguyên tác: Come and Take
  • Lời: Albert B. Simpson
  • Nhạc: George C. Stebbins
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Come and Take
1. We do not need at Mercy's gate
To "knock and weep, and watch, and wait,"
For Mercy's gifts are offered free,
And she has waited long for thee.
Refrain:
The fountain of life is flowing,
Is flowing full and free;
Oh, come and take the water of life,
So freely of-fered now to thee.
2. We do not have to plead for pow'r
But we may come this very hour;
And as we yield to Him our will,
The Comforter will cleanse and fill.

Lời Việt

Kìa! Cửa Cứu Rỗi
1. Kìa cửa cứu rỗi ta vào tự do,
Cần chi mong chờ đêm ngày kêu gõ,
Vì cửa ấy sẵn mở toan từ lâu,
Đang đợi trông bạn đây bước vào mau.
Điệp Khúc:
Kìa, sông sanh mạng tuôn chảy bốn mùa,
Người đến uống không cần mua;
Dòng nước ấy vốn phát nguyên từ trên rồi,
Mời bạn mau lại đây uống cùng tôi.
2. Ta chẳng phải khẩn xin quyền lực chi,
Giờ đây đem lòng tin vào ngay đi;
Phục thánh ý Chúa, Chúa ban Thần Linh,
Cho lòng trong sạch vui hưởng trường sinh.
3. Đừng nghĩ Chúa có nghe lời ta chăng,
Lòng thêm nghi hoặc đêm ngày băn khoăn,
Vì Chúa phán hễ ai tin Ngài rày,
Xin thì cho, tìm đi ắt gặp ngay.
4. Vậy, khá đổi tiếng xin thành lời ca,
Nhận tin như lời Jêsus tuyên ra;
Rằng hể kẻ lấy danh ta cầu nguyện,
Nhận đầy phước hạnh, ân điển thượng thiên.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo