Jesus Christ Đến

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 02:44, ngày 9 tháng 1 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added mp3 and pdf)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Christ Is Coming
  • Tựa đề: Jêsus Christ Đến
  • Lời: Godfrey Thring, 1823-1903
  • Nhạc: Henry Smart, 1813-1879
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Christ Is Coming

Lời Việt

Jêsus Christ Đến
1. Xưa Jêsus hạ giáng cách an bình
Trên thiên cung hỉ hân phục sự
Ra đời khiêm nhường cốt cứu dân mình
Chúa phó thân chết trên thập tự
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Chúa đến tốn khiêm ai tày ư!
2. Nay Jêsus lại đến cách nhơn hiển
Giữa lúc ta khổ ưu, nghi ngờ
Lâm hạ đáp lời thiết tha tâm nguyền
Của dân Ngài bấy lâu mong chờ
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Đến cứu ai tuyệt vọng cùng cơ.
3. Jêsus đến làm thỏa tâm ưu sầu
Với Phước Âm thứ tha tội tình
Jêsus đến đầy tiếng ca vui mừng
Dắt dân được cứu lên thiên đình.
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Phá cửa tử vong, xua tà linh.
4. Jêsus đến hồi phước hay khi họa
Để xẻ chia khổ vui mọi đường
Jêsus đến dầu cảnh trái hay thuận
Ủy an lòng khổ, lau lụy hường.
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Dẫu đến tuổi cao luôn kiện khương.
5. Khi trời qua dường cuốn sách lăn tròn
Chúa tái lâm khải ca oai hùng
Dung mạo tươi đẹp hiển vinh vô cùng
Rất đáng cho chúng ta tôn sùng
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Đến buổi sớm mai vô tận chung.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo