Jesus Thiết Hữu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Jesus Thiết Hữu
  • Lời: Lê Ngọc Vinh
  • Nhạc: Lê Ngọc Vinh
  • Tài Liệu:

Lời Việt

Jesus Thiết Hữu
1. Sao lòng ta cứ chứa chan bao ưu tư?
Sao còn than vản mắt tuôn lệ ư?
Sao lòng ta cứ bối rối lo toan,
Chẳng chút thỏa vui đời sống khô khan.
Ðây Jêsus thiết hữu quí báu
Nơi Jêsus hãy kíp đến náu.
Trình hết tâm tư ta Chúa lo liệu cho,
Ắt tâm bình an đời phước khôn so.
2. Ta gặp nguy khốn với gian nan ư?
Hay dù sự chết bủa giăng đời ư?
Ta hằng lo lắng kiếp sống bơ vơ,
Biết kiếm chốn nao đời phước ta mơ.
Ðây Jêsus thiết hữu quí báu
Nơi Jêsus hãy kíp đến náu.
Kìa Chúa ở với ta phủ bao từng giây.
Cánh tay toàn năng, Ngài giúp ta nay.
3. Nơi Jêsus có dư muôn muôn ơn?
Ơn Ngài muôn thuở vẫn luôn tràn tuôn.
Ai người mau đến với đức tin đây,
Phước lớn Chúa ban đời thỏa vui thay.
Ta nương nơi Cứu Chúa thiết hữu
Nơi yêu thương mãi mãi sáng chiếu.
Cùng đến xin Jêsus dắt đưa đời ta.
Có Jêsus luôn đời thắm hoan ca.

Ca Khúc

Nhạc

load PDF

Nhạc

Tài Liệu Tham Khảo